Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

70 lines
7.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2017-05-15" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - maj 2017</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - maj 2017</h1>
<h2>Daniel Pocock është përfaqësuesi i ri i Anëtarësisë Shok</h2>
<p>Nga 10 deri më 24 prill 2017 FSFE-ja mbajti <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017">zgjedhjet e nënta të përvitshme për një përfaqësues të Anëtarësisë Shok</a> që të përfaqësojë bashkësinë e FSFE-së dhe të Anëtarësisë Shok te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/GA">Asambleja e Përgjithshme e FSFE-së</a>. Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga anëtarë të FSFE e.V. dhe është trupa ligjore e FSFE-së. Është përgjegjëse për planifikimin strategjik, punë të buxhetit, falje dhe shkarkime në Këshillin Ekzekutiv dhe të Përgjegjësit Financiar. <a href="/news/2017/news-20170425-01">Dhe fituesi i zgjedhjeve të sivjetshme është … Daniel Pocock!</a> </p>
<p><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Daniel_Pocock">Daniel Pocock</a> doli i pari mes shtatë kandidatësh që garuan për postin, me një vetëpërshkrim brenda <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017">faqes tonë wiki për Zgjedhjet e Anëtarësisë Shok për 2017-n</a> dhe duke marrë pjesë në <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Hustings">platformë elektorale publike</a>. Për fat të keq për paraqitje platformash elektorale qenë njoftuar dy data, por kartela regjistër është e lexueshme në internet për këdo që nuk arriti atëherë.</p>
<p>FSFE-ja do të donte të falënderonte Nicolas Dietrich-un, ish-përfaqësues i Anëtarësisë Shok për ndihmesën që ka dhënë dy vjetët e fundit dhe i uron mirëseardhjen Daniel Pocock-ut si përfaqësuesi i ri. Ju lutemi, shihini te blogu i tij përfundimet personale të Danielit.</p>
<hr />
<p>Ndihmonani të fuqizohemi dhe sjellim një ndryshim gjatë 2017-s
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-05">https://fsfe.org/join/nl2017-05</a></p>
<hr />
<h2>Ç’kemi bërë tjetër? Brenda dhe Jashtë FSFE-së</h2>
<ul>
<li>Nga 26 deri më 28 prill, u zhvillua në Barcelonë, Spanjë <a href="/activities/ln/llw.html">praktika vjetore e FSFE-së mbi Anë Ligjore dhe Licencim të Software-it të Lirë (LLW)</a>. Këtë vit mblodhëm 120 ekspertë ligjorë nga anembanë bota, për të shkëmbyer përvojën dhe njohuritë e tyre gjatë një veprimtarie treditore që përfshiu mbi 35 prezantime mbi probleme të ndryshme ligjore, nga <a href="https://lwn.net/SubscriberLink/721540/7831c0949927d665/">të dhënat e hapura</a> deri te mjete, patenta software-i dhe <a href="https://lwn.net/SubscriberLink/721458/be70cd561648d22f/">sfida të tanishme për licencimet e Software-it të Lirë</a>.</li>
<li>Armijn Hemel dhe Shane Coughlan, anëtarë të ekipit ligjor të FSFEs-së, <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/linux-foundation-and-free-software-foundation-europe-introduce-resources-to-support-open-source-software-license-identification-and-compliance-300444721.html">botuan një udhërrëfyes</a> për biznese të sapolindur, biznese të vogla, dhe inxhinierë mbi <a href="https://www.linuxfoundation.org/news-media/research/practical-gpl-compliance">"Përputhshmërinë me GPL-në në praktikë"</a>. Udhërrëfyesi është konceptuar të çmitizojë GPL-në dhe të lehtësojë në praktikë punën e kujtdo që merret me probleme përputhshmërie.</li>
