Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

136 lines
7.7KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-04-01" type="newsletter">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE Nieuwsbrief - April 2016</title>
 6. </head>
 7. <body microformats="h-entry">
 8. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - April 2016</h1>
 9. <h2 id="eu-radio-directive-threatens-software-freedom">EU Radio-richtlijn bedreigt
 10. softwarevrijheid</h2>
 11. <p>We publiceerden ons standpunt over radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU
 12. (aangenomen in mei 2014) die van fabrikanten eist dat zij de conformiteit van de software
 13. van ieder apparaat controleren. In eerste instantie zou dit over kunnen komen als zijnde
 14. redelijk maar het heeft sterk negatieve gevolgen voor gebruikersrechten en Vrije Software,
 15. eerlijke competitie, innovatie, milieu en vrijwilligerswerk, en is meestal zonder grote
 16. voordelen voor veiligheid. De richtlijn moet in lidstaten zijn ingevoerd voor 13 juni 2016.
 17. We hebben <a href="/activities/radiodirective/">verschillende voorstellen
 18. aan EU-lidstaten opgesteld met concrete stappen om deze uitdagingen op te lossen.</a></p>
 19. <h2 id="new-us-policy-demands-publicly-financed-software-to-be-published-as-free-software">Amerikaanse overheid eist dat publiek gefinancierde software
 20. wordt gepubliceerd als Vrije Software</h2>
 21. <p>Eén van onze belangrijkste doelen voor 2016 is op te komen voor de eis om alle
 22. publiek gefinancierde software in de EU te publiceren als Vrije Software.
 23. Daarom doet het ons goed om enkele concrete stappen in deze richting te zien in de
 24. Verenigde Staten. In het bijzonder publiceerde de Amerikaanse overheid begin maart
 25. een <a href="https://sourcecode.cio.gov/SourceCodePolicy.pdf">werkvoorstel voor
 26. broncodebeleid</a> waar het publiek tot 11 april op kon reageren.
 27. Het beleid <a href="https://k7r.eu/us-government-commits-to-publish-publicly-financed-software-under-free-software-licenses/">vereist van iedere overheid om haar op maat gemaakte software te
 28. publiceren als Vrije Software voor zowel andere overheden alswel het algemene publiek
 29. om de software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren.</a></p>
 30. <p>We zouden willen dat de EU dit voorbeeld volgt en komt met vergelijkbaar beleid op Europees niveau.
 31. Als u feedback of commentaar heeft op het Amerikaanse broncodebeleid, stuur dit dan
 32. alstublieft naar <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">onze Engelse
 33. discussielijst</a> of direct naar Matthias Kirschner. We zouden onszelf er graag van willen
 34. verzekeren dat we uw feedback hebben meegewogen voordat we met Europese politici gaan praten
 35. over dit onderwerp.</p>
 36. <h2 id="from-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
 37. <ul>
 38. <li><p>Björn Schiessle <a href="http://blog.schiessle.org/2016/03/14/federated-sharing-whats-new-in-owncloud-9-0/">blogde over de nieuwe Federation App in ownCloud 9.0</a>
 39. die gebruikers in staat stelt om gemakkelijker Federated Cloud ID-s uit te wisselen en data tussen hun clouds te delen.</p></li>
 40. <li><p>Sergey Matveev
 41. <a href="https://blogs.fsfe.org/stargrave/archives/158">vatte GoVPN
 42. Free Software daemon samen in zijn blog: waarom het er is, welke taken het beoogt op te lossen,
 43. alsmede een technisch overzicht</a>.</p></li>
 44. <li><p>Guido Arnold <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2016/03/fsfe-meeting-in-frankfurt-with-talk-about-free-software-licenses/">schreef over de Fellowship-ontmoeting in Frankfurt, inclusief het praatje van
 45. Michael Stehmann over Vrije Software-licenties. </a>.</p></li>
 46. <li><p>Guido Günther <a href="http://honk.sigxcpu.org/con/Contatacs__CardDAV__Calypso_and_the_N900.html">poste
 47. een vervolg op kalendersynchronisatie met calypso, syncevolution en
 48. een N900 die maemo draait</a>.</p></li>
 49. </ul>
 50. <h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
 51. <ul>
 52. <li><p>Oprichtend lid van FSFE <a href="http://www.fsf.org/news/library-freedom-project-and-werner-koch-are-2015-free-software-awards-winners">Werner
 53. Koch ontving dit jaar de Vrije Software-prijs voor het verder brengen
