Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

224 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2016-12-08" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - dhjetor 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - dhjetor 2016</h1>
<h2 id="help-us-now-to-grow-bigger-and-make-a-difference-in-2017">
Ndihmonani të fuqizohemi dhe arrijmë diçka gjatë 2017-s
</h2>
<p>
Këtë vit, FSFE-ja kremtoi ditëlindjen e vet të 15-të. 15 vjet fuqizimi
të përdoruesve, përkrahje bashkësish dhe përpjekje për legjislacion
më të mirë. 15 vjet për të parë se krejt veprimtaritë, edhe ato të para
si të vockla dikur, mund të kenë peshë kur punojmë së toku. 15 vjet për të parë
se krejt veprimtaritë, edhe ato të para si të pamundshme dikur, mund të dalin me
sukses kur jemi të bashkuar. Tok, në disa raste patëm sukses edhe kundrejt
lobimesh nga më të fuqishmit nga grupe të mëdha interesi. 15 vjet për të parë se
krejt kjo s’do të kish qenë e mundur pa përkrahjen e vazhdueshme të anëtarëve të
bashkësisë sonë, që kanë kontribuar me mijëra orë pune nga koha e tyre dhe na
kanë mbështetur edhe financiarisht. Dhe nëse jeni lexues i zakonshëm i buletinit
tonë, ju pëlqen puna jonë, por ende s’jeni pjesë e bashkësisë sonë … atëherë
shihni mundësinë të bëheni pjesë e FSFE-së!
</p>
<p> Ndihmonani të fuqizohemi dhe arrijmë diçka gjatë gjatë 2017-s: <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nltr16">
https://fsfe.org/join
</a></p>
<h2 id="russian-bill-makes-free-software-a-public-priority">
Një ligj në Rusi e bën Software-in e Lirë Përparësi Publike
</h2>
<p>
Në mesin e tetorit, <a href="/news/2016/news-20161110-01">dhoma
e ulët e Federatës Ruse (Duma) miratoi një ligj që do t’i japë
një shtysë të fuqishme Software-it të Lirë në shumë nivele brenda sektorit
publik të Federatës Ruse</a>. Ai kërkon që sektori publik t’i japë
përparësi Software-it të Lirë kundrejt alternativash pronësore,
t’u japë përparësi bizneseve TI vendore, dhe pranon nevojën e
nxitjes së bashkëpunimit me rrjetin global të organizmave dhe
bashkësive të Software-it të Lirë.
</p>
<p>Ligjbërësit kanë bërë një përpjekje ekstra për të garantuar përdorimin
si duhet të gjuhës. Ligji flet për "Software të Lirë", përmend shprehimisht
katër liritë dhe madje përdor "GNU/Linux" për t’iu referuar sistemit
operativ të lirë më të përhapur.</p>
<p>Siç shprehet analistja jonë e politikave, Polina Malaja: "Ligji është një
shembull se si duhet kryer prokurimi i software-it publik."</p>
<h2 id="what-else-have-we-done">Ç’kemi bërë tjetër?</h2>
<ul>
<li> Në fillim të tetorit u zhvillua mbledhja vjetore e
<a href="/about/team#general-assembly">
Asamblesë së Përgjithshme të FSFE-së</a>. Me këtë rast, Mirko Böhm, përfaqësuesi ynë i Anëtarësisë Shok,
ia doli të zgjidhë nyjën rreth ideve tona se si t’ia fillohet vlerësimi
"biznes Software-i të Lirë". Ideja gjeniale këtu është që në vend
të vlerësimit të kompanive, të vlerësohen veprimtaritë. Matthias
Kirschner e përmblodhi krejt kuadrin në blogun e vet
<a href="https://k7r.eu/there-is-no-free-software-company-but/">"There is
no Free Software company - But!"
</a>dhe mirëpret përshtypjet.</li>
<li>Pasi i <a href="http://blog.3rik.cc/2016/09/what-do-political-parties-in-berlin-think-about-internet-policy-issues/">
pyetëm partitë politike për zgjedhjet shtetërore në Berlin rreth planeve të tyre
lidhur me përdorimin dhe përhapjen e Software-it të Lirë
</a> dhe
<a href="/activities/elections/askyourcandidates/201610-germany-berlin-handlungsempfehlungen">
u dërguam tre rekomandime për veprim (DE)</a>, tani
<a href="http://blog.3rik.cc/2016/11/die-neue-berliner-koalition-und-freie-software-zwei-schritte-vor-einer-fehlt-noch/">
botuam një analizë të marrëveshjes për koalicion të qeverisë së re në shtetin e
Berlinit (DE)</a>.</li>
<li>Max Mehl shkruan një Raportim Hekurash dhe Lirie dhe ndan me ne përshtypjet
e tij nga <a href="https://blog.mehl.mx/2016/openrheinruhr-2016-a-report-of-iron-and-freedom/">
OpenRheinRuhr 2016</a> që u zhvillua në Oberhausen. FSFE qe e pranishme me biseda
mbajtur nga <a href="http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/496.de.html">
Max Mehl</a>-i vetë,
<a href="http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/445.de.html">
Matthias Kirschner
</a> dhe
<a href="http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/494.de.html">
Erik Albers</a>, si dhe me një stendë informacionesh me përfaqësim ndërkombëtar
nga anëtarë shok holandezë dhe gjermanë.
