Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

271 lines
14 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2021-07-27" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>20 Jaren FSFE +++ Finland bereikt Routervrijheid +++ microFSFE</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="20-years-fsfe-finland-achieving-router-freedom-microfsfe">20 Jaren FSFE +++ Finland bereikt Routervrijheid +++ microFSFE</h1>
<p>
In de nieuwsbrief van juli nodigen we onze gemeenschap uit deel te nemen aan de
de viering van 20 Jaren FSFE, prijzen we Finland voor het veiligstellen van
Routervrijheid en kijken we naar Vrije Software-activiteiten voor
kinderen. We bereiden ons voor op de Duitse verkiezingen en nodigen u uit
ons te helpen Vrije Software-eisen te ondersteunen.
</p>
<h2 id="fsfe-20-years-of-empowering-people-to-control-technology">FSFE: 20 Jaren mensen in staat stellen technologie te controleren</h2>
<p>
Lang voordat de eerste smartphone werd geïntroduceerd was het voor de oprichters van de FSFE duidelijk dat het de mensen zijn die de controle moeten hebben over de technologie en niet omgekeerd. In 2001 besloten Vrije Software-experts in heel Europa de Free Software Foundation Europe op te richten.</p>
<p>
20 jaren is een lange tijd in computergeschiedenis en hoewel technologie voortdurend verandert zijn onze waarden consistent gebleven. De kern van ons werk is in een notendop: mensen onderwijzen over de aard van Vrije Software, het benadrukken van de politieke implicaties en het vereenvoudigen van de wettelijke randvoorwaarden. Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE sinds 2015, <a
href="/2021/news-20210721-01.html#a-birthday-message-from-our-president-matthias-kirschner">legt dit uit</a>
in een korte video.
</p>
<figure>
<a href="/news/2021/news-20210721-01.html#a-birthday-message-from-our-president-matthias-kirschner">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/685726f6b1f36fc04c0a30509631c288.png"/>
</a>
</figure>
<p>
Ons werk door de jaren heen zou niet mogelijk zijn geweest zonder hulp van onze Europese gemeenschap. Of u nu ons nieuws hebt vertaal, uw stem hebt gebruikt om onze boodschap te delen, ons financieel hebt geholpen of deelgenomen aan een van onze publieke evenementen: u hebt geholpen ons doel dichterbij te brengen.</p>
<p>
Wilt u ook uw ideeën over uw tijd met de FSFE delen? We kijken ernaar uit om van u te horen. En we zouden ook graag foto's zien van uw activiteiten in het verleden en ze delen met de gemeenschap. Of, als u zich creatief voelt, kunt u ons een verjaardagsvideo sturen, zoals de science-fiction auteur Cory Doctorow deed. Mis het bekijken ervan niet en kom op onze <a
href="/activities/20years/20years.html">verjaardagspagina</a> te weten hoe u uw feedback kunt delen.
</p>
<h2 id="router-freedom-achieved-in-finland-as-the-most-fair-and-efficient-practice">Finland bereikt Routervrijheid, de meest eerlijke en efficiënte praktijk</h2>
<p>
Finland erkent Routervrijheid als een digitaal recht en stelt daarmee een
voorbeeld voor de EU. Netneutraliteit wordt gewaarborgd door een EU-verordening.
Netneutraliteit betekent echter ook dat gebruikers het recht hebben om gebruik te maken
eindapparatuur van hun keuze te gebruiken, zoals een telefoon of modem. Voor
Finland is dit duidelijk. Traficom, het nationale agentschap dat zich bezighoudt met
vervoer, communicatie en netwerken, heeft een opmerkelijk
standpunt over deze kwestie door de rechten van eindgebruikers te <a
href="https://www.traficom.fi/en/communications/communications-networks/open-internet-or-net-neutrality">beschermen</a>.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/14ccf43e17da8f376e00f53d968b6b25.png"/>
</figure>
<p>
We <a href="/news/2021/news-20210629-01.html">interviewden</a> Klaus
Nieminen, Chief Specialist van Traficom. Volgens hem biedt Routervrijheid voordelen voor eindgebruikers, bevordert het de concurrentie op de markten voor telecommunicatie-eindapparatuur en voldoet het aan de Open Internet
Verordening 2015/2120 van de EU. Hij deelt de mening dat er geen
technologische noodzaak is om het recht van eindgebruikers om hun eigen apparatuur te kiezen te beperken. Traficom kwam na een objectieve beoordeling tot deze conclusie. Tot slot legt hij uit dat in Finland Routervrijheid ook van toepassing is op nieuwe technologieën zoals 5G.