 54. van Vrije Software ('Free Software Award for Advancement of Free
 55. Software') voor zijn GnuPG-project</a>. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt
 56. aan een individu die een grote bijdrage heeft geleverd aan de vooruitgang en ontwikkeling van Vrije Software.</p></li>
 57. <li><p>Onze <a href="https://k7r.eu/chemnitzer-linuxtage-misunderstandings-compulsory-routers-and-new-black-nocloud-t-shirts/">voorzitter Matthias Kirschner en de Duitse coördinator Max
 58. Mehl hielden praatjes op de Linuxdagen in Chemnitz</a>. Het evenement was een succes
 59. en het grootste deel van ons handelswaar en promotiemateriaal was snel verdwenen uit
 60. onze kraam, die georganiseerd was door Reinhard Müller, Katja Müller, Max Mehl en
 61. Fabian Keil.</p></li>
 62. <li><p>Onze vrijwilligers in Berlijn aan de <a href="http://www.fsf.org/news/anti-drm-activists-go-to-w3c-meeting-to-protest-digital-restrictions-management-in-web-standards">FSF anti-DRM-campagne tegen digitale beperkingen aan de web HTML-standaard, zoals voorgesteld door W3C</a>. Digitale beperkingen in webstandaarden
 63. zouden het goedkoper en politiek acceptabeler maken om beperkingen aan gebruikers op te leggen.</p></li>
 64. <li><p>FSFE was met een kraam aanwezig op het <a href="https://logancij.com/">CIJ
 65. Logan Symposium</a>, een conferentie waar journalisten,
 66. hacktivisten, juridische en veiligheidsexperts zich verzamelen om te discussiëren over persvrijheid en digitale rechten.
 67. Op de lijst met sprekers op het CIJ-evenement staat Edward
 68. Snowden, die ook een <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/recapping-day-zero-of-libreplanet-2016">opmerkelijke voordracht hield op Libreplanet</a>, een Vrije Software-conferentie georganiseerd door FSF.</p></li>
 69. </ul>
 70. <h2 id="take-action-note-or-perhaps-anything-else-in-this-action">Onderneem actie</h2>
 71. <p>Aan alle geweldige vertalers! Help ons om beter een helpende hand te kunnen bieden door
 72. het bijwerken van de <a href="/contribute/spreadtheword.en.html">'Vertel het
 73. verder'-pagina</a> voor het bestellen van ons promotiemateriaal in uw taal.
 74. Op dit moment bestaat deze pagina alleen in het Engels, Duits, Nederlands en Albanees maar
 75. het zou geweldig zijn om welke andere talen dan ook in deze lijst op te nemen.</p>
 76. <h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software nieuws</h2>
 77. <p><a href="http://sflc.in/press-release-indian-patent-office-says-no-to-software-patents/">Indiaas patentkantoor zei nee tegen softwarepatenten</a>
 78. in haar bijgewerkte
 79. richtlijnen die duidelijk stellen dat iedere patentaanspraak die alleen
 80. in software ligt niet toegestaan zal zijn in het Indiase patentrecht. De
 81. nieuwe Poolse
 82. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/polish-egovernment-strategy-advocates-open-source">eGovernment-strategie
 83. beveelt aan bij publiek gefinancierde software
 84. voor nieuwe systemen van overheidskantoren zouden moeten worden
 85. overwogen om deze te publiceren onder een Vrije Software-licentie</a>.
 86. Zweden heeft <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden-updates-list-mandatory-it-standards">de lijst met 'open IT-standaarden' bijgewerkt die verplicht kunnen worden
 87. bij het inkopen van software en verwante diensten</a>. Om op deze lijst te komen moeten IT-standaarden
 88. open en publiekelijk ontwikkeld worden, mogen ze geen beperkingen opleggen aan het hergebruik van de standaard, en
 89. zouden standaard-essentiële patenten vrij beschikbaar moeten zijn.
 90. </p>
 91. <p>Met dank aan alle
 92. <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>
 93. ,
 94. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a>
 95. en
 96. <a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a>
 97. die ons werk mogelijk maken,</p>
 98. <p>uw eindredacteuren Polina Malaja en Jonas Öberg <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 99. </body>
 100. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 101. <date>
 102. <original content="2016-04-01"/>
 103. </date>
 104. <followup>donate</followup>
 105. <tags>
 106. <tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
 107. </tags>
 108. <translator>André Ockers</translator>
 109. </html>