Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/pdfreaders/about.et.xhtml

28 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Hangi vabavaraline PDF-lugeja!</title>
</head> <body>
<h2>Projektist</h2>
<p>See projekt sai alguse <a href="https://fsfe.org">Euroopa Vaba Tarkvara Fondi</a> (FSFE) <a href="/fellowship">Ühingust</a>. Kui sul on tagasisidet pakkuda, siis kirjuta palun meile aadressil <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact (at) fsfe (dot) org</a>. Kui sa soovid teada, mida FSFE teeb, et teadlikkust vabavaralistest alternatiividest tõsta, siis tutvu meie <a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">kinnise tarkvara reklaami vastase kampaaniaga</a>.</p>
<p>Kui sa soovid rohkem teada saada vabast tarkvarast ning avatud standarditest, siis võivad sulle huvi pakkuda järgnevad veebilehed:</p>
<ul id="links">
<li><a href="/fellowship">FSFE Ühing</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Dokumendivabaduse päev</a></li>
<li><a href="/about/fsfnetwork.html">Vaba Tarkvara Fondid</a></li>
</ul>
<h2>Euroopa Vaba Tarkvara Fondist</h2>
<!--
Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.html for many languages.
-->
<p><a href="https://fsfe.org">Euroopa Vaba Tarkvara Fond</a> (FSFE) on vabaühendus, mis on aktiivne mitmetes Euroopa riikides ning osaleb paljudes üleilmsetes tegemistes. Ligipääs tarkvarale määrab osaluse digitaalses ühiskonnas. Nii võrdse osaluse kui ka konkurentsivabaduse kindlustamiseks infoajastul on Euroopa Vaba Tarkvara Fond pühendunud <a href="/freesoftware/freesoftware.html">vaba tarkvara</a> edendamisele. Vabadus kasutada, uurida, muuta ja kopeerida defineerib vaba tarkvara. 2001. aastal asutatud FSFE kindlustab vaba tarkvara poliitiliselt ja juriidiliselt, toetab vaba tarkvara arendamist ja seeläbi vabadust ning harib rahvast nendes küsimustes.</p>
</body> </html>