Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

113 lines
14 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2019-03-20" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - maart 2019</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1>FSFE Nieuwsbrief maart 2019</h1>
<p>De nieuwsbrief van deze maand licht het nieuwe project waar de FSFE recent aan deelnam uit. Deze biedt financieringsmogelijkheden waar u voordeel van kunt hebben. U kunt het laatste nieuws over de auteursrichtlijnherziening en ten aanzien van artikel 13 lezen, evenals een korte samenvatting van wat er verder in de afgelopen maand is gebeurd. In de "keuze van de redactie"-sectie van deze maand kunt u interessant nieuws vinden rond de ontwikkelingen met betrekking tot de radio-apparatuurrichtlijn en erachter komen wie er verder steun verlenen aan onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne. Wat hebben zij erover te zeggen?</p>
<h2>Next Generation Internet-initiatief van de Europese Commissie</h2>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="https://www.ngi.eu/"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/547ef33167f7c6ce64f50ced17447ab6.jpg" style="border: 0 !important;" alt=""/></a>
<footer><p>Next Generation Internet-initiatief</p></footer>
</div>
<p>De Europese Commissie lanceerde een initiatief genaamd "The Next Generation Internet" waarbij de FSFE deel uitmaakt van haar <a href="https://www.ngi.eu/about/ngi-zero/">NGI0-consortium</a>. Het doel van dit initiatief is om technologieën te creëren voor een beter internet waarbij de beste belangen van de individuele gebruiker de topprioriteit zijn. Met andere woorden: internettechnologieën die mensenrechten en belangrijke waarden zoals privacy, openheid, transparantie, samenwerking en databescherming respecteren. Om deze doelen te bereiken initieerde het initiatief twee branch-projecten geleid door de <a href="https://nlnet.nl">NLnet Foundation</a> om subsidies toe te kennen aan toegepaste technologieën die deze idealen onderschrijven. Het is de rol van de FSFE om aanbevelingen over Vrije Software-licenties te leveren en consultatie te bieden bij deze twee projecten:</p>
<ul>
<li><a href="https://nlnet.nl/PET/">NGI0 PET</a> heeft betrekking op technologieën die de privacy versterken en zich baseren op het internet. Het kent subsidies toe aan aanvragers die mensen kunnen voorzien van nieuwe instrumenten om hun data op het internet vertrouwelijk te houden en tegelijk nog steeds in staat te blijven om online vrij en onafhankelijk te handelen.</li>
<li><a href="https://nlnet.nl/discovery/">NGI0 Discovery</a> heeft betrekking op technologieën die de mogelijkheid vergroten om op internet naar informatie te zoeken. Het project verstrekt subsidies aan aanvragers die de manier waarop we op internet zoeken naar inhoud en deze ontdekken te versterken door het steunen van belangrijke sociale waarden zoals vrijheid van meningsuiting, privacy en transparantie. De meest geschikte oplossingen zouden zekerstellen dat het zoeken naar informatie minder gecentraliseerd verloopt en met zo weinig mogelijk intermediairs.</li>
</ul>
<p>Alle te subsidiëren technologieën zullen gebaseerd zijn op en beschikbaar worden gemaakt als Vrije en Open Bron Software.</p>
<p>Het NGI0-consortium handelt als een soort adviesorgaan voor succesvolle aanvragers en helpt hen met hun technologieën op specifieke gebieden zoals veiligheid en toegankelijkheid. In deze context faciliteert de FSFE de licenties voor hun software, adviseert hen over hoe ze op de juiste wijze beste licentiepraktijken kunnen toepassen en stelt zij zeker dat hun technologieën compliant zijn en van licenties zijn voorzien.</p>
<p>Oproepen voor aanvragers voor beide projecten worden iedere twee maanden hernieuwd. Ze bevinden zich op dit moment in het midden van de twee oproep, die eindigt op 1 april 2019. De eerste oproep, die eindigde in februari, resulteerde in meer dan honderd inzendingen uit landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Als u interesse heeft in het ontvangen van financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van uw relevante technologie dan kunt u <a href="https://nlnet.nl/propose/">hier aanvragen</a>.</p>
<h2>Auteursrecht en artikel 13: wat is er gebeurd en wat volgt hierna</h2>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="https://savecodeshare.eu/"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/749327249c5ab6d7295f0735bcf22af7.png" style="border: 0 !important;" alt=""/></a>
<footer><p>Save Code Share</p></footer>
</div>
