Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

85 lines
8.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-04-19" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - april 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfenewsletterapril2018">FSFE Nieuwsbrief april 2018</h1>
<h2 id="morethan11000signaturesh">Meer dan 11.000 handtekeningen overhandigd aan EU-wetgevers waarin gevraagd wordt om het gevaarlijke auteursrechtherzieningsvoorstel te hervormen</h2>
<p>Op 19 maart leverden Free Software Foundation Europe en OpenMedia gezamenlijk een petitie af van meer dan 11.000 mensen die aan Europese politici vragen om het internet te beschermen tegen de onomkeerbare gevaarlijke gevolgen van de lopende auteursrechtherziening en in het bijzonder <a href="/news/2017/news-20171130-01">Artikel 13</a> die het preventief blokkeren van online code pakketbronnen oplegt. Deze handtekeningen waren geadresseerd aan de EU mede-wetgevers: het Europees Parlement en de Raad van de EU. Ze zijn in ontvangst genomen door Europees Parlementslid Julia Reda. Als schaduwrapporteur rapporteert zij in het Comité Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement, die de belangrijkste parlementaire inspanning levert ten aanzien van de lopende auteursrechtherziening. </p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/dc7e05f22595b266b2c31189fa3e7821.jpeg" alt="Europees Parlementslid Julia Reda neemt van FSFE's beleidscoordinator Polina Malaja meer dan 11.000 handtekeningen in ontvangst tegen de gevaarlijke gevolgen van Artikel 13." />
<footer><p>Europees Parlementslid Julia Reda ontvangt meer dan 11.000 handtekeningen tegen de gevaarlijke gevolgen van artikel 13 van FSFE's beleidscoördinator Polina Malaja.</p></footer>
</div>
<p>We hebben alle handtekeningen gezamenlijk verzameld via onze <a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a>-campagne die de bedreigen uitlicht die de huidige EU auteursrechtherziening oplegt aan Vrije Software en <a href="https://savethelink.org/">Save the Link</a> die uitlicht hoe de huidige voorstellen als doel hebben om online links te censureren. </p>
<p>Hoewel het moeilijk lijkt om Artikel 13 geheel te verwijderen hebben we enkele positieve ontwikkelingen gezien in het standpunt van JURI als het gaat om het herzien van de <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market">oorspronkelijk voorgestelde tekst</a> van de Europese Commissie. De voorgestelde compromis-amendementen stellen onder andere dat diensten waar code wordt gedeeld zullen worden uitgezonderd van de verplichting om willekeurige uploadfilters te installeren en de activiteiten van haar gebruikers in de gaten te houden. In de huidige tekst is dit echter alleen van toepassing op diensten waarop code wordt gedeeld die handelen voor een "niet-commercieel" doel. Zo'n verwijzing naar "niet-commerciële" diensten laat genoeg ruimte over voor juridische onzekerheid als het gaat om aansprakelijkheid van zulke code hosting diensten. Samenvattend blijft Artikel 13 een bedreiging voor Vrije Software die niet volgens welke definitie dan ook is verbonden met "niet-commercieel".
