Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

185 lines
12KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2015-10-05" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - oktober 2015</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201510">
 7. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - oktober 2015</h1>
 8. <h2>FSFE-verkiezingen en ander nieuws uit Boekarest</h2>
 9. <p newsteaser="yes">De FSFE heeft op de algemene vergadering in Boekarest
 10. <a href="/news/2015/news-20150922-01.html">een nieuw leidersteam voor de komende twee jaren gekozen</a>.
 11. Reinhard Müller zal doorgaan in zijn rol als penningmeester terwijl jouw
 12. eindredacteur de rol van voorzitter op zich zal nemen. Allessandro Rubini wordt
 13. vice-voorzitter. Hij is een elektrotechnisch ingenieur en werkt aan drivers voor
 14. apparaten en ingebedde systemen. Hij was een van de eerste leden van FSFE en
 15. werd onlangs opnieuw lid om ons werk te steunen. De voormalige voorzitter van
 16. FSFE, Karsten Gerloff,
 17. <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/09/18/please-welcome-fsfes-new-president/">verwelkomde
 18. deze verandering en schreef over zijn volgende stappen</a>.</p>
 19. <p>Enkele weken voor de komst van FSFE was de stad Boekarest al opgewarmd voor Vrije Software
 20. omdat Roemeense overheden waren
 21. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145574">uitgenodigd door de Rogentos Linux-gebruikersgroep
 22. om twee GNU/Linux-distributies te testen</a>. Dit is een eerste stap naar meer bewustzijn over
 23. softwarevrijheid binnen de overheid van dat land. Na de algemene vergadering bediscussieerden
 24. we dit nieuws en verdere samenwerking met bijdragers aan Vrije Software uit Roemenië; vooral met
 25. onze vrienden van Fundația Ceata, de Roemeense stichting voor Vrije Software en Vrije Cultuur.
 26. We ontdekten dat zij op zoek zijn naar vaardige ontwerpers om hun ideeën bij te dragen over een nieuw logo voor de stichting.
 27. Dus alle grafische artiesten die aan het werk willen voor een goed doel kunnen meer informatie vinden op hun <a href="https://ceata.org/comunicate/international-challenge-logo-for-ceata.html">pagina met de oproep voor inzendingen</a>.</p>
 28. <h2>FSFE’s evaluatie van het auteursrechtrapport van het Europees Parlement</h2>
 29. <p>Het Europees Parlement nam in juli de aanbevelingen voor herziening van het
 30. auteursrecht over. De werkversie daarvan was oorspronkelijk opgesteld door Europees
 31. Parlementslid Julia Reda. De FSFE
 32. <a href="/activities/policy/eu/20150918-Assessment-Of-The-Report-On-InfoSoc.en.html">publiceerde</a>
 33. haar assessment van het uiteindelijke rapport, dat na een aanzienlijke hoeveelheid wijzigingen
 34. was goedgekeurd door het Parlement. Hoewel er enige verbeteringen zijn in het uiteindelijke rapport
 35. ten opzichte van de huidige wetgeving, zijn er zoveel problemen dat het zou moeten worden herzien,
 36. vooral als het gaat om Vrije Software. Het rapport faalt met name bij het adequaat omgaan met
 37. digitaal beperkingenmanagement ("Digital Restrictions Management" of DRM), dat nog steeds hindernissen op kan werken
 38. voor het gebruik van werken die vallen onder de uitzonderingen op het auteursrecht. Daarbij biedt het rapport geen mogelijkheid voor
 39. software-ontwikkelaars om hun werken direct over te dragen aan het publieke domein.</p>
 40. <p>De volgende stap is dat de Commissie haar voorstel over herziening van het auteursrecht voor het einde van 2015
 41. zal publiceren. We vragen de Commissie om verder te gaan bij bij de herziening van het auteursrecht en zeker te stellen
 42. dat technologische beperkingen nooit een beperking zullen zijn voor uitzonderingen op het auteursrecht.</p>
 43. <h2>PDF-lezers schoonmaken</h2>
 44. <p>Terwijl we onze <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.en.html">PDF-lezerscampagne</a>
 45. beëindigen lichten we enkele succesverhalen uit. Onze Duitse coördinator, Max Mehl,
 46. <a href="http://blog.mehl.mx/2015/german-government-wants-authorities-to-advertise-pdfreaders/">blogde</a>
 47. over het succes van de campagne bij de Duitse regering. De campagne was in feite zo succesvol dat
 48. de Duitse 'migratiegids' nu een tekstknipsel over ons bevat. Er staat (in het Duits, vertaler): "Als PDF-documenten
 49. worden geleverd zullen overheden Adobe Acrobat Reader niet langer aanbevelen voor het openen ervan, maar
 50. bijvoorbeeld de HTML-sjablonen voor het downloaden van alternatieve PDF-lezers die door FSFE worden aangeboden op hun websites".
