Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

245 lines
17 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2012-06-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούνιος 2012</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούνιος 2012</h1>
<h2>Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοιχτός Κώδικας, FOSS, FLOSS – Ίδια ολόιδια αλλά
διαφορετικά</h2>
<p>Υπάρχουν δύο κύριοι όροι που συνδέονται με λογισμικό
το οποίο μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιηθεί, να μελετηθεί, να διαμοιραστεί
και να βελτιωθεί: Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοιχτός Κώδικας.
Μπορείτε επίσης να βρείτε διαφορετικούς συνδυασμούς και μεταφράσεις των
όρων αυτών όπως FOSS, Libre Software, FLOSS και άλλα. Διαβάζοντας άρθρα
για το Ελεύθερο Λογισμικό ή ακούγοντας ανθρώπους που ασχολούνται με το
Ελεύθερο Λογισμικό συχνά ανακύπτει η ερώτηση: Γιατί χρησιμοποιούν τον
έναν ή τον άλλον όρο και πώς αυτοί οι όροι διαφέρουν μεταξύ τους; </p>
<p>Ο επί μακρόν εθελοντής του FSFE Björn Schiessle έγραψε <a
href="http://blog.schiessle.org/2012/05/11/free-software-open-source-foss-floss-same-same-but-different/">ένα
καλό άρθρο</a> για το θέμα αυτό, πώς να αντιμετωπίσετε τις διαφορές
στην ορολογία.</p>
<h2>Η πολιτεία παραμελεί τα πρότυπα του ιστού, η εταιρεία αντιμετωπίζει
τώρα πρόστιμο ύψους 5600€</h2>
<p>Στη Σλοβακία, η πολιτεία
έχει επιβάλλει τα ηλεκτρονικά μέσα ως τον μόνο τρόπο εκπλήρωσης
ορισμένων νομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο η σχετική λύση ιστού
εξαιρεί μερικούς πολίτες από τη χρήση καθώς δεν είναι
διαλειτουργική και εκτελείται μόνο με το λογισμικό ενός
προμηθευτή. Με την απουσία κάθε μη-ηλεκτρονικής επιλογής,
αυτό σημαίνει ότι το κράτος, στην πράξη, συνταγογραφεί τη
χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος από συγκεκριμένο προμηθευτή.
Όποιος δεν έχει αντίγραφο, θα πρέπει να αγοράσει ένα.
Ο εισαγωγέας υφασμάτων από τη Σλοβακία έκρινε ότι η πολιτεία
δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο
λογισμικό για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και
εκπλήρωσε τη νομική του υποχρέωση σε χαρτί. Τώρα η εταιρεία
αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 5600€.</p>
<p>Ο βοηθός του FSFE Martin Husovec αποφάσισε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και
έκανε την αλλαγή του έργο της μαθητείας του: εργάζεται πάνω στην υπόθεση,
διαβάζει δικαστικά αρχεία, έγραψε
<a href="/news/2012/news-20120509-01.html">το δελτίο τύπου του FSFE</a> και μία
<a href="/news/2012/news-20120509-02.html">γενική περίληψη της υπόθεσης EURA
</a>. Δραστηριοποιείται για να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα είναι
υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ορισμένο μη-ελεύθερο λογισμικό στη Σλοβακία
απλώς για να είναι νόμιμος, και θα
<a href="/news/news.html">σας διατηρεί ενήμερους</a>.</p>
<h2>Θα πέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην παγίδα της FRAND;</h2>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό θα μπορούσε να αποκλειστεί από το δημόσιο τομέα
στο Ηνωμένο Βασίλειο αν η νέα πολιτική επιτρέψει <a
href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html">όρους "FRAND"</a>
στα Βρετανικά πρότυπα. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα από την
<a href="http://www.freedomofinformationrequests.co.uk/" title="Freedom of Information Requests">
Freedom of Information Requests</a>: Εντατικές προσπάθειες τους
προηγούμενους μήνες από διάφορες ομάδες έχουν επικεντρώσει στην άσκηση πίεσης
προς την κυβέρνηση να αποσύρει την υποστήριξή της για έναν ισχυρό ορισμό των
Ανοιχτών Προτύπων.</p>
<p>Το FSFE επιχειρεί να ανατρέψει αυτήν την εξέλιξη. Τον Μάιο <a
href="/news/2012/news-20120528-01.html">το FSFE ζήτησε από επιχειρήσεις
στη βορειοδυτικό Ηνωμένο Βασίλειο να πουν στην κυβέρνηση ότι τα Ανοιχτά
Πρότυπα έχουν σημασία</a> και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην υπόθεση.</p>
<h2>Δημοκρατικές εκλογές με μη-ελεύθερο λογισμικό;</h2>
<p>Στη Γαλλία, <a href="/news/2012/news-20120525-01.html">
το FSFE έχει εκφράσει την ανησυχία του (στα Γαλλικά)</a> για την online
ψηφοφορία που υλοποιήθηκε για Γάλλους ψηφοφόρους που διαμένουν στο εξωτερικό.
