Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

67 lines
4.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Získejte svobodný prohlížeč souborů PDF!</title>
</head> <body>
<h2>Odkažte na PDFreaders.org</h2>
<p>Pokud nabízíte informace ve formátu PDF, byli bychom rádi, kdybyste odkazovali na pdfreaders.org pomocí některé z grafických upoutávek níže (samozřejmě budeme rádi, i když budete odkazovat bez využití grafiky). Všechny upoutávky zobrazené na této stránce mohou být používány, upravovány a/nebo distribuovány s libovolným účelem a bez jakýchkoliv omezení nebo požadavků.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">soubor SVG</a> nebo <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">větší PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">soubor SVG</a> nebo <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">větší PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">soubor SVG</a> nebo <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">větší PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">soubor SVG</a> nebo <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">větší PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">soubor SVG</a> nebo <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">větší PNG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">soubor SVG</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Pro použití tohoto obrázku vložte na své stránky následující kód:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Také si můžete stáhnout originální <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">soubor SVG</a></p>
<p>Pokud narazíte na webové stránky, které nabízejí dokumenty PDF a odkazují pouze na Adobe, můžete je informovat o webu pdfreaders.org.</p>
<p>Můžete pomoci zachovat internet otevřený, svobodný a nezávislý na jedné firmě!</p>
</body> </html>