Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

161 lines
8.8 KiB

<html newsdate="2016-08-08" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - augustus 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - augustus 2016</h1>
<h2 id="free-and-open-source-security-audit-in-the-eu-needs-feedback- from-free-software-communities">
"Vrije en open bron veiligheidsonderzoek" in de EU heeft commentaar nodig van
Vrije Softwaregemeenschappen</h2>
<p>Het doel van het "Vrije en open bron veiligheidsonderzoek"
(FOSSA) proefproject is om de veiligheid te vergroten van Vrije Software die
gebruikt wordt door Europese instellingen. De FSFE heeft dit project gevolgd sinds
begin 2014. De Europese Commissie
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/og_page/project-deliveries">
publiceerde onlangs de eerste ronde af te leveren producten, gebaseerd op hun
interviews met belanghebbenden.</a>. Hoewel de FSFE dit initiatief volledig steunt
raken we bezorgd over de uitvoering van het project. In FOSSA's eerste analyse
ontbreekt begrip van Vrije Software; het bevat verschillende
feitelijke fouten; en het was gebaseerd op slecht uitgevoerde algemene interviews.
<a href="https://k7r.eu/fossa-now-we-need-feedback-by-the-real-experts/">FSFE-voorzitter
Matthias Kirschner</a> en <a href="https://creative-destruction.me/2016/07/11/eu-fossa-needs-your-help-a-free-software-community-call-to-action/">
FSFE-Fellowshipvertegenwoordiger Mirko Böehm</a>, die beide voor het project werden
geïnterviewd, hebben de meest voor de hand liggende tekortkomingen in de recente
FOSSA publicaties samengevat. Daartegenover staat dat, kijkend vanuit een ander
perspectief, FOSSA zich nog steeds in haar eerste fasen bevindt. We kunnen met de
hulp van meer Vrije Software-experts FOSSA in de juiste richting krijgen. De FSFE zal
doorgaan met het nauwgezet volgen van FOSSA's komende uitvoeringen.
Aarzel niet om, in het geval dat u commentaar of respons heeft over het initiatief,
uw gedachten met ons op onze
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">
discussielijst</a> te delen of direct onder de aandacht van Matthias Kirschner te
brengen. Op deze manier kunnen we ervoor instaan dat alle relevante zorgen naar de EU
zullen worden gecommuniceerd.</p>
<h2 id="italy-plans-to-stop-its-explicit-support-for-free-software-in-e-government">
Italië is van plan te stoppen met het expliciet ondersteunen van Vrije Software
in zijn elektronische overheid</h2>
<p>De Italiaanse regering is van plan om
<a href="http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/10-02-2016/codice-dellamministrazione-digitale">
over te gaan tot herziening van de bepaling in de digitale overheidswet die vereist
dat overheden de prioriteit geven aan herbruikbare, op Vrije Software gebaseerde
software-oplossingen.</a>. De veranderingen hebben ook betrekking op de bekendmaking
en het beheer van een lijst met open ICT-standaarden die door overheden worden gebruikt.
Het volgen van dit voorstel zou betekenen dat de regering niet langer van de
nationale dienst voor het digitaliseren van de publieke sector (AGID) eist
om bindende meningen over interoperabiliteit te publiceren of om prioriteit te
geven aan Vrije Software. Leden van het Italiaanse parlement hebben hun bezorgdheid geuit over
de voorgestelde veranderingen. FSFE's algemeen adviseur Carlo Piana
<a href="/news/2014/news-20140116-01.html">adviseerde
de Italiaanse autoriteiten eerder over de richtlijnen van de uitvoering van
de digitale overheidswet</a> en bestreed de plannen van de regering
<a href="http://www.techeconomy.it/2016/07/07/bulgaria-open-italia-qualche-passo-dietro/">
in zijn brief aan Tech Economy</a> (Italiaans).
