Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/nl/nl-201112.el.xhtml

238 lines
16 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2011-12-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Δεκέμβριος 2011</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Δεκέμβριος 2011</h1>
<h2>Η δική σας αναζήτηση στον Ιστό - έκδοση 1.0</h2>
<p>Ποιος ελέγχει τα αποτελέσματα της δικής σας αναζήτησης στο διαδίκτυο;
Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένας ζωτικός σύνδεσμος ανάμεσα σε εσάς και
τις πληροφορίες. Από την οπτική του FSFE, είναι σημαντικό ότι οι χρήστες
έχουν τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι. Γι' αυτό ενημερώνουμε για την
έκδοση 1.0 του YaCy, μια ομότιμη μηχανή αναζήτησης. Διαβάστε για το YaCy
στο <a href="/news/2011/news-20111128-01.html">δελτίο τύπου</a> που
δημοσιεύουμε, στο
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/11/30/why-yacy-isnt-a-google-killer/">άρθρο
από το ιστολόγιο του Karsten Gerloff</a> ή επιλέξτε έναν από τους
<a href="https://blogs.fsfe.org/alessandro.polvani/2011/11/30/yacy-gets-an-extraordinary-press-coverage/">πολλούς
ιστοχώρους ειδήσεων που έγραψαν γι' αυτό</a>, μεταξύ άλλων οι Wall Street
Journal, BBC News, The Telegraph ή το TAZ.</p>
<h2>Η Ολλανδική κυβέρνηση παραδίδει τα κλειδιά του εκπαιδευτικού συστήματος
στη Microsoft</h2>
<!-- First paragraph copied from
https://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.en.html -->
<p>Η Ολλανδική κυβέρνηση θέλει να προσδέσει τα σχολεία της χώρας σε έναν
μοναδικό προμηθευτή για τα επόμενα χρόνια. Οι Ολλανδοί σπουδαστές που
χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό ή συσκευές που δεν υποστηρίζουν το
Silverlight θα βρεθούν αποκλεισμένοι από τα διασυνδεδεμένα σχολικά συστήματα
εξαιτίας της χρήσης ιδιοκτησιακής τεχνολογίας και κλειστών προτύπων.
Η Marja Bijsterveldt, η γραμματέας για την εκπαίδευση, πρόσφατα είπε
ότι είναι απρόθυμη να υπαγορεύσει την πολιτική της Ολλανδικής κυβέρνησης
για τα Ανοιχτά Πρότυπα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντίθετα, η κυβέρνηση
θα αποδεχθεί ένα μακροπρόθεσμο κλείδωμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
στους προμηθευτές.</p>
<p>Με τη <a href="/activities/nledu/nledu.html">δική μας ενημερωτική δράση</a>,
οι εθελοντές του FSFE στην Ολλανδία
<!-- starting from here it is the first paragraph
of https://fsfe.org/activities/nledu/nledu.en.html --> θέλουν να δώσουν τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση
και σε όλα τα άλλα δημόσια ιδρύματα, είτε είναι σε διαδικτυακή σύνδεση είτε
όχι, πιέζοντας για την υποχρεωτική χρήση Ανοιχτών Προτύπων και την εγγυημένη,
ανεξάρτητη από πλατφόρμες πρόσβαση σε όλα τα διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα.
