Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

130 lines
21 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-10-05" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Ενημερωτικό δελτίο FSFE – Οκτώβριος 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Ενημερωτικό δελτίο FSFE – Οκτώβριος 2015</h1>
<h2>Εκλογές FSFE και άλλα νέα από το Βουκουρέστι</h2>
<p>Στη φετινή Γενική Συνέλευση στο Βουκουρέστι, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
<a href="/news/2015/news-20150922-01.html">εξέλεξε τη νέα ηγετική του ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια</a>. Ο Reinhard Mueller θα συνεχίσει ως Οικονομικός Σύμβουλος, καθώς ο συντάκτης του παρόντος θα αναλάβει ρόλο Προέδρου, με τον Alessandro Rubini ως Αντιπρόεδρο. Ο Alessandro είναι ηλεκτρονικός μηχανικός που δουλεύει πάνω σε προγράμματα οδήγησης συσκευών και ενσωματωμένα συστήματα. Ήταν ένα από τα πρώτα μέλη του FSFE και πρόσφατα ξανάγινε μέλος προκειμένου να υποστηρίξει το έργο μας. Ο τέως Πρόεδρος του FSFE, Karsten Gerloff,
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/09/18/please-welcome-fsfes-new-president/">αποδέχτηκε την αλλαγή και γράφει για τα μελλοντικά του σχέδια</a>.</p>
<p>Η πόλη του Βουκουρεστίου είχε ήδη προετοιμαστεί για το Ελεύθερο Λογισμικό αρκετές βδομάδες πριν την άφιξη του FSFE, καθώς οι δημόσιοι φορείς της Ρουμανίας
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145574">είχαν κληθεί από την ομάδα Rogentos Linux User Group να δοκιμάσουν δύο διανομές GNU-Linux</a>. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την αναγνώριση της ελευθερίας του λογισμικού στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Μετά τη Γενική Συνέλευση, συζητήσαμε για τις εξελίξεις αυτές και για την περαιτέρω συνεργασία μας με συντελεστές του Ελεύθερου Λογισμικού από τη Ρουμανία, ειδικά με τους φίλους μας από το Fundatia Ceata, το οποίο είναι το αντίστοιχο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και Ελεύθερης Κουλτούρας στη Ρουμανία. Μάθαμε ότι αναζητούν έμπειρους σχεδιαστές να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους στη δημιουργία ενός νέου σήματος για το ίδρυμα. Επομένως, όσοι σχεδιαστές γραφικών ενδιαφέρονται να ιδρώσουν για έναν καλό σκοπό, μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα τους <a href="https://ceata.org/comunicate/international-challenge-logo-for-ceata.html">με την πρόσκληση για συμμετοχή που απευθύνουν</a>.</p>
<h2>Η αξιολόγηση του FSFE για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πνευματικά δικαιώματα</h2>
<p>Τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις συστάσεις του για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως αυτή αρχικά προτάθηκε από την Ευρωβουλευτή Julia Reda. Το FSFE
<a href="/news/2015/news-20150918-02.html">δημοσίευσε</a>
τη δική του εκτίμηση για την τελική αναφορά που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο μετά από πολλές σημαντικές τροποποιήσεις. Καθώς η τελική αναφορά του Κοινοβουλίου περιέχει μερικές βελτιώσεις συγκριτικά με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχουν αρκετά προβληματικά σημεία που χρειάζονται επανεξέταση, ειδικά όσον αφορά το Ελεύθερο Λογισμικό. Συγκεκριμένα, η αναφορά δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα της Διαχείρισης Ψηφιακών Περιορισμών (DRM), το οποίο εξακολουθεί να εμποδίζει τη χρήση έργων τα οποία περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του νόμου, και δεν παρέχει καμία δυνατότητα στους προγραμματιστές να προσφέρουν τα έργα τους απευθείας ως κοινό κτήμα.</p>
