Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

121 lines
8.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-03-20" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - maart 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfe-newsletter-march-2018">FSFE Nieuwsbrief maart 2018</h1>
<h2 id="italy-at-the-forefront-of-european-legislation-for-public-code">
Italië aan het front van Europese wetgeving voor publieke code</h2>
<p>Met FSFE&apos;s <a href="https://publiccode.eu">
Publiek Geld? Publieke Code!</a> campagne eisen we niet alleen dat code die door het volk is betaald ook beschikbaar moet zijn voor het volk. We willen ook goede voorbeelden uitlichten zodat andere beleidsmakers ervan kunnen leren. Twee erg goede voorbeelden zijn
<a href="http://www.agid.gov.it/cad/art-68-analisi-comparativa-soluzioni">
artikel 68</a> en
<a href="http://www.agid.gov.it/cad/art-69-riuso-soluzioni-standard-aperti">
artikel 69</a> van de &quot;Codice Amministrazione Digitale&quot;, een Italiaanse wet die van overheden binnen Italië vereist dat zij de voorkeur geven aan intern gemaakte oplossingen en Vrije Software-oplossingen boven propriëtaire oplossingen. Daarbij komt dat deze overheden de plicht hebben om de broncode en de documentatie van welk zelf ontwikkelde software dan ook die betaald is met publiek geld te delen. Deze wetten plaatsen Italië aan het front van de Europese wetgeving ten gunste van publieke code.</p>
<p>Helaas ontbreekt tot nu toe de juiste implementatie van de wet. In dit licht voerde FSFE&apos;s landteam Italië een
<a href="/activities/elections/askyourcandidates/askyourcandidates">
Vraag het uw kandidaten-campagne</a> waarin zij aan
<a href="/news/2018/news-20180219-01">de politieke partijen de vroegen naar hun standpunt over Vrije Software</a> en de implementatie van de eerder genoemde artikelen 68 en 69 na afloop van de nationale verkiezingen op 4 maart.</p>
<p>FSFE Italë ontving erg positieve reactien en veel partijen
<a href="/news/2018/news-20180302-01.html">namen een positief standpunt over Vrije Software in</a>. Zo'n grote consensus tussen deze partijen biedt hoop op vele mogelijkheden tot vooruitgang naar het gebruik van Vrije Software op nationaal niveau in Italië en een betere implementatie van de artikelen 68 en 69 van de &quot;Codice Amministrazione
Digitale&quot;. Passend bij dit alles verstuurde het team van &quot;Developers Italia&quot;, die over de verdere implementatie van de artikelen 68 en 69 gaan,
<a href="https://twitter.com/developersITA/status/964060999899860992">een boodschap van liefde voor Vrije Software</a> op I love Free Software dag.</p>
<h2 id="read-our-detailed-ilovefs-report">Lees ons gedetailleerde I love Free Software
verslag</h2>
<p>Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief hebben we een
<a href="/news/2018/news-20180308-01">gedetailleerd verslag van onze I love Free Software-campagne in 2018</a>. In het verslag zult un niet alleen lezen over enkele hoogtepunten van IloveFS van dit jaar. Dankzij onze huidige stagiair Jat hebben we ook een analyse en visualisatie van 439 &apos;I Love Free Software&apos; berichten die de
<em>&#35;IloveFS</em> hashtag bevatten. De schraper die Jat voor zijn analyse gebruikte is geschreven in GNU R en is <a href="https://git.fsfe.org/janwey/ilfs-data">
gepubliceerd als Vrije Software</a>.</p>
<p>Hoewel we ieder jaar blij zijn dat er zoveel mensen zijn die I
love Free Software dag vieren nodigen we u ook uit om uw liefde voor Vrije Software iedere dag te uiten :)</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-03">Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.</a></p>
<hr />
<h2 id="what-else-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Paul Boddie reflecteert op
<a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1978">de hobbyisme- en vrijwilligershouding</a> in veel Vrije Software-projecten en wat dit betekent voor de waardering van het daadwerkelijke werk dat wordt gedaan, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van de Python-taalontwikkeling.</li>
<li>Isabel Drost Fromm
