Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符

nl-200909.nl.xhtml 12KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-12" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - september 2009</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE Nieuwsbrieg - september 2009</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. De Software Freedom Day was deze maand één van de belangrijkste
 10. evenementen voor de de Vrije Softwaregemeenschap. De FSFE heeft
 11. op deze dag samen met enkele Fellows evenementen georganiseerd
 12. in Leipzig, Wenen en Hamburg. Onze Fellows hebben ook in grote
 13. mate bijgedragen aan het succes van onze campagne "Informeer bij
 14. uw kandidaat" tijdens de Duitse verkiezingen.
 15. </p>
 16. <p>
 17. De voorzitter van de FSFE gaf zijn mening over de mogelijke
 18. schikking die getroffen zal worden in de "browser zaak" tegen
 19. Microsoft. We gebruiken nu Identi.ca als micro-blog platform. En
 20. twee nieuwe stagiairs zijn aan het werk gegaan. We stellen ze in
 21. deze nieuwsbrief aan u voor.
 22. </p>
 23. <p align="right">
 24. <a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
 25. </p>
 26. <h3>Inhoudstafel</h3>
 27. <ol>
 28. <li>
 29. <a href="#1" name="TOC1">FSFE aan EC: Verkwist deze unieke kans
 30. niet door akkoord te gaan met een haastige overeenkomst.</a></li>
 31. <li>
 32. <a href="#2" name="TOC2">Fellowshipinterview: Andreas Tolf
 33. Tolfsen</a></li>
 34. <li>
 35. <a href="#3" name="TOC3">De tweede Fellowship
 36. Jabbervergadering, 22 september</a></li>
 37. <li>
 38. <a href="#4" name="TOC4">Festiviteiten op Software Freedom Day,
 39. 19 september</a></li>
 40. <li>
 41. <a href="#5" name="TOC5">De FSFE gebruikt nu Vrije Software
 42. micro-blog Identi.ca</a></li>
 43. <li>
 44. <a href="#6" name="TOC6">Welkom, Hugo Roy en Lena Simon: nieuwe
 45. stagiairs in Berlijn</a></li>
 46. <strong>In de kijker</strong>
 47. <li>
 48. <a href="#7" name="TOC7">Vrije Software eist een plaatsje in de
 49. Duitse verkiezingscampagnes</a></li>
 50. <strong>Terugblik ...</strong>
 51. <li><a href="#8" name="TOC8">Europese Unie tegen Microsoft: een
 52. overwinning voor Vrije Software</a></li>
 53. <strong>Toekomstige evenementen</strong>
 54. <li>
 55. <a href="#9" name="TOC9">Commerciële pakketten: een nieuw
 56. aanbod waarmee men de FSFE kan ondersteunen</a></li>
 57. </ol>
 58. <p></p>
 59. <h3><a name="1"/>
 60. FSFE aan EC: Verkwist deze unieke kans niet door akkoord te gaan
 61. met een haastige overeenkomst.
 62. </h3>
 63. <p>
 64. Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, gaf zijn mening over het
 65. recente bericht dat Europees Commissaris voor concurrentie Neelie
 66. Kroes alle belangrijke dossiers die nog lopende zijn, wil afronden
 67. voor het einde van haar mandaat in november. Twee van die zaken
 68. gaan over het anti-concurrentieel gedrag van Microsoft in de
 69. browsermarkt en de praktijken van dit bedrijf om andere spelers
 70. op de markt uit te sluiten van interoperabiliteit met haar
 71. desktoptoepassingen. Karsten legt in zijn artikel uit waarom het
 72. aanbod dat Microsoft maakt onvoldoende is, welk de minimale
 73. voorwaarden zijn die Vrije Softwareorganisaties in een schikking
 74. willen vinden en vraagt aan commissaris Kroes om deze unieke
 75. kans om de eerlijke concurrentie in de Europese IT-markt te
 76. herstellen niet te verkwisten door akkoord te gaan met een haastig
 77. opgestelde overeenkomst.</p>
 78. <ul>
 79. <li>
 80. <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=263">
 81. http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=263</a></li>
 82. </ul>
 83. <h3><a name="2"/>
 84. Fellowshipinterviews: Andreas Tolf Tolfsen
 85. </h3>
 86. <p>
 87. Andreas Tolf Tolfsen werd deze maand geïnterviewd door Stian Rødven
 88. Eide. Hij werkt bij Opera Software en zet zich geregeld in voor
 89. de bescherming van digitale vrijheden. Andreas vertelt in het
 90. interview over HTML5, Electroniic Frontier Norway en muziek.
