Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

165 lines
8.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2016-03-02" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - maart 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - maart 2016</h1>
<h2 id="i-love-free-software-day-2016">"I love Free Software"-dag 2016</h2>
<p>Voor de zesde keer op rij vroegen we iedereen om op Valentijnsdag hun
dankbaarheid en waardering kenbaar te maken aan zij die bijdragen aan
Vrije Software. Bekijk ons #ilovefs 2016-rapport en zie
<a href="/news/2016/news-20160222-01.html">aan wie
dit jaar erkentelijkheid is bewezen via ontelbare blogs, afbeeldingen,
kunstwerken, memes, persoonlijke notities en dergelijke</a>. Vergeet niet
om voor komend jaar 14 februari te markeren als "I love Free Software"-dag
om zo door te gaan met deze aardige traditie van het erkennen van de mensen
en het harde werk achter Vrije Software. We bedanken alle deelnemers die tijd
hebben gemaakt om 'dank je wel' te zeggen en om van #ilovefs 2016 zo'n succes
te maken!</p>
<h2 id="no-cloud-went-viral">"No cloud" ging viraal</h2>
<p>Vlak voor "I love Free Software"-dag ontvingen we
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/the-reddit-effect-more-orders-in-24-hours-than-usually-in-6-months/">
dankzij een spontane post op Reddit meer dan 200 bestellingen van ons
promotiemateriaal</a> binnen 48 uur. Ter vergelijking: in 2015 ontvingen we
in totaal ongeveer 370 bestellingen. Na 24 uur hadden we meer bestellingen
dan gewoonlijk in zes maanden. Het 'no cloud'-materiaal werd het meeste
besteld maar mensen vroegen ook naar onze folder met basisinformatie over
Vrije Software, de GnuPG-folder en onze F-Droid-folder.</p>
<h2 id="european-free-software-policy-meeting-2016">Europese Vrije Software
beleidsontmoeting 2016</h2>
<p>Eind januari organiseerden we in Brussel samen met Open Forum Europe
<a href="/news/2016/news-20160205-01.html">vooraf aan
FOSDEM een beleidsontmoeting met actieve Vrije Software-groepen uit heel
Europa</a>. De doelen van van de ontmoeting waren het leren van elkaars
activiteiten en het uitwisselen van visies, met speciale aandacht voor
handelingen die te maken hebben met openbaar beleid. 19 Organisaties namen
deel aan de ontmoeting. Daarbij namen ook Europees Parlementslid Julia Reda
en een vertegenwoordiger van de IT-afdeling van de Europese Commissie,
Pierre Damas, deel aan de ontmoeting om het werk van EU-instellingen op het
gebied van Vrije Software te presenteren.</p>
<h2 id="from-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
<ul>
<li><p>We hebben in februari tijd gemaakt voor zoete liefdesverklaringen aan Vrije
Software in het licht van #ilovefs day. Bekijk ons #ilovefs 2016-rapport
hierboven voor meer gedetailleerde informatie over verschillende blogs, en doe
inspiratie op voor de viering van volgend jaar door het volgen van
<a href="https://blogs.fsfe.org/floriansnow/2016/02/13/make-your-own-personal-banner-for-i-love-free-software-day/">
Florian Snow's idee voor doe-het-zelf #ilovefs-banners</a>.</p></li>
<li><p>Paul Boddie combineerde retro-computeren met programmeren in Python en
beschreef hoe <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1233">je Python-programma's
sneller kan maken met Shedskin</a>.</p></li>
<li><p>Marcus Moeller gaf tips over
<a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2016/02/03/getting-started-with-gnu-social/">
hoe te beginnen met het gefederaliseerde sociale netwerk GNU social</a>.</p></li>
<li><p>Björn Schiessle heeft geconcentreerd nagedacht over de toekomst van GitHub en
<a href="http://blog.schiessle.org/2016/02/12/the-next-generation-of-code-hosting-platforms/">
de volgende generatie code hosting-platforms</a>.</p></li>
</ul>
<h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
<ul>
<li><p>Nadat het Europees Parlement het op eigen initiatief opgestelde rapport
"Naar een digitale interne markt", met daarin verschillende positieve
verwijzingen naar het meer gebruiken van Vrije Software in de publieke
sector, had aangenomen, bleek dat de betekenis van "vrij" was verdwenen in de
vertaling. Met name de Italiaanse versie van het rapport refereerde aan
Vrije Software als "gratis" zoals in 'gratis bier' in plaats van 'libre' zoals
in vrijheid. We vroegen de staf van Europees Parlementslid Julia Reda
om ons te helpen en de aandacht van de auteurs van het rapport te laten
vestigen op deze fout.
