Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

116 lines
13 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2019-11-27" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE nieuwsbrief - november 2019</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfe-newsletter-november-2019">FSFE nieuwsbrief - november 2019</h1>
<p>Deze maand presenteren we onze Portugese vrienden van ANSOL en hun succesverhaal over het oplossen van de problemen die DRM in hun land creëert en geven we tips over hoe u soortgelijke acties kunt ondernemen in het land waar u woont. Aflevering 2 van de FSFE's Software Freedom Podcast is verschenen en wij wijden het aan de KDE-gemeenschap en de transformaties en updates die zij momenteel uitvoeren. U kunt aankomende evenementen en interessante verhalen ontdekken met beelden van de evenementen waar onze gemeenschap Vrije Software door heel Europa heen heeft gepromoot. We bieden een voorproefje van het officiële rapport van de FSFE over de jaarlijkse gemeenschapsbijeenkomst dit jaar in Bolzano (Italië). In de Word Actief- sectie vragen we om uw hulp met het nieuwe "Publieke Geld? Publieke Code!"-initiatief. We hebben meer gemeenten en openbare lichamen nodig om de principes te omarmen en deel uit te maken van de ondertekenaars.</p>
<h2 id="how-drm-was-fixed-in-portugal">Hoe DRM is opgelost in Portugal</h2>
<p>DRM-technologieën beperken individuen om met hun media dingen te doen die volkomen legaal zijn. Zo mogen we bijvoorbeeld geen mix van muziekbestanden samenstellen die we legaal hebben gekocht of een e-boek uitlenen aan een vriend of vriendin. Zelfs back-ups kunnen beperkt zijn.
In aansluiting op de Dag tegen DRM hebben we in november <a href="/news/2019/news-20191113-01.html">een gastartikel gepubliceerd</a> van onze vrienden bij de Portugese Vereniging voor Vrije Software (ANSOL): Paula Simões en Marcos Marado. Samen met de Portugese Vereniging voor Vrij Onderwijs (AEL) werkten zij al 15 jaar aan het oplossen van het DRM-beleid in Portugal. Eindelijk hebben ze de oplossing bereikt die ze zochten en in hun artikel hebben ze de inzichten van dat succes met u gedeeld. ANSOL en AEL hebben beleidsmakers kunnen laten zien wat er mis was met DRM en hoe de implementatie ervan burgers en andere actoren belemmert om hun rechten uit te oefenen en te profiteren van de wettelijk voorziene uitzonderingen op het auteursrecht. Hun verhaal kan u inspireren om hetzelfde te doen in uw land of gewoonweg inzicht te krijgen in hoe de beleidsvorming ten goede kan worden beïnvloed.</p>
<h2 id="podcast-episode-2-a-closer-look-at-the-kde-community-with-lydia-pintscher">Podcast deel 2 - A closer look at the KDE community with Lydia Pintscher</h2>
<p>De november-aflevering van de onlangs gelanceerde Software Freedom Podcast is gewijd aan de internationale Vrije Softwaregemeenschap KDE. Bij de FSFE hebben we enige geschiedenis van samenwerking met KDE, waarvan een van de grootste projecten de <a href="/activities/ftf/fla.html">fiduciaire licentieovereenkomst (FLA)</a> was, een onderwerp dat we ook in deze podcast bespreken. Onze gast Lydia Pintscher is KDE's vice-voorzitter en in deze aflevering deelt ze met ons hoe de KDE-gemeenschap zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en veranderd en hoe hun team erin geslaagd is om een aantal van de meest dringende sociale en generationele uitdagingen waarmee de KDE-gemeenschap wordt geconfronteerd oplost.</p>
<p>Daarnaast heeft Lydia Pintscher het over de prioriteiten van KDE. Bijvoorbeeld hun werk om hun toepassingen consistenter te maken zodat ze soepel lopen op uw machines. <a href="/news/podcast/episode-2.html">Luister naar de tweede aflevering van de Software Freedom Podcast</a> om erachter te komen hoe KDE hun betrokkenheid bij Android en het mobiele gebied ziet. U hoort ook hoe KDE zichzelf plaatst in termen van technologische duurzaamheid of scenario's waarbij het aangesloten apparaat niet langer een telefoon, tablet of desktop is.</p>
<hr/>
<p>Steun ons werk met een donatie:<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911">https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911</a></p>
<hr/>
<h2 id="do-not-miss-upcoming-events-with-the-fsfe">Mis het niet: komende evenementen met de FSFE</h2>