 91. </p>
 92. <ul>
 93. <li>
 94. <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/andreas-tolf-tolfsen/">
 95. http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/andreas-tolf-tolfsen/</a></li>
 96. </ul>
 97. <h3><a name="3"/>
 98. De tweede Fellowship Jabbervergadering, 22 september
 99. </h3>
 100. <p>
 101. Na de positieve ervaringen met de Jabbervergadering tijdens de
 102. eerste Fellowshipverkiezing organiseerden we op 22 september een
 103. tweede vergadering. Tussen 19.00 uur en 20.30 bezochten
 104. verschillende Fellows ons in onze virtuele kamer:
 105. conference.jabber.fsfe.org. Matthias Kirschner, Fellowship
 106. coördinator, en Torsten Grote, vertegenwoordiger van de
 107. Fellowship in de AV, beantwoorden verschillende vragen. Het
 108. belangrijkste thema was de rol van de Algemene Vergadering bij de
 109. FSFE en de procedures om er aan deel te nemen. Er werd ook
 110. gepraat over Vrije Software in het onderwijs, een interessant
 111. thema voor een volgende Jabbervergadering. Meer informatie over
 112. deze volgende vergadering zal binnenkort gepubliceerd worden.
 113. </p>
 114. <h3><a name="4"/>
 115. Festiviteiten op Software Freedom Day, 19 september</h3>
 116. <p>
 117. Al vijf jaar lang is Software Freedom Day (SFD) het perfecte
 118. excuus voor 'hactivisten' om op verschillende plaatsen ter wereld
 119. Vrije Software en de achterliggende principes te kunnen
 120. vieren. Wereldwijd hebben meer dan 500 teams zicht geregistreerd
 121. voor het evenement. Enkele lokale Fellowshipgroepen van de FSFE
 122. namen deel aan evenementen in Wenen en Leipzig. Op de SFD in
 123. Hamburg organiseerden we een stand.
 124. </p>
 125. <ul>
 126. <li>
 127. <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=354">
 128. http://blogs.fsfe.org/mk/?p=354</a></li>
 129. <li>
 130. <a href="http://blogs.fsfe.org/gollo/2009/09/23/software-freedom-party-in-vienna/">
 131. http://blogs.fsfe.org/gollo/2009/09/23/software-freedom-party-in-vienna/</a></li>
 132. <li>
 133. <a href="http://softwarefreedomday.org/">
 134. http://softwarefreedomday.org/</a></li>
 135. </ul>
 136. <h3>
 137. <a name="5"/>
 138. De FSFE gebruikt nu Vrije Software micro-blog Identi.ca
 139. </h3>
 140. <p>
 141. Verschillende personen met sleutelposities in onze organisatie
 142. gebruiken sinds kort de Vrije Software micro-bloggingdienst
 143. Identi.ca om korte boodschappen te verspreiden en interessante
 144. links te delen. Op Identi.ca bestaat de groep "fsfe" waarop men
 145. zich kan inschrijven om de meest recente informatie te krijgen
 146. over onze activiteiten. We hebben ook enkele algemene tags
 147. geïntroduceerd zoals #fellowship, #pdfreaders en #dfd, waarvan
 148. we het gebruik ten stelligste aanraden. Matthias Kirschner,
 149. Fellowshipcoördinator, publiceerde een blog over de manier waarop
 150. we van Identi.ca gebruik willen maken.