</p>
<h2 id="listen-to-our-podcast">Luister naar onze Podcast</h2>
<p>
Dit is de eerste keer sinds de lancering van de Software Freedom
Podcast dat een FSFE-staflid een interview geeft in onze reeks. Max Mehl, Programmamanager van de FSFE, werkt sinds 2011 bij de FSFE en heeft meegewerkt aan verschillende campagnes. Met deze <a
href="/news/podcast/episode-11.html">aflevering</a> geven Bonnie Mehring
en Max Mehl een mooie en gemakkelijke ingang naar de zeer complexe
wereld van softwarelicenties.
</p>
<hr/>
<p>Dit jaar viert de FSFE haar 20ste verjaardag. <a
href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">Steun ons
werk gedurende de komende 20 jaren</a>.
</p>
<hr/>
<h2 id="microfsfe">microFSFE</h2>
<p>
Beginnende ontwikkelaars verdienen het ook om te worden uitgelicht. Van kinderen tot tieners: de FSFE verwelkomst beginners in haar gemeenschap.
</p>
<h3 id="teaching-free-software-to-children">Vrije Software onderwijzen aan kinderen</h3>
<p>
In Kreuzlingen, een stad in het noorden van Zwitserland, kregen vijf kinderen
de kans om deel te nemen aan een 4-daagse cursus over Vrije Software-ontwikkeling. De cursus was gratis en werd aangeboden
dankzij de creativiteit en de pedagogische vaardigheden van FSFE supporter Peter Bittner. De kinderen hadden nog geen ervaring met Linux, dus de
cursus begon met het opstarten van GNU/LINUX vanaf een USB stick, en ging snel
naar het werken in de terminal met Bash commando's en het programmeren in
Python.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/332b6523f33dd3a5e45b3500aa9f45a3.jpg"/>
</figure>
<p>
&#39;We moeten onze kinderen laten weten wat school ze niet leert&#39; <a href="https://ferienpass.gitlab.io/blog/">zegt</a>
Peter in zijn blog over deze cursus. &#39;Leerlingen worden onderwezen in
&quot;producten&quot; van de technologiereuzen (&quot;Safari&quot;,
&quot;Word&quot;, &quot;Excel&quot;, &quot;PowerPoint&quot;)
in plaats van informatietechnologieconcepten (webbrowser, tekst
processor, spreadsheet, presentaties)&#39;.
</p>
<h3 id="microfashion">microfashion</h3>
<p>
Volgens wetenschappers kan vroege "nerdheid" leiden tot een
10% toename in geluk later in het leven ;-) Dus mis het niet om vroeg te beginnen en bestel een van onze "fork" T-shirts. Ze zijn <a href="/order/">beschikbaar voor leeftijden van 5 tot 12 jaar</a>. Er zijn ook <a
href="/order/2017/baby-bib-pink-large.png">slabbetjes</a>
voor baby's!
</p>
<figure>
<img src="/order/2017/kidstshirt-fork-red-front-large.jpg"/>
</figure>
<h3 id="teenagers">Tieners</h3>
<p>
Deze herfst zal de FSFE trouwens een nieuwe activiteit voor tieners lanceren. Ons doel is om de waarden van Vrije Software te delen met
jonge ontwikkelaars. Dus als je een jongere bent die experimenteert met
software-ontwikkeling, of als u er één kent, blijf dan op de hoogte.
</p>
<h2 id="upcoming-event">Komende evenementen</h2>
<ul>
<li>
Op woensdag 4 augustus organiseren we een online workshop
(DE) ter voorbereiding van de promotie van onze &#39;Publiek geld? Publiek
Code!&#39; campagne gedurende de laatste weken tot de Duitse
verkiezingen. We hebben uw steun nodig om onze boodschap te verspreiden. Als u
geïnteresseerd bent om betrokken te zijn bij dit proces, <a
href="https://registration.fsfe.org/btw21-Workshop">registreer</a>
u dan en neem deel aan werkgroep voor persoonlijke discussies.
</li>
</ul>
<h2 id="what-we-have-done-">Wat hebben we gedaan:</h2>
<ul>
<li>
Op 23 juni presenteerde FSFE's programmamanager Max Mehl de "Verantwoord gebruik maken van open source"<a
href="https://www.ow2con.org/view/2021/Abstract_Community_Day#23061545">-sessie</a>
op OW2con'21. In zijn presentatie legde Max Mehl uit hoe REUSE
het gemakkelijker maakt voor ontwikkelaars om de licentie- en
auteursrechtsituatie voor hun code te verklaren. De presentatie is beschikbaar
op <a
href="https://peertube.social/videos/watch/a3cb5598-7d97-479e-851c-9dee96bc278f">Peertube</a>.
Deze sessie is onderdeel van een lange-termijn inspanning van OW2 om best praktijken en goed burgerschap in open source bestuur te promoten.
