Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

216 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-02-01" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - Februari 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Februari 2016</h1>
<h2 id="fsfe-turns-15">FSFE bestaat 15 jaar</h2>
<p>2016 belooft voor Free Software Foundation Europe een opwindend jaar te
worden. Dit jaar vieren we onze 15e verjaardag en dat geeft ons de kans om
terug te kijken, om zo te laten zien hoe jullie steun ons hier heeft gebracht.
We kijken echter ook vooruit, om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.</p>
<p>Sinds 2001 is er veel ten goede veranderd wat we niet konden voorzien
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2001q2/000002.html">
toen een klein groepje vrijwilligers uit verschillende landen besloot om
elkaar te ontmoeten in Villa Vogelsang in Essen, Duitsland, om de Free
Software Foundation Europe</a> op te richten. Daarna zijn deze activisten van
het eerste uur vrienden geworden,
<a href="/news/2010/news-20100510-01.html">ontving FSFE
de Theodor Heuss Medaille voor ons werk voor vrijheid in de
informatiesamenleving</a>, werden we een invloedrijke stem op nationaal en
Europees niveau, hebben we nu onze derde voorzitter op ons kantoor en werden
we een Europa-brede organisatie met een permanent stafteam. Dit alles zou
niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van jullie, onze Fellows.
Jullie advies, jullie steun, jullie financiële bijdragen, jullie lokale
activiteiten, jullie viral marketing, jullie campagneprojecten en alle tijd
die jullie aan ons hebben gewijd zijn prijsloos en maken ons sterk.
We zijn onder de indruk en blij dat de Free Software Foundation Europe
en 2016 word gedragen door duizenden schouders. Daarom dragen we dit jaar
op aan jullie, onze Fellows, onze gemeenschap.</p>
<p>We komen dit jaar met enkele activiteiten en verhalen voor jullie bij wijze
van dank en ter herinnering van ons 15-jarig bestaan. Laten we dit jaar
beginnen met het zo kleurrijk mogelijk vieren van de I love Free Software-dag
op 14 februari. <a href="/activities/ilovefs/">Doe met ons mee
en verspreid liefde naar Vrije Software en hun ontwikkelaars</a>.
En <a href="https://wiki.fsfe.org/FSFE%20summit">vergeet niet de data 2 tot en
met 4 september te markeren</a> als kernevenement 2016. In dat weekend
organiseren we onze eerste FSFE leidersbijeenkomst - voor jou en door jou.
Meer informatie zal spoedig volgen.</p>
<h2 id="document-freedom-day-is-given-into-the-hands-of-the-digital-freedom-foundation">
Document Vrijheidsdag is overgedragen aan de Digital Freedom Foundation</h2>
<p>Half zo oud als de FSFE is onze Document Vrijheidsdag-campagne, die voor
het eerst <a href="/news/2008/news-20080220-01">in
2008 gevierd werd om het aannemen van Microsoft's OOXML standaard tegen
te gaan</a>. Daarna veranderde zij in een jaarlijkse dag voor het vieren van
Open Standaarden. In de afgelopen jaren vonden er wereldwijd honderden evenementen
plaats. We hebben indrukwekkende kunstwerken, inspirerende stripverhalen en
video's gezien. Politieke partijen, bedrijven en opganisaties zonder
winstoogmerk grepen Document Vrijheidsdag aan om de wereld in kennis te stellen
van de macht en vrijheid van interoperabiliteit.</p>
<p>In 2016 <a href="http://documentfreedom.org/news/2016/news-20160126-01.html">
overhandigt de FSFE de Document Vrijheidsdagcampagne echter aan de Digital
Freedom Foundation</a>, de organisatie die het meest bekend is van het
organiseren van de Software Vrijheidsdag. De FSFE ziet op deze manier
het potentieel om Document Vrijheidsdag te verbreden tot de dag van Open
Standaarden en het concept van de campagne verder te decentraliseren.
Document Vrijheidsdag is dit jaar op 30 maart.</p>
<h2 id="meps-vote-for-more-free-software-in-public-sector">Leden van het Europees
Parlement stemmen voor meer Vrije Software in de publieke sector</h2>
<p>Op 19 januari nam het Europees Parlement in haar gezamenlijke zitting een
op eigen initiatief vervaardigd rapport aan: 'Naar een digitale interne
markt'. Het rapport is voorbereid door co-rapporteurs Kaja Kallas (ALDE) van de
'Industrie, onderzoek en energie'-commissie (ITRE) en Evelyne Gebhardt (S&amp;D)
van de 'Interne markt en consumentenbescherming'-commissie (IMCO). Het
beleidsteam van FSFE heeft de werkversie van het rapport aangepast en is blij
dat de uiteindelijke door de algemene vergadering aangenomen versie
verschillende positieve stellingen over Vrije Software bevat.</p>
<p>Het rapport dringt er in het bijzonder bij de Europese Commissie en de Raad
van Europa op aan om het aandeel Vrije Software te vergroten evenals het
hergebruik ervan binnen overheden ter vergroting van interoperabiliteit.
Het rapport promoot ook de veiligheidsvoordelen van Vrije Software en roept
de EU op zich te wijden aan het vergroten van het gebruik van Vrije Software
binnen educatieve instellingen en overheden. We hopen dat de Europese
Commissie het voorbeeld van het Parlement zal volgen en de aanbevelingen
zal opvolgen ter vergroting van het gebruik van Vrije Software in de publieke
sector.</p>
<h2 id="out-of-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
<ul>
<li><p>Daniel Pocock blogt
over de vrijheid om je telefoon uit te zetten of thuis te laten,
en argumenteert waarom je zou moeten beginnen met het kopen van een horloge.</p></li>
<li><p><a href="http://matija.suklje.name/i-am-using-lets-encrypt-on-my-server-now">
Hook schrijft over zijn positieve ervaring met het overstappen naar Let's Encrypt-
certificaten voor zijn server</a> en hij komt met enkele links voor meer
informatie om het zelf te doen.</p></li>
<li><p>Velen van ons voelen zich in deze periode verdrietig over het verlies
van Ian Murdock. Zijn bijdragen aan de wereld van Vrije Software en het
Debian-systeem zijn eindeloos.
