Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

131 lines
7.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-05-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - Mei 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Mei 2015</h1>
<h2>Een geheim Vrije Software-actieplan door de Europese Commissie</h2>
<p>De Europese Commissie heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar
strategie voor het interne gebruik van Vrije Software. De FSFE leverde input aan de Commissie
gedurende de verwerkingsfase en hoewel de strategie in het algemeen overeenkomt met de eerdere
versie <a href="/news/2015/news-20150401-01.html">zijn er enkele verbeteringen</a>.</p>
<p>In tegenstelling tot eerdere versies word de strategie ditmaal vergezeld van een praktijkgericht
actieplan. Het actieplan is echter niet publiek beschikbaar, dus is het niet mogelijk om de vooruitgang
van de Commissie richting haar eigen doelen te meten. We zouden het fijn vinden als de Commissie
haar actieplan snel zou publiceren.</p>
<h2>Interpretatie van wet die Vrije Software beperkt in Zwitserland</h2>
<p>Het doel van FSFE is dat software die met belastinggeld is ontwikkeld gepubliceerd moet worden als
Vrije Software. Dit versterkt de overheid en stimuleert een faire IT-markt.</p>
<p>In Zwitserland is er op dit moment onduidelijkheid over de ontwikkeling en publicatie van
Vrije Software door publieke aanbesteders. De aanleiding hiervoor was de ontwikkeling en
publicatie van de software “OpenJusticia” door het Zwitserse Federale Hof. De Federale Raad
wil nu onderzoeken of de publicatie van Vrije Software door een federale overheid expliciet
kan worden toegestaan. <a href="/news/2015/news-20150306-01.html">De FSFE eist een verklaring</a>,
zodat publiekelijk gefinancierde software juridisch en zonder ambiguïteit kan worden gepubliceerd
als Vrije Software.</p>
<h2>Wereldwijd 63 evenementen over Open Standaarden</h2>
<p>Opnieuw deden dit jaar wereldwijd vrijwilligers, internationale organisaties, politici en
publieke diensten mee mens onze eis voor documentvrijheid. De wereldwijde Document Vrijheidsdag
kende 63 lokale evenementen in 31 landen op 4 continenten. <a href="http://documentfreedom.org/news/2015/news-20150408-01.html">Lees ons Rapport 2015</a> om meer te leren over politieke activiteiten, nieuwe cartoons en illustraties, en om te kijken naar afbeeldingen
van de evenementen, waaronder heerlijke Document Vrijheidsdagcakes.</p>
<h2>Iets geheel anders</h2>
<ul>
<li>We publiceerden <a href="/news/2015/news-20150414-01.html">een statement over de
veranderde relaties tussen de FSFE en Kern Sibbald</a>. Als u een ontwikkelaar bent die
heeft bijgedragen aan Bacula, dan bevelen wij u aan om te kijken met welke vertrouwelijke
licentieovereenkomsten u akkoord bent gegaan, en om uzelf ervan te verzekeren dat u volledig
begrijpt hoe deze beëindiging u raakt. Als u er niet zeker van bent, dan bent u welkom om
ons te e-mailen en we zullen ons best doen om u te assisteren. Bekijkt alstublieft eerst
<a href="/activities/ftf/faq-bacula.html">onze Veelgestelde Vragen over dit onderwerp</a>.</li>
<li>Op 6 mei 2015 organiseert FSF de Internationale Dag Tegen DRM ("International Day Against DRM").
U kan nog steeds <a href="/contribute/spreadtheword.html#drm-leaflet">enkele DRM-folders afdrukken</a>,
ze op de dag verspreiden en met uw vrienden en collega's praten over het gevaar van maatregelen op het
gebied van digitale beperkingen. <a href="https://www.fsf.org/blogs/community/watch-your-freedom-because-apples-not">Eerder
lichte de FSF de problemen uit met de nieuwe Apple-producten</a> als het gaat om onvrije software en technologie
op het gebied van Digitale Beperkingen Management ("Digital Restrictions Management") die met haar producten en
diensten worden meegeleverd.</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/german-greens-want-increased-support-open-source">De
Duitse Groenen willen</a> dat de regering meer steun geeft aan Vrije Software. FSFE heeft hen geholpen met een
onderzoek in het parlement over de overstap naar onvrije software in het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
U kan <a href="/news/2015/news-20150401-02.html">ons helpen bij de evaluatie van de antwoorden van de regering</a> (in het Duits).</li>
<li>Guido Arnold hield een praatje over het FSFE-educatieteam tijdens de Linuxdagen in Chemnitz ("Chemnitzer
Linuxtage"). De <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uyDi6pkc6l8">video
"Advantages and barriers of Free Software in education" (Voordelen en drempels van Vrije Software in educatie) is nu online</a>
(u kan bijvoorbeeld youtube-dl gebruiken om te downloaden).</li>
<li>Van de <a href="https://planet.fsfe.org">planet aggregatie</a>:</li>
<ul>
<li>Paul Boddie schreef een gedetailleerde blog over <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=908">waarom Open Hardware en Vrije
Software niet alleen voor geeks is</a>.</li>
<li>Franz Gratzer publiceerde een <a href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2015/03/28/open-letter-to-everymothercounts-org-apple-advertisement/">open brief aan everymothercounts.org over hun Apple-advertentie</a>.</li>
<li>Mirko Böhm vatte zijn ervaringen samen over het <a href="http://creative-destruction.me/2015/04/04/parsing-emacs-orgmode-files-eu-patent-debate-and-vacation/">parsen van Emacs OrgMode-bestanden, het EU patentdebat, en zijn vakantie</a>.</li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/ruphy/2015/04/back-on-the-web/">Riccardo
(ruphy) Iaconelli kondigde aan dat hij terug is met bloggen</a>, na zijn onderzoek bij CERN en het lanceren van WikiFM.</li>
<li>En uw editor legde uit <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/sharing-multiple-links-on-android/">hoe je meerdere links kan delen op Android</a>.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Word actief: Controleer de resterende advertenties voor onvrije software</h2>
<p>We ronden op dit moment de PDF-lezerscampagne af, en we hebben uw hulp nodig om ons
succes te meten.</p>
<p>Het doel van FSFE met deze campagne, die in 2009 is begonnen, was om af te komen van
advertenties voor onvrije PDF-lezers. We legden de nadruk op de websites van overheden, en veel
mensen hebben ons geholpen om contactgegevens te verzamelen van meer dan 2000 publieke websites
met daarop advertenties voor onvrije software. Veel mensen hielpen ons om in contact te komen met
overheden, regeringen werden hierover bewustgemaakt en publiceerden richtlijnen. Tot nu toe weten
we dat 772 van de 2110 fouten zijn opgelost, en dat is een succesrato van 36%.</p>
<p>Maar voor de meeste landen hebben we de afgelopen maanden de status niet gecontroleerd.
Daarom hebben we uw hulp nodig om een laatste ronde te kunnen maken. We zoeken naar
vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het controleren van websites in hun eigen taal, <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/final-pdfreaders-advertisement-squashing/">en daarbij de stap-voor-stapgids volgen aan het eind van de blog van uw eindredacteur.</a>.</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<author id="kirschner"/>
<date>
<original content="2015-05-04"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->