Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/pdfreaders/about.nb.xhtml

46 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Få en PDF-leser som er fri programvare!</title>
</head> <body>
<h2>Om PDFreaders.org</h2>
<p>Dette nettstedet er et initiativ fra <a
href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship</a> of the <a
href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE).
Om du har
tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact (at) fsfe (dot) org</a>.</p>
<p>Hvis du vil lære mer om fri programvare og åpne standarder kan du dra nytte
av disse lenkene:</p>
<ul id="links">
<li><a href="/fellowship">Fellowship of FSFE</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li>eller en av <a href="/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundations søsterorganisasjoner</a>
</li>
</ul>
<h2>Om FSFE</h2>
<!--
# Translations of the following text can be found on
# https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.html for many
# languages
-->
<p><a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE) er en ideell frivillig organisasjon som er aktiv i mange europeiske
land, og som er involvert i en rekke globale aktiviteter. Tilgang til
programvare avgjør deltagelse i et digitalt samfunn. For å sikre lik
deltakelse og konkurransefrihet i informasjonsalderen, søker Free Software
Foundation Europe å fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke,
studere, endre og kopiere. Organisasjonen ble stiftet i 2001 med det formål å
skape oppmerksomhet omkring disse sakene, for å sikre fri programvare både
politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av fri
programvare.</p>
</body> </html>