Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

190 lines
9.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2022-01-11" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Apparaatneutraliteit wordt een realiteit +++ Stockholm +++ FSFE-infrastructuur +++ KI</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1>Apparaatneutraliteit wordt een realiteit +++ Stockholm +++ FSFE-infrastructuur +++ KI</h1>
<p>
In onze nieuwsbrief van januari erkennen wij het belang van de Wet Digitale Markten als een overwegend positieve ontwikkeling voor softwarevrijheid. Lees over hoe het gebrek aan publieke code Stockholm €100 miljoen kostte. Ons team systeemhackers ontrafelt wat er schuilgaat achter de FSFE-infrastructuur. Vincent Lequertier benadrukt dat KI transparantie nodig heeft. FOSDEM komt eraan.
</p>
<h2>Apparaatneutraliteit wordt eindelijk een realiteit</h2>
<p>
Het Europees Parlement heeft de Wet Digitale Markten aangenomen, die <a href="/news/2021/news-20211215-01.html">
het beginsel van apparaatneutraliteit introduceert</a>. Dit is een belangrijke eerste stap. Het recht van eindgebruikers om hun eigen apparaat en besturingssysteem te gebruiken is een belangrijke factor om de toegang van Vrije Software-besturingssystemen tot dominante platformen te garanderen. Als een dagelijkse realiteit voor veel gebruikers vergroot deze optie het publiek voor Vrije Software-adoptie.
</p>
<p>
De Wet Digitale Markten beschermt de gebruikers door strengere
toestemming voor vooraf geïnstalleerde apps te vereisen; het wil verkoper lock-in voorkomen
en vereist dat data rechtstreeks moeten kunnen worden overgezet. Wij betreuren echter dat
de stemming niet heeft overwogen om Open Standaarden als
standaard voor interoperabiliteit te definiëren.
</p>
<h2>Gebrek aan publieke code kost de stad Stockholm €100 million</h2>
<p>
Ouders in Stockholm ontvangen informatie over de kleuter- en andere scholen van hun kinderen
rechtstreeks op hun apparaat met behulp van
Skolplattformen ('Schoolplatform'): een digitaal platform aangeboden door
de stad Stockholm. Het kostte naar schatting 100 miljoen euro en
hoewel het door de overheid werd gefinancierd, was de code van Skolplattformen
privé. Ouders ontdekten onregelmatigheden en veiligheidsproblemen in het
platform en gingen zelf aan de slag om de gebreken te verhelpen. Ze creëerden een
functioneel en veilig alternatief voor Vrije Software: Öppna
skolplattformen ('Open school platform'). De stad Stockholm
nam wettelijke maatregelen tegen de ontwikkelaars die wilden helpen.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/089c7baba968418669601f56d1f72d86.png"/>
<figcaption>
Interview met Christian Landberg en Alexander Crawford van Öppna skolplattformen
</figcaption>
</figure>
<p>
We <a href="/news/2021/news-20211216-01.html">interviewden
Christian Landberg en Alexander Crawford, twee belangrijke medewerkers
achter het initiatief</a>. Volgens Alexander Crawford verandert Öppna
skolplattformen het gesprek rond civiele technologie en
digitalisering van de publieke sector.
</p>
<h2>Infrastructuur die de idealen van softwarevrijheid waarmaakt</h2>
<p>
Kunnen organisaties met beperkte middelen digitaal soeverein zijn en
en toch moderne diensten leveren? Het is niet triviaal maar de FSFE
bewijst dat het mogelijk is. We hebben onze controle over diensten en servers gemaximaliseerd
door Vrije Software te gebruiken. We tonen interne en
externe transparantie. De complexiteit van onze systemen is draaglijk,
terwijl we een verscheidenheid aan nuttige functies aanbieden.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/a9669e241527f1769e2fe67418a77f0d.jpg"/>
</figure>
<p>
De FSFE geeft in een <a href="/news/2021/news-20211203-01.html">artikel</a>
een overzicht van haar digitale infrastructuur, dat andere NGO's kan helpen onafhankelijk te worden van propriëtaire
dienstverleners. Laat ons u meenemen op een reis door onze
infrastructuur en haar beginselen: van glanzende gebruikersinterfaces van
onze diensten, over de virtualisatiemethodes en monitoring,
tot aan de metalen servers waarop ze draaien. Onze
infrastructuur wordt beheerd door het team van systeemhackers.
