Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

178 lines
16 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-04-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Ενημερωτικό Δελτίο FSFE - Απρίλιος 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Ενημερωτικό Δελτίο FSFE - Απρίλιος 2015</h1>
<h2>Ο Jonas Öberg επισκέπτεται τη Βοστώνη χωρίς ροζ σακίδιο στην πλάτη</h2>
<p><a href="/news/2015/news-20150302-02.html">Ο νέος μας Εκτελεστικός
Διευθυντής Jonas Öberg</a> έδωσε μια ομιλία στο Libreplanet, και επισκέφθηκε τη Βοστώνη για να γνωρίσει
το ΔΣ και το προσωπικό του FSF. Στις <a href="https://blogs.fsfe.org/jonas/?p=14">αναρτήσεις
του ιστολογίου του</a> έγραψε για τη συνάντησή του με τους Matthew Garret, Benjamin Mako
Hill, Bradley Kuhn, Henry Poole από το ΔΣ του FSF και το προσωπικό του FSF, καθώς και με τον Εκτελεστικό
Διευθυντή του FSF John Sullivan, και συζήτησαν πώς να βελτιώσουν τη συνεργασία και αυτές που εκτιμά ως τις
δύο κύριες προκλήσεις για το FSFE:</p>
<ul><li>Αναλύοντας το Ελεύθερο Λογισμικό από την άποψη των νομικών, τεχνικών, και κοινωνικών διαστάσεων
και εξασφαλίζοντας πως θα αντιμετωπισθούν οι οποιεσδήποτε προκλήσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό σε αυτούς τους
τομείς,</li> <li>διασφαλίζοντας ότι σε έναν κόσμο με τα πάντα ανοιχτά και ελεύθερα, το Ελεύθερο
Λογισμικό είναι εκείνο που τα δένει όλα μεταξύ τους: δεν μπορείς να έχεις ανοικτά δεδομένα, ανοικτή
οικολογία, ανοικτή διακυβέρνηση, ή ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, χωρίς Ελεύθερο
Λογισμικό.</li></ul>
<p>Επιπλέον, κοιτά αναδρομικά την πρώτη του επίσκεψη, τότε που ήταν με την ιδιότητά του
ως GNU webmaster, τον Δεκέμβριο του 1999, με ένα ροζ σακίδιο στην πλάτη.</p>
<h2>Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) υποστηρίζει την αγωγή του Christoph Hellwig για την εφαρμογή της GNU GPL</h2>
<p>Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) καλωσορίζει τη <a href="http://sfconservancy.org/linux-compliance/vmware-lawsuit-faq.html">δράση
που ανέλαβαν ο Christoph Hellwig μαζί με το Software Freedom Conservancy</a>
να υποχρεώσουν την VMware να συμμορφωθεί με την GNU General Public License.</p>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό αποτελεί ένα δημόσιο κοινωνικό πόρο, και η διακυβέρνησή του βασίζεται σε νομικούς και
κοινωνικούς κανόνες. Οποιοσδήποτε εκμεταλλεύεται αυτόν τον πόρο χωρίς να σέβεται αυτούς τους κανόνες
και τις προδιαγραφές, προκαλεί ζημία στην ευρύτερη κοινότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των προβλημάτων
επιλύεται με επιτυχία μέσω διαλόγου και καλής θέλησης. Μόνον όταν αποτύχει
ο διάλογος καθίστανται απαραίτητα τα νομικά μέτρα, για να προστατευθεί αυτός
ο πόρος που όλοι μοιραζόμαστε.</p>
<p>Αν και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) λυπάται που προέκυψε αυτή η αγωγή, πιστεύουμε ότι
είναι ύψιστης σημασίας να διαφυλάξουμε το Ελεύθερο Λογισμικό ενάντια σε όποιους προσπαθούν να ιδιοποιηθούν
αυτό που ανήκει σε όλους μας.</p>
<h2>Κοινή δήλωση για τη χρήση Ανοικτών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή</h2>
<p>Τα Ανοικτά Πρότυπα είναι τύποι αποθήκευσης και πρωτόκολλα που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί
χωρίς χρέωση και χωρίς περιορισμούς και για τα οποία δεν απαιτείται κανένα συγκεκριμένο λογισμικό από κανέναν
συγκεκριμένο προμηθευτή. Είναι σημαντικό ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης και η κάθε Ευρωπαϊκή εταιρεία να έχουν το
δικαίωμα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά
Ανοικτά Πρότυπα, χωρίς να εξαναγκάζονται να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν λογισμικό οποιουδήποτε
συγκεκριμένου προμηθευτή.</p>
