Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

27 lines
2.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>O iniciativi</h2>
<p>Ta iniciativa se je začela v <a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship-u</a> <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Če imate kakšne povratne informacije, nas prosimo kontaktirajte na enaslov <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>. Če želite izvedeti več o tem kaj vse organizacija FSFE trenutno dela, da bi izboljšala javno zavedanje o alternativnih pregledovalnikih, si prosimo poglejte našo kampanjo <a href="https://fsfe.org/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">"konec oglaševanja neprostega programja"</a>.</p>
<p>Če želite izvedeti več o prostem programju in odprtih standardih, vam utegnejo pomagati naslednje povezave:</p>
<ul id="links">
<li><a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship of FSFE</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li>ali katera koli izmed organizacij <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundation</a></li>
</ul>
<h2>O FSFE</h2>
<!--
Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
-->
<p><a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) je neprofitna nevladna organizacija, aktivna v mnogih evropskih državah in prisotna v mnogih globalnih aktivnostih. Dostop do programske opreme je predpogoj za sodelovanje v digitalni družbi. Za zagotovitev enakopravnosti sodelovanja v informacijski dobi in tudi svobode do konkurenčnosti, se Free Software Foundation Europe (FSFE) trudi k napredku <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Prostega programja</a> kot ga definirajo pravice proste uporabe, preučevanja, prilagojevanja in razširjanja. Ustanovljeno leta 2001 z glavnimi nameni razširjanja zavedanja o tej problematiki, pravnega in političnega varovanja Prostega programja in zagotavljanja svobode družbi s podporo razvoju Prostega programja.</p>
</body> </html>