Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

187 lines
15 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2010-10-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2010</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2010</h1>
<p>Σε αυτήν την έκδοση συζητάμε την παραπλανητική
διατύπωση «δίκαιοι, εύλογοι και χωρίς διακρίσεις όροι» ("fair,
reasonable and non-discriminatory terms", FRAND), εξηγούμε τι
κάνουμε για τα συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα και το
Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF),
και σας ενημερώνουμε για την τρέχουσα δράση μας για να μπει τέλος
σε διαφημίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από δημόσιους φορείς.</p>
<p>Το FSFE εόρτασε την Ημέρα για την Ελευθερία στο Λογισμικό
(Software Freedom Day) με μια ποικιλία τοπικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων. Διοργανώσαμε ομιλίες και περίπτερα σε Βερολίνο,
Βόννη, Αμβούργο, Κολωνία, Όφφενμπουργκ (Γερμανία), Ζυρίχη (Ελβετία)
και Χάγη (Ολλανδία).
<a href="/events/SFD-2010.html">Με τις δραστηριότητές μας</a>
προσεγγίσαμε νέο ακροατήριο και εξηγήσαμε γιατί το Ελεύθερο
Λογισμικό θα γίνει τόσο σημαντικό όσο η ελευθερία του τύπου
και η ελευθερία του συνέρχεσθαι.</p>
<h2>Γιατί η FRAND αποκλείει το Ελεύθερο Λογισμικό</h2>
<p><a href="/news/2010/news-20100907-01.html">Ζητήσαμε από Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις Ελεύθερου Λογισμικού</a> να συμμετάσχουν σε μια έρευνα
για τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη δυνατότητα αποδοχής της
ενσωμάτωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε βιομηχανικά πρότυπα.
Ένα κύριο θέμα στην έρευνα ήταν αν οι πατέντες που καλύπτουν πρότυπα
θα έπρεπε να αδειοδοτούνται ελεύθερες δικαιωμάτων (όπως συνιστά ο W3C),
ή αν αντίθετα θα έπρεπε να αδειοδοτούνται με τους αποκαλούμενους
«δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους» (FRAND). </p>
<p>FRAND είναι ένας λαθεμένος χαρακτηρισμός καθώς οι όροι συνήθως είναι
άδικοι, παράλογοι και κατάφωρα μεροληπτικοί ιδιαίτερα σε βάρος του
Ελεύθερου Λογισμικού. Στην πραγματικότητα οι FRAND είναι μόνο δίκαιοι
και εύλογοι για έναν μικρό κύκλο με τις ισχυρότερες εταιρείες λογισμικού.</p>
<p>Η καταβολή δικαιωμάτων 0.000001 σεντ ανά αντίγραφο για την υλοποίηση
ενός προτύπου μπορεί να φαίνεται δίκαιη από πρώτη ματιά, αλλά ένα τέτοιο
αντίτιμο θα καθιστούσε αδύνατη τη διανομή ενός προγράμματος ως Ελεύθερο
Λογισμικό. Το Ελεύθερο Λογισμικό υπερασπίζει το δικαίωμα διαμοιρασμού
με άλλους. Συνεπώς, όταν οι εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού εμπορεύονται
το λογισμικό τους δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι τελικά θα το
χρησιμοποιήσουν. Γίνεται αδύνατη η εκτίμηση του συνολικού ποσού των
οφειλόμενων δικαιωμάτων στους κατόχους των πατεντών· οι επιχειρήσεις
Ελεύθερου Λογισμικού δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν εκείνες του
ιδιοκτησιακού και το Ελεύθερο Λογισμικό στο σύνολό του θα υπονομευτεί.</p>
<p>Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού να ανταποκριθούν
σε αυτήν την έρευνα έτσι ώστε οι απόψεις τους να ακουστούν και τα
συμφέροντα του Ελεύθερου Λογισμικού να αντιπροσωπεύονται στα αποτελέσματα
της έρευνας. Δυστυχώς οι σιωπηρές υποθέσεις της έρευνας έκλιναν προς
τις μεγάλες πολυεθνικές με τους ειδικούς 'υπαλλήλους προτυποποίησης'
αποκλειστικά για την παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης. Η ανταπόκριση
που λάβαμε έδειξε ότι ήταν πολύ δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.