<p>Ondanks onzekerheden en controversen lijkt er een einde te komen aan het auteursrecht in de richtlijn voor de digitale interne markt. Er zullen nog vele stappen moeten worden gezet voordat de juridische EU-tekst klaar is maar nu hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement een overeenkomst gesloten ten aanzien van een <a href="https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2019/02/Copyright_Final_compromise.pdf">geconsolideerde tekst</a>. De volgende stap is een stemming over de richtlijn in een plenaire sessie aan het einde van maart of begin april. Zoals eerder <a href="/news/2017/news-20171130-01.html">gerapporteerd</a> zou het oorspronkelijke voorstel platformsoftware die door ontwikkelaars van software wordt gebruikt hebben gereguleerd, waarmee innovatie wordt afgeremd en het maken van software kwetsbaarder wordt in Europa. In antwoord hierop zijn OpenForum Europe en de FSFE de <a href="https://savecodeshare.eu/">SaveCodeshare.eu</a>-campagne gestart. Samen schreven we brieven en petities en organiseerden we ontmoetingen en evenementen in Brussel en EU-lidstaten.</p>
<p>Artikel 13 is nu niet langer gericht op “open bron software ontwikkeling en deelplatforms” (zie artikel 2(5)) in de <a href="https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2019/02/Copyright_Final_compromise.pdf">voorlopige overeenkomst</a>. Dit is een ongepland gevolg dat in ieder geval kon worden vermeden. Hoe er ook gestemd gaat worden is het bredere perspectief dat we in staat waren om bewustzijn en begrip te over de ontwikkeling van software in Europa bij veel beleidsmakers te vergroten. We legden uit hoe het software-ecosysteem, het doordringende gebruik van Vrije en Open Bron softwarelicenties en de commerciële aard van Vrije en Open Bron Software uit.</p>
<hr/>
<p>Neem deel aan onze gemeenschap vrijheidsstrijders: <a href="https://my.fsfe.org/support">https://my.fsfe.org/support</a></p>
<hr/>
<h2>Binnen en buiten de FSFE</h2>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/906911a8eaebb6385c68a9ed0e4b91c0.jpg" style="border: 0 !important;" alt=""/>
<footer><p style="text-align:center">Vrijheid gaat ook over diversiteit.</p></footer>
</div>
<ul>
<li>De vier universele vrijheden die Vrije Software biedt bieden een vruchtbare bodem voor emanciperende technologieën zonder beperkingen richting sekse of andere achtergronden. Toch zijn vrouwen traditioneel en nog steeds ondervertegenwoordigd in de lichamen en gemeenschappen die deze technologieën vormen. Het is tijd om dat te veranderen. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, maakten we gebruik van de gelegenheid om <a href="/news/2019/news-20190308-01.html">FSFE's lopende inspanningen om de genderbalans te verbeteren en gendergelijkheid zeker te stellen</a> te delen. </li>
<li>We hebben een <a href="/about/codeofconduct.html">gedragscode</a> aangenomen en een <a href="/about/codeofconduct.html#CARE">CARE-team</a> opgesteld als manier om zeker te stellen dat in de FSFE iedereen zich altijd gemakkelijk gevoeg voelt om deel te nemen zonder bang te hoeven zijn om op welke manier dan ook te worden aangevallen, teruggepakt of lastiggevallen. We verwelkomen <a href="/about/people/ku/ku.html">Gabriel Ku Wei Bin</a> als nieuw lid van het CARE-team en versterken zo haar doelen.</li>
<li>Op 23 februari sprak FSFE's beleidsanalist <a href="/about/people/sander/sander.html">Alexander Sander</a> over onze <a href="https://publiccode.eu/">Publiek Geld - Publieke Code</a>-campagne op het "Winter Kongress Digitale Gesellschaft" in Zurich (Zwitserland) ( <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iHI3rR9UmqA&amp;pbjreload=10">bekijk de video</a> ). Op hetzelfde evenement presenteerden Marcus Moeller, FSFE's coördinator voor Zwitserland, en Michel Ketterle de volgende versie van <a href="https://www.digitale-gesellschaft.ch/kongress/2019/talks/freedomvote_-_eine_transparenzinitiative/">Freedomvote</a>. Freedomvote is een <a href="https://freedomvote.ch/">campagne</a> en <a href="https://github.com/freedomvote/freedomvote">Vrije Software</a> die lokale groepen in staat stelt om zelf politieke en verkiezingscampagnes te voeren. Lokale FSFE-groepen hebben het al gebruikt om campagne te voeren: <a href="/news/2017/news-20170302-01.html">in Nederland in 2017</a> en <a href="/news/2015/news-20150916-01.html">in Zwitserland in 2015</a></li>