</p>
<p>Samen met Open Forum Europe en andere geallieerden blijven we er hard aan werken dat wetgevers de verschillen en behoeften van Vrije Software in Europa begrijpen. Als u ons werk wil steunen, <a href="https://savecodeshare.eu/#sign-letter">onderteken dan onze brief</a>, vertel erover bij andere mensen of help ons met uw <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=savecodeshare">financiële steun</a>. </p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-04">Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.</a></p>
<hr />
<h2 id="what-else-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Onze systeemhackers hebben <a href="https://community.fsfe.org/">discourse</a> opgezet: een nieuwe dienst die door vrijwilligers wordt beheerd en door de FSFE wordt geleverd. Het is nog steeds in het bèta-stadium en dient op dit moment als proeftuin voor bepaalde onderwerpen. Over enige tijd evalueren we of het past in FSFE's communicatieplan en binnen de gemeenschap. We nodigen u uit om deel uit te maken van deze nieuwe dienst, deze te helpen verbeteren en met plezier deel te nemen aan de discussies: https://community.fsfe.org/</li>
<li>Isabel Drost-Fromm <a href="http://blog.isabel-drost-fromm.de/posts/my-board-nomination-statement-2018.html">publiceerde haar verklaring bij haar nominatie</a> bij de board van de Apache Software Foundation, waarin zij wil bijdragen om te komen tot meer transparantie naar mensen buiten de stichting. </li>
<li>Jens Lechtenbörger legt uit hoe hij meta-databestanden en emacs-reveal gebruikt om <a href="https://blogs.fsfe.org/jens.lechtenboerger/2018/04/01/oer-figures-with-license-meta-data-in-emacs-reveal/">automatisch de juiste licentie- en kenmerkinformatie te laten zien</a> in zijn presentaties.</li>
<li>Daniel Kulesz <a href="https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2018/04/02/looking-for-a-secure-smartphone-running-only-free-software-good-luck/">vergelijkt verschillende ROM's</a> voor Android-telefoons ten aanzien van vragen over vrijheid: veiligheid, support en andere aspecten.</li>
<li>FSFE-team Italie was aanwezig op "Merge-it" met een sessie over onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne en de huidige staat van haar implementatie in Italië en de EU.</li>
<li>De <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/System-Hackers">systeemhackers</a> kwamen tijdens Pasen bijeen om te praten over het verbeteren van de eigen werkstroom en de digitale diensten die FSFE levert. Het team was in staat om nieuw beleid vast te stellen ten aanzien van het beheer van diensten, het toevoegen van meer documentatie, het definiëren van stappen die nodig zijn voor compliance met de GDPR en zij kwamen tot overeenstemming over lange termijndoelen.</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Wordt actief</h2>
<p>FSFE's gemeenschapsontmoeting 2018 zal deel uitmaken van de Libre Software Meeting (LSM, ook bekend als RMLL) in Straatsburg en vice versa. LSM is misschien wel de grootste door de gemeenschap gedreven Vrije Software-ontmoeting in Frankrijk en biedt daarom een opwindende omgeving voor de FSFE-gemeenschap om elkaar te ontmoeten en zich te verbinden met de bredere Vrije Software-gemeenschap. Bij deze gelegenheid zal de FSFE ook haar eigen track organiseren op de eerste dagen van de LSM, op 7, 8 en 9 juli. De <a href="/news/2018/news-20180414">oproep voor deelname</a> loopt tot 30 april. Mis het niet. Dit is uw kans om deelname aan FSFE's gemeenschapsontmoeting te combineren met het geven van een lezing op LSM 2018. <br />
Dus, voor u het vergeet, <a href="https://rmll2018.info/conferences/RMLL2018/program/proposals/new">meld u zich nu aan</a>!</p>
<p>Een van onze onderwerpen zal <a href="https://2018.rmll.info">"Digitale Educatie"</a> zijn: een onderwerp dat onder andere betrekking heeft op schooleducatie, code-geletterdheid en het begrijpen van de ethische concepten achter informatietechnologie. Maar het staat u vrij om andere onderwerpen voor te stellen. We kijken in het algemeen uit naar inspirerende lezingen en werkgroepen over de gouden kooien en de bevrijding van gebruikers in educatieve omgevingen en in onze alledaagse levens. </p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, <a href="mailto:newsletterATfsfeDOTorg">
newsletter@fsfe.org</a>. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle
<a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">
supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan
<a href="/contribute/translators/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteuren, <br />
Erik Albers en Polina Malaja</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-04">Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.</a></p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2018-04" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="savecodeshare">Save Code Share</tag>
<tag key="rmll">RMLL</tag>
<tag key="community">gemeenschapsontmoeting</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<author id="malaja" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>