Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/nl/nl-201802.cs.xhtml

174 lines
8.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-02-20" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Newsletter FSFE - únor 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfe-newsletter-february-2018">FSFE Newsletter February 2018</h1>
<h2 id="barcelona-is-the-first-city-council-to-join-the-fsfe-s-public-money-public-code-campaign">
Barcelona jako první městská rada, která se připojila k FSFE ke kampaňi "Public Money? Public Code!"
</h2>
<p>
"Prostředky, které pocházejí od občanů, musí být investovány do systémů, které mohou být opětovně využity a otevřeny místnímu ekosystému, "říká Francesca Bria, komisařka pro digitální technologie a inovace v Barceloně. Je hnací silou digitálního transformačního plánu města, mimo jiné - usiluje o zavedení svobodného softwaru a o otevření dat ve správě města.
</p>
<p>
Krok za krokem budou všechny klíčové aplikace nahrazeny řešeními softwarového softwaru, dokud město naposledy nenahradí svůj současně běžící systém Windows pomocí vhodného systému GNU / Linux. Tímto způsobem se Barcelona snaží dosáhnout a zajistit
<a href="http://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation/technology-for-a-better-government/open-software">"úplnou technologickou suverenitu"</a>
pro obec. Na jaře roku 2019, kdy končí jeho obecní funkční období, plánuje městská rada vynaložit 70% svého softwarového rozpočtu na open-source software.
</p>
<p>
S ohledem na tuto skutečnost byla Barcelona první městskou radou, která podepsala smlouvu
<a href="https://publiccode.eu/#action">Otevřený Dopis</a>
pro Naší kampaň "Public Money Public? Code!" FSFE je velice potěšena, že vidí jednu z největších evropských metropolitních oblastí, která se stěhuje do svobodného softwaru, a přejeme Barcelona velkým úspěchem!
</p>
<h2 id="i-love-free-software-day">Mám rád Free Software</h2>
<p>
Každý rok naše komunita slaví dne 14. února oslavu "Mám ráda den svobodného softwaru". Naše zpráva z letošní oslavy se blíží brzy, ale rád děkujeme za stovky prohlášení prostřednictvím sociálních médií, obrázků osob oslavujících jejich oblíbené Softwarové projekty jako
<a href="https://twitter.com/developersITA/status/964060999899860992">Vývojáři Itálie</a>
, nádherné umělecké výtvory
<a href="https://grisebouille.net/wp-content/uploads/2018/02/tad_024_ilovefs.jpg">jako ta od Grise Bouille</a>
stejně jako několik blogových příspěvků informujících o výhodách svobodného softwaru. Dokonce jsme našli lidi
<a href="https://github.com/westnordost/StreetComplete/issues/866">otvíráním otázek na vývojových platformách projektu</a>
, chceme říct "Děkujme Vám!" z "I love Free Software Day".
</p>
<p>
Děkujeme za oslavu s námi a zůstaňte naladěni na detailní zprávu.
</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="/activities/ilovefs/">
<img src="https://download.fsfe.org/campaigns/ilovefs/gallery/ilovefs-gallery-148.jpg"/>
</a>
<footer>
<p>
Lidé oslavující
<a href="/activities/ilovefs/">#IloveFS</a>
2018
</p>
</footer>
</div>
<hr/>
<p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-02">Připojte se k naší komunitě bojovníků za svobodu.</a>
</p>
<hr/>
<h2 id="what-else-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">
Co vše jsme zvládli připravit? Vše o FSFE
</h2>
<ul>
<li>
V den před FOSDEM se FSFE opět spojil s OpenForum Europe pro
<a href="/news/2018/news-20180215-01">
třetí zasedání Evropského setkání pro politiku svobodného softwaru
</a>
diskutovat o nejdůležitějších současných politických otázkách týkajících se svobodného softwaru na evropské úrovni.
</li>
<li>
Národní tým italské FSFE hostí
<a href="/news/2018/news-20180219-01">kampaň "Ask your candidates" </a>
a poslal soubor otázek týkajících se používání a propagace svobodného softwaru účastníkům národních voleb v Itálii, které se uskutečnily 4. března.
</li>
<li>
"Besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)" je veřejně financovaný software zaměřený na vytvoření bezpečné komunikace mezi právníky v Německu od ledna 2018. Jeho použití je však v současné době zadržováno pro více bezpečnostních otázek. FSFE
<a href="/activities/publiccode/bea">přikládá jako otevřený dopis</a>
a požaduje úplné zveřejnění podle licence na svobodný software.
