Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

28 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Preuzmite slobodan softver za čitanje PDF-a!</title>
</head> <body>
<h2>O inicijativi</h2>
<p>Ova inicijativa potiče od <a href="https://fsfe.org/fellowship">Prijatelja</a> <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundationa Europe</a> (FSFE). Ako imate povratnu informaciju, molimo Vas da nas kontaktirate na <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>. Ako želite saznati više o tome što FSFE trenutno radi kako bi podigao svijest javnosti o ovim alternativama, molimo pogledajte našu kampanju <a
href="https://fsfe.org/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">okončavanja reklama neslobodnoga softvera</a>.</p>
<p>Ako želite više naučiti o slobodnom softveru i otvorenim standardima, sljedeće poveznice mogu Vam biti od pomoći:</p>
<ul id="links">
<li><a href="https://fsfe.org/fellowship">Prijatelji FSFE-a</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Dan slobodnih dokumenata</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">ili bilo koja od zaklada za slobodan softver</a></li>
</ul>
<h2>O FSFE-u</h2>
<!--
# Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
-->
<p><a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) je neprofitna nevladina organizacija aktivna u mnogim europskim zemljama i uključena u mnoge globalne aktivnosti. Imati pristup softveru znači moći sudjelovati u digitalnom društvu. Kako bi osigurao ravnopravno sudjelovanje u informacijskom dobu kao i slobodu natjecanja, Free Software Foundation Europe (FSFE) posvećen je napretku <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.hr.html">slobodnog softvera</a> koji je definiran slobodama korištenja, proučavanja, mijenjanja i umnažanja. Osnovan 2001., FSFE osvještava o ovim pitanjima, pruža političku i pravnu zaštitu slobodnom softveru te podržavajući razvoj slobodnog softvera pruža slobodu ljudima.</p>
</body> </html>