Το FSFE άσκησε δριμεία κριτική στην πλήρη απουσία μέτρων, στην αδιαφάνεια
της ψηφοφορίας και στην απαίτηση να γίνει χρήση ιδιοκτησιακού λογισμικού
για την ψηφοφορία.</p>
<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>«Η μαγειρική μου δεν γίνεται να είναι αντίγραφο της μαγειρικής σου».
Ο Richard Stallman έγραψε ένα νέο άρθρο <a
href="https://www.gnu.org/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html">«Οι διαδικτυακές
υπηρεσίες δεν είναι ελεύθερες ή μη-ελεύθερες: θέτουν άλλα ζητήματα»</a>.</li>
<li>Η <a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=590">
συνέντευξη του μήνα στην Κοινότητα</a> αυτόν τον μήνα φιλοξενεί τον Giacomo
Poderi, μέλος της γενικής συνέλευσης του FSFE, εργάστηκε ως μεταφραστής και
συντάκτης για το FSFE ενώ ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη
Φιλοσοφία. Τώρα εργάζεται για το διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία,
το οποίο ερευνά την εμπειρία του χρήστη σε Έργα Ελεύθερου Λογισμικού,
με επίκεντρο το παιχνίδι στρατηγικής "The Battle for Wesnoth".</li>
<li><a
href="https://joinup.ec.europa.eu/news/spains-basque-countrys-administration-share-all-its-software">Σύμφωνα με
το joinup</a>, λογισμικό που έχει γραφτεί από ή για δημόσιες αρχές και
δημόσιους οργανισμούς στη Χώρα των Βάσκων θα γίνεται εξ ορισμού διαθέσιμο
σε άλλους ως Ελεύθερο Λογισμικό με αφετηρία αυτόν τον Ιούλιο.</li>
<li>Τι συμβαίνει με τις άδειες χρήσης όταν ο αδειοδότης αναμιγνύεται; <a
href="http://www.ifross.org/artikel/vorschlag-des-ifross-insolvenzrechtlichen-fragen-bei-oss-lizenzen">
Στην IfrOSS γράφτηκε μια πρόταση (στα Γερμανικά)</a> για ανεπίλυτα
ερωτήματα με άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού, την οποία το FSFE
επίσης υποστηρίζει.</li>
<li>Ανοιχτά Πρότυπα: «Πώς φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε για το 'προνόμιο'
να έχουμε έναν προμηθευτή που παίρνει τα δεδομένα μας και τα κλειδώνει έτσι
ώστε να χρειαστεί να τους πληρώσουμε, ξανά και ξανά, για να έχουμε πρόσβαση
σε αυτά;» ρωτάει ο Jake Edge από το LWN στο άρθρο του
<a href="https://lwn.net/Articles/496418/">"Who owns your data?"</a>.
Θα «επαναστατήσετε» του χρόνου στην
<a href="http://documentfreedom.org">Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων</a>;</li>
<li>Στη δικαστική διαμάχη Oracle vs. Google ο <a
href="http://piana.eu/java-verdict">Carlo Piana</a> από το FSFE και ο <a
href="https://www.fsf.org/news/fsf-statement-on-jurys-partial-verdict-in-oracle-v-google">
John Sullivan από το FSF</a> δημοσίευσαν άρθρα που καλύπτουν το θέμα.</li>
<li>Μια επιλογή από τη <a href="https://planet.fsfe.org">συγκέντρωση
ιστολογίων της Κοινότητας</a>:
<ul>
<li>Ο αντιπρόσωπος της Κοινότητας <a
href="http://roussos.cc/2012/05/14/liberate-your-cloud-data/">Nikos
Roussos έδωσε μια ομιλία</a> για λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες ιστού ίδιας φιλοξενίας.</li>
<li>Ο Georg Greve «δεν πιστεύει ότι τα Windows είναι το μέλλον της
επιφάνειας εργασίας Ελεύθερου Λογισμικού». Μοιάζει προφανές; Είναι
προφανές; Εδώ είναι το άρθρο από το ιστολόγιό του <a
href="https://blogs.fsfe.org/greve/?p=505">"A bridge leading nowhere:
Outlook-centric groupware"</a>.</li>
<li>Καθαρή, διασκεδαστική, ευρεία χρήση Ελεύθερου Λογισμικού,
έτοιμο-για-χρήση. Το Μέλος Karl Beecher επιχειρηματολογεί
<a
href="http://computerfloss.com/2012/05/why-choose-python-for-teaching/">
γιατί να επιλέξετε Python στη διδασκαλία</a> .</li>
<li>Ο αντιπρόεδρος του FSFE <a
href="https://sandklef.wordpress.com/2012/04/16/examples-in-manuals-how-to-verify-test-them/">
χακάρει με το Searduino</a>, ένα λογισμικό που διευκολύνει τον
