Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

68 lines
4.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Povezava do PDFreaders.org</h2>
<p>Če nudite informacije v PDF datotekah, vas spodbujamo, da poleg informacij ponudite povezavo na pdfreaders.org z uporabo grafičnih elementov (lahko tudi brez), ki so na voljo spodaj. Vse elemente na tej strani lahko uporabite, spreminjate in/ali razširjate za kakršen koli namen brez kakršnih koli omejitev ali dodatnih zahtev.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">SVG zapisu</a> al
i <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG zapisu</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG zapisu</a></p>
<p>Če opazite druge spletne strani, ki za prenos nudijo dokumente v PDF zapisu in nudijo le povezavo do pregledovalnika Adobe, jih lahko obvestite o spletni strani pdfreaders.org</p>
<p>Pomagajte obdržati internet odprt, prost in neodvisen od posameznih proizvajalcev!</p>
</body> </html>