<li>North Rhine-Westphalia, shteti më i populluar i Gjermanisë, do të mbajë zgjedhjet e përgjithshme më 14 maj 2017. FSFE-ja iu bashkua një "koalicioni të dijes së lirë" që ka zhvilluar për herë të parë një <a href="https://www.digital-o-mat.de/">"Digital-o-Mat"</a>. "Digital-o-Mat" është një mjet për të ndihmuar ata votues që interesohen për të drejta dhe liri dixhitale, për të vendosur se për cilën parti të votojnë gjatë këtyre zgjedhjeve. Përdoruesit ndihmohen përmes tetë pyetjesh të zgjedhin parapëlqimet e tyre mbi tema të rëndësishme rreth shoqërisë dixhitale - për shembull, pyetje rreth përdorimit të Software-it të Lirë, Të dhënave të Hapëta apo Burime Edukative të Hapëta. Pas plotësimit të tyre, përdoruesit mund të shohin se cila parti del më mirë kundrejt parapëlqimeve të tyre dhe mund të shfletojnë më pas shpjegime të hollësishme mbi pozicionet e partisë lidhur me secilën temë. Ndërfaqja për zgjedhjet në North-Rhine Westphalia është në gjermanisht, por <a href="https://github.com/dsstio/digital-o-mat">software-i</a> mbi të cilin është ndërtuar është Software i Lirë, pra i lirë për t’u përshtatur për nevoja të tjera.</li>
<li><a href="https://planet.fsfe.org/">planetin e FSFE-së</a>, patëm një dialog interesant me drejtorin tonë ekzekutiv Jonas Öberg që është i idesë se <a href="http://blog.jonasoberg.net/using-proprietary-software-for-freedom/">ngandonjëherë mund të përdorni software pronësor për të shpënë më tej software-in e lirë apo burim të hapur</a>, por do të duhej të ishit të ndërgjegjshëm për rreziqet e efektit bumerang. Dhe Daniel Pocock, përfaqësuesi ynë i Anëtarësisë Shok u përgjigj me postimin mbi "rrezikun e software-it pronësor" dhe se "asnjë ujdi mund të jetë më mirë se një ujdi e keqe", që do të thotë se nëse nuk arrini dot diçka me Software-in e Lirë do të duhej të merrnit parasysh thjesht të bëni pa të.</li>
<li>Paul Hänsch, një nga përgjegjësit e sistemit të FSFE-së, organizoi <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers/Hackathon2017">takimin e parë fare fizik për persona që kujdesen për wiki-n</a>. Personat <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers">që kujdesen për wiki-n janë një ekip vullnetarësh</a> që ndihmojnë të organizohet informacioni brenda wiki-t dhe të lehtësohet për të tjerët dhënia e ndihmesës.</li>
<li><a href="https://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-fourth-monitoring/">Vëzhgimi tregon</a> se në gjashtëmujorin e fundit nëntë rajone italiane kanë pakësuar në sajtet e tyre reklamën për lexues pronësorë PDF-sh, dhe se një rajon ka shtuar përkrahjen e tij për <a href="https://pdfreaders.org/">lexues PDF Software i Lirë</a>. </li>
<li>Drejtori ekzekutiv Jonas Öberg shkruan në blog rreth "një kuptimi të ri të administrimit të organizmave jofitimprurëse" dhe e përdor këtë kuptim të ri <a href="http://blog.jonasoberg.net/towards-a-new-understanding-of-non-profit-management/">për të analizuar karakteristikat e FSFE-së</a> lidhur me përdorimin e teknokracisë, hierarkisë, risive dhe drejtimit-orientimit. Jonasi e mbyll analizën e tij me disa mendime rreth rrugës drejt së cilës do të donte ta shihte evoluimin e FSFE-së.</li>
<li>FSFE-ja qe e pranishme me stenda në <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2017/LiMA">Linke Medien Akademie</a> në Berlin/Gjermani, në Augsburger Linux Info Tag të 16-të në Augsburg/Gjermani, FOSS North në Goteborg/Suedi dhe Linuxtage në Graz/Austri.</li>
</ul>
<h2>Ndihmonani të përmirësojmë buletinin tonë</h2>
<p>Nëse ju kap syri diku lajme që mendoni se do të duhej t’i përfshinim, na i dërgoni. Nëse do të donit të na jepnit mendime, na i dërgoni. Adresa është gjithmonë newsletter@fsfe.org. Presim lajme nga ju!</p>
<p>Falënderime për krejt <a href="/contribute/contribute">vullnetarët</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">përkrahësit</a> dhe <a href="/donate/thankgnus">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë.</p>
<p>Redaktorët tuaj,
Erik Albers, Polina Malaja
<a href="/">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2017-05" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>