<li>Katharina Nocun, internetactivist en FSFE-freelancer, presenteerde samen met Basanta E. P. Thapa van Fraunhofer Fokus de lopende <a href="https://publiccode.eu/">Publiek Geld - Publieke Code</a> campagne en onze <a href="/news/2019/news-20190124-01.html">nieuwe expert beleidsbrochure</a>. Ze gebruikten de gelegenheid om te praten over de manieren waarop publieke inkoop kan worden gemoderniseerd. De presentatie vond op 5 maart plaats in c-base in Berlijn en de organisatie was in handen van <a href="https://digitalegesellschaft.de/portfolio-items/netzpolitischer-abend/">Netzpolitischen Abend</a> - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ya-NY1d2e9c&amp;pbjreload=10">(bekijk de video)</a></li>
<li>Op 16 en 17 maart konden FSFE's kraam en stafleden worden gezien op de <a href="https://chemnitzer.linux-tage.de/2019/en">Chemnitzer Linuxtage</a> in Chemnitz (Duitsland). FSFE's programmamanager <a href="/about/people/albers/albers.html">Erik Albers</a> organiseerde een <a href="https://chemnitzer.linux-tage.de/2019/en/programm/beitrag/269">werkgroep over F-Droid</a>, G-Droid en de meest bruikbare Vrije Software apps om mensen te helpen bij het meer gebruik maken van Vrije Software op hun mobiele telefoons.</li>
<li>U kon zich ook bij de <a href="https://nllgg.nl/bijeenkomst/20190316">de Nederlandse Linux GebruikersGroep NLLGG</a> op 16 maart in Utrecht informeren over de FSFE en een praatje maken met onze supporters.</li>
<li>FSFE-supporter André Klöpfel is <a href="https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=705107">geinterviewd</a> (DU) door Deutschlandfunk Marktplatz over het installeren van een Linux Distro voor beginners.</li>
<li>Deze maand hebben lokale FSFE-supporters elkaar ontmoet in Madrid, Hamburg, Frankfurt (Main), Berlijn en Bonn.</li>
</ul>
<h2>Keuze van de redactie</h2>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="/activities/radiodirective/radiodirective.html"><img src="/activities/radiodirective/img/radiolockdown-cage.jpg" style="border: 0 !important;" alt=""/></a>
<footer><p>EU Radio Lockdown Directive</p></footer>
</div>
<ul>
<li><a href="https://blog.mehl.mx/2019/protect-freedom-on-radio-devices-raise-your-voice-today/">Bescherm vrijheid op radio-apparatuur: laat uw stem vandaag horen!</a> - Max maakt u attent op een komende dreiging van een nieuwe EU-richtlijn. In deze blog legt Max gedetailleerd uit hoe een artikel in de EU <a href="/activities/radiodirective/radiodirective.html">radio-apparatuurrichtlijn</a> in staat is om het installeren van aangepaste software op de meeste radio-apparatuur (zoals WiFi-routers, smartphones en embedded apparaten) onmogelijk te maken. Lees zijn blog om erachter te komen hoe u bij kunt dragen aan een betere ontwikkeling van gebeurtenissen.</li>
<li>"Publiek Geld? Publieke Code"-campagne in de EDRi's nieuwsbrief <a href="https://edri.org/fsfe-publicly-funded-software-has-to-result-in-public-code/">EDRigram</a>: "Met publiek geld gefinancierde software moet resulteren in publieke code." Lees hun mening over ons initiatief.</li>
</ul>
<h2>Mis het niet: komende evenementen met de FSFE</h2>
<ul>
<li>Pablo González, FSFE's lokale coördinator in Madrid, zal van 26 tot 28 maart met een infokraam aanwezig zijn op de <a href="https://www.medialab-prado.es/programas/taller-de-periodismo-de-datos-2019-sigue-el-rastro-de-la-comida">Taller de Periodismo de Datos</a> in Medialab Prado in Madrid (Spanje). Kom langs om kennis te maken met lokale supporters in Madrid en de FSFE.</li>
</ul>
<h2>Word actief</h2>
<p>We hebben een <a href="/community/tools/eventregistration.html">gave gereedschap</a> voor het aankondigen van evenementen en het promoten ervan op onze website en social media. Als u uw evenement in onze volgende nieuwsbrief wilt zien, en op onze website, uitnodigen wij u om deze uit te proberen via onze <a href="/community/tools/eventregistration.html">gereedschap voor het indienen van uw evenement.</a></p>
<h2>Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit of van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/support">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus.html">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators/translators.html">onze vertalers</a> die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteur,<br/>Galia Mancheva</p>
<hr/>
<p>Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders: <a href="https://my.fsfe.org/support">https://my.fsfe.org/support</a></p>
<hr/>
</body>
<author id="mancheva"/>
<date>
<original content="2019-03-20"/>
</date>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="ngi">Next Generation Internet</tag>
<tag key="savecodeshare">Artikel 13</tag>
</tags>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<followup>donate</followup>
<translator>André Ockers</translator>
</html>