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/now-italian-european-parliaments-dsm-report-speaks-about-freedom-not-price/">
De fout werd gerepareerd en de Italiaanse versie van het rapport verwijst
nu op de juiste wijze naar de vrijheid van software, en niet naar de
prijs.</a>.</p></li>
<li><p>We hebben veel van onze interne processen vereenvoudigd: het is voor
iemand die ons wil helpen met onze webpagina's of in andere teams niet langer
noodzakelijk om zich met een gast-account te registreren op onze systemen.
In plaats daarvan zullen zij zich op dezelfde manier registreren als onze
Fellows. Het mag misschien overkomen alsof het onbelangrijk is, maar het is
een vereenvoudigings-revolutie waar we erg blij mee zijn! Lees over hoe je
ook
<a href="/contribute/">bij kan dragen aan ons werk</a></p></li>
<li><p>We publiceerden een
<a href="/news/2016/news-20160224-01.html">rapport over ons
werk in 2015</a>. FSFE werkte in 2015 hard om gebruikers in staat te stellen
om technologie te controleren door bijvoorbeeld aan mensen uit te leggen hoe
ze hun e-mail kunnen versleutelen maar ook door de richting van het beleid
op Europees niveau te veranderen. We hebben de manier waarop we werken
op veel punten verbeterd en we zijn het jaar positief geëindigd met veel
om naar uit te kijken in 2016. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft
om de wereld beter te maken!</p></li>
<li><p>In de vorige nieuwsbrief lichtten we al een tipje van de sluier op:
we werken samen met KDE, Qt, VideoLAN en anderen die QtCon 2016 in Berlijn
organiseren van 2 tot en met 4 september. We gebruiken deze mogelijkheid om
een FSFE-top te organiseren tijdens QtCon. Meer informatie volgt.</p></li>
</ul>
<h2 id="take-action">Onderneem actie</h2>
<p>We hebben nog steeds meer dan genoeg "no cloud"-stickers en ander
informatie-materiaal op voorraad! Help ons het woord over software-vrijheid
in jouw lokale gemeenschap verder te verspreiden door
<a href="/contribute/spreadtheword.html">onze folders,
stickers, postkaarten en posters te bestellen</a>.</p>
<h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
<p>De Franse regering herziet haar bestaande software support-contract, dat
getekend is in 2011, en <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-involves-public-draft-support-contract">vraagt Vrije Software-gemeenschappen en het publiek te helpen bij het
opstellen van de werkversie van het volgende meerjaarlijkse raamwerkcontract
voor Vrije Software-diensten en support.</a> Ondertussen heeft het Franse
Parlement een
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-assembly-encourages-use-free-software">
eerste werkversie van een wet voor de Digitale Republiek goedgekeurd.
Deze moedigt het gebruik van Vrije Software door overheden aan, en beschouwt
broncode van software die ontwikkeld is voor of door overheden als publieke
informatie.</a>. Scholen in de hoofdstad van Estland, Tallinn,
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/tallinn-schools-piloting-open-source-software">
stappen stukje bij beetje over op Vrije Software nadat het stadsbestuur in
januari 2015 had besloten om over te stappen op Vrije Software</a>.
In september 2015 draaiden meer dan 4000 werkstations en laptops op de vijftig
scholen in Tallinn op Vrije Software. In Duitsland <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-largest-german-pension-fund">vergroot de Federale Pensioenverzekering, de grootste
van het land, het gebruik van Vrije Software door een openbare aanbesteding
voor de ondersteuning bij haar op Vrije Software gebaseerde diensten.</a>.</p>
<p>Met dank aan alle
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>
,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a>
en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a>
die ons werk mogelijk maken,</p>
<p>jullie eindredacteuren Polina Malaja en Jonas Öberg <a href="/index.html">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2016-03-02"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>