</p>
<h2>Interview met Vincent Lequertier over KI</h2>
<p>
Vincent Lequertier is lid van het systeemhackers-hackersteam en een
onderzoeker van kunstmatige intelligentie voor de gezondheidszorg. Voor 20 jaren
FSFE <a href="/news/2021/news-20211209-01.html">interviewden we
Vincent over cruciale aspecten van kunstmatige
intelligentie</a>. Transparantie in KI is noodzakelijk om te evalueren en
te begrijpen hoe data worden verwerkt en hoe resultaten worden berekend.
Vrije Software kan een cruciale rol spelen om KI meer
transparanter te maken.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/8d10355a4334cefde7f2f21d6f44daaa.jpg"/>
<figcaption>
Vincent Lequertier presenteert cruciale punten over KI tijdens een FSFE-gemeenschapsvergadering in Bozen. Italië, 2019.
</figcaption>
</figure>
<p>
Vincent merkt op dat in de gezondheidssector sommige geaggregeerde statistieken
op grote schaal beschikbaar zijn. Volgens zijn inschatting zullen openheid en
samenwerkingsaspecten van onderzoek naar KI verbeteren. Het interview
ontrafelt baanbrekende onderwerpen zoals de mogelijkheid dat KI
het wettelijke recht krijgt om auteursrecht te claimen.
</p>
<h2 id="save-the-date">Markeer de datum</h2>
<ul>
<li>
Op woensdag 19 januari houdt het landteam van de FSFE Nederland
zijn maandelijkse <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-01-19">online
bijeenkomst</a>.
</li>
<li>
Op zaterdag 5 en zondag 6 februari vindt de FOSDEM 2022
online plaats. De FSFE zal opnieuw de medeorganisator zijn van de "Legal and Policy
Devroom". Vorig jaar waren we voor het eerst medeorganisator van de Legal and Policy
Devroom met daarin <a href="/news/2021/news-20210311-01.html">elf
lezingen over een rijke verscheidenheid aan onderwerpen</a>. We kijken uit naar
FOSDEM 2022. Doe met ons mee om de laatste ontwikkelingen in
softwarevrijheid te leren. Blijf op de hoogte van de agenda.
</li>
</ul>
<h2>Wat hebben we gedaan</h2>
<ul>
<li>
Op 28 december gaf Alexander Sander, beleidsadviseur van de FSFE,
een lezing over "Publiek geld? Publieke Code! in tijden van corona
&quot; op de rC3 conferentie.
</li>
<li>
Op 16 december nam Lina Ceballos, een projectmanager van de FSFE,
deel aan een online sessie over enkele van de FSFE&#39;s
belangrijkste activiteiten met de focus op &quot;Publiek geld? Publiek
Code!&quot; en de huidige status ervan in Spanje en Europa. De
lezing vond plaats bij Trantor Tech Talks; een <a href="https://media.fsfe.org/w/6AnT1Z2zeCzdskVL3tZw7Z">video is
beschikbaar in het Spaans</a>.
</li>
<li>
In december publiceerden leden van de gemeenschap drie berichten in de Planet. Een
boekbespreking van Cory Doctorow's roman "Walkaway" prijst het
verhaal, ondanks een persoonlijke afkeer voor fantasie rond
"gedachtenscan"-technologie. Een instructieve post demonstreert hoe u uw interne toetsenbord/touchpad uit kan schakelen als er een kat aankomt. Een
feestelijk bericht kondigt de publicatie aan van PGPainless versie
1.0.0. U kunt de gedachten van de FSFE-gemeenschap lezen op de <a href="https://planet.fsfe.org/">Planet</a>.
</li>
</ul>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>
Als u gedachten, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Zoals altijd is het adres <email>newsletter@fsfe.org</email>.
Wij verheugen ons erop van u te horen! Als u ook
ons en ons werk steunen, wordt dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een
donatie of een <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">maandelijkse
bijdrage</a>. Dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers,
supporters en donateurs die ons werk mogelijk maken. En dank aan
onze vertalers, die u in staat stellen deze nieuwsbrief in uw
moedertalen te lezen.
</p>
<p>Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou</p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2022-01-11" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">Nieuwsbrief</tag>
<tag key="deviceneutrality">Apparaatneutraliteit</tag>
<tag key="pmpc">Publiek Geld? Publieke Code!</tag>
<tag key="education">Educatie</tag>
<tag key="se">Zweden</tag>
<tag key="internal">Intern</tag>
<tag key="fosdem">FOSDEM</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/788"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/a9669e241527f1769e2fe67418a77f0d.jpg"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>