Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

67 lines
4.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Preuzmite slobodan softver za čitanje PDF-a!</title>
</head> <body>
<h2>Poveznice na PDFreaders.org</h2>
<p>Ako pružate informacije u obliku PDF-a, predlažemo Vam da postavite poveznice na pdfreaders.org koristeći bilo koji od niže navedenih grafičkih gumbiju po Vašem izboru (ili bez gumba). Svi gumbi prikazani na ovoj stranici mogu se koristiti, mijenjati i/ili distribuirati u bilo koju svrhu bez ikakvih ograničenja ili zahtjeva.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">SVG datoteku</a> ili <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">veći PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">SVG datoteku</a> ili <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">veći PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">SVG datoteku</a> ili <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">veći PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">SVG datoteku</a> ili <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">veći PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">SVG datoteku</a> ili <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">veći PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG datoteku</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Kako biste koristili ovu sliku, zalijepite sljedeći kôd na Vašu stranicu:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Također možete preuzeti izvornu <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG datoteku</a>.</p>
<p>Ako na drugim web sjedištima zapazite PDF dokumente i poveznicu samo na Adobe, možete ih obavijestiti o web sjedištu pdfreaders.org.</p>
<p>Pomozite u očuvanju otvorenog, slobodnog i o pojedinim proizvođačima neovisnog Interneta!</p>
</body> </html>