Θα υπογραμμίσουμε αυτό το γεγονός καθώς και τη γενική κριτική μας
στην επερχόμενη διαδικασία,
<a href="/freesoftware/standards/ps.html">όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν</a>.</p>
<h2>Νεφελώδες Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου</h2>
<p>Το Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF)
είναι ένα διεθνές φόρουμ πολιτικής συζήτησης των Ηνωμένων Εθνών, που
ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (World Summit on the Information
Society, WSIS). Παρακολουθούμε το IGF σε μόνιμη βάση για να διασφαλίσουμε
ότι οι πολιτικές συζητήσεις δεν θα απειλήσουν την ψηφιακή ελευθερία
γενικά και το Ελεύθερο Λογισμικό ειδικότερα. Ο Karsten ήταν παρών
στο Φόρουμ στο Βίλνιους, Λιθουανία και παρουσίασε την ομιλία του
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=391">"Data in the
cloud: Where do Open Standards fit in"</a>.</p>
<p>Προσέλκυσε την προσοχή σε πιθανές λύσεις στις απειλές του cloud computing,
όπως τη δυνατότητα οι χρήστες να λειτουργούν τους δικούς τους, με εύκολη
διαχείριση, πάντα συνδεδεμένους εξυπηρετητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να
προσφέρουν προδιαμορφωμένες υπηρεσίες ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
jabber και μικρο-ιστολογίων. Επίσης συζήτησε για τα YaCy, GNU Social,
Angel Applications κα άλλα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού τα οποία
παρουσιάζουν αποκεντρωμένες εναλλακτικές στις κυρίαρχες υπηρεσίες
ιδιοκτησιακού λογισμικού.</p>
<p>Τώρα εργαζόμαστε για να βρούμε τρόπους ενθάρρυνσης ευρύτερης
χρήσης εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούν κατανεμημένα υποδείγματα,
ώστε ο έλεγχος του λογισμικού να είναι επίσης κατανεμημένος
ανάμεσα στους χρήστες. Ως αποτέλεσμα έχουμε ενσωματώσει
<a href="http://www.yacy.net">την κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης Yacy</a>
στον ιστοχώρο μας και τώρα δοκιμάζουμε τα αποτελέσματα.
Ο αρχηγός της ομάδας προγραμματιστών Michael Christen θα μιλήσει
στην ενότητα των ομιλιών μας
<a href="/events/fscons-2010.html">'Divide and Reconquer: regaining control
of our communications'</a> στο FSCONS, το οποίο επικεντρώνει σε ζητήματα
συγκεντρωτισμού υπηρεσιών κλειδιών του Διαδικτύου.</p>
<h2>Διαφημίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού παρουσιάζονται από δημόσιους φορείς</h2>
<p>Καθημερινά δημόσιοι φορείς διαφημίζουν μη-ελεύθερο λογισμικό στους
ιστοτόπους τους. Έχουν συνδέσμους σε μη-ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης
αρχείων PDF και ως εκ τούτου συνιστούν στους επισκέπτες τους να
χρησιμοποιούν μη-ελεύθερο λογισμικό.