 51. Bovendien beveelt de migratiegids autoriteiten aan om Vrije Software te zien als reëel alternatief.</p>
 52. <p>The FSFE hielp ook voor de private sector het beste in Vrije Software PDF-lezers naar
 53. boven te brengen. Onze eigen Polina Malaja
 54. <a href="http://blogs.fsfe.org/polina/2015/09/10/free-pdf-reader-for-the-web-browser/">maakte een praatje</a>
 55. met onze voormalige coördinator van de PDF-lezerscampagne, Hannes Hauswedell, over het gesprek dat hij in 2011 met Google had over
 56. het publiceren van Pdfium-software als Vrije Software. Aan het verzoek van Hannes werd in 2014 eindelijk voldaan.
 57. We zeggen nu niet dat onze campagne de Pdfium-publicatie veroorzaakte, maar we zouden graag denken dat een en ander er
 58. een rol in speelde.</p>
 59. <h2>Iets geheel anders</h2>
 60. <ul>
 61. <li>FSFE Zwitserland verstuurde in samenwerking met de Zwitserse Open Systemen Gebruikersgroep honderden
 62. brieven aan verschillende politieke kandidaten. Daarin vroegen zij hen om deel te nemen aan hun online
 63. vragenlijst, <a href="https://freedomvote.ch/">Freedomvote</a>. Daarmee verzamelen zij de meningen van kandidaten over verschillende
 64. digitale onderwerpen die soms over het hoofd worden gezien: elektronisch stemmen, open data, Vrije Software en
 65. dataveiligheid. De resultaten werden online geplaatst zodat burgers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over
 66. op wie ze gaan stemmen op 18 oktober, de verkiezingsdag.</li>
 67. <li>Paul Boddie <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=672">interviewt FSFE-Fellow Nico Rikken</a>
 68. uit Nederland. Nico is elektrotechnisch ingenieur. Hij biedt inzicht in onder andere open hardware en onderwijsbeleid.</li>
 69. <li>Op 1 september
 70. <a href="https://www.april.org/en/paris-high-court-reaffirms-ban-software-patents">bevestigde het Hooggerechtshof in Parijs opnieuw
 71. dat op basis van de Europese Patentconventie softwarepatenten in Europa illegaal zijn.</a> Helaas is dit succes slechts als een zwaluw in
 72. de lucht, aangezien de klagende partij in dit geval een patent kreeg toegewezen van het Europees Patentkantoor.</li>
 73. <li>Volgens het PhD-proefschrift van Felix Greve
 74. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145984">vereist de Duitse Grondwet
 75. verkopersneutrale ICT-standaarden om de interoperabiliteit binnen de overheid en elders
 76. te verzekeren</a>. Het huidige gebrek aan regels voor interoperabiliteit is een belangrijke
 77. drempel voor dat land bij het overgaan op Vrije Software.</li>
 78. <li><a href="http://www.fsf.org/news/now-fsf-cerified-to-respect-your-freedom-taurinus-x200">
 79. FSF certificeerde de Taurinus X200-laptop</a> voor het respecteren van gebruikersvrijheid. Het
 80. verwijdert ook Intel's geheime Management Engine (ME) en de onvrije software die toegang op afstand over een
 81. netwerk toestaat, evenals het veranderen en bijwerken van de BIOS-configuratie of het wissen van de schijf.
 82. ME heeft volledige toegang tot de computer en een brede functionaliteit. Het zou een erg nuttige veiligheidsmaatregel kunnen
 83. zijn maar alleen als de eigenaar van het apparaat de mogelijkheid heeft om het te controleren.</li>
 84. <li>Overheden: De regering van het Verenigd Koninkrijk
 85. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145658">publiceert een ODF-gids die voorschrijft
 86. </a> hoe bij publieke inkoop de bedrijfssoftware met ODF moet integreren.
 87. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145784">Het Italiaanse leger stapt over op
 88. LibreOffice en ODF</a> en is daarmee de op één na grootste LibreOffice-uitvoering in Europa.
 89. Op de Debian Conference 'DebConf15' toonde de stad München dat zij <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145626">door het delen van
 90. software-oplossingen en beste handelwijzen veel bijdraagt aan Vrije Software</a>.
 91. Karel De Vriendt van Open Forum Europe <a href="http://www.openforumeurope.org/windows-dressing/">bood inzicht</a>
 92. in het denken achter de oproep tot aanbesteding van Microsoft-producten door de Europese Commissie.