<p>Zoals elke maand proberen we de boodschap woord te verspreiden en individuen en organisaties te helpen begrijpen wat Vrije Software is en hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Als u geïnteresseerd bent om ons in actie te zien en u aan te sluiten bij ons doel, houd dan de komende weken rekening met de volgende data en locaties:
</p>
<ul>
<li>Op 28 november zal de lokale groep van de FSFE in Zürich <a href="https://www.digicomp.ch/events/it-professionals-events/referat-free-software-foundation-europe-fsfe-self-hosting#8">een workshop</a> organiseren onder de naam "There is no cloud, just other people's computers". Mensen die besluiten deel te nemen, leren hoe ze hun eigen cloud kunnen gebruiken om bestanden, foto's, contactpersonen, agenda's en meer op te slaan en te delen en krijgen de mogelijkheid om verschillende clouddiensten uit te proberen. De sessie is gratis, maar vereist wel dat u zich vooraf registreert.</li>
</ul>
<h2 id="what-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<p>Sinds de laatste nieuwsbrief zijn we actief geweest met het promoten van Vrije Software door individuen en organisaties te helpen een beter begrip te krijgen van wat Vrije Software is en hen aan te moedigen het te ontwikkelen en te implementeren in hun levens. We willen de evenementen waarvan we foto's, video's of andere opnames hebben met u hieronder delen:</p>
<ul>
<li>
Op 11 en 12 oktober heeft de Griekse FSFE-gemeenschap zich aangesloten bij de jaarlijkse Free and Open Source Software Conference - FOSSCOM. Dit jaar nam de Griekse stad Lamia de hosting ervan op zich en trok Vrije Software-liefhebbers uit de regio aan. De stand van de FSFE trok mensen aan die geïnteresseerd waren in wat Vrije Softwaretechnologie te bieden heeft in vergelijking met propriëtaire technologie. De meeste vragen gingen over de conversie naar een meer privacy-georiënteerd gebruik van cloudoplossingen en over Vrije Software-alternatieven voor beroemde apps en diensten voor hun Android-telefoons.
</li>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/7d6b9df8d0fb30213245c5158170db29.jpg" alt="De FSFE-kraam op FOSSCOM in Griekenland" />
<figcaption>De lokale FSFE-groep in Griekenland nam met een infokraam deel aan FOSSCOM in Lamia </figcaption>
</figure>
<li>Op 18 oktober was de lokale FSFE-groep in Zürich met een infokraam aanwezig op de derde Dinacon-conferentie in Bern. Op de stand van de FSFE waren mensen op bezoek om te discussiëren en vragen te stellen over Vrije Softwarelicenties en om informatiefolders en stickers mee te nemen.</li>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/ef396b21754722d54537b8d454350ab7.jpg" alt="Giammi in gesprek met een bezoeker" />
<figcaption>Gian-Maria Daffré, coordinator van de lokale FSFE-groep in Zurich, spreekt met een bezoeker over Vrije Software-licenties</figcaption>
</figure>
<li>De FSFE-gemeenschap in Nederland organiseerde een informatiekraam en hield een presentatie op het LocHal Open Source-evenement in Tilburg op 2 november. De Nederlandse FSFE-coördinator Nico Rikken gaf ook een lezing over de vier vrijheden die ons zo dierbaar zijn. Hij lichtte de concepten van elke vrijheid toe, elk geïllustreerd met een kookreceptanalogie, een software-gebruikersvoorbeeld en een zakelijk voorbeeld.</li>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/680c53dbb578eddf67f60c73ca784f2b.jpg" alt="Nico op LocHal" />
<figcaption>De FSFE-kraam op de LacHol-conferentie in Tilburg (Nederland)</figcaption>
</figure>
<li>Dit jaar heeft de FSFE-gemeenschapsontmoeting zich aangesloten bij de SFScon - een van Europa's meest gevestigde jaarlijkse conferenties gewijd aan Vrije Software. De FSFE bood op zaterdag 16 november een volledig parcours over verschillende thema's: de beleidsactiviteiten waar de FSFE aan werkt en die zich verder ontwikkelen, zoals het nieuwe actiepunt van de "Publiek Geld? Publieke Code"-campagne. In het kader van deze sessie werpen we licht op de manier waarop we contact opnemen met burgemeesters en gemeenten in heel Europa. Tijdens de sessie over routervrijheid hebben we de consultatie besproken waarop we hebben gereageerd, waarbij we aan de regelgevers hebben uitgelegd waarom het belangrijk is dat de gebruikers hun eigen routers volledig onder controle kunnen houden. Meer praktijkgerichte gesprekken gaven ook inzicht in nieuwe kennis over het gebruik en de voordelen van Vrije Software en Open Standaarden in het toerisme, de juridische basis voor Vrije Softwarelicenties en nog veel meer. De presentaties van de lezingen zijn al beschikbaar om te downloaden op de <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/FSFECommunityMeeting2019#Agenda">wiki-pagina van het evenement</a>. We publiceren binnenkort een volledig verslag met foto's van onze jaarlijkse bijeenkomst, dus blijf op de hoogte.</li>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/b2d8a5df6475583214080a13f689c8e7.jpeg" alt="De FSFE-gemeenschapsontmoeting 2019 op SFScon in Bolzano (Italie)" />
