Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/nl/nl-201712.nl.xhtml

114 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2017-12-19" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - december 2017 / januari 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - december 2017 / januari 2018</h1>
<h2 id="2017">2017: een jaar vol Vrije Software</h2>
<p>De Free Software Foundation Europe kijkt terug naar aan erg opwindend jaar. Aan de ene kant brachten we onze reguliere campagnes, zoals <a href="/news/2017/news-20170315-01">I love Free Software</a> en <a href="/news/2017/news-20170829-01">Vraag het uw kandidaten</a> met buitengewone activiteiten naar een nieuw niveau; aan de andere kant zijn we begonnen aan drie nieuwe belangrijke activiteiten waarmee we in 2018 en daarna verder gaan. Dit zijn <a href="https://publiccode.eu/">Publiek Geld Publieke Code</a>, <a href="http://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a> en het <a href="http://reuse.software/">Reuse-initiatief</a>. </p>
<p>Op juridisch gebied organiseerden we de <a href="/activities/ln/llw.html">tiende juridische en licentiewerkgroep</a>. We hebben <a href="/news/2017/news-20171013-01">de fiduciaire licentie-overeenkomst herzien</a> naar versie 2.0. Op technisch gebied hebben we <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs">nieuwe gereedschappen voor onze gemeenschap opgezet</a> en <a href="https://github.com/freedomvote/freedomvote">nieuwe gereedschappen voor onze campagnes</a> ontwikkeld. Allen zijn natuurlijk Vrije Software.</p>
<p>2017 was ook een erg goed jaar voor het bereiken van mensen. Onze gemeenschap nam deel aan 75 evenementen in 11 landen met lezingen, werkgroepen en kramen. In ons kantoor in Berlijn hebben we zes stagiair(e)s verwelkomd uit zes verschillende Europese landen. We verspreiden onze boodschap verder met nieuwe <a href="/order/">fan-artikelen</a> en <a href="/contribute/spreadtheword">promotiemateriaal</a>. </p>
<p>Als resultaat van onze gemeenschappelijke inspanningen zien we groei in vele sectoren: in financiële middelen, in media-aandacht en in onze gemeenschap, met dit laatste als belangrijkste. De Free Software Foundation Europe zou haar missie niet kunnen voortzetten zonder de mensen die van onze gemeenschap deel uitmaken en onze boodschap verspreiden. Dus heel veel dank aan u allemaal: de talloze vrijwilligers, supporters en donoren die deel uitmaakten of het werk van FSFE mogelijk maakten in 2017. Uw bijdragen zijn prijsloos en we doen ons best om in 2018 door te gaan met het goede werk!</p>
<p>Als u interesse heeft in meer details over onze activiteiten in 2017, <a href="/news/2017/news-20171207-01">lees dan het jaarverslag</a>. Als u het leuk vind wat wij doen <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-12">neem dan als supporter deel aan de FSFE</a> en help ons om door te gaan met ons werk voor Vrije Software!</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/835918851ba82ebc2d7675a5961da4f2.jpg" alt="Deelnemers aan de FSFE-gemeenschapsontmoeting 2017." />
<footer><p>Deelnemers aan de FSFE-gemeenschapsontmoeting 2017.</p></footer>
</div>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl201712">Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2018</a> </p>
<hr />
<h2 id="whatelse">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Een deel van het nieuwe auteursrechtvoorstel waar de Europese Unie op dit moment over discussieert is Artikel 13, dat de installatie van arbitraire uploadfilters oplegt aan iedere provider die code host en deelt. Samen met meer dan 80 organisaties <a href="/news/2017/news-20171130-01">riep de FSFE de EU-lidstaten op om het schadelijke Artikel 13 te verwerpen</a> en <a href="http://savecodeshare.eu/">het delen van code te redden</a>.</li>
<li>De Nederlandse regering publiceerde de broncode en documentatie van "Basisregistratie Personen", een IT-systeem van 100 miljoen Euro dat informatie over Nederlandse inwoners registreert. De FSFE <a href="/news/2017/news-20171206-01">juicht deze beslissing van de Nederlandse regering toe</a> omdat met publiek geld gefinancierde code wordt gepubliceerd als Vrije Software. </li>
<li>Max Mehl, projectmanager van de FSFE, legt de <a href="/news/2017/news-20171212-01">huidige status van FSFE's werk aan de voorgestelde Europese Radio Afschermingsrichtlijn uit</a>. De FSFE is niet geaccepteerd als lid van het comité dat de Europese Commissie assisteert bij het opstellen van de werkversie van de richtlijn, maar we blijven onze eis stellen: red de rechten van gebruikers en Vrije Software. Meer dan 50 burgerorganisaties in de samenleving steunen ons.</li>
<li>De FSFE diende haar <a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2017/12/13/fsfe-asks-to-include-software-into-the-list-of-re-usable-public-sector-information/">antwoord in op de publieke consultatie over de richtlijn betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector</a>. In ons antwoord beargumenteren we dat open bron moet worden toegevoegd aan de lijst met 'documenten' die regeringen en andere overheden beschikbaar moeten maken voor hergebruik in een open en door machines leesbaar formaat. Als het gaat om <a href="https://publiccode.eu/">met publiek geld gefinancierde software dan zou deze aan het publiek gepubliceerd moeten worden onder Vrije Software-licenties</a>.</li>
<li>Met dank aan de Franse Vrije Software-associatie April hebben we nu een <a href="https://www.april.org/version-audio-francaise-de-la-video-argent-public-code-public">Franse vertaling van onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne-video</a>.</li>
