Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

178 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2011-02-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2011</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2011</h1>
<h2>Αφήστε ένα αρχειοκιβώτιο για τα ελεύθερα βίντεο από τον ιστό</h2>
<p>
Τα βίντεο στο διαδίκτυο συχνά και στην κυριολεξία αποδεικνύονται ενόχληση για
τους χρήστες Ελεύθερου Λογισμικού. Πολλοί ιστότοποι απαιτούν το μη-ελεύθερο
πρόσθετο για βίντεο flash για να παίξει το βίντεο. Ίσως και οι φίλοι σας
αναρωτιούνται γιατί δεν μπορείτε να δείτε βίντεο από το youtube μέσα από
τον περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε και νομίζουν ότι είστε το φρικιό που
κατεβάζει βίντεο με το
<a href="http://rg3.github.com/youtube-dl/">youtube-dl</a>. Με το
<a href="http://www.gnu.org/software/gnash/">gnash</a> και άλλα προγράμματα
που παίζουν απ' ευθείας βίντεο τύπου flash, η κατάσταση βελτιώνεται. Αλλά το
flash είναι έτσι κι αλλιώς μια πονεμένη ιστορία και για τους χρήστες και για
τους προγραμματιστές Ελεύθερου Λογισμικού.
</p>
<p>
Η ανάπτυξη του HTML5 αποδείχθηκε ευκαιρία για την απαλλαγή από το πρόβλημα.
Επιτρέπει στον χρήστη να παίζει ήχο και εικόνα μέσα από τον περιηγητή ιστού.
Αλλά υπήρχε διχογνωμία ποιο αρχειοκιβώτιο για βίντεο να χρησιμοποιηθεί:
το H.264, το <a href="http://www.webmproject.org/">WebM</a> ή το
<a href="http://www.theora.org/">Ogg Theora</a>; Ο οργανισμός MPEG LA απαιτεί
από τους προγραμματιστές που υλοποιούν το H.264 να συμφωνήσουν σε μια άδεια
χρήσης πατέντας που είναι ασύμβατη με το Ελεύθερο Λογισμικό. Έτσι θα μπορούσαμε
να είχαμε καταλήξει να εξαρτώμαστε και πάλι από μη-ελεύθερο λογισμικό για να
δούμε βίντεο.
</p>
<p>
Αλλά τώρα η <a href="http://blog.chromium.org/2011/01/html-video-codec-support-in-chrome.html">Google</a>
ανακοίνωσε την αναστολή της υποστήριξης για τον επιβαρυμένο με πατέντες τύπο
H.264 και την υποστήριξη ελεύθερων μόνο τύπων κωδικοποίησης. Ως ο μεγαλύτερος
πάροχος βίντεο από τον ιστό η απόφαση της Google είναι ένα τεράστιο βήμα για
την απόρριψη μη-ελεύθερου λογισμικού για βίντεο. Ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός
FSF εξέδωσε ένα
<a href="http://www.fsf.org/news/supporting-webm">δελτίο τύπου για το θέμα
αυτό</a> και εγώ (Matthias)
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=719">έδωσα μια συνέντευξη για αυτό στο
Dradio Wissen</a> (στα Γερμανικά).
</p>
<p>
Τώρα έχει φθάσει η στιγμή για να βοηθήσουμε την υιοθέτηση του WebM, ενός
ελεύθερου τύπου βίντεο: ελάτε σε επαφή με τους διαχειριστές ιστοτόπων και
ζητήστε τους να διανέμουν βίντεο σε WebM και να ξεφορτωθούν το H.264.
</p>
<h2>Νέα ρούχα για το FSFE</h2>
<p>
Για πολλούς το πρώτο σημείο επαφής με το FSFE είναι ο ιστότοπος. Μετά από
μήνες εργασίας από την
<a href="/contribute/web/web.html">Ομάδα Ιστού του FSFE</a> ένας νέος
σχεδιασμός για τον ιστοχώρο ξεκίνησε και περιλαμβάνει φρεσκάρισμα στην όψη,
βελτιωμένη υποδομή και νέα χαρακτηριστικά. Εδώ είναι ο κατάλογος με τα
νέα χαρακτηριστικά:
</p>
<ul>
<li><a href="webcal://fsfe.org/events/events.ics">iCal feed</a>
των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του FSFE</li>
<li><a href="/news/newsletter.html">Λήψη των ενημερωτικών δελτίων του FSFE</a>
με επιλογή γλώσσας</li>
<li>Ομαδοποίηση με ετικέτες για τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις, που επιτρέπει
δυναμική δημιουργία ενημερωτικών ροών για ειδικά θέματα (χρήσιμη για σελίδες
εθνικού ενδιαφέροντος και αρχικές σελίδες θεμάτων όπως τα "Νέα από την ΕΕ")·
<a href="/contribute/web/tagging.html">τεκμηρίωση για αυτά έχει
προστεθεί</a></li>
<li>Βελτιωμένη <a href="/contact/local.html">σελίδα επικοινωνίας για εθνικές
ομάδες</a> με περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους σε προφίλ μελών</li>
<li>Βελτιωμένη <a href="/about/team.html">σελίδα για την ομάδα-πυρήνα</a>
με avatars για τα μέλη</li>
<li>Νέο σύστημα αποθήκευσης και εμφάνισης μετα-δεδομένων για
<a href="/freesoftware/standards/eifv2.html">δημοσιευμένα άρθρα</a> τα οποία δίνουν
μια συστηματική παρουσίαση σημαντικής αρθρογραφίας</li>
</ul>
<h2>Κάτι τελείως διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Έχουμε στείλει επιστολή στις Γερμανικές αρχές ανταγωνισμού για να
μοιραστούν μαζί μας τις ανησυχίες για την πώληση των πατεντών της Novell
σε μια κοινοπραξία με το όνομα CPTN που αποτελείται από τις Microsoft,
Oracle, Apple και EMC. Διαβάστε τις λεπτομέρειες στο
<a href="/news/2011/news-20110113-02.html">δελτίο τύπου</a> μας και
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/01/12/why-were-concerned-about-the-sale-of-novells-patents/">στο άρθρο από το ιστολόγιο του Karsten</a>.</li>
<li>Εκλογές στην Κοινότητα για μια θέση στη ΓΣ: Τον Φεβρουάριο τα Μέλη μπορούν
να επιλέξουν υποψήφιο για τη θέση της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση του FSFE.
