Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/nl/nl-201511.nl.xhtml

164 lines
9.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2015-11-09" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - November 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - November 2015</h1>
<h2 id="fsfe-to-eu-think-global-go-free-software">FSFE aan EU: Denk wereldwijd,
ga voor Vrije Software!</h2>
<p>Eind oktober
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20151029-fsfe-dsm-comments.pdf">bood FSFE haar aanbevelingen aan </a>
voor de Digitale Interne Markt-strategie van de Europese Commissie. Dit actieplan
voor Europees beleid in het digitale tijdperk heeft als doel het neerhalen
van barrières tussen 28 verschillende nationale markten. De Commissie heeft in
het bijzonder doelen gesteld voor het digitaliseren van Europese industrieën,
het ontwikkelen van standaarden voor "de cloud", "het Internet van Dingen" en
Big Data, en het verder verbeteren van digitaal onderwijs.</p>
<p>FSFE gelooft dat Vrije Software de EU zal helpen om de doelen te bereiken
die gesteld zijn door de Commissie. Verschillende barrières om het volledige
potentieel van Vrije Software vrij te laten komen bestaan echter nog steeds:
in het bijzonder ongeharmoniseerde uitzonderingen op auteursrechtbescherming,
softwarepatenten, niet-erkende rechten van gebruikers om hun eigendom te
wijzigen, en het gevaar van standaard-essentiële patenten in de standaardisatie.
We vragen EU-wetgevers om onze aanbevelingen te volgen en de obstakels die
in de weg van Vrije Software staan weg te nemen.</p>
<h2 id="What-the-cloud-is-going-on">Wat is er aan de hand met de cloud?</h2>
<p>Het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) maakt
deel uit van de Digitale Interne Markt van de Commissie. Aan haar is
gevraagd om een gedetailleerde kaart van standaarden op te stellen die
vereist zijn voor het steunen van EU-beleid in "de cloud". Jouw
mede-eindredacteur
<a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2015/10/15/what-the-cloud-is-going-on-in-etsi/">blogde</a>
over de onduidelijke positie over Vrije Software in het 'Cloud-standaarden
coördinatie-initiatief' van ETSI.</p>
<h2 id="fsfes-legislative-push-against-compulsory-routers-inches-forward-in-bundestag">
FSFE's wetgevende stap tegen verplichte routers gaat verder in de Bondsdag</h2>
<p>FSFE huurde onze Duitse coördinator Max Mehl in als werkstudent om
bovenop de zaak-verplichte routers te blijven. Tot dusverre heeft FSFE
samen met negen andere maatschappelijke en economische organisaties
<a href="/news/2015/news-20151028-01.html">een brief gestuurd</a>
aan leden van de Duitse Bondsdag ter ondersteuning van het wetsvoorstel tegen
verplichte routers. Wanneer consumenten worden gedwongen om een specifieke
router te gebruiken die geleverd is door een ISP dan ondermijnt dat vrije en
eerlijke competitie tussen fabrikanten. Zij zijn daarbij schadelijk voor de
veiligheid, de privacy en de onafhankelijkheid van gebruikers om hun eigen,
veilige apparaat naar eigen voorkeur te gebruiken.</p>
<p>De Bondsdag zal in november over dit wetsvoorstel een consult houden. Ondanks
de unanieme mening van experts, consumentenbeschermers en politici die het
wetsvoorstel steunen zijn sommige leden van de Bondsraad tegen.
Zij hebben technologisch inconsistente argumenten van internetproviders en
netwerkaanbieders overgenomen.</p>
<h2 id="remember-sony-rootkit-fsfe-does">Herrinner je je de Sony rootkit?
FSFE wel!</h2>
<p>FSFE herdacht op 31 oktober de tiende verjaardag van het Sony rootkitfiasco
<a href="/activities/drm/sony-rootkit-fiasco.html">met een
herinnering</a> aan hoe gevaarlijk digitale beperkingen zijn voor de veiligheid
van de gebruiker, de vrijheid om iets zelf te onderzoeken en te wijzigen, en
computers voor algemeen gebruik. Voordat de publieke verontwaardiging uitbrak
en er rechtszaken werden gestart had de rootkit al computers van gebruikers
geïnfiltreerd, hun luistergewoonten bespioneerd, software van derde
partijen geblokkeerd, computerprestaties verminderd, lekken in de
computers van gebruikers gecreëerd, en data teruggestuurd naar Sony.
Deze maand
<a href="https://blogs.fsfe.org/asawritz/2015/11/04/sony-rootkit-still-making-headlines-10-years-later-2/">nam FSFE contact op met</a> tientallen
technologie- en veiligheidsjournalisten om samen te werken en het publiek te
herinneren aan hun digitale vrijheden en het belang om op te passen voor digitale
beperkingen: dezelfde beperkingen die Sony toegang gaf tot miljoenen
computers en honderdduizenden netwerken.</p>
<h2 id="get-active">Word actief</h2>
<p>Vorige week vond de tiende verjaardag plaats van de ontdekking van de Sony
rootkit. Spendeer deze maand enkele minuten om vrienden, familie of
collega's bij te praten die nog nooit van de Sony rootkit gehoord hebben.
