Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

115 lines
8.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2020-10-23" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>35 jaren FSF +++ Deelname aan SFSCon +++ Technische vacature</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="35-years-fsf-participation-sfscon-technical-job-vacancy">35 jaren FSF +++ Deelname aan SFSCon +++ Technische vacature</h1>
<p>Lees in onze oktober-nieuwsbrief over FSF's 35ste verjaardag, onze komende deelname aan SFSCon, onze technische vacature en onze diverse andere gemeenschapsactiviteiten.</p>
<h2 id="35-years-fsf">Felicitaties aan de FSF voor haar 35ste verjaardag</h2>
<p><a href="https://www.fsf.org/events/fsf35">35 jaren geleden</a> is onze zusterorganisatie, de <a href="https://fsf.org">Free Software Foundation</a>, opgericht om te werken voor de rechten van gebruikers om software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. De introductiezin was dat <strong>"Ons werk zal niet zijn beëindigd tot iedere computergebruiker in staat is om alle digitale taken in complete vrijheid te verrichten"</strong>. Dat is een belofte die zelfs na 35 jaren werken voor softwarevrijheid en het inspireren van talloze mensen en vele organisaties om op te komen voor gebruikersvrijheden waar wordt gemaakt. <a href="/news/2020/news-20201009-01.html">FSFE's voorzitter Matthias Kirschner nam een felicitatieboodschap op</a> waarin hij het belang van de FSF en onze beweging onderstreepte en door de jaren heen heeft.</p>
<video width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/4810dd3b11dadc80460aa3246083c7a7.png" controls="controls">
<source type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/FSF35-Matthias-Kirschner.mp4"></source>
<source type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/FSF35-Matthias-Kirschner.webm"></source>
</video>
<h2 id="participation-sfscon">Deelname aan SFSCon</h2>
<p>De Zuid-Tiroler Conferentie voor Vrije Software, SFScon, is een van de gevestigde jaarlijkse conferenties over Vrije Software in Europa. In recente jaren waren we vertegenwoordigd met lezingen, werkgroepen en onze informatiekraam. Vorig jaar organiseerden we ook ons Gemeenschapsevenement in de context van SFSCON zodat wij elkaar en vele andere interessante mensen konden ontmoeten. Uiteindelijk deden we <a href="/news/2019/news-20191205-01.html">verslag van ons werk.</a></p>
<p>Vanwege de huidige situatie kan de 2020-editie van dit evenement alleen plaatsvinden in een gemengde modus: zowel online als voor een beperkt aantal mensen op het NOI Techpark. Maar de FSFE draagt natuurlijk bij aan het programma.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/2a016b7f2770328ac7d26c7eab404ed9.jpg" alt="Gemeenschapsontmoeting" />
</figure>
<p>We hebben zeven lezingen georganiseerd waarin juridische onderwerpen worden verduidelijkt en huidige politieke ontwikkelingen worden geanalyseerd. We zullen ingaan op concrete praktische vragen ten aanzien van naleving, bijvoorbeeld voor het MKB en op vragen over machineleren en problemen die ontstaat bij de ontwikkeling van een "vrije" smartphone. <a href="/news/2020/news-20201019-01.html">Hier vind u meer informatie over onze track en SFSCon2020</a></p>
<hr/>
<p>De grootste financiële impact waar de FSFE in deze tijd van fysieke afstand mee te maken heeft is het afzeggen van Vrije Softwareconferenties, inclusief onze eigen evenementen. Overweeg alstublieft om de softwarevrijheidsbeweging solide en levend te houden <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl">door ene deel van uw conferentiebudget aan Vrije Software-organisaties, inclusief de FSFE, te doneren</a>.</p>
<hr/>
<h2 id="job-vacancy">Technische vacature</h2>
<p><a href="/news/2020/news-20201005-01.html">De FSFE zoekt een werkstudent</a> om ons werk om mensen in staat te stellen technologie te controleren te steunen. Deze persoon zal 10 uur per week op het kantoor in Berlijn werken (thuiskantoor in een later stadium) en FSFE's technische infrastructuur steunen door nauw samen te werken met onze systeembeheerders. De uiterste inzendtermijn is zondag 15 november 2020. Deel dit alstublieft met anderen die interesse zouden kunnen hebben.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/e88678b1f41368ab7106657ce298706e.jpg" alt="Prikbord met een notitie waarop staat: Make things happen" />