<p>Την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD), την παγκόσμια ημέρα εορτασμού για την επαύξηση
της συνειδητοποίησης για τα Ανοικτά Πρότυπα, η April (Γαλλική οργάνωση Ελεύθερου Λογισμικού),
η EDRi (European Digital Rights/ Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Δικαιώματα), το Open Forum Europe (OFE), η Open Source
Business Alliance (OSBA), και το FSFE, δημοσίευσαν μία κοινή δήλωση. Εκτός
από τη γενική ανάδειξη του θέματος, η δήλωση εστιάζεται στην <a href="/news/2015/news-20150325-01.html">ακατάλληλη χρήση
προτύπων στο πλαίσιο των αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ</a>. (Η πλήρης αναφορά
για τις 60 εκδηλώσεις την ημέρα DFD σε 31 χώρες θα δημοσιευθεί στις αρχές
Απριλίου.)</p>
<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Πόσο ακριβώς διαφανές πρέπει να είναι το Ευρωκοινοβούλιο; Στους δικούς του
κανονισμούς, το Κοινοβούλιο όρισε για τον εαυτό του το υψηλό πρότυπο να
διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με τη “μέγιστη διαφάνεια”. Ο πρόεδρός μας <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/03/26/909/">Karsten Gerloff
αναφέρει</a> από μία ενδιαφέρουσα συζήτηση «Εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια – το Ελεύθερο
Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα υπό τους κανονισμούς του Ευρωκοινοβουλίου»,
και τι σημαίνει αυτό στην πράξη.</li>
<li>Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε ένα πρώτο <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-gesetz-zur-auswahl-und-zum-anschluss-von-telekommunikationsendgeraeten,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf">σχέδιο νόμου για την απαγόρευση των υποχρεωτικών δρομολογητών (routers) (στα Γερμανικά)</a>. Εκτός από το ότι λείπουν τα μέτρα συμμόρφωσης,
το FSFE καλωσορίζει το προσχέδιο. Ενημερώσαμε το δικό μας <a href="/activities/routers/timeline.html">ημερολόγιο</a> και τις δικές μας
<a href="/activities/routers/routers.html">σελίδες ανασκόπησης</a> έτσι ώστε και οι άνθρωποι εκτός Γερμανίας
να μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες μας για να πολεμήσουν τους υποχρεωτικούς δρομολογητές και σε άλλες χώρες επίσης.</li>
<li>Σε συζήτηση εδικών, που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), για
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), τα πρότυπα και το Ελεύθερο Λογισμικό <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/unexpected-turn-at-panel-discussion-on-software-patents-and-free-software/">ο
συντάκτης σας βίωσε μια απροσδόκητη αλλά θετική μεταστροφή</a>.</li>
<li>Ο New Yorker σημειώνει τα 30α γενέθλια του GNU Manifesto και <a href="http://www.newyorker.com/business/currency/the-gnu-manifesto-turns-thirty">δημοσίευσε ένα
εκτενές άρθρο για τον Richard Stallman και το ξεκίνημα του
GNU και του copyleft</a>.</li>
<li>Φέτος, το <a href="https://www.fsf.org/news/free-software-award-winners">Βραβείο Ελεύθερου
Λογισμικού</a> απονεμήθηκε στον Sébastien Jodogne για τη δουλειά του στο Ελεύθερο Λογισμικό Ιατρικής
Απεικόνισης, με το δικό του project Orthanc, καθώς και στο Reglue, που δίνει υπολογιστές GNU/Linux
σε μη προνομιούχα παιδιά και στις οικογένειές τους, στο Austin, Texas.</li>
<li>Το FSFE καλωσορίζει τον Nicolas Dietrich στη Γενική μας Συνέλευση. Εξελέγη από τα
Μέλη μας, και κατά συνέπεια, καταλαμβάνει τη μία από τις δύο <a href="/news/2015/news-20150316-01.html">έδρες εκπροσώπησης της Κοινότητας στη ΓΣ</a>.</li>
<li>Από το <a href="https://planet.fsfe.org">planet aggregation</a>:</li>
<ul>
<li>Ο Peter Bubestinger εξηγεί <a href="https://blogs.fsfe.org/pb/?p=147">πώς
αποθήκευσε τα τραγούδια από το iPod ενός φίλου, με Ελεύθερο Λογισμικό</a>.</li>
<li>Στη νέα του δουλειά, ο τέως εκπαιδευόμενος του FSFE <a href="https://blogs.fsfe.org/nicoulas/?p=175">Nicolas Jean δημοσίευσε το EvQueue, ένα
