Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/pdfreaders/graphics.nb.xhtml

76 lines
4.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Få en PDF-leser som er fri programvare!</title>
</head> <body>
<h2>Lenke til PDFreaders.org</h2>
<p>Dersom du sprer informasjon i PDF-format oppfordrer vi deg til å lenke til
PDFreaders.org ved (eller uten) å bruke knappene du finner under. Alle knappene
som vises på denne siden kan brukes, endres og/eller spres fritt, uten
noen restriksjoner eller krav.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">SVG-filen</a> eller en <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">større PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">SVG-filen</a> eller en <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">større PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">SVG-filen</a> eller en <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">større PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">SVG-filen</a> eller en <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">større PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">SVG-filen</a> eller en <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">større PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG-filen</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
For å bruke dette bildet kan du lime inn følgende kode på vevsiden:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Du kan også laste ned den originale <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG-filen</a></p>
<p>Skulle du støte på andre vevsider som tilbyr PDF-dokumenter og som bare
lenker til Adobe, oppfordrer vi deg til å informere dem om å bruke
PDFreaders.org som en resursside.</p>
<p>Du kan hjelpe til med å holde internettet åpent, fritt og uavhengig fra
gitte leverandører!</p>
</body> </html>