Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

191 lines
8.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2016-10-06" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - oktober 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - oktober 2016</h1>
<h2 id="words-from-your-editors">Van uw redacteuren</h2>
<p>
Na enkele veranderingen in FSFE's stageprogramma in het begin van september zijn we
blij dat we een vacature kunnen aankondigen voor een
<a href="/news/2016/news-20160930-01.html">technische stage</a>
bij de FSFE. We zoeken een stagiair die met ons gedurende drie maanden kan werken
in ons kantoor in Berlijn, leert over Vrije Software en de FSFE, en gelijktijdig
bijdraagt aan het herschrijven van delen van onze technische infrastructuur.</p>
<p>
In de komende maanden zullen we meer stagemogelijkheden aankondigen. Een goede
manier om hier meer over te weten is door deze nieuwsbrief regelmatig te lezen.
Bekijk vooral onze sectie over in actie komen voor nieuws over informatiemateriaal
en verkoop van handelswaar (we zenden u met alle liefde meer, wanneer het opraakt!).
</p>
<h2 id="the-summit">De Top</h2>
<p>We zijn er nog niet over uit hoe cool het was om zovelen uit onze gemeenschap
deel te zien nemen aan de FSFE-Top in september. Het was een goede ervaring en
we kijken ernaar uit om deze te herhalen. Eén van de hoogtepunten was de
sluitende keynote waarin Julia Reda <a href=
"/news/2016/news-20160907-01.html">propriëtaire
software uitriep tot bedreiging voor de democratie</a>. Bekijk de
keynote en enkele andere toespraken van de Top, ofwel op ons
<a href=
"https://www.youtube.com/channel/UC68ldbHwL_-5qzETqOaAMWQ">YouTube
kanaal</a>, danwel van onze <a href=
"https://download.fsfe.org/videos/summit2016/">downloadserver</a>
waar u de beschikbare video's in webm-formaat kan verkrijgen.</p>
<p>We vierden ook FSFE's vijftiende verjaardag in C-Base met een ceremonie
waar we veel van onze lokale helden in Europa eer bewezen. C-Base is zo
vriendelijk geweest om een <a href=
"https://vimeo.com/181328339">opname van de ceremonie</a> te publiceren, voor
als u interesse hebt om het verhaal van enkele van onze helden te horen. Zij werken
op dit moment allemaal in één van FSFE's teams.</p>
<h2 id="are-you-our-next-technical-intern">Bent u onze volgende
technische stagiair?</h2>
<p>Zoals eerder genoemd zoeken we naar een technische stagiair om gedurende
drie maanden deel te nemen aan ons team. De stagiair herschrijft een nieuw
account managementsysteem en voert deze in. Deze stage is gebaseerd in Berlijn
en begint op 1 januari 2007 of anders als dit is overeengekomen. U kunt meer
lezen over andere informatie, waaronder het basissalaris, dat ter compensatie beschikbaar wordt gesteld, in
onze <a href="/news/2016/news-20160930-01.html">oproep voor een
technische stagiair</a>. We kijken uit naar uw sollicitatie!</p>
<h2 id="from-the-community">Van de gemeenschap</h2>
<ul>
<li>
<p>David Boddie beschreef zijn ervaringen met <a href=
"http://www.boddie.org.uk/david/www-repo/Personal/Updates/2016/2016-09-01.html">
het ontdekken van alternatieve besturingssystemen en in het bijzonder
Inferno</a>.</p>
</li>
<li>
<p>Michał ‘mina86’ Nazarewicz bood enkele nuttige
<a href="https://mina86.com/2016/python-tricks/">Python
trucs en tips</a></p>
</li>
<li>
<p>Jonas Öberg blogde over <a href=
"http://blog.jonasoberg.net/code-availability-or-code-contributions/">
beschikbaarheid van code, of bijdragen aan code</a>. Hij introduceerde
<a href=
"http://blog.jonasoberg.net/internship-changes-in-the-fsfe/">de
veranderingen in het FSFE stageprogramma</a>. Abonneer u op onze nieuwsbrief
als u dat nog niet gedaan hebt, om het laatste nieuws te ontvangen over alle
openstaande stagevacatures in de FSFE!</p>
</li>
<li>
<p>Elena "van Valhalla'' legt de verschillen uit tussen
<a href=
