Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/pdfreaders/graphics.et.xhtml

67 lines
4.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Hangi vabavaraline PDF-lugeja!</title>
</head> <body>
<h2>Viita lehele PDFreaders.org</h2>
<p>Kui sa avaldad informatsiooni PDF-formaadis, siis julgustame sind viitama leheküljele pdfreaders.org. Selleks võib (kuid ei pea) kasutada järgnevaid graafilisi nuppe. Kõiki sellel leheküljel kuvatavaid nuppe võib vabalt kasutada, muuta ning levitada mis tahes eesmärgil igasuguste piiranguteta.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">originaali SVG-koodina</a> või <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">suurema pildi PNG-na</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="/graphics/pdfreaders-four-freedoms.et.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.et.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.et.svg">originaali SVG-koodina</a> või <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.et.png">suurema pildi PNG-na</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="/graphics/pdfreaders-free.et.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.et.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-free.et.svg">originaali SVG-koodina</a> või <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.et.png">suurema pildi PNG-na</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="/graphics/pdfreaders-freedom.et.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.et.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.et.svg">originaali SVG-koodina</a> või <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.et.png">suurema pildi PNG-na</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="/graphics/pdfreaders-freedom-noget.et.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.et.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.et.svg">originaali SVG-koodina</a> või <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.et.png">suurema pildi PNG-na</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">originaali SVG-koodina</a>.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Selle pildi kasutamiseks kopeeri järgnev koodijupp oma lehele:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Sa võid alla laadida ka <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">originaali SVG-koodina</a>.</p>
<p>Kui sa satud teistele veebilehtedele, mis pakuvad PDF-formaadis dokumente ning viitavad vaid Adobele, siis on võimalik, et sa soovid neid teavitada lehekülje pdfreaders.org olemasolust.</p>
<p>Sinu võimuses on hoida Internet avatud, vaba ning tootjaneutraalne!</p>
</body> </html>