προγραμματισμό σε C/C++ για το Arduino. Είναι επίσης ένας προσομοιωτής
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (API) πηγαίου επιπέδου του Arduino
που κάνει εφικτή την απευθείας δοκιμή του εκτελέσιμου κώδικα χωρίς να
απαιτείται η παρουσία της πλακέτας του Arduino και μπορεί να κάνει
και άλλα.</li>
<li>Ή μήπως αναζητάτε μια καλή διαμόρφωση για τον παραθυρικό διαχειριστή
σας; Τα Μέλη μοιράστηκαν τα αρχεία διαμόρφωσης που διέθεταν για το <a
href="https://blogs.fsfe.org/h2/2012/05/05/my-awesome-wm-config/">Awesome</a>
και το <a
href="https://blogs.fsfe.org/thomaslocke/2012/05/05/my-xmonad-wm-config/">
xmonad</a>.</li>
<li>Εκτός αυτού, ο Hannes Hauswedell έγραψε για <a
href="https://blogs.fsfe.org/h2/2012/05/12/improving-e-mail-privacy/">
τη δυνατότητα βελτίωσης
του ιδιωτικού απορρήτου στα e-mail</a> με την αφαίρεση των πληροφοριών κεφαλίδας όταν γίνεται χρήση των GnuPG και Thunderbird, και</li>
<li>η Isabel Drost εξηγεί πώς να καταστρέψετε έργα λογισμικού γρήγορα
και αξιόπιστα. Π.χ. αναφερόμενοι στους προγραμματιστές ως πόρους,
μη επενδύοντας σε εργαλεία ή <a
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/389/geecon-failing-software-projects-fast-and-rapidly">με άλλους τρόπους</a>.</li>
<li>Τέλος, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα ότι μια από τις παρουσιάσεις σας
τραβάει πολύ σε μάκρος, έχει επίσης προτάσεις για το <a
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/385/presentation-shortening">
πώς να τη συντομεύσετε</a>. </li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: PDFReaders 2.0 – Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!</h2>
<p><a href="/activities/pdfreaders/petition.html">Η συλλογή υπογραφών</a>
υποστηρίχθηκε από 72 οργανισμούς, 57 εταιρείες και 2327 άτομα. Το κόμμα των
Πρασίνων διατύπωσε ένα
<a
href="/activities/pdfreaders/parliamentary-questions-eu.html">προφορικό αίτημα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο</a> (5 ερωτήσεις) , και <a
href="http://gruen-digital.de/2012/03/document-freedom-day-kleine-anfrage-laesst-bundes-cio-gegen-adobe-reader-werbung-taetig-werden-jetzt-mithelfen/">
στο Γερμανικό Κοινοβούλιο </a> (18 ερωτήσεις με εισαγωγή). Η Γερμανική
υπηρεσία για την ασφάλεια στην Πληροφορική συστήνει <a
href="http://pdfreaders.org">pdfreaders.org</a> στο νέο της οδηγό μετάβασης
και δίνει έμφαση στο ότι δεν πρέπει να διαφημίζετε μη-ελεύθερα προγράμματα
ανάγνωσης λογισμικού. Και 539 δημόσιες υπηρεσίες αφαίρεσαν τη διαφημιστική
καταχώρηση για μη-ελεύθερο λογισμικό, το οποίο αποτελεί επιτυχία 25%.</p>
<p>Μετά από μακρές συζητήσεις και προβληματισμούς η ομάδα PDF readers ετοιμάζει
τώρα μια σημαντική ενημέρωση στο PDFReaders.org, προσθέτοντας: μια περισσότερο
ελκυστική και ξεκάθαρη αρχική σελίδα, με μία σύσταση για αυτο-ανιχνευθείσες
πλατφόρμες· συστάσεις ελεύθερων προγραμμάτων ανάγνωσης pdf για πλατφόρμες
κινητών· και σύσταση για ελεύθερο πρόσθετο περιηγητή για pdf.</p>
<p>Ρίξτε μια ματιά στην τρέχουσα <a
href="https://wiki.fsfe.org/PDFreaders/todo2012/Overview-Page">επισκόπηση
προγραμμάτων ανάγνωσης και τα TODΟ που υπάρχουν εκεί</a>, και <a
href="mailto:feedback@pdfreaders.org">πείτε μας</a> αν γνωρίζετε κάποιο
άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης PDF που δεν έχουμε αναρτήσει και ποιο συστήνετε
για το Android.</p>
<p>Ευχαριστoύμε όλα τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">Μέλη</a> και
τους <a href="donate/thankgnus.html">δωροθέτες</a> που καθιστούν εφικτή την
εργασία μας,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">Τα νέα του FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση ιστολογίων της
Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->