Το <a href="/freesoftware/society/democracy.html">μη-ελεύθερο λογισμικό
κάνει ζημιά στην κοινωνία</a>, και είναι ιδιαίτερα ακατάλληλο
για τους δημόσιους φορείς για να το υποστηρίζουν. Μερικοί δημόσιοι φορείς
πηγαίνουν μακρύτερα και δηλώνουν ότι η μόνη δυνατότητα είναι το άνοιγμα
τών PDF αρχείων να γίνεται με το ιδιοκτησιακό πρόγραμμα ανάγνωσης που
συνιστούν, το οποίο απλώς δεν ισχύει. Πολλά
<a href="http://www.pdfreaders.org">Ελεύθερου Λογισμικού προγράμματα
ανάγνωσης αρχείων PDF</a> υπάρχουν και παρέχουν στους χρήστες μια ξεκάθαρη
επιλογή για όποιο πρόγραμμα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.</p>
<p>Για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για αυτήν τη συμπεριφορά
ξεκινήσαμε μια νέα εκστρατεία PDF readers και ξεκινήσαμε τη
συλλογή αναφορών για τους παραβάτες φορείς καθώς επίσης
και τη συλλογή υπογραφών όσων συμφωνούν ότι αυτή η πρακτική
θα πρέπει να αλλάξει.</p>
<p>Αγγελίες για δωρεάν μη-ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης αρχείων PDF
είναι παρ' όλα αυτά διαφημίσεις για μη-ελεύθερο λογισμικό και εξαιτίας
αυτού δεν τα συμπεριλαμβάνουμε στον pdfreaders.org. Οι ιστότοποι του
δημοσίου δεν θα έπρεπε ούτε να τους περιέχουν καθώς η προβολή ενός
ιδιοκτησιακού προγράμματος ανάγνωσης σε βάρος άλλων παρέχει αθέμιτο
πλεονέκτημα και υποστηρίζει την ύπαρξη μονοπωλίων στο λογισμικό.</p>
<p>Από τις 13 Σεπτεμβρίου, εθελοντές από όλον τον κόσμο μας βοήθησαν
με την εκστρατεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλλει πάνω από
1369 εμφανίσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων σε 39 χώρες. 762 άτομα,
20 οργανώσεις και 21 επιχειρήσεις υπόγραψαν στη «Συλλογή Υπογραφών
για την Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από Ιστοτόπους
του Δημοσίου». Είναι καταπληκτικό ότι ο ιστότοπος της εκστρατείας
είναι διαθέσιμος σε 10, η συλλογή υπογραφών σε 11 και ο pdfreaders.org
σε 18 γλώσσες.</p>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε</h2>
<p>Αυτόν το μήνα σας ζητάμε να υποστηρίξετε την εκστρατεία μας PDFreaders:</p>
<ul><li>Βρείτε και <a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">αναφέρετε
καταχωρίσεις για μη-ελεύθερο λογισμικό</a> σε ιστοχώρους που ανήκουν σε
δημόσιους φορείς.</li>
<li>Υπογράψτε τη <a href="/activities/pdfreaders/petition.html">Συλλογή
Υπογραφών για την Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από
Ιστοτόπους του Δημοσίου</a>. </li>
<li>
<a href="/contribute/translators/translators.html">Μεταφράστε τους ιστοτόπους
αυτής της εκστρατείας στη γλώσσα σας</a>.</li>
<li>Ανακαλύψτε αν είναι <a href="https://blogs.fsfe.org/maelle/?p=60">παράνομο
για τους δημόσιους φορείς να παρέχουν αθέμιτη διαφήμιση σε συγκεκριμένες
εταιρείες στη χώρα σας</a> και ενημερώστε μας για αυτό.</li>
<li>Ανακαλύψτε και ενημερώστε μας πόσα χρήματα θα κόστιζε στη χώρα σας
να βάλετε μια online διαφήμιση σε ιστοτόπους συγκριτικά με εκείνους των
δημόσιων φορέων που έχουν αναρτήσει τη διαφήμιση.</li>
<li>Ενημερώστε άλλους για την εκστρατεία και τι μπορούν να κάνουν
για να βοηθήσουν.</li></ul>
<p>Χαιρετισμούς,<br /> <a href="/about/people/kirschner/kirschner.html">Matthias
Kirschner</a>- FSFE</p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Νέα</a><br />
<a href="/events/events.rss">Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="frand"/>
<tag key="pdfreaders"/>
<tag key="campaigns"/>
<tag key="pdfreaders"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->