</li>
<li>
Op 6 en 7 juli presenteerden Bonnie Mehring en Alexander Sander
onze Duitse federale verkiezingscampagne aan de lokale groepen
Noord-Hessen en Frankfurt. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan
zo'n werkgroep bekijk dan ons komende evenement.
</li>
<li>
Op 22 juli, presenteerde Bonnie Mehring onze &#39;Publiek Geld?
Public Code! &#39;-campagne in de maandelijkse bijeenkomst van <a
href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Women">FSFE vrouwen</a>. Ook bespraken ze wat de plannen zijn met betrekking tot
de komende (2021) verkiezingscampagne van het federale parlement in Duitsland
De FSFE vrouwengroep vindt online plaats en staat open voor alle vrouwen die geïnteresseerd zijn
in Vrije Software en technologie.
</li>
<li>
Op 24 juli kwamen vertalers online bijeen om elkaar te leren kennen en
waardevolle hulpmiddelen voor hun werk te leren, zoals de webpreview tool,
de vertaalwiki en Git. De bijeenkomst werd gehost door Luca
Bonissi, die de webpreview-tool heeft gemaakt, en Bonnie Mehring,
coördinator van <a
href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators">het FSFE vertalersteam</a>.
</li>
<li>
Onze beleidsadviseur Alexander Sander heeft meegewerkt aan een rapport over
het gebruik van Vrije Software in lokale besturen dat werd
gepubliceerd door de Duitse vereniging van gemeentebesturen. De
vereniging &#39;Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)&#39; publiceerde het <a
href="https://www.kgst.de/doc/20210706A0006">rapport</a> [DE] met de titel
&#39;Open Source in Kommunen - Ein Baustein für mehr Digitale
Souveränität.&#39;
</li>
</ul>
<h2 id="legal-and-licensing-workshops-2021">Juridische en licentiewerkgroepen 2021</h2>
<p>
Op 14 juli werd de online juridische en licentiewerkgroep 2021 afgerond. <a
href="/activiteiten/ln/llw.html">FSFE's Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW)</a> wordt sinds 2008 jaarlijks voor <a
href="/activiteiten/ln/ln.html">FSFE's juridische netwerk</a> georganiseerd en dient als conferentie voor juridische experts op het gebied van
Vrije Software om te debatteren over kwesties en om beste praktijken te delen
Vrije Softwarelicenties te delen. In plaats van een eenmalige
conferentie bood LLW dit jaar, van maart tot juli, online
presentaties, discussiepanels en werkgroepen.
</p>
<p>
We zijn erg blij dat we een online editie van de LLW hebben opgezet en
we kijken er ook naar uit om volgend jaar weer een editie van
de LLW te organiseren, hopelijk dan persoonlijk, om verder te bouwen aan een robuuste
juridische Vrije Software-gemeenschap.
</p>
<h2 id="get-active-for-the-federal-election-in-germany">Word actief voor de federale verkiezingen in Duitsland</h2>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/d9a1339d919cc9aa979241a4738e7c9d.png" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p>
Op 26 september wordt in Duitsland een nieuwe Bondsdag gekozen. Wij zijn
betrokken bij de verkiezingen en willen er met onze activiteiten voor zorgen
dat voor de volgende regering &quot;Publiek Geld? Publieke Code! &quot; een belangrijke rol zal spelen.
Daarom willen we ervoor zorgen dat onze
&quot;Publiek Geld? Publieke Code!'-eisen zullen worden opgenomen in
het regeerakkoord van de volgende Duitse regering. Om
dit te bereiken hebben we uw hulp en steun nodig. We hebben een <a
href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Bundestagswahl_DE">activiteitenpakket</a> [DE] voor u gecreëerd en zullen dit presenteren tijdens een werkgroep op 4 augustus 2021. <a
href="https://registration.fsfe.org/btw21-Workshop">Registreer nu</a> als u wilt deelnemen.
</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>
Als u uw gedachten, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan
alstublieft naar ons. Het adres is zoals altijd newsletter@fsfe.org.
We kijken er naar uit van u te horen! Als u ook
ons en ons werk wil steunen, word dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een
donatie of een <a
href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">maandelijkse
bijdrage</a>. Met dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers,
supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan
onze vertalers, die u in staat stellen deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.
</p>
<p>Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou</p>
<hr/>
<p>
De grootste financiële impact voor de FSFE in deze tijden van
van fysieke afstand is de annulering van Vrije Software
conferenties, inclusief onze eigen evenementen. Overweeg alstublieft, om de Vrije Softwarebeweging
solide en levend te houden, <a
href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=newsletter">een deel van uw conferentiebudget te doneren aan Vrije Software-organisaties, waaronder de FSFE</a>.
</p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2021-07-29" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">Nieuwsbrief</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/709"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/332b6523f33dd3a5e45b3500aa9f45a3.jpg"/>
<translators>André Ockers</translators>
</html>