Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

245 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2012-05-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Newsletter - květen 2012</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Newsletter - květen 2012</h1>
<!-- Please do not yet translate, it will still be edited -->
<h2>54 DFD akcí a FSFE spoutaný evropský komisař</h2>
<p>Jak se můžete dočíst v <a
href="http://documentfreedom.org/news/2012/news-20120403-01.html">letošním
reportu</a>, byl Document Freedom Day (pozn. překl. Den svobodných
dokumentů, dále DFD) roku 2012 oslaven 54 událostmi ve 23 zemích světa
a v 19 světových jazycích. S 26 proslovy, 6 cenami za otevřené
standardy, spousty dalších událostí a téměř stovku článků v tisku se
jedná se o největší DFD v historii. FSFE koordinovalo různé události,
odměnilo několik organizací a v Německu zaslalo e-dopis více než 370 a
přímo telefonovalo přes 170 politikům, kterým byla vysvětlena
problematika <a href="/freesoftware/standards/def.html">otevřených
standardů</a>. Někteří z těchto politiků, z odlišných politických
stran, <a href="http://documentfreedom.org/events/events.html">se
přímo účastnilo aktivit DFD</a>. FSFE také rozeslalo <a
href="http://documentfreedom.org/handcuffs/index.html">100
informačních balíčků</a> osobám dle vašich návrhů, mezi nimiž bylo
několik politiků, vedoucích firem nebo například papež. Komisař EU
Neelie Kroes využil námi zaslaných pout při veřejném projevu, což
vyústilo v <a
href="http://documentfreedom.org/news/2012/news-20120420-01.html">další
zmínky v tisku</a>, například na titulní straně Guardian Online. FSFE
se rádo dozví o dalších příkladech využití pout svými adresáty.</p>
<h2>4. května: Den proti DRM. Mají "svaté právo" nás omezovat?</h2>
<p>Minulý týden jeden z vašich redaktorů <a
href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=929"> hovořil v interview o Digital
Restriction Management (DRM)</a> (pozn. překl. Správa digitálních
omezení, také digitální pouta) (Německo). Rozhovor byl o tom, co
vlastně DRM je, proč firmy s DRM přicházejí, proč musíte pro zavedení
DRM jednat se zákazníkem jako s nepřítelem a jaké jiné možnosti
existují. Při diskusích o svobodném software, DRM, antifunkčnostech
(pozn. překl. funkčnosti, které dělají něco, co uživatel nechce) a
příbuzných tématech často je možné zaslechnout od inteligentních
kritiků, že je přeci "svaté právo" výrobců ovládat své produkty. Proč
si to ale tolik lidí myslí? Přijali by taková omezení také ve
"skutečném světě"? Je svaté právo vydavatele knihy zakázat ostatním
čtení knihy na veřejnosti, půjčování známým nebo možnost ji dále
prodat? Již několikrát váš redaktor využil knihu: minulý týden použil
tři, aby spravil pohovku. Je přijatelné, aby vydavatel nebo autor
knihy mohl zakázat takové použití? Je většina lidí ochotna přijat
taková omezení pro software nebo data? A pokud ano, proč? Že by
průmysl (pozn. překl. softwarový a mediální) uspěl s prosazením
termínu "Digital Rights Management" (pozn. překl. správa digitálních
práv) a dokázal, že to mnoho lidí bere jako samozřejmost?</p>
<p>4. května je <a href="http://dayagainstdrm.org/">den proti
DRM</a>. Ačkoliv se podařilo porazit DRM v oblasti hudby, jedná se o
stále rostoucí problém v oblasti elektronických knih. Dobrá zpráva je,
že díky nátlaku čtenářů se rozhodla firma <a
href="http://www.defectivebydesign.org/tor-to-drop-drm-on-ebooks">Tor/Forge
zrušit DRM u svých elektronických knih</a>. Zkuste promluvit o tomto
tématu se svými přáteli nebo kolegy. Pošlete jim například krátký
příběh <a
href="https://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html">"The Right to
Read"</a> (pozn. překl. Právo ke čtení), který napsal Richard
Stallman, a napište nám své názory na <a
href="/contact/community.html">náš veřejný diskusní seznam</a> nebo je
zašlete<a href="/about/people/kirschner/kirschner.html">přímo svému