</li>
<li>Më 12-13 nëntor, <a href="/about/localteams#netherlands">Ekipi
i FSFE-së për Holandën</a> u përfaqësua me një stendë në
<a href="http://t-dose.org/">
T-Dose, në Eindhoven</a> dhe organizoi një takim të vetë ekipit, në kuadrin
e përgatitjeve të zgjedhjeve të ardhshme në mars.
</li>
<li>Më 16-17 nëntor, analistja e politikave dhe bashkërenduesja ligjore e FSFE-së,
Polina Malaja mori pjesë
<a href="http://opensourcesummit.paris/preinscription-conferences.html?orderby=time">
me një fjalë në Open Source Summit 2016, që u mbajt në Paris</a>.</li>
</ul>
<hr />
<p> Ndihmonani të fuqizohemi dhe arrijmë diçka gjatë gjatë 2017-s: <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nltr16">
https://fsfe.org/join
</a></p>
<hr />
<ul>
<li>Më 23 nëntor, Matthias Kirschner mbajti
<a href="https://dnugbb.azurewebsites.net/events/die-freie-software-foundation-europe-fsfe-stellt-sich-vor/">
një fjalë gjatë .Net User Group Berlin-Brandenburg, duke paraqitur një përmbledhje
të përgjithshme të projektit dhe misionit të FSFE-së</a>.</li>
<li>Jonas Öberg, drejtori ekzekutiv i FSFE-së, mori pjesë në
<a href="https://www.koikonfait.com/event/5827d03e0cdaab447d1ccf28/paneldebatt-vem-ager-vad-pa-internet">
një diskutim mbi Lirinë e Panoramës, të drejtat e kopjimit, të qenët të hapur dhe demokracinë, në Linköping, Suedi</a>.</li>
<li>FSFE-ja qe gjithashtu e pranishme me një stendë në
<a href="https://2016.fiffkon.de/">
FIfFKon16 – in.visible systems
</a> gjatë 25-27 nëntorit. </li>
<li>Më 28-29 nëntor,
<a href="https://europa.eu/digitec/event/open-source/">
Georg Greve, presidenti i parë i FSFE-së mori pjesë në një diskutim me eurodeputeten Julia Reda
</a> lidhur me të ardhmen e Software-it të Lirë në institucionet europiane, gjatë
DIGITEC 2016 në Bruksel.</li>
</ul>
<h2 id="from-the-community">Nga bashkësia</h2>
<ul>
<li>Erik Albers, bashkërenduesi i bashkësisë së FSFE-së, u përpoq të lidhej me bashkësinë, rreth përkthimit të
<a href="/contribute/spreadtheword#nocloud">
sloganit tonë noCloud</a>
në gjuhë nga e gjithë bota. Me ndihmën e çmuar të
Olga Gkotsopoulou-t, përkthimi eci mirë dhe te faqja jonë wiki
<a href="https://wiki.fsfe.org/Migrated/KnowledgeBase/PromotionMaterial/noCloud">
tani kemi më shumë se 40 përkthime në disa gjuhë dhe dialekte, nga japonishtja, bretonçja dhe arabishtja, e deri te luksemburgishtja dhe svabishtja</a>.
Eriku shkroi një përmbledhje të kësaj veprimtarie
<a href="http://blog.3rik.cc/2016/11/localizing-our-nocloud-slogan/">
dhe rrugëve se si mund të kontribuohen përkthime për noCloud</a>.
Do të donim që t’i përdornim së shpejti këto përkthime, për ta ofruar ngjitësen tonë të parapëlqyere në gjuhën apo dialektin tuaj.