</figure>
<h2 id="Upcoming-events">Komende evenementen</h2>
<ul>
<li>Op <a href="https://osseu2020.sched.com/event/eCVu">OSSEU2020
zal Alexander Sander spreken</a> over hoe Vrije Software wereldwijde oplossingen voor wereldwijde problemen mogelijk maakt.</li>
<li>Tijdens de <a href="https://cfp.privacyweek.at/pw20/talk/BU7HK9/">Privacy Week
zal Alexander Sander spreken</a> over onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne en waarom Vrije Software helpt een wereldwijde crisis aan te pakken.</li>
</ul>
<h2 id="what-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Voor de <a href="/news/podcast/episode-7.html">zevende aflevering van onze Software Freedom Podcast</a> hebben we met Vincent Lequertier gepraat over transparantie, eerlijkheid en toegankelijkheid als cruciale criteria voor kunstmatige intelligentie (KI) en waarom het voor onze samenleving belangrijk is om KI-software onder een Vrije Softwarelicentie te publiceren.</li>
<li>In zijn <a href="https://sfk.flossk.org/">cruciale lezing op Software
Freedom Kosova 2020 </a> gaf FSFE's EU Publiek Beleidsmanager Alexander Sander een beknopt overzicht van de afgelopen en lopende activiteiten van de FSFE om softwarevrijheid in Europa op de niveaus van politiek, juridisch werk met bedrijven en algemeen publiek bewustzijn te versterken. Op de cruciale lezing volgde twee weken later een werkgroep.</li>
<li>Op de "openSUSE + LibreOffice Virtual Conference" (oSLO),
<a href="https://events.opensuse.org/conferences/oSLO/program/proposals/3247">hield Alexander Sander een lezing</a> over de voordelen van het gebruik van Vrije Software in de publieke sector, over wat we hebben geleerd van de Coronacrisis en waarom het nu zelfs meer dan ooit belangrijk is om Vrije Software te gebruiken.</li>
<li>We zijn Lioh Möller, die het FSFE-landteam Zwitserland coördineerde, dankbaar en verwelkomen de nieuwe coördinator Gian-Maria Daffré en Ralf Hersel als vice-coördinator. De Zwitserse groep is bekend vanwege hun Vrije Software educatieportaal <a href="https://lernenwiedieprofis.ch/">Lernen wie die Profis (leren zoals een professional)</a> en het nieuwstijdschrift/podcast <a href="https://gnulinux.ch/">gnulinux.ch</a>.</li>
<li>Berlijn-coördinator Erik Grun en Katja Jäger <a href="https://campus.re-publica.com/en/session/freie-software-digitale-gesellschaft">hielden een lezing</a> over Vrije Software voor de digitale samenleving in het onderwijs op de re:publica-campus in Berlijn.</li>
</ul>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wil delen, stuur ze dan alstublieft naar ons. Het adres is zoals altijd <email>newsletter@fsfe.org</email>. We kijken er naar uit om van u te horen!</p>
<p>Als u ook ons en ons werk wil steunen, neem dan deel aan onze gemeenschap en steun ons <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-202009">met een donatie of maandelijkse bijdrage</a>.</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap en alle <a href="/contribute">vrijwilligers</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/support">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan
<a href="/contribute/translators">onze vertalers</a> die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteuren,
Erik Albers en Alexander Sander</p>
<hr/>
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl">Steun ons met uw donatie</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2020-10-23" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">Nieuwsbrief</tag>
<tag key="pmpc">Publiek Geld? Publieke Code!</tag>
<tag key="public-administration">Overheid</tag>
<tag key="local-group">Financiering van lokale projecten</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/531"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/e7778dd2d829e1387f374a7e4656efcb.png"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>