<a href="https://wiki.fsfe.org/election11">Δείτε όσους έθεσαν υποψηφιότητα</a>
και επιλέξτε. Αν δεν είστε ακόμη Μέλος,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">εγγραφείτε τώρα</a> και συμμετάσχετε
και εσείς στην επιλογή.</li>
<li>Συνέντευξη στην Κοινότητα: Η παλαίμαχη στην πολιτική
<a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=233">Anne Østergaard
συζητά</a> νέους τρόπους επηρεασμού της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την κλίμακα
της υποστήριξης στο Ελεύθερο Λογισμικό στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη
σημασία της τοπικής κουλτούρας στις δράσεις της κοινότητας.</li>
<li>Υπάρχουν πολλά
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=399">καλά πράγματα για ανάγνωση</a>.
Οι πατέντες σίγουρα δεν είναι κάτι που θα απολαύσετε. Αν αυτή η
προειδοποίηση δεν σας αποτρέπει από τη ανάγνωσή τους, η Matija έγραψε
στο ιστολόγιό της το άρθρο
<a href="http://matija.suklje.name/?q=node/220">"Reading patents
made easier?"</a>.</li>
<li>Θέλετε μερικές τηγανιτές πατάτες μαζί με το FSFE; Όπως κάθε χρόνο θα έχουμε
ισχυρή παρουσία με περίπτερο στη
<a href="http://www.fosdem.org/2011/">FOSDEM</a> με πολλούς εθελοντές,
συντονιστές έργων, τον πρόεδρό μας και τον αντιπρόεδρο. Προσδοκούμε να έχουμε
συζητήσεις στο περίπτερό μας μετά από την παρουσίαση του
<a href="http://www.fosdem.org/2011/schedule/event/powerfreedomsoftware">Karsten</a> και
<a href="http://www.fosdem.org/2011/schedule/event/nonfreeadvertisement">τη
δική μου</a> καθώς επίσης και να δοκιμάσουμε τις πατάτες ή να έχουμε μια μπύρα
μαζί σας.</li>
<li>Σύνδεσμοι για το Ελεύθερο Λογισμικό και τη Νομοθεσία· η Matija, μέλος της FTF, άρχισε να δημοσιεύει νομικές ειδήσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό:
<a href="http://matija.suklje.name/?q=node/214">Free Software &amp; law related links</a> (<a href="http://matija.suklje.name/?q=node/218">part 2</a>).</li>
<li>Μπορείτε να κάνετε πολλά (ωραία ;) ) πράγματα με χειροπέδες: ο Richard
έγραψε για τα
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/practical.html">πρακτικά
πλεονεκτήματα</a> του να μη δένεστε χειροπόδαρα στην καθημερινή σας ζωή.</li>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε - Γίνετε μέλος της Ομάδας Ιστού</h2>
<p>
Η Ομάδα Ιστού του FSFE χρειάζεται βοήθεια! Χρειαζόμαστε νέες ιδέες και
προτάσεις καθώς επίσης και προγραμματιστές,
<a href="/contribute/designers/designers.html">σχεδιαστές</a>, και
<a href="/contribute/translators/translators.html">μεταφραστές</a>
για να βελτιώσουμε το fsfe.org ακόμη περισσότερο.
</p>
<ul>
<li>Εγγραφείτε στον
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/web">κατάλογο
παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομάδας Ιστού</a>
για να διαβάσετε τη συζήτηση για τρέχουσες και μελλοντικές αλλαγές
και υποβάλετε τα δικά σας ερωτήματα και σχόλια</li>
<li>Αναφέρετε σφάλματα του ιστοτόπου στον
<a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web">ιχνηλάτη προβλημάτων Ιστού</a>
(μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, και να θυμάστε ότι το
όνομα χρήστη που σάς αντιστοιχεί θα έχει κατάληξη -guest)</li>
<li>Υποβάλετε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο στον IRC δίαυλο της
Ομάδας Ιστού:
<a href="irc://irc.freenode.net/fsfe-web">#fsfe-web</a> στον freenode</li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->