<figcaption>Pizza-lunch op de FSFE-gemeenschapsontmoeting 2019 op SFScon in Bolzano (Italie)</figcaption>
</figure>
<li>Lucas Lasota heeft een activiteitenpakket samengesteld voor mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in routervrijheid, zodat ze hun eigen keuzevrijheid kunnen verdedigen. Lees voor meer informatie zijn artikel <a href="/news/2019/news-20191028-01.html">Router Freedom: getting back the control over your own router</a>.
</li>
<li>Het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) heeft richtlijnen over routervrijheid voor de nationale regelgevende instanties in de hele EU geschreven. De FSFE voorzag hen van <a href="/nieuws/2019/nieuws-20191120-01.html">feedback over hun openbare consultatie</a> en vertelde hen waarom het essentieel is dat gebruikers controle hebben over hun eigen routers.</li>
</ul>
<h2 id="editor-s-choice">De keuze van de eindredactrice</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://www.schiessle.org/articles/2019/11/17/new-challenges-for-free-software-business-models/">"New challenges for Free Software business models"</a> is een artikel van Björn Schiessle dat nuttige informatie biedt aan mensen die geld willen verdienen met Vrije Software en duurzame en sterke Vrije Softwarebedrijven willen opbouwen.</li>
<li>
In hun laatste <a href="https://ec.europa.eu/newsroom/joinup/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specifieke nieuwsbrief_service_id=832&amp;nieuwsbrief_issue_id=18462&amp;pagina=1&amp;fullDate=Wed%2013%20Nov%20Nov%202019&amp;lang=default">nieuwsbrief</a> legt het Open Source Observatory (OSOR) uit hoe Frankrijk en Italië met anderen werken aan het koppelen van hun broncodeopslagplaatsen en biedt zij een beeld van de huidige stand van zaken van de federatie van de EU-opslagplaatsen: een project dat is gestart en wordt gepromoot door OSOR en de Europese Commissie.</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Word actief</h2>
<p>De "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne lanceerde een <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/ContactingAdministrationsForPMPC">initiatief</a> dat zoekt naar meer door de overheid gefinancierde lichamen (instanties, scholen, ziekenhuizen, enz.) die <a href="https://publiccode.eu/openletter/">onze open brief tekenen</a>. Deze maand vragen we u vriendelijk om u aan te sluiten bij ons doel door e-mails en brieven te sturen naar burgemeesters, gemeenten of andere bestuurders in de steden van het land waarin u woont. U kunt de <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/ContactingAdministrationsForPMPC#Example_letter">voorbeeldbrief</a> gebruiken als sjabloon, waarbij u de instellingen oproept om de campagne te tekenen.</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw gedachten, foto's of nieuws wilt delen, stuur deze dan naar ons op. Zoals altijd is het adres newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Als u ons en ons werk ook wilt steunen, sluit u zich dan aan bij onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage: <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911">https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911</a>.</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/support">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen deze nieuwsbrief in uw eigen taal te lezen.</p>
<p>Hoogachtend,</p>
<p>Galia Mancheva</p>
<hr/>
<p>Steun ons werk met een donatie:<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911">https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl-201911</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2019-11" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
<tag key="community">gemeenschapsbijeenkomst</tag>
<tag key="podcast">Software Freedom Podcast</tag>
<tag key="pmpc">Public Money?Public Code!</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
</tags>
<author id="mancheva" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>