redaktorovi</a>.</p>
<h2>Téma svobodného software ve francouzských prezidentských volbách</h2>
<p>Francouzský prezident <a
href="https://joinup.ec.europa.eu/news/sarkozy-administration-open-source-spending-grows-30-percent-annually">Nicolas
Sarkozy řekl, že 15 procent</a> státního rozpočtu na informatiku je
věnováno na vývoj svobodného software, jeho podporu a údržbu. V
budoucnu se tento rozpočet zvýší o 30 procent ročně. Řekl, že tento
trend je "strategický pro rozvoj francouzského sektoru informačních
technologií". Jeho politický soupeř François Hollande dokonce tvrdí,
že tento trend je třeba zintenzivnit.</p>
<p>Krom toho se francouzská skupina prosazující svobodný software
April <a
href="https://www.april.org/en/presidential-elections-2012-and-free-software-some-answers-some-non-answers-some-dont-answer">ptala
všech kandidátů na prezidentský post ve Francii</a> na jejich názor
na svobodný software, <a href="/activities/swpat/swapt.html">softwarové
patenty</a>, <a href="http://drm.info">DRM</a> a další.</p>
<p>Je důležité zvyšovat povědomí o svobodném software mezi vašimi
politiky. Zaslat jim otázky je dobrý začátek. FSFE koncentruje veškeré
úsilí do <a
href="/activities/elections/askyourcandidates/askyourcandidtes.html">kampaně
"Zeptej se svého kandidáta"</a>. FSFE by ráda poděkovala skupině <a
href="http://april.org">April</a> za jejich skvělou práci ve Francii a
vyzývá ostatní příznivce svobodného software v Evropě, aby otevřeli
komunikaci se svými politiky. Pokud máte otázky na to, jak začít
takovou aktivitu ve vaší zemi, regionu nebo městě, napište nám. Během
příštího měsíce budou také k dispozici odpovědi politických stran na
otázky od FSFE pro příští federální volby v Německu.</p>
<h2>Závislost na dodavateli stálo Helsinky 3.4 milionu Eur ročně?</h2>
<p>Zpráva z města Helsinky o pilotním projektu na zavedení sady
OpenOffice do veřejné správy vede spíše k otázkám než k
odpovědím. Město zkoušelo sadu svobodného software na noteboocích
radních v roce 2011 po dobu deseti měsíců. Mezi radními sklidily
programy velmi vysoké hodnocení. Po dokončení pilotu zveřejnilo město
zprávu, ve které uvádí, že náklady na přesun veškeré administrativy na
OpenOffice jsou velmi vysoké. Přečtěte si o tomto více v <a
href="/news/2012/news-20120412-02.html">tiskové zprávě</a> a pokud vás
zajímají detaily o projektu a možné ponaučení, zveřejnili jsme pro vás
<a href="/news/2012/news-20120412-02.html">analýzu zprávy</a>.</p>
<h2>Něco úplně jiného</h2>
<ul>
<li>"Zaměňte 'ICT' za 'Sex'": 42 minut před termínem <a
href="/freesoftware/education/education.html">náš vzdělávací tým</a>
odevzdal <a href="https://blogs.fsfe.org/riepernet/?p=149">názor FSFE
na konzultace ve vzdělávání v oblasti ICT</a> Britskému oddělení pro
vzdělávání. Kromě jiného jsme zdůraznili důležitost "ICT vzdělávání"
místo "ICT trénování".</li>
<li>Rozhovor se členem: Řeší servery a pracovní stanice používající
svobodný software ve firmě poskytující soukromé webové hostování a
IT služby, propaguje svobodný software od roku 2001, dobrovolník v
projektu Freedroidz a více: tento měsíc <a
href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=573">je v
rozhovoru Bernd Wurst</a>.</li>
<li><a
href="https://joinup.ec.europa.eu/news/czech-municipality-uses-open-source-nearly-everything">České
město Grygov používá svobodný software</a> k téměř všemu v oblasti
veřejné správy.</li>
<li>31. března britští členové FSFE propojili festivaly Green Light
(Manchester) a Chorlton's Big Green (Leicester). Na obou akcích
proběhlo mnoho rozhovorů o svobodném software a živé spojení
propojilo ekology se svobodným software.</li>
<li>Náš <a href="/news/2012/news-20120402-01.html">web tým se setkal
v Manchesteru za účelem webového sprintu</a>. Mnoho dobrovolníků z
celého světa spojilo své síly, aby vylepšili infrastrukturu a
funkčnosti webových stránek. Zajímá vás oprava chyb nebo