<a href="http://blog.isabel-drost-fromm.de/posts/proxies-considered-harmful.html">
bergumenteert tegen proxies</a> die fungeren als enige interface tussen hun werkgever en een Vrije Software-project.</li>
<li>Carmen Bianca Bakker
<a href="https://www.carmenbianca.eu/en/post/2018-03-09-how-we-conduct-ourselves/">
reflecteert op de recent herziene FreeBSD-gedragscode</a>, onderzoekt de bijbehorende gevaren van positieve discriminatie en stelt in contrast daarmee hoe een verwelkomende gedragscode zonder vooroordelen kan helpen om honden en katten nog lang en gelukkig samen te laten leven.</li>
<li>Daniel Pocock
refleceert op de nieuw geïntroduceerde SwissID als het gaat om de potentiële gevaren voor privacy en democratische referenda.</li>
<li>Erik Albers vroeg aan onze gemeenschap via verschillende kanalen om de FSFE in kennis te stellen over komende Vrije Software-evenementen in 2018 die van belang zijn voor de FSFE-gemeenschap. Met dank aan onze huidige stagiair Vincent eindigden deze in <a href="https://wiki.fsfe.org/Events">
FSFE&apos;s wiki-kalender</a> zodat onze teams en gemeenschap deze kan gebruiken om hun eigen aanwezigheid te organiseren.</li>
<li>Björn Schießle, FSFE&apos;s landcoördinator Duitsland, hield een lezing over <a href="https://www.schiessle.org/articles/2017/11/14/software-freedom-in-the-cloud/">
softwarevrijheid in de cloud</a> op de &quot;Chemnitzer
Linuxtage&quot; in Chemnitz, Duitsland.</li>
<li>Erik Albers hield een <a href="https://platform.internetfreedomfestival.org/en/IFF2018/public/schedule/custom/478">
lezing over Publiek Geld? Publieke Code!</a> op het Internet Freedom Festival in Valencia, Spanje.</li>
<li>De nieuwe lokale FSFE-groep in Madrid kwam voor het eerst bijeen op
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0222-encuentro-local-madrid">
22 februari</a> en
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0303-encuentro-grupo-local-madrid">
3 maart</a>.</li>
<li>De FSFE is met een kraam aanwezig geweest op de &quot;Chemnitzer
Linuxtage&quot; in Chemnitz (Duitsland), op T3chfest in Madrid
(Spanje), en op het Internet Freedom Festival in Valencia
(Spanje).</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Wordt actief</h2>
<p>Als u dat nog niet gedaan heeft, laat ons dan weten wat uw favoriete Vrije Software-evenement is waarvan u denkt dat het voor de FSFE-gemeenschap van belang is om er een kraam op te zetten of deel te nemen met een lezing of werkgroep. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een e-mail te verzenden aan <a href="mailto:contactATfsfeDOTorg">
<email>contact@fsfe.org</email></a> met als onderwerp &quot;Free Software event
2018&quot;. Benoem alstublieft waar het evenement over gaat, hoeveel deelnemers worden verwacht en wat de belangrijkste taal is die gebruikt zal worden. Controleert u voordat u ons informeert alstublieft of het niet al
<a href="http://blog.3rik.cc/2018/03/free-software-events-in-europe-in-2018/">
in onze lijst</a> staat.</p>
<p>Als u welke andere evenementen dan ook regelmatig of binnenkort bezoekt, of het nu een grote conferentie of een plaatselijke bijeenkomst is, rust uzelf dan uit met een beetje FSFE-promotiemateriaal dat u <a href="/promo">kosteloos kunt bestellen</a>.</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, <a href="mailto:newsletterATfsfeDOTorg">
<email>newsletter@fsfe.org</email></a>. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle
<a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">
supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan
<a href="/contribute/translators/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteuren, <br />
Erik Albers en Max Mehl</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-03">Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.</a></p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2018-03" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="it">Italië</tag>
<tag key="ilovefs">I love Free Software</tag>
<tag key="ayc">Vraag het uw kandidaten</tag>
<tag key="pmpc">Publieke code</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<author id="mehl" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>