<li>Erik Albers bracht verslag met afbeeldingen uit over FSFE's gemeenschapsontmoeting en de daarbij behorende gemeenschappelijke geest (http://blog.3rik.cc/2017/12/report-about-the-fsfe-community-meeting-2017/)</li>
<li>Na een publieke consultatie namen we eerder dit jaar de beslissing om de naam van ons supportersprogramma, de Fellowship van de FSFE, te veranderen en onze supporters bij hun echte naam te noemen: Supporters. Gelijktijdig <a href="/news/2017/news-20171116-01">nemen we afscheid van onze oude Fellowship SmartCard ten gunste van een gloednieuw FSFE supportersbadge</a>.</li>
<li>Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE, <a href="https://k7r.eu/2-percent-discussion-free-software-or-open-source-software/">beargumenteert in een blog</a> in antwoord op Scott Peterson van Red Hat, dat de begrippen "Open Bron Software" en "Vrije Software" verwijzen naar dezelfde software maar alleen verschillen in waar ze de nadruk op leggen. En dat het een wellicht onmogelijke uitdaging is en misschien zelfs niet noodzakelijk is om een "neutraal" begrip te vinden.</li>
<li>Jonas Öberg, directeur van de FSFE, <a href="http://blog.jonasoberg.net/introducing-forms/">introduceert op zijn blog FSFE's formulieren-API</a>: een manier om e-mails te verzenden en aanmeldingen op webpagina's die gebruikt worden in de FSFE-gemeenschap te beheren.</li>
<li>Daniel Pocock, gemeenschapsvertegenwoordiger van de FSFE, deelde een afbeelding van de fixme.ch hackerspace in Lausanne waarop de FSFE wordt gepromoot. </li>
<li>Michael Kappes blogt over een groep supporters van de lokale FSFE-groep Berlijn die <a href="https://blogs.fsfe.org/majestyx/2017/11/03/fsfe-berlin-goes-fiff-konferenz-2017/">naar de FIfF-Konferenz in Jena zijn gegaan om voor de FSFE een kraam op te zetten</a>.</li>
<li>Björn Schiessle, Duits team co-coördinator, blogt over hoe u praktische <a href="https://www.schiessle.org/articles/2017/11/14/software-freedom-in-the-cloud/">software-vrijheid in de cloud kunt bereiken</a>.</li>
<li>We verwelkomen onze nieuwe <a href="/associates/associates">geassocieerde</a>: <a href="https://openlabs.cc/en/">Open Labs</a>, Albanië</li>
<li>FSFE heeft <a href="/news/2017/news-20171211-01">een nieuw T-shirt om de 100 vrijheden van Vrije Software te vieren</a>. We hebben ook andere leuke shirts en fan-artikelen in <a href="/order/">onze webwinkel</a> - voor Kerstmis of welke andere reden dan ook.</li>
<li>Met dank aan onze groeiende gemeenschap en de grote vraag van mensen over de hele wereld om het woord over de FSFE en Vrije Software te verspreiden <a href="/news/2017/news-20171207-02">zoeken we naar een deeltijd kantoor-assistent</a> om ons te helpen bij het verpakken en op de post doen.</li>
<li>Ook in 2018 <a href="/news/2017/news-20171114-01">zoeken we naar studenten die mee kunnen doen met ons team in Berlijn</a> gedurende drie maanden of meer, als verplicht deel van hun studie of voorafgaand aan hun afstuderen.</li>
</ul>
<h2 id="donotmiss">Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE</h2>
<p>Net als in voorgaande jaren zal de FSFE aanwezig zijn met een <a href="https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/index.php/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">FSFE assemblee op het Chaos Communication Congress</a>, een van de grootste technologie-gerelateerde evenementen in Europa. Op de assemblee bieden wij hedendaagse fan-artikelen en promotie-materiaal, een Vrije Software-track, de uitnodiging om met mensen een Vrije Software-spel te spelen of mee te doen met verschillende Vrije Software sing-along sessies. De assemblee is tenslotte een plaats waar onze gemeenschap samenkomt en zich met anderen verbindt. Als u ook naar Chaos Communication Congress gaat, maak dan gebruik van deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en vrijwilligers, stafleden en andere mensen achter FSFE te leren kennen.</p>
<p>Zoals gebruikelijk vind u alle toekomstige evenementen met of van de FSFE <a href="/events/events">op onze pagina met evenementen</a>.</p>
<h2 id="getactive">Word actief</h2>
<p>Gebruik de vakantie om <a href="/news/2017/news-20171207-01">ons jaarverslag te lezen</a> en te delen met uw vrienden. Laat mensen kennis nemen van het belang van Vrije Software en waarom zij er om zouden moeten geven. Vertel hen dat mensen over de hele wereld gemeenschappen vormen met als doel technologische vrijheid, transparantie, kennis en emancipatie met iedereen te delen. <a href="/contribute/spreadtheword">Verspreid de boodschap</a> over de vier vrijheden en help anderen, als dat mogelijk is, om ook gebruik te maken van hun vrijheden.<br />
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Doe mee met ons doel</a>.</p>
<h2 id="contributetoournewsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend deze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, <email>newsletter@fsfe.org</email>. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators/translators">onze vertalers</a>, die het u mogelijk maken om deze nieuwbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteur,<br />
Erik Albers</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl201712">Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2018</a> </p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2017-12" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
<tag key="ccc">Chaos Communication Congress</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>