</li>
<li>Për këdo që punon me sajtin e FSFE-së, fjala vjen, ekipi web, ose mjaft nga përkthyesit, Max Mehl shkroi një
<a href="https://blog.mehl.mx/2016/build-fsfe-websites-locally/">
shpjegim të hollësishëm se si ta ndërtoni krejt sajtin e FSFE-së lokalisht dhe pas kësaj të krijoni shpejt edhe kartela vendore XHTML</a>.</li>
<li>Paul Boddie, në postimin te blogu i tij <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1497">
Rreth Mosdashjes Më të Kompjuterave</a> diskuton ndikimet e ndryshme të kompjuterave në punën, karrierën, zhvillimin, kohën e lirë dhe realizimit potencial të jetës së secilit.</li>
<li>Tarin Gamberini ofron një përmbledhje të
<a href="http://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-third-monitoring/">
monitorimit për herë të tretë të adoptimit të lexuesve PDF të sendërtuar si Software i Lirë nga administratat publike rajonale italiane</a>: dhjetë
rajone administrative italiane e kanë reduktuar reklamimin në sajtet e tyre të lexuesve PDF pronësorë.</li>
<li>Iain R. Learmonth shkruan rreth
<a href="https://iain.learmonth.me/post/2016/pathspider-plugins/">
shtojcave PATHspider</a>.</li>
<li>Danieli na sjell një
<a href="https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2016/11/02/android-data-backup/">
Si-Të mbi kopjeruajtjen dhe rikthimin e të dhënave në pajisje Android drejt e nga USB-ja
</a> dhe ndan me ne përvojën e tij mbi
<a href="https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2016/11/05/benchmarking-microsd-cards/">
testimin dhe klasifikimin e kartave microSD</a>.</li>
<li>Me shtimin gjithnjë e më shumë të botnet-eve të trajtës IoT- Internet of Things,
Daniel Pocock sapo nisi një diskutim mbi sigurinë e pajisjeve shtëpiake që xhirojnë firmware me bazë GNU/Linux.</li>
</ul>
<h2 id="take-action">Hidhuni në veprim!</h2>
<p>
<a href="/news/2016/news-20161202-01">
Ndihmonani të fuqizohemi dhe arrijmë diçka gjatë 2017-s</a>.
</p>
<h2 id="good-free-software-news">Lajme të mira nga Software-i i Lirë</h2>
<p>
Lajme të mira nga administratat publike në Europë dhe gjetkë:
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/hungary-aims-get-rid-it-vendor-lock">
Hungaria synon të krijojë një formësim standard desktopi PC-je të bazuar në Software të Lirë për krejt ministritë
dhe departamentet qendrore qeveritare</a>.
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/parliament-navarre-should-move-use-open-source">
Një rezolutë parlamenti</a>
që e fton me forcë qeverinë të hartojë një plan migrimi drejt zgjidhjesh Software i Lirë u miratua nga parlamenti i Navarrës në Spanjë.
<a href="http://www.pcworld.com/article/3129360/france-adds-source-code-to-list-of-documents-covered-by-freedom-of-information-laws.html">
Franca shton kodin burim te lista e dokumenteve shtetërore të mbuluara nga ligjet për të drejtën e informimit
</a>, por
<a href="https://www.april.org/en/progress-report-aprils-campaign-around-french-digital-republic-bill">
shton një përjashtim të ri, për rastet kur dhënia e kodit do të cenonte sigurinë e qeverisë</a>.</p>
<p>Lajme të reja në shkallë europiane:
<a href="https://opensource.com/business/16/11/fiware-platform">
Një platformë e re Software-i të Lirë, FIWARE</a>, e financuar nga Komisioni
Europian krijon mundësi të reja IoT për bizneset, teksa Joint Research Centre (JRC), si pjesë e politikës së vet aktive të shpërndarjes së Software-it të Lirë, hodhi në qarkullim
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/news/commission-and-jrc-distribute-new-software">
Software të Lirë që lidhet me dinamikat pyjore dhe shtimin e ndërgjegjësimit mbi rreziqet në Internet</a>.</p>
<p>Në frymën e Transatlantic Open Data Partnership mes BE-së dhe ShBA-ve,
<a href="https://www.bea.gov/developers/r-index.htm">
u krijua dhe u publikua në GitHub një librari e re R për të dhëna ekonomike</a>.</p>
<p>
Dhe së fundi, më 2016-n, Linux ka xhiruar në 99,6% ose
<a href="https://itsfoss.com/linux-99-percent-top-500-supercomputers/">në 498 nga 500 superkompjuterat më të shpejtë në botë</a>.</p>
<h2 id="help-us-to-improve-our-newsletter"> Ndihmonani të përmirësojmë buletinit tonë</h2>
<p>Mendoni se na kanë shpëtuar ca lajme, ose do të donit që në buletinin e ardhshëm të shfaqeshin lajme të caktuara? Ju lutemi, idetë tuaja për këtë dhe çfarëdo tjetër na i dërgoni duke na shkruar te newsletter@fsfe.org </p>
<p>
Faleminderojmë krejt
<a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>
,
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nltr16">anëtarët shok</a>
dhe
<a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a>
që bëjnë të mundur punën tonë,
</p>
<p>
redaktorët tuaj Olga Gkotsopoulou dhe Erik Albers,
<a href="/">FSFE</a>
</p>
<p>PS: Për shkak të festave të fundvitit, nuk do të ketë buletin në janar.</p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2016-12"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>