εργαλείο προγραμματισμού εργασιών (job scheduler) και μηχανή δημιουργίας ουρών (queuing engine), ως Ελεύθερο Λογισμικό</a>.</li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=878">Ο Paul Boddie έγραψε για το
BBC Micro Bit</a>, μία υπολογιστική συσκευή, που το BBC σχεδιάζει να δώσει σε κάθε παιδί,
το οποίο αρχίζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.</li>
<li>Ο Franz Gratzer ανέδειξε μερικές συνεντεύξεις <a href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2015/03/01/fosdem-2015-some-interviews/">στα Αγγλικά,
που έγιναν κατά τη διάρκεια της FOSDEM</a>, και έγραψε για την παρουσία περιπτέρου στο freie.it, που
ιδρύθηκε από μερικά μέλη της Βιεννέζικης Ομάδας της Κοινότητας του FSFE, σαν μια πλατφόρμα web
για να βοηθά όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό αλλά δεν θέλουν
να διαχειρίζονται τους δικούς τους υπολογιστές.</li>
<li>Το Μέλος μας Karl Beecher εξηγεί <a href="http://computerfloss.com/2015/03/endocode-proud-to-sponsor-free-software-foundation-europe/">γιατί
η εταιρεία του Endocode υποστηρίζει το FSFE ως Αργυρός Χορηγός</a>, και</li>
<li>ο Mirko Böhm, που επίσης εργάζεται στην Endocode, <a href="http://creative-destruction.me/2015/03/11/fancy-dinners-cgroups-and-namespaces-and-meet-ups/">έγραψε
για τις δικές του δραστηριότητες</a>, περιλαμβανομένης της συνάντησης με τον Jonas Öberg, τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή
του FSFE.</li>
<li>Ο Nico Rikken έγραψε για <a href="http://nicorikken.eu/blog/fairphone-back-to-the-drawing-board/">τις
συζητήσεις του με τους παραγωγούς του Fairphone</a></li>
<li>Ο Mario Fux αναρωτήθηκε <a href="https://blogs.fsfe.org/mario/?p=283">αν το Konqi --
η μασκότ του KDE -- είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού</a>.</li>
<li>Και ο Daniel Pocock εξηγεί πώς μπορείτε να γίνετε πάροχοι OpenID για τον εαυτό σας.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Διαδώστε το μήνυμα με αξεσουάρ Ελεύθερου Λογισμικού</h2>
<p>Κατά διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, πολλοί άνθρωποι <a href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">παρήγγειλαν τα
αυτοκόλλητά μας “There is no cloud, just other people's computers”</a>. Τώρα, ο Rich
Folsom έγραψε <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/cloud-to-other-peoples-co/kkpbkgbkkggjfnkkcfaodijpfldjfkji">ένα
πρόσθετο για το Chromium</a>, που μετατρέπει το “the cloud” σε “other people's
computers”.</p>
<p>Αφού το slogan αυτό άρεσε σε τόσους πολλούς, τώρα έχουμε και τις αντίστοιχες <a href="/order/order.html">“There is no cloud, just other
people's computers” <strong>τσάντες</strong> στο δικό μας webshop</a>. Επιπλέον,
έχουμε ένα νέο Open Standard t-shirt με ρομπότ σε χρώματα ελαφρύ γαλάζιο ή σε
non-fitted χακί, το “I love Free Software” t-shirt σε απαλό γαλάζιο, ή ένα fitted
“Hacking for Freedom” t-shirt σε γκρι, καθώς και τα μεταλλικά αυτοκόλλητα “GNU/Linux
inside” και μια χρυσή καρφίτσα GNU.</p>
<p>Αν θέλετε να διαδώσετε το μήνυμα του Ελεύθερου Λογισμικού στη δουλειά, σε συνέδρια, ή όταν κάνετε ψώνια,
μπορείτε να <a href="/order/order.html">παραγγείλετε από τα προς πώληση είδη
στην ιστοσελίδα μας</a>.</p>
<p>Ευχαριστούμε όλους τους <a href="/contribute/contribute.html">εθελοντές</a>, τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">Μέλη</a> και τους
<a href="/donate/thankgnus.html">εταιρικούς δωρητές</a> που καθιστούν εφικτό το έργο μας.<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<author id="kirschner"/>
<date>
<original content="2015-03-04"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
<translator>Constantine Mousafiris</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->