De Sony rootkit is een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven schadelijke
beperkingen in software inbouwen om te beperken wat consumenten kunnen
doen met hun eigendom.</p>
<h2 id="fsfs-30th-birthday-finds-cake-birthday-wishes-and-swiss-press-coverage">FSF’s
dertigste verjaardag: cake, verjaardagswensen en aandacht van de Zwitserse pers</h2>
<p>In contrast met de Sony rootkitverjaardag vond er deze maand ook een positieve
verjaardag plaats. Op 3 oktober 2015
<a href="https://wiki.fsfe.org/FSF30Birthday">vierde de FSFE de dertigste
verjaardag van de Free Software Foundation</a> met heerlijke taart en veel
geweldige verjaardagswensen. Kort daarna
<a href="http://www.tagesanzeiger.ch/digital/computer/Politisch-denkende-Menschen-verstehen-das-Anliegen-der-freien-Software/story/18389205">
sprak FSFE's voorzitter Matthias Kirschner uitgebreid</a> met de grootste
Zwitserse krant over FSFE en de rol van Vrije Software in politiek en
economie. Het interview met Matthias vulde een
<a href="http://www.tagesanzeiger.ch/digital/computer/Politisch-denkende-Menschen-verstehen-das-Anliegen-der-freien-Software/story/18389205">
ander artikel</a> aan over Richard Stallman en Vrije Software-activisme.</p>
<h2 id="zurich-fellows-offer-free-software-computer">Fellows uit Zürich bieden
Vrije Software-computers</h2>
<p>Fellows in Zürich zijn begonnen met
<a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/10/07/libre-laptops/">“Vrije
computers voor vrije mensen”</a>,
een initiatief om laptops aan te bieden die alleen Vrije Software draaien.
Dus inclusief alternatieve firmware en vrije BIOS dat meestal onvrij is op
de meeste laptops en dat gebruikers uitsluit van het installeren van
Vrije Software die niet geauthoriseerd is door de fabrikant. Door het
hergebruiken van hardware zouden de Fellows uit Zürich ook een cultuur van
duurzaam gebruik van hardware willen aanmoedigen.</p>
<h2 id="freertc-mission-statement-for-skype-replacement">FreeRTC missieverklaring
voor Skype-vervanging</h2>
<p>FSFE’s project om FreeRTC (Real Time Communications) te ontwikkelen staat
open voor suggesties om haar missieverklaring te verbeteren. Het doel is om
het zo gemakkelijk mogelijk te maken om andere mensen te bellen en
telefoontjes van andere mensen te ontvangen door gebruik te maken van
uitsluitend Vrije Software, open standaarden, een vrije keuze uit
dienstaanbieders en een geloofwaardige privacystandaard.
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/free-rtc">Meld je aan voor de
e-maillijst</a> om de discussie te volgen en je mening te geven.</p>
<h2 id="fsfe-executive-director-jonas-öberg-reflects-on-his-1999-meeting-with-richard-stallman">
FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg reflecteert over de ontmoeting die hij
in 1999 had met Richard Stallman</h2>
<p>FSFE's mede-oprichter en uitvoerend directeur Jonas Öberg
<a href="https://opensource.com/life/15/10/my-open-source-story-jonas-oberg">
haalde herinneringen op</a> over hoe hij betrokken raakte bij Vrije
Software, inclusief de details over de trip naar Boston die hij als 22-jarige
maakte in 1999 en die veel invoed op hem heeft gehad. Zijn verhaal bevat reizen
naar Technology Square in Boston, het deelnemen aan de Vrije Software Awards,
en zijn toewijding aan Richard Stallman om “altijd trouw te blijven aan de
gemeenschap.”</p>
<h2 id="interview-with-apache-software-foundation-member-developer-and-mother-isabel-drost-fromm">
Interview met lid van de Apache Software Foundation, ontwikkelaar en moeder,
Isabel Drost-Fromm</h2>
<p>Op 13 Oktober herdacht Paul Boddie de Ada Lovelace-dag
(internationale dag van vrouwen in wetenschap en technologie) door
<a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=715">een interview te
houden met</a> de in Berlijn woonachtige bijdraagster aan Vrije Software
Isabel Drost-Fromm. Hun gesprek bevatte (uiteraard) technische onderwerpen
en advies over het beheren van verwachtingen en het bouwen van vertrouwen voor
de overgang naar de volgende generatie hackers, makers, en mensen die
onderzoeken en wijzigingen aanbrengen.</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">
vrijwilligers</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a>,
en <a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a>
die ons werk mogelijk maken.</p>
<p>Polina Malaja en Asa Ritz - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2015-11-06" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>