Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/nl/nl-201507.nl.xhtml

167 lines
9.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2015-07-06" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - Juli 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Juli 2015</h1>
<h2>FSFE port de Europese Commissie over haar transparantiebelofte</h2>
<p>Terwijl hij keek naar het pakket van de Digitale Interne Markt ('Digital Single Market' of DSM),
viel het onze voorzitter Karsten Gerloff op dat de EU-Commissaris Günther
Oettinger het had nagelaten om zijn recente ontmoetingen met lobbyisten te publiceren. Dus herinnerde Karsten de
Commissie aan haar transparantiebelofte. Ondertussen verklaarde Michael Hager, hoofd van het kabinet van
Oettinger, dat een langdurige absentie in verband met ziekte had geleid tot een afstel in het publiceren van de
ontmoetingen, en zij werkten de lijst van ontmoetingen bij.</p>
<p>Maar het bleek dat <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/06/24/lots-of-attention-for-oettingers-transparency-problem/">Karsten
niet de enige was met interesse voor Oettinger's ontmoetingen</a>. Een paar dagen na
Karsten's herinnering publiceerden de Spiegel en andere media hierover nieuwsartikelen.
Volgens cijfers van Spiegel Online vonden 90% van de ontmoetingen van de Commissaris
plaats met vertegenwoordigers van bedrijven, bedrijfsorganisaties, bedrijfsadviesbureaus en
juridische bedrijven. Slechts 3% van zijn ontmoetingen vonden plaats met niet-gouvernementele
organisaties (NGO's). Van de top tien organisaties waar hij ontmoetingen mee heeft zijn er
zeven telecommunicatiebedrijven, waarvan de meesten sterk gekant zijn tegen netneutraliteit.</p>
<p>Zonder de transparantiebelofte van de EU zou het bijna onmogelijk zijn geweest om dit te
onderzoeken. Dit laat zien hoe belangrijk zulke transparantiebeloften zijn en het laat zien hoe
belangrijk het is dat organisaties en individuen zulke publicaties daadwerkelijk in de gaten
houden. Verder hopen we dat Oettinger vanaf nu zijn ontmoetingen beter in balans brengt, zodat hij
de verschillende kanten van een onderwerp hoort en een geinformeerde beslissing kan nemen.</p>
<h2>TiSA: Niet-transparant verdrag zou digitale souvereiniteit kunnen voorkomen</h2>
<p>Landen beginnen tegenwoordig de broncode te eisen van de software die zij aanschaffen.
Als zij de Handel in Diensten Overeenkomst ('Trade in Services Agreement' of TiSA), waarover
op dit moment wordt onderhandeld, ondertekenen dan zou het hen mogelijk verboden kunnen worden
om hiermee door te gaan.</p>
<p>Eind mei is er een werkversie van TiSA gelekt. TiSA is weer een internationale
overeenkomst, zoals het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap ('Trans-Atlantic Trade and
Investment Partnership' of TTIP), of de Uitgebreide Economische en Handelsovereenkomst (CETA). Hierover wordt
blijkbaar onderhandeld door 51 landen, inclusief de EU. In de sectie <a href="https://netzpolitik.org/wp-upload/TISA-Annex-on-Electronic-Commerce.pdf">
'Transfer of Toegang tot Broncode' (“Transfer
or Access to Source Code”)</a> van de gelekte versie wordt voorkomen dat landen prioriteit geven aan Vrije
Software:</p>
<blockquote><ol>
<li><p>Geen Partij mag de transfer van, of toegang tot, broncode vereisen van software die het
eigendom is van een persoon of een andere Partij, als voorwaarde van het leveren van diensten die
verwant zijn aan zulke software op haar territorium.</p></li>
<li><p>Voor de doelen van dit Artikel is software die valt onder paragraaf 1 beperkt tot
software voor de massamarkt, en geldt dit dus niet voor software die gebruikt wordt voor
essentiële infrastructuur.</p></li>
</ol></blockquote>
<p>We geloven dat een handelsovereenkomst de ondertekenende landen niet zou moeten dwingen
om controle over hun IT-infrastructuur gedurende de komende decennia op te geven.
Integendeel, bedrijven zouden de broncode moeten leveren als de overheden dat eisen, en ook
de bijbehorende rechten om de software te gebruiken voor ieder doel, de software te delen met
anderen, alswel de software aan te passen voor hun eigen behoeften zonder toestemming van
iemand anders.</p>
<h2>Iets geheel anders</h2>
<ul>
<li>Auteursrecht-richtlijn: Het Juridisch Comité van het Europees Parlement heeft een rapport over
de auteursrechtrichtlijn van Europees Parlementslid Julia Reda aangenomen. Dit vormt een belangrijke
stap in het moderniseren van de auteurswetten van de EU. FSFE <a
href="/news/2015/news-20150605-02.html">bood input aan de leden van het
Europees Parlement</a> in het Juridisch Comité voordat de stemming plaatsvond en <a
href="/news/2015/news-20150616-01.html">ziet het aangenomen rapport grotendeels als positief</a>.