<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση του copyright κάποια στιγμή πριν τη λήξη του 2015. Ζητάμε από την Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω με τη μεταρρύθμιση του copyright, να διασφαλίσει ότι καμία εξαίρεση πνευματικών δικαιωμάτων δε θα περιοριστεί ξανά από τεχνολογικούς περιορισμούς, να προσφέρει ένα πλήρως εναρμονισμένο σύστημα εξαιρέσεων και να δημοσιεύσει όλα τα έργα που έχουν λάβει δημόσια χρηματοδότηση βάσει άδειας Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
<h2>Συνοψίζοντας την εκστρατεία PDFreaders</h2>
<p>Ολοκληρώνοντας <a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">την εκστρατεία μας για τα προγράμματα ανάγνωσης PDF</a>
αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες πετυχημένες στιγμές. Ο συντονιστής μας στη Γερμανία, Max Mehl,
<a href="http://blog.mehl.mx/2015/german-government-wants-authorities-to-advertise-pdfreaders/">γράφει</a>
περισσότερα για την επιτυχία της εκστρατείας όσον αφορά τη Γερμανική Κυβέρνηση. Βασικά, η εκστρατεία ήταν τόσο επιτυχής, που ο γερμανικός «Οδηγός Μετάβασης» αναφέρεται σε μας, λέγοντας: «Αφού τα αρχεία PDF προσφέρονται δημόσια, οι αρχές δεν θα πρέπει πλέον να προτείνουν μόνο τον Adobe Acrobat Reader για την ανάγνωσή τους, αλλά θα πρέπει για παράδειγμα να χρησιμοποιούν στους ιστοτόπους τους τα πρότυπα HTML, που προσφέρονται από το FSFE, για να κατεβάσουν εναλλακτικά προγράμματα ανάγνωσης PDF», καθώς και να προτείνουν στους υπαλλήλους τους να επεκταθούν στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού ως μια βιώσιμη εναλλακτική.</p>
<p>Επίσης, το FSFE βοήθησε στο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού ανάγνωσης PDF και στον ιδιωτικό τομέα. Η δική μας Polina Malaja κατάφερε να
<a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2015/09/10/free-pdf-reader-for-the-web-browser/">ενημερωθεί</a>
από τον πρώην συντονιστή της εκστρατείας PDFreaders, Hannes Hauswedell, σχετικά με τη συνομιλία του με τη Google το 2011, για την κυκλοφορία του Pdfium ως Ελεύθερο Λογισμικό. Τελικά, το 2014 το αίτημα του Hannes έγινε πραγματικότητα. Δε λέμε ότι η εκστρατεία μας ήταν η αιτία της κυκλοφορίας του Pdfium, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έπαιξε ένα ρόλο.</p>
<h2>Κάτι τελείως διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Το FSFE στην Ελβετία, σε συνεργασία με την «Swiss Open Systems User Group», έστειλε εκατοντάδες επιστολές σε διαφορετικούς υποψήφιους πολιτικούς, ζητώντας τους να συμμετέχουν στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, <a href="https://freedomvote.ch/">Freedomvote</a>,
προκειμένου να συλλέξει τις απόψεις τους πάνω σε διάφορα ψηφιακά θέματα, τα οποία πολλές φορές παραβλέπονται, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική ψήφος, τα Ανοιχτά Δεδομένα, το Ελεύθερο Λογισμικό και η ασφάλεια των δεδομένων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για την ψήφο τους στις εκλογές τους στις 18 Οκτώβρη.</li>
<li>Ο Paul Boddie <a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=672">παίρνει συνέντευξη από το μέλος του FSFE Nico Rikken</a>
από την Ολλανδία. Η εξειδίκευση του Nico εστιάζει στην ηλεκτρολογία και ο ίδιος παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τους ανοιχτούς τεχνικούς εξοπλισμούς και την εκπαιδευτική πολιτική.</li>
<li>Την 1η Σεπτέμβρη το Ανώτατο Δικαστήριο στο Παρίσι