 93. Hierdoor zal de lock-in door verkopers binnen de overheid verder toenemen.</li>
 94. <ul>
 95. <li>Uit de <a href="http://planet.fsfe.org">planet aggregatie</a>:</li>
 96. <li>Daniel Pocock <a href="http://danielpocock.com/the-only-way-to-ensure-the-vw-scandal-never-happens-again">
 97. beargumenteert dat de enige manier om schandalen zoals die met Volkswagen </a> in de toekomst te voorkomen is
 98. om de vrijheid van iedereen zeker te stellen als het gaat om het bekijken en wijzigen van de broncode
 99. in de werktuigen die onze levens controleren.</li>
 100. <li>Dominic Hopf (nu officieel een intergalactische diplomaat) en de nieuwe Fellow
 101. Pascal organiseerden een kraam op een
 102. <a href="http://blog.dmaphy.de/2015/09/how-to-travel-intergalactic-way-free.html">Software Vrijheidsdag-evenement in Kiel</a>
 103. en hielden een presentatie over F-Droid.</li>
 104. <li>Op een regenachtige dag in Frankfurt namen leergierige bezoekers op het jaarlijkse Rotlintstrassenfeest een duik in
 105. software-vrijheid. Guido Arnold<a href="http://blogs.fsfe.org/guido/2015/09/fsfe-info-booth-at-rotlintstrasenfest-in-frankfurt/">
 106. heeft meer details over dit populaire buitenevenement.</a></li>
 107. <li>In de tussentijd vatte FSFE-Fellow Michael Stehmann <a href="http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1554">
 108. zijn Software Vrijheidsdag-ervaring in Keulen samen (in het Duits)</a>.</li>
 109. <li>Onze uitvoerend directeur Jonas Öberg bood een overzicht van de
 110. <a href="http://blogs.fsfe.org/jonas/?p=20">logistiek achter het organiseren van een succesvol evenement</a>.</li>
 111. <li>Carsten Agger was druk met het organiseren van het <a href="http://blogs.fsfe.org/agger/2015/09/28/organizing-this-years-libreoffice-conference/">
 112. LibreOffice Hackfeest in Aarhus</a>.</li>
 113. <li>Tobias Platen <a href=" http://blogs.fsfe.org/tobias_platen/2015/09/22/why-i-wont-buy-the-libre/">bekritiseert</a>
 114. hoe zogenaamd "vrij" Purism Librem-computers eigenlijk zijn.</li>
 115. <li>André Ockers legt uit hoe bezorgde onderdanen in Nederland<a href="https://blogs.fsfe.org/ao/2015/09/26/why-we-convinced-a-dutch-government-agency-to-use-an-open-document-format/">een Nederlandse overheidsdienst ervan overtuigden om een Open Documentformaat te gebruiken</a>, en </li>
 116. <li>Paul Boddie stelt <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1129">"Willekeurige Vragen"
 117. over de beschikbaarheid van de broncode van Fairphone</a>.</li>
 118. </ul>
 119. </ul>
 120. <h2>Word actief: Nomineer mensen en projecten voor de Vrije Software Award</h2>
 121. <p>Gebruikers realiseren zich vaak niet dat zij Vrije Software gebruiken.
 122. Soms moeten we dat feit expliciet benoemen. Bijvoorbeeld <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/wordpress-brings-the-freedom-to-the-front">
 123. de nieuwe upgrade van WordPress</a> die een tab bevat met een verwijzing naar de GNU GPL en de
 124. vier vrijheden van Vrije Software. Deze informeert de Wordpress-gemeenschap expliciet over
 125. het belang van vrijheid die ten grondslag ligt aan hun software.</p>
 126. <p>Veel wonderbaarlijke Vrije Software-ontwikkelaars en -projecten krijgen erg vaak niet
 127. de erkenning die zij verdienen. Op dit moment <a href=" http://www.fsf.org/blogs/community/who-is-improving-the-world-through-free-software-nominate-them-now">
 128. accepteert FSFE nominaties voor de 18e jaarlijkse Vrije Software Awards</a>
 129. voor mensen en projecten die door het gebruik van Vrije Software de wereld
 130. hebben verbeterd. Er zijn twee prijzen: een voor mensen die de beweging hebben
 131. verbeterd, en een voor een project dat met gebruik van Vrije Software aan een cruciale maatschappelijke behoefte
 132. heeft voldaan. Dien alsjeblieft je nominaties in voor 1 november.</p>
 133. <p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
 134. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Fellows</a> en
 135. <a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
 136. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 137. <!--/e-content-->
 138. </body>
 139. <sidebar promo="about-fsfe" />
 140. <author id="kirschner" />
 141. <date>
 142. <original content="2015-10-05" />
 143. </date>
 144. <followup>donate</followup>
 145. <tags>
 146. <tag content="nieuwsbrief">newsletter</tag>
 147. </tags>
 148. <translator>André Ockers</translator>
 149. </html>