Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

98 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2019-12-17" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>CDU wil publieke code +++ Gemeenschapsontmoeting +++ 36C3</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfe-newsletter-november-2019">CDU wil publieke code +++ Gemeenschapsontmoeting +++ 36C3</h1>
<p>De laatste nieuwsbrief van het jaar bevat opwindend nieuws voor softwarevrijheid: de grootste conservatieve partij in Europa, de Duitse CDU, onderschreef het principe dat met publiek geld ontwikkelde software onder een Vrije Softwarelicentie moet vallen. Verder nodigen we u uit om meer te lezen over wat de FSFE de afgelopen 12 maanden heeft gedaan en bereikt en om u te verdiepen in het verslag van Florian Snow van onze jaarlijkse gemeenschapsontmoeting 2019. Ook vindt u een vooruitblik op onze deelname aan 36C3, de grootste conferentie over hacken in Europa en een oproep voor uw steun en hulp bij het voortzetten van onze missie om gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren.</p>
<h2 id="biggest-conservative-party-in-europe-aligns-with-our-demand-for-public-code">Grootste conservatieve partij in Europa is het eens met onze eis voor publieke code</h2>
<p>In de laatste week van november vond in Leipzig het 32e jaarlijkse congres plaats van de Duitse conservatieve partij CDU. Als onderdeel van het evenement heeft de partij haar programma geactualiseerd en een eerbetoon aan Vrije Software opgenomen in haar paragraaf over digitale innovatie. Met deze herziening heeft de CDU besloten zich aan te sluiten bij de eis van de FSFE dat <a href="/news/2019/news-20191125-01.html">met publiek geld ontwikkelde software als Vrije Software publiek beschikbaar zou moeten</a>.</p>
<p>In de resolutie van CDU&#39;s partijbijeenkomst staat: &quot;[....] Daarom geldt in de toekomst voor alle (publieke) digitaliseringsprojecten in Duitsland het volgende: het toekennen van contracten en financiering zal afhankelijk zijn van de naleving van de principes van open source en open standaarden. Met publiek geld gefinancierde software moet ten goede komen aan alle burgers. Bovendien zouden vrije en open API's de toegang voor onafhankelijke ontwikkelingen moeten vergemakkelijken.&quot; (Vertaling door de FSFE).</p>
<p>We zijn blij om te zien dat de goede energie en middelen die de FSFE-gemeenschap inzet voor het creëren, vertalen en promoten van de doelstellingen van de campagne steeds meer steun krijgt van belangrijke publieke belanghebbenden. &quot;We verwachten nu dat de CDU onmiddellijk binnen de regering zal werken aan het creëren van de wettelijke basis voor het vrijgeven van met publiek geld gefinancierde software onder een Vrije en Open Bronlicentie.&quot; zegt Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE.</p>
<figure>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/dae264593e4ef4e660d89c08672d4b49.png" alt="Greg Kroah-Hartman steunt FSFE vanwege publieke code en reuse" /></a>
</figure>
<h2 id="end-of-the-year-retrospective">Eindejaarsterugblik</h2>
<p>Aan het einde van dit jaar nodigen we u uit om even stil te staan bij de belangrijke dingen die de FSFE de afgelopen 12 maanden heeft gedaan en bereikt. In ons <a href="/nieuws/2019/nieuws-20191022-01.html">recent verschenen jaarverslag</a> behandelen we de grootste en belangrijkste activiteiten van de FSFE in 2019. U vindt er inzichten over onze campagnes en projecten, over ons beleidswerk, onze gemeenschap en haar leden.</p>
<p>Lees bijvoorbeeld over het eerste Parlement in Europa dat zich aansloot bij onze vraag naar publieke code of over hoe we ernaar streven om milieugemeenschappen en digitale rechtengemeenschappen samen te brengen om de duurzaamheid van Vrije Software te ontdekken. Misschien bent u geïnteresseerd in onze beschrijving van de bijgewerkte verzameling van beste praktijken binnen ons REUSE-project of wilt u graag de diverse gemeenschap die de FSFE vormt ontdekken... Waar u ook het meest in geïnteresseerd bent, <a href="/news/2019/news-20191022-01.html">veel plezier bij het lezen</a>, ontdek uw persoonlijke favorieten en wees ervan verzekerd dat we ons blijven inzetten voor softwarevrijheid in Europa gedurende 2020!</p>
<hr/>
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201912">Steun ons werk met een donatie</a></p>
<hr/>
<h2 id="do-not-miss-upcoming-events-with-the-fsfe">Mis het niet: komende evenementen met de FSFE</h2>
<ul>
<li>De FSFE zal aanwezig zijn op het jaarlijkse Chaos Communication Congress, het 36C3, dat van 27 tot 30 december in Leipzig plaatsvindt. We zullen <a href="https://events.ccc.de/congress/2019/wiki/index.php/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">onze eigen assemblé</a> en het <a href="https://events.ccc.de/congress/2019/wiki/index.php/Assembly:About:freedom">&quot;about:freedom&quot;</a>-cluster organiseren. Bovendien organiseren we een subcluster waarin gelijkgestemde organisaties uit de digitale-rechtenwereld en ook uit de milieugemeenschappen bijeen worden gebracht: het <a href="https://events.ccc.de/congress/2019/wiki/index.php/Assembly:About:future">&quot;>&quot;about:future&quot;</a>-cluster. Zoals gewoonlijk heeft de FSFE een eigen parcours met vele sessies en werkgroepen over verschillende onderwerpen met betrekking tot Vrije Software. Meer informatie vindt u in onze <a href="/events/#id-the-fsfe-assembly-at-the-chaos-communication-congress-36c3-in-leipzig-germany">eventementaankondiging</a> en als u naar 36C3 gaat, bekijkt u dan regelmatig de <a href="https://events.ccc.de/congress/2019/wiki/index.php/Assembly:About:freedom">herziene wikipagina</a>.</li>