<a href="https://www.april.org/en/paris-high-court-reaffirms-ban-software-patents">επαναδιαβεβαίωσε ότι οι ευρεσιτεχνίες λογισμικού είναι παράνομες στην Ευρώπη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.</a>
Παρ’όλα αυτά, η επιτυχία αυτή δεν έχει καμία σημασία πλέον, αφού στον αιτούντα της συγκεκριμένης υπόθεσης παραχωρήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.</li>
<li>Σύμφωνα με τη διδακτορική διατριβή του Felix Greve,
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145984">το γερμανικό Σύνταγμα απαιτεί ουδέτερα πρότυπα ΤΠΕ για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στη δημόσια διοίκηση και αλλού</a>. Η τρέχουσα έλλειψη κανόνων διαλειτουργικότητας αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο για την υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού στη χώρα.</li>
<li><a href="http://www.fsf.org/news/now-fsf-cerified-to-respect-your-freedom-taurinus-x200">
Το FSF πιστοποίησε ότι ο φορητός υπολογιστή Taurinus X200</a> σέβεται τις ελευθερίες των χρηστών του. Επίσης αφαιρεί τη λειτουργία Intel Management Engine (ME), η οποία αποτελεί ένα μυστικό και ιδιοκτησιακό λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή μέσω ενός δικτύου, αλλάζοντας και αναβαθμίζοντας τη διαμόρφωση του BIOS, ή σβήνοντας τα δεδομένα του δίσκου. Η λειτουργία ME έχει πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή με ευρεία λειτουργικότητα και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο μέτρο ασφαλείας, εάν και εφόσον ο ιδιοκτήτης της συσκευής έχει τον πλήρη έλεγχό της. </li>
<li>Δημόσια Διοίκηση: Η Βρετανική κυβέρνηση
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145658">δημοσιεύει έναν επίσημο οδηγό ODF</a> σχετικά με την ενσωμάτωση των ODF στο λογισμικό επιχειρήσεων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις·
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145784">ο Ιταλικός στρατός υιοθετεί το LibreOffice και το ODF</a> σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εφαρμογή του LibreOffice στην Ευρώπη·
στο συνέδριο «DebConf15» της Debian το Μόναχο απέδειξε ότι έχει <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145626">
συνεισφέρει σημαντικά στο Ελεύθερο Λογισμικό, κοινοποιώντας λύσεις λογισμικού και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές</a>,
και τέλος, ο Karel De Vriendt από το Open Forum Europe <a href="http://www.openforumeurope.org/windows-dressing/">έδωσε την ερμηνεία του</a>
σχετικά με το σκεπτικό πίσω από το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσφορές σχετικά με τα προϊόντα της Microsoft που θα ενισχύσουν περαιτέρω τo «κλείδωμα» του δημόσιου τομέα στους προμηθευτές πληροφορικής.</li>
<ul>
<li>Από το <a href="https://planet.fsfe.org">Planet Fellowship</a>:</li>
<li>Ο Daniel Pocock ισχυρίζεται ότι ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν στο μέλλον σκάνδαλα παρόμοια μ’ αυτό της VW είναι να διασφαλίσουμε την ελευθερία του καθενός να αποκτήσει πρόσβαση και να επεξεργαστεί τον πηγαίο κώδικα των εξοπλισμών που κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας.</li>
<li>Ο Dominic Hopf (επίσημος διαγαλαξιακός διπλωμάτης πλέον) και ένα καινούριο μέλος, ο Pascal Wittmann, οργάνωσαν ένα περίπτερο στην εκδήλωση
<a href="http://blog.dmaphy.de/2015/09/how-to-travel-intergalactic-way-free.html">Software Freedom Day (SFD)
στο Κίελο</a> όπου και παρουσίασαν το F-Droid.</li>