Αυτό θα επιτρέψει σε σπουδαστές και τους γονείς τους να χρησιμοποιούν
Ελεύθερο Λογισμικό και έτσι να επενδύσουν στη δυνατότητά τους για ανάπτυξη
και προσωπική εξέλιξη.</p>
<h2>Μόνο ο συναγερμός πυρός μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό</h2>
<p>Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για τη συνηγορία υπέρ του Ελεύθερου
Λογισμικού: μέχρι το
<a href="http://blog.padowi.se/2011/11/14/fscons-2011/">τέλος του FSCONS</a>,
το FSFE ηγήθηκε μιας αφιερωμένης
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=840">ενότητας ομιλιών για το Ελεύθερο
Λογισμικό στην Πολιτική</a>,
Ο Richard Stallman έδωσε την κεντρική ομιλία, υπήρχαν πολλές άλλες ομιλίες για
το Ελεύθερο Λογισμικό
(π.χ. διαβάστε <a href="http://sny.no/2011/11/fscons-hacktivism.html">το
άρθρο από το ιστολόγιο του διαχειριστή του ιστοχώρου μας</a>), το FSFE
στελέχωσε ένα περίπτερο και στο FSCONS και στο
<a href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=359">the Open Rhein Ruhr (Γερμανία)
</a>, ο Erik Josefsson παρέλαβε το
<a href="/news/2011/news-20111114-01.html">Nordic Free Software Award</a> και
είχαμε μια <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=836">ημερίδα του FSFE</a>
μία ημέρα πριν το συνέδριο. Στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε την
κοινωνική εκδήλωση του FSCONS με έναν συναγερμό πυρκαϊάς. (Ο εκδότης του
δελτίου αυτού ακόμη πιστεύει ότι ο συναγερμός ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης
συνωμοσίας).</p>
<p>Στην ημερίδα πριν από το FSCONS, ο Sam Tuke διοργάνωσε το <a
href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=836">δεύτερο αγώνισμα για τη δράση
PDFreaders</a> μετά από
<a href="https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=191">ένα αντίστοιχο στο Ηνωμένο
Βασίλειο</a>. Οι 11 συμμετέχοντες έλεγξαν πολλούς ιστοχώρους από
<a href="/activities/pdfreaders/buglist.html">τη λίστα με τα σφάλματα</a>
και μετέφρασαν
<a href="/activities/pdfreaders/letter.html">την επιστολή</a> και
<a href="/activities/pdfreaders/petition.html">το κείμενο συλλογής υπογραφών</a>
στα Σουηδικά.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Daniel Melin, Henri Nordstrom και Josef Andersson
για όλα!</p>
<p>Ο έως τώρα βαθμός επιτυχίας μας: 511 από 2081 (24%) αναφερθέντες δημόσιοι
ιστότοποι έχουν αφαιρέσει τη διαφημιστική καταχώρηση μη-ελεύθερου λογισμικού.
1938 άτομα, 58 οργανισμοί και 56 επιχειρήσεις έχουν υπογράψει
<a href="/activities/pdfreaders/petition.html">το κείμενο συλλογής υπογραφών</a>.</p>
<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Το περιφερειακό δικαστήριο του Βερολίνου
<a href="/news/2011/news-20111110-01.html">απέρριψε τις αιτιάσεις της AVM
για την απαγόρευση τρίτων να τροποποιούν λογισμικό με άδεια χρήσης
GNU GPL</a>.
Το <a href="http://gpl-violations.org">gpl-violations.org</a> και το FSFE
καλωσορίζουν την απόφαση αυτή. Όταν λάβουμε το σκεπτικό της απόφασης,
θα σας ενημερώσουμε στην
<a href="/news/news.html">ενότητα των ειδήσεων</a>. </li>
<li>Μαζί με άλλες έξι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
<a href="/news/2011/news-20111122-01.html">το FSFE έχει παροτρύνει το
Κοινοβούλιο</a> να δημοσιοποιήσει τη σύνοδο της επιτροπής για την ACTA,
ώστε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να σχηματίσουν γνώμη για το θέμα.</li>
<li>Ο Mirko Boehm ασχολείται με το KDE από το 1997 και ήταν διοικητικό μέλος
του KDE e.V. από το 1999 έως το 2006. Αυτόν το μήνα ο Chris Woolfrey
<a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=477">συζήτησε μαζί
του στις συνεντεύξεις στην Κοινότητα</a>.</li>
<li>Από <a href="https://planet.fsfe.org">τη σύνοδο πλανητών</a>: </li>
<ul>
<li>Ενημέρωση με νομικές ειδήσεις από <a
href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2011/11/free-software-legal-news-weekly-november-1-6-2011/">1–6 Νοεμβρίου</a> και <a
href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2011/11/free-software-legal-news-weekly-november-7-13-2011/">7–13 Νοεμβρίου</a>
παρουσιάζουν οι Hugo Roy και Martin Husovec.</li>
<li>Πόσες αρχές καλής πρακτικής υπάρχουν στην προπτυχιακή εκπαίδευση; <a
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2011/11/seven-principles-for-good-practice-in-undergraduate-education/">Ο Guido
Arnold λέει ότι υπάρχουν επτά</a>, όπως ακριβώς και στα ωραία παραμύθια!