Daniel Pocock verzamelde achtergronden, gevoelens over en hommages aan Ian Murdock op
zijn blog.</p></li>
<li><p><a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/12/15/freedomvote-a-summary/">
Marcus Möller rapporteert over en geeft een samenvatting van Freedomvote</a> -
een succesvolle 'Vraag het jouw kandidaten'-campagne die FSFE Zwitserland
voerde voor de verkiezingen van dat jaar.</p></li>
<li><p>Erik Albers ervaarde voor het eerst FirefoxOS en vraagt
<a href="http://blog.3rik.cc/2016/01/put-freedom-into-firefox-os-marketplace/">Mozilla
om vrijheid toe te voegen aan de FirefoxOS marktplaats</a>.</p></li>
<li><p>De <a href="https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Berlin/2016-01-16-Free-Software-Installation">
FSFE-groep Berlijn organiseerde een Vrije Software installatiefeest en bevrijde
23 pc's met Debian</a> die zullen worden gegeven aan vluchtelingenorganisaties
en scholen.</p></li>
</ul>
<h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
<ul>
<li><p>FSFE <a href="/news/2016/news-20160118-01.html">
bood de Europese Commissie input over het stellen van prioriteiten als het gaat
om ICT-standaarden en een antwoord op de publieke consultatie over het aannemen
van een prioriteitsplan voor ICT-standaarden.</a>. Als de EU een echte digitale
interne markt wil bereiken die interoperabel en competitief is dan is er
behoefte aan standaarden die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met
Vrije Software. Andere punten van belang zijn een referentie-invoering die
gepubliceerd is met Vrije Software-licentie, dat alle software die ontwikkeld is
met publieke middelen gepubliceerd word als Vrije Software, en dat schadelijke
licentiepraktijken zoals FRAND vermeden zouden moeten worden op de gebieden
van software, internet en het web.</p></li>
<li><p>Samen met April en verschillende andere organisaties
<a href="/news/2015/news-20151203-01.html">tekende FSFE
een gezamenlijk bezwaarschrift tegen de partnerschapsovereenkomst die
getekend is tussen het Franse ministerie van onderwijs en Microsoft</a>
over IT-oplossingen op school. Het partnerschap draait om onderwijs aan
leraren voor het begrijpen van de Microsoft-omgeving, het bieden van een
cloud-ecosysteem en een e-leerplatform die gezamenlijk de totale controle op IT
in Franse scholen onder het beheer van Microsoft stellen. Met deze overeenkomst
dwingt het ministerie scholen en leerlingen naar een bepaalde verkoper van
onvrije software.</p></li>
<li><p><a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">
FSFE organiseerde een assemblé op het 32e Chaos Communicatiecongres</a> in Hamburg,
Duitsland, <a href="http://blog.3rik.cc/2015/12/fsfe-assembly-during-chaos-communication-congress-32c3/">
inclusief 12 zelf-georganiseerde sessies en de GNU/Burger</a>.</p></li>
<li><p>Vlak voor Kerst en het klaarmaken van het EU Databeschermingspakket
ontvingen alle leden van het Europees Parlement onze E-mail Zelfbeschermingsfolder
in hun brievenbussen. Op deze manier wilden we beleidsmakers er aan herinneren
<a href="https://blogs.fsfe.org/polina/?p=69">hoe belangrijk encryptie is voor ieders recht op
privacy</a>.</p></li>
</ul>
<h2 id="take-action">Word actief</h2>
<ul>
<li><p>In 2016 bestaat FSFE 15 jaren en bestaat de I love Free Software-dag
5 jaren: <a href="/activities/ilovefs/">doe met ons mee en vier
Vrije Software door je waardering voor Vrije Software-ontwikkelaars te uiten
op 14 february</a>! #ILoveFS</p></li>
<li><p>Zoals ieder jaar hebben we een kraam op FOSDEM en veel leden van onze
gemeenschap zullen praatjes houden of komen om ernaar te luisteren.
Het is door het jaar heen een van de beste kansen om veel mensen van de
FSFE te ontmoeten.</p></li>
</ul>
<h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
<p>Het Franse parlement heeft een wijziging overgenomen voor een aanstaande
wet voor de Digitale Republiek die
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-parliament-source-code-should-be-made-public">
overheden verplicht om de broncode van hun op maat gemaakte software-oplossingen
te publiceren</a>. Intussen wijdt de Franse stad
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/grenoble-commits-free-software">Grenoble
zich aan Vrije Software</a> waarvan gezegd word dat het helpt om
burgerdeelname te vergroten, kosten bespaard en het delen van informatie
mogelijk maakt.
Over licenties gesproken, de
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-initiative-approves-quebec-licence">
familie van Vrije Software-licenties is uitgebreid met drie nieuwe licenties
die zijn geschreven door de overheid van de Canadese provincie Quebec</a>.
Dit zou de overheden van de provincie moeten aanmoedigen om hun
ICT-oplossingen te delen.</p>
<p>Met dank aan alle
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>
,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a>
en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a>
die ons werk mogelijk maken,</p>
<p>jullie redacteuren Polina Malaja en Erik Albers <a href="/index.html">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2016-01-28"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>