"http://social.gl-como.it/display/3e3ce0df3657cf0f075f102119218743">
het aannemen van snoep van vreemden en het gebruiken van gratis software uit
willekeurige bronnen</a>.</p>
</li>
<li>
<p>Polina Malaja blogde over <a href=
"https://blogs.fsfe.org/polina/2016/09/14/copyright-reform-mo-money-to-publishers-mo-problems-for-everyone-else/">
de uitdagingen van de EU auteursrechtherziening</a>.</p>
</li>
<li>
<p>Florian Snow <a href=
"https://blogs.fsfe.org/floriansnow/">deelde zijn herinneringen over de
drie dagen durende FSFE-top</a> in Berlijn, binnen en buiten de BCC.</p>
</li>
</ul>
<h2 id="other-news">Ander nieuws</h2>
<p>Matthew Garrett, bestuurslid van de FSF, schreef <a href=
"http://www.fsf.org/news/free-software-foundation-stresses-necessity-of-full-user-control-over-internet-connected-devices">
een artikel</a> waarin hij de noodzaak van volledige controle door de gebruiker over
door internet verbonden apparaten uitlegt. Hij zet enkele noodzakelijke
praktijken voor IoT uiteen.</p>
<h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
<ul>
<li>
<p>FSFE's beleidsanalist en en juridisch coördinator Polina Malaja nam samen met
FSFE's juridisch raadgever Carlo Piana deel aan een werkgroep over de interacties
tussen Vrije Software en standaardisatie. Deze was georganiseerd door het
Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) in Sophia-Antipolis,
Frankrijk. Tijdens deze werkgroep kwamen zij op voor het aannemen van sterke copyleft-licenties
en werkten zij aan het wegwerken van sommige spanningen rond patenten.</p>
</li>
<li>
<p>FSFE gaat door met de praktijk om aanwezig te zijn bij evenementen die
georganiseerd worden door andere gemeenschappen. We waren met een informatiekraam
aanwezig op het Rotlintstraßen-feest in Frankfurt aan de Main. Veel dank aan de
Fellowshipgroep Rijn/Main die dit mogelijk heeft gemaakt!</p>
</li>
</ul>
<h2 id="take-action">Kom in actie!</h2>
<ul>
<li>We hebben onlangs wat overgebleven handelswaar van de afgelopen
jaren verzameld, gesorteerd en weer <a href="/order/">online in
voorraad genomen</a>. Van de meeste oudere dingen zijn er slechts enkele
beschikbaar, dus dit is uw kans om 'vintage' handelswaar te bestellen
tegen gereduceerde prijzen (kijkt u naar de rode getallen!)</li>
<li>Als uw informatiemateriaal over Vrije Software opraakt dan is dit
wellicht een goede mogelijkheid om aan te vullen. Bestel enkele stickers,
posters en flyers op onze <a href=
"/contribute/spreadtheword">pagina met promotiemateriaal</a>
en we bezorgen deze zo snel mogelijk zodat u ons kan helpen om ze te verspreiden
op uw werk, op uw school, in de plaatselijke bibliotheek, op evenementen of
andere locaties waarvan u het gevoel heeft dat mensen meer over Vrije Software
zouden moeten weten.</li>
<li>Mocht u nog geen Fellow van FSFE zijn dan zou u moeten overwegen om
<a href="https://my.fsfe.org/donate">mee te doen</a>. Ons werk zou niet mogelijk
zijn zonder de bijdragen van onze Fellows en vrijwilligers!</li>
</ul>
<h2 id="the-fsfe-in-the-press">De FSFE in de pers</h2>
<ul>
<li>[DE] door Patrick Beuth, Zeit Online, <a href=
"http://www.zeit.de/digital/internet/2016-09/digitales-rechtemanagement-drm-hp-drucker-tintenpatronen-firmware/komplettansicht">
HP saboteert haar eigen klanten</a></li>
<li>[DE] door Stefan Krempl, Heise, <a href=
"http://www.heise.de/newsticker/meldung/Free-Software-Summit-Kampagne-fuer-oeffentliche-Software-in-der-Verwaltung-3313707.html">
Vrije Software Top: Campagne voor "Openbare Software" binnen overheden</a></li>
</ul>
<p>Met dank aan alle <a href=
"/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren
</a> die ons werk mogelijk maken,</p>
<p>uw redacteuren, Jonas Öberg en Olga Gkotsopoulou <a href=
"/">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2016-10"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>