Het Europees Parlement heeft over dit onderwerp een plenaire zitting gepland op 9 juli 2015.</li>
<li>Educatie: De Duitse deelstaat Saksen-Anhalt dwingt leerlingen om een aantal Microsoft-diensten
te gebruiken door dit voor iedere openbare school verplicht te stellen.
Het plan was opgesteld door de Minister van Financiën zonder medeweten van de databeveiligingsofficier, noch
van het Ministerie van Onderwijs. Erik Albers <a
href="https://blogs.fsfe.org/eal/2015/06/03/sachsen-anhalt-verkauft-seine-schulen-an-microsoft/">schreef hierover</a> (in het Duits) en na afloop stelden Fellows in Saksen <a
href="https://www.openpetition.de/petition/online/vorvertrag-partnerschaft-des-landes-sachsen-anhalt-und-der-microsoft-deutschland-gmbh-kuendigen">een petitie op tegen deze procedure</a>, die iedereen - ook buiten Saksen-Anhalt - kan ondertekenen en promoten.</li>
<li>FSFE Intern: Ongeveer twee jaar geleden besloot FSFE-voorzitter Karsten Gerloff dat hij uiteindelijk een andere rol
zal aannemen. FSFE bereidt sinds die tijd de leiderschapsoverdracht voor. <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/06/18/farewell-for-now/">Zoals hij schreef in zijn blog</a> was juni de laatste maand
waarin hij actief handelde optrad bij FSFE. Karsten neemt op dit moment twee maanden ouderschapsverlof en de Algemene
Vergadering van FSFE zal in september zijn opvolger kiezen.</li>
<li>Evenementen: Onze actieve vrijwilliger Guido Arnold <a
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2015/06/free-software-in-education-keynote-at-dorscluc/">gaf een
inleidend praatje 'Vrije Software in het Onderwijs'</a> op het 22ste DORS/CLUC in
Zagreb, en Franz Gratzer doet verslag vanuit <a
href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2015/06/11/fsfe-fellowship-and-freie-it-at-veganmania-in-vienna-2015/">de
FSFE-kraam op Veganmania</a>. Dit veganistisch festival in Wenen duurde vier dagen, en 70 organisaties en bedrijven waren
aanwezig met een kraam.</li>
<li>Uit de <a href="https://planet.fsfe.org">planet aggregatie</a>:</li>
<ul>
<li>In zijn serie <a
href="https://blogs.fsfe.org/jens.lechtenboerger/2015/06/09/three-steps-towards-more-privacy-on-the-net/">'Drie stappen naar meer
privacy op het Net'</a> legt Jens Lechtenbörger uit <a
href="https://blogs.fsfe.org/jens.lechtenboerger/2015/06/09/firefox-with-tororbot-on-android/">hoe je Firefox met
Tor/Orbot kan opzetten op Android</a>.</li>
<li>Stel je voor dat je GNU/Linux wil installeren op ongeveer 10 oude computers, en alles dat je hebt is een
langzame 10kb/s internetverbinding. Max Mehl ondervond dit probleem en schreef <a
href="http://blog.mehl.mx/2015/splitdl-downloading-huge-files-from-slow-and-unstable-internet-connections/">“splitDL”,
een klein Bash-script dat enorme bestanden opsplitst in verschillende kleinere en ze download</a>.</li>
<li>Timo Jyrinki neemt een <a
href="http://losca.blogspot.de/2015/06/quick-look-dell-xps-13-developer.html">kijkje op de
Dell XPS 13 Developer Edition (2015) die wordt meegeleverd met Ubuntu 14.04
LTS</a>.</li>
<li>Daniel Pocock documenteert hoe je Blender kan gebruiken voor het bewerken van video met het niet-lineaire videobewerkingssysteem dat er deel van uitmaakt.</li>
<li>En Erik Albers schrijft <a
href="https://blogs.fsfe.org/eal/2015/05/21/how-i-learned-to-love-the-nasa/">hoe hij van de NASA leerde
te houden</a>.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Word actief: Vertel ons over actieve groepen in Europa</h2>
<p>Er zijn in Europa veel groepen die opkomen en lobbywerk verrichten voor softwarevrijheid.
Sommige doen dit werk al vele jaren, andere zijn net begonnen.
Helaas weten zij vaak niet van elkaars bestaan, en kunnen daarom geen voordeel halen uit een
kennisuitwisseling.</p>
<p>We willen zekerstellen dat FSFE geen andere Vrije Software-activiteiten in Europa over het
hoofd ziet, zodat we kunnen leren van elkaar en de manier te verbeteren waarop we meer gebruikers in staat stellen
hun technologie te controleren. Dat is waarom we je deze maand vragen om <a
href="https://public.pad.fsfe.org/p/GroupsForSoftwareFreedomInEurope">ons te vertellen over
de actieve groepen die werken voor softwarevrijheid in Europa</a>.</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<author id="kirschner" />
<date>
<original content="2015-07-06" />
</date>
<followup content="doneer">donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->