</p>
<h2 id="from-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
<ul>
<li>Daniel Pocock verklaart veiligheidsproblemen met SMS- en telefonieverificatie
en vraagt
zich af hoeveel mobiele telefoonaccounts deze zomer zullen worden gekaapt.</li>
<li>Hannes Hauswedell legt uit hoe u <a href="https://blogs.fsfe.org/h2/2016/07/27/retroactively-replacing-git-subtree-with-git-submodule/">
git subtree achterwaarts kan vervangen door git submodule</a>.</li>
<li>Polina Malaja maakt een samenvatting van de oprichting van de Europese
computerbeveiligingsorganisatie ECSO en
<a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2016/07/11/ec-free-software-to-enhance-cybersecurity/">
legt uit waarom veel zorgen op het gebied van veiligheid sterk kunnen worden verminderd door
zoveel mogelijk Vrije Software te gebruiken.</a>.</li>
<li>Daniel Pocock legt uit
hoe u kan helpen bij het toezicht houden op pakketten in Debian en Ubuntu. </li>
<li>Wolfgang Romey schrijft over <a href="https://blogs.fsfe.org/wromey/2016/07/16/anschlussfrage-warum-sind-nachhaltige-gerate-zudem-noch-technisch-ruckstandig/">
de duurzaamheid van technische apparaten en hun behoefte aan Vrije Software</a> (Duits).</li>
</ul>
<h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
<ul>
<li>Eerder deze zomer medeondertekende de FSFE samen met 72 andere organisaties
een brief ter ondersteuning van sterke netneutraliteit. De Europese Commissie lijkt
echter de eisen voor zwakke netneutraliteit te onderschrijven die zijn voorgesteld
door de coalitie van de zeventien grootste ISP's van de EU in het zogenoemde'5G manifest'.
Onze beleidscommentator Polina Malaja <a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2016/07/15/on-carrots-and-sticks-5g-manifesto/">
blogde over de zorgwekkende tendens om sterke netneutraliteit te verwateren in
de naam van "innovatie".</a>. </li>
<li>Matthias hield een lezing op de Technische Universiteit van Berlijn
over het belang van Vrije Software en presenteerde enkele hoogtepunten uit het
werk van FSFE.</li>
<li>FSFE's Italiaanse team was met een kraam aanwezig op Wikimania 2016 in
Esino Larino in Italië.</li>
</ul>
<h2 id="take-action">Kom in actie!</h2>
<p>Vanaf 1 augustus zal een nieuwe Duitse wet gebruikers toestaan om in
vrijheid een router te kiezen. De FSFE wil ervoor instaan dat iedereen van deze
nieuwe rechten op de hoogte is en <a href="/news/2016/news-20160725-01.html">
vraagt gebruikers om zaken te rapporteren waarin internetaanbieders (ISP's)
proberen om de nieuwe voorschriften te vermijden</a>. De nieuwe wettelijke
voorschriften zijn ontworpen om af te komen van eerdere onduidelijkheden rond
de praktijk van "verplichte routers" die door ISP's aan de gebruikers waren
opgelegd. Toch is het noodzakelijk om ons ervan te verzekeren dat de nieuwe wet wordt
toegepast.</p>
<p>Als u een klant bent van een Duitse internetaanbieder dan vragen wij u om
gebruik te maken van uw nieuwe recht en een alternatief apparaat te gebruiken,
in het ideale geval één die draait op Vrije Software. Voorzie ons alstublieft van
commentaar over problemen die u wel of niet heeft meegemaakt bij het gebruiken van
een nieuwe router en help ons deze te verzamelen op onze
<a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/Implementation/Germany">wikipagina</a>.
In het geval dat u geen alternatief apparaat bij de hand heeft kan de FSFE u ook enkele
testapparaten leveren. Raadpleegt u voor meer informatie alstublieft onze wikipagina.</p>
<h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
<p>De Europese Commissie zal
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/news/new-european-contest-promote-it-reuse">
bestaande IT-oplossingen belonen die door overheden ontwikkeld en gedeeld zijn
en die verder door Europa heen hergebruikt kunnen worden dankzij het gebruik
van Vrije Softwarelicenties.</a>. Adullact, de Franse organisatie voor overheden
die Vrije Software gebruiken, zette Comptoir-du-Libre.org op:
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/new-site-promote-proven-open-source-ict-tools">
een website met als doel IT-beleidsvormers van overheden te helpen om over te
stappen op Vrije Software</a>. Het stadsbestuur van
<a href="http://www.miciudadreal.es/2016/05/25/el-pleno-acuerda-caminar-hacia-el-software-libre/">
de Spaanse stad Ciudad Real stemde voor een motie om alle vierhonderd werkplekken
van de gemeente over te zetten naar Vrije Software</a> (Spaans). De Open Knowledge
Foundation Germany zette in samenwerking met het Duitse ministerie van
Onderwijs en Onderzoek het <a href="https://prototypefund.de/en/">Prototypefonds</a>
op, met een beurs tot €30.000,- ter ondersteuning van Vrije Softwareprojecten.
Zij is beschikbaar voor iedereen met een primaire woonplaats in Duitsland.</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en <a href="/donate/thankgnus.html">
zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,</p>
<p>uw redacteuren Polina Malaja en Erik Albers, <a href="/">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2016-08"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>