<li>Μια βροχερή μέρα στη Φρανκφούρτη, το περίπτερο του FSFE εντυπωσίασε τους επισκέπτες του ετήσιου Rotlintstraßenfest, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την ελευθερία του λογισμικού. Ο Guido Arnold<a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2015/09/fsfe-info-booth-at-rotlintstrasenfest-in-frankfurt/">
δίνει περισσότερες πληροφορίες πάνω στη δημοφιλή αυτή εκδήλωση.</a></li>
<li>Εν τω μεταξύ, ένα άλλο μέλος του FSFE, ο Michael Stehmann <a href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1554">
μας διηγείται την εμπειρία του στο SFD στην Κολωνία (Γερμανία)</a>.</li>
<li>Ο διευθύνων σύμβουλος μας, Jonas Öberg, δίνει την περίληψή του για τα
<a href="https://blogs.fsfe.org/jonas/?p=20">μυστικά της διοργάνωσης μιας πετυχημένης εκδήλωσης</a>.</li>
<li>Ο Carsten Agger ήταν απασχολημένος με τη διοργάνωση του <a href="https://blogs.fsfe.org/agger/2015/09/28/organizing-this-years-libreoffice-conference/">
LibreOffice Hackfest στο Ώρχους</a>.</li>
<li>Ο Tobias Platen <a href=" https://blogs.fsfe.org/tobias_platen/2015/09/22/why-i-wont-buy-the-libre/">ασκεί κριτική</a>
για το πόσο δήθεν «ελεύθεροι» είναι οι υπολογιστές Purism Librem.</li>
<li>Ο André Ockers εξηγεί πώς οι συνειδητοποιημένοι πολίτες της Ολλανδίας<a href="https://blogs.fsfe.org/ao/2015/09/26/why-we-convinced-a-dutch-government-agency-to-use-an-open-document-format/">
έπεισαν ένα δημόσιο ολλανδικό οργανισμό να κάνει χρήση του Open Document format</a>, και </li>
<li>Ο Paul Boddie κάνει <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1129">"Τυχαίες Ερωτήσεις"
σχετικά με τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα του Fairphone</a>.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Προτείνετε ποιους και ποια έργα θα θέλατε να δείτε υποψήφια στο Free Software Award</h2>
<p>Συχνά οι χρήστες δεν συνειδητοποιούν ότι χρησιμοποιούν προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού. Μερικές φορές χρειάζεται να δηλωθεί αυτό ρητά. Για παράδειγμα, <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/wordpress-brings-the-freedom-to-the-front">
η πρόσφατη αναβάθμιση του WordPress</a> περιλαμβάνει μια καρτέλα με αναφορά στην άδεια χρήσης GNU General Public License και στις τέσσερις ελευθερίες του Ελεύθερου Λογισμικού, ενημερώνοντας ξεκάθαρα τα μέλη της κοινότητας του WordPress για τη σημασία της ελευθερίας στο λογισμικό τους.</p>
<p>Ωστόσο, πολύ συχνά, πολλοί σπουδαίοι προγραμματιστές και προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού δεν λαμβάνουν την αναγνωρισιμότητα που τους αξίζει. Αυτήν την περίοδο το FSF <a href=" http://www.fsf.org/blogs/community/who-is-improving-the-world-through-free-software-nominate-them-now">
δέχεται προτάσεις</a>
για υποψήφιους προγραμματιστές και υποψήφια προγράμματα που έχουν ξεχωρίσει για τη σπουδαιότητά τους στον κόσμο του Ελεύθερου Λογισμικού, για να συμμετάσχουν στο 18ο ετήσιο Free Software Awards.
Θα απονεμηθούν δύο βραβεία, ένα για τους ανθρώπους που έχουν σημειώσει κάποια σημαντική πρόοδο, και ένα για το έργο που έχει απευθυνθεί με μεγαλύτερη επιτυχία σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες μέσω της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας μέχρι την 1η Νοέμβρη.</p>
<p>Ευχαριστούμε όλους τους <a href="/contribute/contribute.html">εθελοντές</a>,
τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">μέλη</a> και τους
<a href="/donate/thankgnus.html">εταιρικούς δωρητές</a> που κάνουν το έργο μας πραγματικότητα.<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<author id="kirschner"/>
<date>
<original content="2015-10-05"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>