<li>Zoals ieder jaar zal FSFE met een kraam en lezingen aanwezig zijn op FOSDEM, Europa's grootste Vrije Software-conferentie. Meer details over onze deelname aan FOSDEM volgen in januari.</li>
</ul>
<h2 id="what-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Op 28 november organiseerde de lokale FSFE-groep in Zürich <a href="https://www.digicomp.ch/events/it-professionals-events/referat-free-software-foundation-europe-fsfe-self-hosting#8">een werkgroep</a> onder de naam &quot;There is no cloud, just other people&#39;s computers&quot;. De deelnemers kregen te zien hoe ze &quot;hun eigen cloud&quot; kunnen organiseren, waarin ze bestanden, foto's, contacten, kalenders en meer kunnen opslaan en delen. Alle aanwezigen kregen de mogelijkheid om verschillende clouddiensten uit te proberen.</li>
<li>We hebben u uitgenodigd om op 15 en 16 november deel te nemen aan FSFE's gemeenschapsontmoeting, die dit jaar bestond uit sociale ontmoetingen, breakout-sessies, toekomstplannen en een officieel parcours georganiseerd door de FSFE in het kader van de SFSCon. Als u een gevoel wilt krijgen van de goede sfeer die we hadden, <a href="/nieuws/2019/nieuws-20191205-01.html">leest u dan het verslag van Florian Snow</a>. Maar ook als u graag op de hoogte wilt blijven van de gesprekken en presentaties die we hadden dan vindt u dia's en video's van de meeste van de presentaties die gelinkt zijn aan hetzelfde verslag.</li>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/94e943056ea1d769d0c01600b09682b0.jpg" alt="De kraam van de FSFE-gemeenschap in Bolzano" />
<figcaption>FSFE-kraam op SFSCon. Foto: SFScon, onder een<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA 2.0</a>-licentie</figcaption>
</figure>
<li>We hebben <a href="/order/#tshirt-multilingual-black">een nieuw meertalig T-shirt</a> in onze winkel: u kunt uw liefde voor Vrije Software nu in 24 talen laten zien! Bestel er een voor Kerstmis of in ieder geval voor de volgende <a href="/activities/ilovefs/">&quot;I love Free Software&quot;-Dag</a> : )</li>
<li>Verras uw vrienden, familie of collega's met onze <a href="/order/#card-christmas-blue">speciale Kerstkaarten-editie</a> gewijd aan de 4 vrijheden: gebruiken, studeren, delen te verbeteren.</li>
</ul>
<figure>
<a href="/order/"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/7d9d124ef8e74ad5b7fb8b76874f019b.jpg" alt="Nieuwe fan-artikelen" /></a>
<figcaption>Code waar mensen voor betaald hebben zou voor mensen beschikbaar moeten zijn! Vraag anderen om met ons mee te doen en toon uw toewijding met ons T-shirt.</figcaption>
</figure>
<h2 id="get-active">Word actief</h2>
<p>2019 was een jaar met veel uitdagingen en we hebben heel wat veranderingen gezien binnen de Vrije Software-omgeving. Aan de ene kant is het gebruik van Vrije Software wijdverbreid als nooit tevoren en ons "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne krijgt veel steun; aan de andere kant wordt Vrije Software voortdurend bedreigd. Grote economische spelers kopen Vrije Software en politici creëren wetten die de vrijheid van software direct in gevaar brengen. Vergeet niet dat met elke propriëtaire app die ontwikkeld wordt door de overheid of alleen maar aangeboden wordt op een propriëtair platform er elke dag meer burgers gedwongen worden om hun vrijheid te verlaten. En met elke app wordt de drempel voor iedereen hoger om zich te bevrijden van de propriëtaire wereld en van verkoop lock-ins.</p>
<p>Sinds 2001 promoot de FSFE de softwarevrijheid en op deze weg hebben we veel bereikt maar de bescherming van de vrijheid houdt nooit op. Help ons de komende uitdagingen aan te gaan en ondersteun de softwarevrijheid in Europa door nu te doneren: <a href="https://my.fsfe.org/donate">https://my.fsfe.org/donate</a>.</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws met ons wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Als u ons en ons werk ook wilt steunen, neem dan deel aan onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage: <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201912">https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201912</a> </p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/support">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw eigen talen te lezen.</p>
<p>Hoogachtend,</p>
<p>Erik Albers</p>
<hr/>
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201912">Steun ons werk met een donatie</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2019-12" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
<tag key="community">gemeenschapsontmoeting</tag>
<tag key="ccc">CCC-assemblé</tag>
<tag key="pmpc">Publiek Geld? Publieke Code!</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
<author id="albers" />
</html>