</li>
<li>
Na 34. Chaos Communication Congress the FSFE společnš s EDRi založil cluster s názvem "Práva a svobody" s vlastní tradicí týkající se svobody. Erik Albers
<a href="http://blog.3rik.cc/2018/02/fsfe-assembly-at-34c3-wir-taten-was/">a napsal k tomu článek na blog</a>
.
</li>
<li>
Daniel Pocock, zástupce komunity FSFE, píše o
Vše co jste nevěděli o FSFE
ve kterém analyzuje překrývající se vztahy mezi zaměstnanci, Radou, komunitou a Valným shromážděním.
</li>
<li>
Vanitasvitae
<a href="https://blogs.fsfe.org/vanitasvitae/">reporty</a>
o jeho cestě do summitu XSF, FOSDEM a významu knihoven XMPP.
</li>
<li>
Daniel Pocock napsal
email pro členy FSFE
ve kterém vysihuje proces členství v GA, proces identifikace FSFE a jeho osobní cesty
</li>
<li>
Sebastian Schauenburg sdílí své osobní postřehy
<a href="https://www.schauenburg.nl/posts/2018/01/26-local-osmand-and-geo-urls/">local OsmAnd and Geo URL's</a>
</li>
<li>
Polina Malaja, analytik politiky FSFE, píše o naší
<a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2017/12/13/fsfe-asks-to-include-software-into-the-list-of-re-usable-public-sector-information/">odpověďi na veřejnou konzultaci o směrnici PSI </a>
že stručně žádá o zařazení zdrojového kódu do seznamu opakovaně použitelných informací veřejného sektoru.
</li>
</ul>
<h2 id="do-not-miss-it-upcoming-events-with-the-fsfe">Nepřehlédni! Nastávající eventy s FSFE</h2>
<p>
Jsme rádi, že se v Madridu ve Španělsku uskuteční první setkání s místním FSFE
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0222-encuentro-local-madrid#head-03d1f2ac6d4d5cbd79007a7f665302c522d7d2b4">Únor 22</a>
a v den
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0303-encuentro-grupo-local-madrid#head-3778ef44968968dd3aaa71135b6e78f7b37dc6d0">Březen 3</a>
. Přejeme všem účastníkům, aby trávili čas na setkání pozitivním a plodným způsobem. Pokud jste z této oblasti, nenechte si ujít.
</p>
<p>
Mimochodem: Pokud vám chybí místní skupina FSFE ve vaší oblasti, ale chcete začít, kontaktujte koordinátora komunity
<a href="/about/people/albers/albers">Erik Albers</a>
který vám rád pomůže s prvními kroky.
</p>
<h2 id="get-active">Get Active</h2>
<p>
Našli jste na internetu zajímavý příběh o svobodném softwaru, který byste chtěli sdílet? Možná máte otázku, kterou chcete diskutovat s dalšími aktivisty svobodného softwaru? Nebo chcete ohlásit vaši nadcházející událost volného softwaru nebo ohlásit poslední zprávu? Pak ji umístěte na jeden z našich veřejných konferencí a sdílejte ji s komunitou! V současné době máme aktivní veřejné seznamy adres
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">anglicky</a>
,
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-de">německy</a>
,
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/spain">španělsky</a>
, and
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/admin/fsfe-el">řecky</a>
.
</p>
<p>
Pokud žijete v Itálii, obraťte se na své místní kandidáty během jejich současných volebních kampaní, ukažte je na náš veřejný kodex "Veřejné peníze!" kampaň a požádat je
<a href="/news/2018/news-20180219-01">
otázky, které jsme také zaslali zúčastněným stranám
</a>
nebo podobných.
</p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Přispějte do Našeho newsletter</h2>
<p>
Pokud byste chtěli sdílet nějaké myšlenky, obrázky nebo zprávy, pošlete je nám. Jako vždy je adresa <email>newsletter@fsfe.org</email>. Těšíme se na slyšení od vás!
</p>
<p>
Díky naší komunitě, všem
<a href="/contribute/contribute">dobrovolníkům</a>
,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">podporovatelům</a>
and
<a href="/donate/thankgnus">přispěvovatelům</a>
kteří nám pomáhají. Děkujem všem
<a href="/contribute/translators/translators">naším překladatelům</a>
, kteří Vám pomohou přečíst newsletter ve Vašem rodném jazyce.
</p>
<p>Your editor, <br />Erik Albers</p>
<hr />
<p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-02">Join our community of freedom fighters.</a>
</p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2018-02"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="barcelona">Barcelona</tag>
<tag key="ilovefs">I love Free Software</tag>
<tag key="ayc">Ask your Candidates</tag>
<tag key="pmpc">Public code</tag>
</tags>
<author id="albers"/>
</html>