Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

171 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2021-09-13" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Vraag naar transparante CovPass-apps in EU +++ Nederlanders krijgen Routervrijheid</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="demand-for-transparent-covpass-apps-in-eu-dutch-gain-router-freedom-70-80-">Vraag naar transparante CovPass-apps in EU +++ Nederlanders krijgen Routervrijheid</h1>
<p>In onze nieuwsbrief van augustus en september vieren we het verkregen recht van het gebruik van een eigen router in Nederland. We leggen uit waarom elke app die de verspreiding van Covid-19 aanpakt Vrije Software moet zijn. We delen het nieuws van onze levendige gemeenschap, volgen wat er in de zomer is gebeurd en er voor ons ligt.</p>
<h2 id="covpass-apps-should-be-available-to-all-thus-they-should-be-free-software">CovPass-apps zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn en dus Vrije Software moeten zijn</h2>
<p>
Apps die voor iedereen noodzakelijk zijn, zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn, zonder extra en propriëtaire software-winkels te moeten installeren. Dit was niet het geval met de Duitse CovPass-app, die het digitale COVID-certificaat van de EU voor Corona-vaccinatie op smartphones verstrekt. Deze was vanwege propriëtaire afhankelijkheden alleen beschikbaar in de app-winkels van Apple, Huawai en Google. Zo'n praktijk negeert diegenen die bewust propriëtaire software vermijden en kiezen voor het gebruik van Vrije Software. Voor hen was de app niet beschikbaar.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/5addbc152e4501f8867424798cc918ad.jpg"/>
</figure>
<p>
Experts brachten de redding en daarom willen we <a
href="https://gitlab.com/jugendhacker">@jugendhacker</a>, <a
href="https://gitlab.com/mythsunwind">@mythsunwind</a>, <a
href="https://gitlab.com/rugk">@rugk</a>, <a
href="https://gitlab.com/tzugen">@tzugen</a>, Felix C. Stegerman
en Marcus Hoffmann bedanken. Samen hebben ze wekenlang belangeloos gewerkt
aan de ontwikkeling van de CovPass-app voor F-droid. De experts hebben ook
propriëtaire Google-bibliotheken die niet nodig waren om de app te laten functioneren verwijderd.
</p>
<p>
Dit extra werk had voorkomen kunnen worden als de ontwikkelaars van de CovPass, die met publiek geld worden betaald, deze overbodige propriëtaire bibliotheken vanaf het begin niet zouden hebben toegevoegd. Bovendien verleende het bedrijf dat de CovPass ontwikkelt geen steun aan externe ontwikkelaars, wat het voor de vrijwilligers moeilijk maakte om verbeteringen aan te brengen. Hierdoor bleken verbeteringen die weinig inspanning van de van de oorspronkelijke ontwikkelaars zouden hebben gevergd een moeilijke taak voor externe deskundigen. Het is een typisch probleem dat kan vermeden worden door welke software dan ook waarvan de ontwikkeling met publiek geld is betaald als Vrije Software uit te brengen.
</p>
<p>
Hetzelfde proces gebeurde vorig jaar met de Covid-tracing app: deskundigen <a
href="/news/2020/news-20201208-01.html">namen vrijwillig taken over</a> van regeringen en overheden om Corona-apps voor iedereen beschikbaar te maken. In het geval van Covid-gerelateerde apps, <a href="/news/2021/news-20210830-01.html">hebben overheden in Duitsland gefaald</a>. &quot;We dringen er bij de regering op aan om haar praktijken snel aan te passen en ervoor te zorgen dat iedereen deze apps zonder enige beperking vanaf de publicatie kan gebruiken&quot; zegt FSFE-voorzitter Matthias
Kirschner. In contrast met deze praktijken is er het voorbeeld van Zwitserland, waar de officiële Covid-certificaat-app door het Federaal Bureau voor Informatie Technologie, Systemen en Telecommunicatie (FOITT) aan F-Droid werd toegevoegd.
