Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Pobierz wolny czytnik PDF!</title>
</head> <body>
<h2>O akcji</h2>
<p>Ta inicjatywa wywodzi się ze stowarzyszenia<a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE).
Jeżeli masz jakieś pytania albo sugestie, proszę, skontaktuj się z nami poprzez email <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>.
Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o tym, co FSFE robi aby zwiększyć świadomość społeczną o alternatywnych czytnikach, proszę, rzuć okiem na naszą <a href="https://fsfe.org/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">"end non free software advertising" kampanię</a>.</p>
<h2>O FSFE</h2>
<!--
Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
-->
<p><a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) jest pozarządową organizacją <i>non-profit</i> aktywną w wielu krajach europejskich i zaangażowaną w wiele globalnych inicjatyw. Dostęp do oprogramowania determinuje przynależność do spoleczeństwa cyfrowego. Aby zapewnić równe uczestnictwo w erze informacji czy zapewnić swobodę konkurencji, Free Software Foundation Europe (FSFE) stawia sobie za cel rozpowszechnianie <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.pl.html">Wolnego Oprogramowania</a>, definiującego się jako oprogramowanie dające cztery podstawowe prawa - wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji zmienionej wersji danego programu. Utworzona w 2001 roku, FSFE, szerzy świadomość tych problemów, zabezpieczająć Wolne Oprogramowanie prawnie i politycznie, daje ludziom wolność poprzez wspieranie rozwoju Wolnego Oprogramowanie.</p>
</body>
<translator>Damian Fajfer</translator>
</html>