Συμφωνείτε; Συζητήστε το με
<a href="/freesoftware/education/education.html">την ομάδα εκπαίδευσης</a>.</li>
<li>Ο Karsten μάς πληροφορεί για <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/10/28/free-software-policy-issues-at-linuxcon-europe/">τα
τρέχοντα ζητήματα πολιτικής του Ελεύθερου Λογισμικού</a>, τα οποία
παρουσίασε στο Linuxcon Europe.</li>
<li>Ενδιαφέρεστε για κινητό με 100% Ελεύθερο Λογισμικό; Και ποιο
χρησιμοποιείτε προς το παρόν; Ο Timo Jyrinki έχει ένα <a
href="http://losca.blogspot.com/2011/11/on-discussing-free-software-mobile.html">
ενδιαφέρον σχόλιο για την ελεύθερη τηλεφωνία</a>.</li>
<li>Ο Erik Josefsson μιλάει σχετικά με εργαλεία Ελεύθερου Λογισμικού για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο FSCONS, τώρα ο Karsten έγραψε γι' αυτό <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/11/12/scraping-data-from-the-european-parliament/">στο
ιστολόγιό του</a>.</li>
<li>θέλετε να τραβήξετε τις δικές σας πανοραμικές φωτογραφίες του χειμώνα;
<a href="https://blogs.fsfe.org/mkesper/?p=148">Ο Michael Kesper περιγράφει
</a>
πώς μπορείτε να το κάνετε. Ενώ επισκέπτεστε το ιστολόγιο του Michael,
μπορείτε επίσης να διαβάσετε <a
href="https://blogs.fsfe.org/mkesper/?p=145">πώς να εγκαταστήσετε το
Debian εύκολα</a>.</li>
<li> Ο <a href="https://blogs.fsfe.org/boukouvalas/?p=384"> Kostas
Boukouvalas γράφει</a> για την ανάπτυξη της ομάδας του για το Ελεύθερο
Λογισμικό στα χρόνια 2007–2011.</li>
<li>Ο αντιπρόσωπος της Κοινότητας <a
href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2011/11/add-duck-duck-go-as-a-search-engine-in-gnome-shell/">Hugo
Roy εξηγεί</a> πώς να προσθέσετε τη μηχανή αναζήτησης DuckDuckGo στο
Gnome Shell.</li>
<li>Και <a
href="http://autoverse.net/2011/08/05/open-web-apps-its-not-just-the-future-its-also-cool/">
ο Nikos Roussos επιχειρηματολογεί</a>: Οι εφαρμογές ιστού Ελεύθερου
Λογισμικού δεν είναι μόνο το μέλλον, είναι και ευχάριστες.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για Ασφαλή Εκκίνηση,
όχι για Περιοριστική Εκκίνηση!</h2>
<p>Η Microsoft έχει ανακοινώσει ότι αν οι κατασκευαστές υπολογιστών επιθυμούν
να διανείμουν μηχανήματα με το λογότυπο συμβατότητας Windows 8, θα πρέπει να
εφαρμόσουν ένα μέτρο που καλείται «Ασφαλής Εκκίνηση» (Secure Boot). Το μέτρο
αυτό υποτίθεται ότι αυξάνει την ασφάλεια των υπολογιστών σας, αλλά εκφράζουμε
την ανησυχία μας ότι οι κατασκευαστές υλικού θα εφαρμόσουν αυτούς τους
περιορισμούς εκκίνησης με τρόπο που θα σάς απαγορεύει να εκκινήσετε τον
υπολογιστή με οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός των Microsoft Windows.
Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας:</p>
<ul>
<li>Πάρτε μέρος στη μετάφραση <a
href="https://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/statement">αυτής
της δήλωσης</a>. (<a
href="https://blogs.fsfe.org/repentinus/english/2011/11/15/estonian-translations-personal-experience-and-an-appeal-for-co-translators/">Ο Heiki Ojasild
έδωσε κάποιους καλούς λόγους</a> για να δηλώσετε συμμετοχή στην <a
href="/contribute/translators/">ομάδα μεταφραστών</a>, αλλά επίσης μπορείτε
να στείλετε τις μεταφράσεις σας στο <a
href="mailto:translators@lists.fsfe.org">translators@lists.fsfe.org</a>.)</li>
<li>Υπογράψτε <a
href="https://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/statement">τη
δήλωση</a> και εσείς και ζητήστε από την οικογένεια, από φίλους,
συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.</li>
</ul>
<p>Μέχρι τώρα 20,562 άτομα έχουν υπογράψει τη δήλωση, διακηρύσσοντας με
σαφήνεια ότι θέλουν να έχουν επιλογή. Χρειαζόμαστε περισσότερες υπογραφές
για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους προμηθευτές υλικού ότι πρέπει
να μάς επιτρέπουν να εγκαθιστούμε Ελεύθερο Λογισμικό στους υπολογιστές μας.</p>
<p>Ευχαριστίες προς όλα τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">Μέλη</a>
και τους
<a href="/donate/thankgnus.html">δωροθέτες</a> που καθιστούν εφικτή την
εργασία μας,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software
Foundation Europe)</a><br />
<a href="/news/news.rss">Τα νέα του FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση Ιστολογίων της
Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->