</p>
<h2 id="advocating-pays-off-dutch-internet-users-gain-router-freedom">Beleidsbeïnvloeding loont: Nederlandse internetgebruikers krijgen Routervrijheid</h2>
<p>
Routervrijheid is nu een realiteit in Nederland. Alle Internet
Service Providers (ISP's) moeten <a
href="/news/2021/news-20210805-01.html">eindgebruikers in staat stellen</a> om binnen 6 maanden hun eigen routers en modems te kiezen en te gebruiken. Ook werd verzekerd dat consumenten die een alternatieve router in gebruik hebben genomen nog steeds technische ondersteuning van de ISP's moeten krijgen. Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) betekent een overwinning voor consumenten in Nederland en een overwinning voor netneutraliteit in Europa.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/b04f1fbb9f8803fa63fe2e839104c4ad.jpg"/>
</figure>
<p>
De nieuwe regels werden aangenomen na een aanhoudende inspanning van de FSFE om de aandacht te vestigen op het belang van Routervrijheid. De FSFE nam drie jaren geleden voor het eerst contact op met BEREC over de eis van Routervrijheid, hetgeen in 2018 erin resulteerde dat Routervrijheid de standaardbeslissing voor Europese landen werd. In 2019 nam de FSFE ook contact op met het Nederlandse nationale agentschap om te informeren over de situatie in Nederland. Sindsdien heeft <a
href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/BNL">FSFE&#39;s landteam Nederland</a> de zaak doorgedrukt door het organiseren van seminars, met belanghebbenden te praten, naar evenementen te gaan, de zaak op sociale media te bepleiten en door te helpen bij het opstellen van technische en juridische documenten.
</p>
<p>
Nu is het tijd om feest te vieren. Het besluit van ACM is een grote overwinning voor alle eindgebruikers in Nederland!
</p>
<p>
Wilt u meer leren over de status van Routervrijheid in uw land? Bekijk onze <a
href="https://umap.openstreetmap.fr/en/map/router-freedom-tracker_581123#4/53.12/18.37">kaart!</a> U kunt bijdragen aan ons werk door deel te nemen aan onze
<a
href="https://survey.fsfe.org/index.php/628449?lang=en">enquête onder eindgebruikers
</a> om Routervrijheid in uw land in kaart te brengen.
</p>
<h2 id="upcoming-events-">Komende evenementen:</h2>
<p>
Op woensdag 15 september om 20:00 CEST organiseert het <a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/BNL">Nederlandse FSFE-team</a> haar maandelijkse ontmoeting. Het Nederlandse team verwelkomt altijd nieuwe leden. Wilt u deelnemen aan de ontmoeting? Neem dan contact op met FSFE's Nederland-coördinator Nico Rikken.
</p>
<p>
In haar maandelijkse ontmoeting in september zal <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Women">FSFE's Vrouwengroep</a> in discussie gaan over genderaspecten van leerprogramma's. Onderzoeksrapporten zullen kort worden gepresenteerd en besproken. We verwelkomen nieuwe leden die zich als vrouwelijk identificeren. De datum moet nog vastgesteld worden dus als u geïnteresseerd bent in Vrije Software, meldt u zich dan aan voor onze <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-women">e-maillijst</a> en leer ons kennen.
</p>
<h2 id="what-we-have-done-">Wat hebben we gedaan:</h2>
<ul>
<li>
<p>
Op 30 juli gaf FSFE's programma-manager Max Mehl <a
href="https://www.thelocal.de/20210730/germany-knew-its-disaster-warning-system-wasnt-good-enough-why-wasnt-it-improved-2/"> een interview</a> in thelocal.de over het Duitse rampenwaarschuwingssysteem. Het onderwerp kwam in de belangstelling na de overstromingen in Duitsland maar de zwakke punten ervan waren al langer bekend. Max pleit voor waarschuwingen die via cell broadcast worden verstuurd in plaats van via apps, omdat ze iedereen met een telefoon kunnen bereiken en zich op specifieke locaties kunnen richten. Er is ook een publiek toegankelijke <a
href="https://www.newsday24.com/norway/germany-knew-its-disaster-warning-system-wasnt-good-enough-why-wasnt-it-improved/">herdruk</a> beschikbaar.