implementace nových funkčností pro zlepšení informovanosti o
svobodném software na webu? <a
href="/contribute/web/web.html">Přidejte se k našemu web
týmu</a>!</li>
<li>Britský Computerworld vydal<a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/03/open-standards-licensing-apples-key-evidence/index.htm">pěkný článek o softwarových patentech</a>.</li>
<li>Výběr z <a href="https://planet.fsfe.org">blogů členů</a>:</li>
<ul>
<li>Affiliate Userscripts to support FSFE: If you already spend money on
Amazon or libri, you can <a
href="https://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">install a userscript</a>
developed by Hannes Hauswedell and 5% of the money you spend there goes to
FSFE to the struggle for Software Freedom! The userscripts <a
href="https://blogs.fsfe.org/h2/userscripts/">are tested for Chromium,
Firefox, and Iceweasel</a>.</li>
<li>Distributed Free Software: Thomas Jensch wrote an article on <a
href="https://blogs.fsfe.org/riepernet/?p=155">how to setup OwnCould on
Hiawatha</a>, and Sam Tuke also looked into <a href="
https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=359">setting up a local web development
server</a>.</li>
<li>Different experiences than Wikipedia: Hannes Hauswedell from the <a
href="http://pdfreaders.org">PDFreaders</a> team is currently living in
China, and <a
href="https://blogs.fsfe.org/h2/2012/04/20/an-inside-view-on-the-great-chinese-firewall/">wrote
about his technical experiences with the Chinese firewall</a>.</li>
<li>After his hard disk died Patrik Willard wrote about <a
href="http://blog.padowi.se/2012/04/22/2012w16/">git and rsync</a> and
Isabel Drost also dedicated a <a
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/377/second-steps-with-git">blog
article to git</a>. </li>
</ul>
</ul>
<h2>Zapojte se: FRAND je FRAUD - Zúčastněte se britských konzultací</h2>
<p>Busy times in the UK. Besides the consultation on education (see above) the
UK government is holding another one until the 4th of June about what sort of patent
licenses an <a
href="/project/os/def.html">Open Standard</a> should require. FSFE and our
sister organisation the FSF published a <a
href="/news/2012/news-20120426-01.html">joint statement</a> on the UK Open
Standard consultation, explaining why FRAND conditions for Open Standards
discriminate against Free Software (regular readers might realise this is an ongoing
debate), and recommending the UK government to abolish software patents to
prevent damage to the UK's economy. We also informed UK Free Software businesses,
organisations, and Fellows about the consultation, <a
href="/freesoftware/standards/uk-standards-consultation.html">prepared draft answers to
some of the questions in the survey</a>, held a <a
href="/news/2012/news-20120425-02.html"> Summit Meeting of Open Standard
experts</a>, and also published <a
href="/news/2012/news-20120425-01.html">a joint statement
together with other Open Standard groups</a>.</p>
<p>Tato stránka popisuje, <a
href="http://consultation.cabinetoffice.gov.uk/openstandards/how-to-respond">jak
se zapojit do konzultací</a>. Prosíme vás, zapojte se a vytvořme tak
předpoklad pro bezplatné licence k otevřeným standardům.</p>
<p>Děkujeme všem <a href="https://my.fsfe.org/donate">členům</a> a
<a href="donate/thankgnus.html">dárcům</a>, kteří umožňují naši práci,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Evropská nadace pro svobodný software</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE zprávy</a><br />
<a href="/events/events.rss">Následující události FSFE</a><br />
<a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Souhrn členských blogů</a><br />
<a href="/contact/community.html">Diskuse o svobodném software</a> </p>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
<translator>Pavel Kačer</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->