</p>
</li>
<li>
<p>
Op 17 augustus kwam de <a
href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Women">FSFE Vrouwengroep</a>
bijeen, waar Loria in een 2D workadventu.re-wereld presenteerde hoe kaarten worden gemaakt.
</p>
</li>
<li>
<p>
Op 18 augustus kwam het Nederlandse FSFE-team bijeen om te <a
href="https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-08-18">discussiëren</a>
het einde van de sms-authenticatie voor DigiD, de inspanningen om
Vrije Software op scholen te introduceren en andere technologische
ontwikkelingen.
</p>
</li>
<li>
<p>
Op 22 augustus presenteerde FSFE&#39;s beleidsadviseur Alexander Sander op <a
href="https://programm.froscon.de/2021/events/2652.html">FrOSCon</a> de laatste ontwikkelingen van de digitalisering binnen overheden en waagde hij een vooruitblik
op de tijd na de federale verkiezingen in Duitsland.
</p>
</li>
</ul>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/97a8b98392a834be97ada441bad53b9b.png"/>
<figcaption>FSFE-informatiekraam op Veganmania, Wenen, 2021</figcaption>
</figure>
<ul>
<li>
Tijdens het laatste weekeinde van augustus nam FSFE Oostenrijk deel aan het jaarlijkse Veganmania-zomerfestival. Naast levende muziek, straatvoedsel en doe-het-zelf-werkgroepen, organiseerde het Weense FSFE-vrijwilligersteam een <a
href="https://www.veganmania.at/2021/insel.htm">kraam</a> om bezoekers de basisprincipes van Vrije Software uit te leggen. Het Veganmania-festival wordt bezocht door duizenden bezoekers met verschillende achtergronden. De supporters merkten in vergelijking met de vorige jaren een toename van het aantal mensen dat technisch bewust was. Verder waren nieuwkomers op het gebied van Vrije Software geïnteresseerd om onze gidsen met technische tips ter verbetering van computerveiligheid te lezen. Instructies over basishulpprogramma's zoals e-mail-encryptie en wachtwoordbeheerders kregen veel aandacht.
Als u geïnteresseerd bent om meer te leren kunt u het <a
href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2021/08/31/fsfe-information-stall-on-veganmania-2021/">verslag</a>
van FSFE's supportersgroep in Wenen lezen.
</li>
</ul>
<h2 id="get-active-for-the-federal-election-in-germany">Word actief voor de federale verkiezing in Duitsland</h2>
<p>
Op 26 september wordt in Duitsland een nieuwe Bondsdag gekozen. Wij zijn betrokken bij de verkiezingen en willen er met onze activiteiten zeker van zijn dat &quot;Publiek Geld? Publieke Code!&quot; voor de volgende regering een belangrijke rol speelt.
Daarom willen we ervoor zorgen dat onze &quot;Publiek Geld? Publieke Code!&quot;-eisen zullen worden opgenomen in het regeerakkoord van de volgende Duitse regering. Om dit te bereiken hebben wij uw hulp en steun nodig. U kunt in ons speciale <a
href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Bundestagswahl_DE">activiteitpakket</a> [DE] leren hoe u ons kunt helpen.
</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>
Als u uw ideeën, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan alstublieft naar ons. Zoals altijd is het adres <email>newsletter@fsfe.org</email>. We kijken ernaar uit om van u te horen! Als u ook ons en ons werk wilt steunen, wordt dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">maandelijkse bijdrage</a>. Met dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.
</p>
<p>Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou</p>
<hr/>
<p>
De grootste financiële impact voor de FSFE in deze tijden van van fysieke afstand is de annulering van Vrije Software-conferenties, inclusief onze eigen evenementen. Om de Vrije Software-beweging solide en levend te houden kunt u <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">overwegen om een deel van uw conferentiebudget te doneren aan Vrije Software-organisaties, inclusief de FSFE.</a>.
</p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2021-09-09" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">Nieuwsbrief</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/733"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/big/97a8b98392a834be97ada441bad53b9b.png"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>