 151. </p>
 152. <ul>
 153. <li>
 154. <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=327">
 155. http://blogs.fsfe.org/mk/?p=327</a></li>
 156. <li>
 157. <a href="http://identi.ca/group/fsfe">
 158. http://identi.ca/group/fsfe</a></li>
 159. </ul>
 160. <h3><a name="6"/>
 161. Welkom, Hugo Roy en Lena Simon: nieuwe stagiairs in Berlijn
 162. </h3>
 163. <p>
 164. Vanaf 1 september werken twee nieuwe, jonge, gemotiveerde
 165. stagiairs bij de FSFE. Hugo Roy en Lena Simon. Hugo komt uit
 166. Frankrijk en blijft bij ons tot mei 2010. Hij zal zich vooral
 167. toeleggen op beleidszaken en juridische aspecten. Lena komt uit
 168. Duitsland en help ons gedurende 1 maand met het opstarten van ons
 169. nieuwe kantoor in Berlijn. Ze heeft ons ook al goed geholpen bij
 170. de campagne "Informeer bij uw kandidaat". We zijn blij met hun
 171. hulp en zijn ervan overtuigd dat hun werk zal bijdragen aan onze
 172. vooropgestelde doelen. Welkom Hugo and Lena!
 173. </p>
 174. <ul>
 175. <li>
 176. <a href="http://blogs.fsfe.org/hugo/">
 177. http://blogs.fsfe.org/hugo/</a></li>
 178. <li>
 179. <a href="http://blogs.fsfe.org/lsimon/">
 180. http://blogs.fsfe.org/lsimon/</a></li>
 181. </ul>
 182. <h2>In de kijker</h2>
 183. <h3><a name="7"/>
 184. Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse
 185. verkiezingscampagnes
 186. </h3>
 187. <p>
 188. Voor de Duitse verkiezingen 2009 hebben leden van de Duitse
 189. afdeling met de hulp van verschillende Fellows en vrijwilligers
 190. het thema "Vrije Software" in de politieke debatten gebracht. De
 191. campagne "informeer bij uw kandidaat!" peilde bij kandidaten
 192. uit verschillende partijen naar hun visie op de principes van
 193. Vrije Software, Open standaarden en de verspreiding
 194. ervan. Matthias Kirschner zei:"Wij willen dat politici met dit
 195. thema in aanraking komen en mensen uit de Vrije
 196. Softwaregemeenschappen motiveren om hierover met hun kandidaten
 197. te praten."
 198. </p>
 199. <p>
 200. Tijdens de verkiezingperiode werden de vragen die Fellows en
 201. andere vrijwilligers opstelden, doorgestuurd naar
 202. vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. We
 203. hebben hun antwoorden verzameld, geordend en samengevat op onze
 204. Fellowship wiki. Dankzij de hulp van Matthias en Lena hebben we
 205. 26 antwoorden kunnen verzamelen (op 35 aangeschreven
 206. personen). Het initiatief kreeg veel media-aandacht tijdens de
 207. Duitse verkiezingen. ANSOL, een geassocieerde organisatie, heeft
 208. een gelijkaardig initiatief opgestart tijdens de nationale
 209. verkiezingen in Portugal, die gelijktijdig plaatsvonden. Beide
 210. projecten hebben bij elkaar inspiratie gevonden.
 211. </p>
 212. <ul>
 213. <li>
 214. <a href="http://www.fsfe.org/campaigns/btw09/btw09.html">
 215. http://www.fsfe.org/campaigns/btw09/btw09.html</a></li>
 216. </ul>
 217. <p>Relevante links:</p>
 218. <ul>
 219. <li>
 220. <a href="http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090921-01.html">
 221. http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090921-01.html</a></li>
 222. <li>
 223. <a href="http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090908-01.html">
 224. http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090908-01.html</a></li>
 225. <li>
 226. <a href="http://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">
 227. http://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009</a></li>
 228. <li>
 229. <a href="http://ansol.org/politica/legislativas2009">
 230. http://ansol.org/politica/legislativas2009</a></li>
 231. </ul>
 232. <h2>Terugblik</h2>
 233. <h3><a name="8"/>
 234. Europese Unie tegen Microsoft: een overwinning voor Vrije
 235. Software
 236. </h3>
 237. <p>
 238. De antitrustzaak van de Europese Unie tegenover Microsoft werd in
 239. september 2007 eindelijk beëindigd. Het Gerecht van eerste aanleg
 240. van de Europese Gemeenschappen vond Microsoft schuldig aan het
 241. bewust verhinderen van interoperabiliteit en bevestigde de
 242. verplichting aan Microsoft voor het bekendmaken van de
 243. documentatie over hun protocollen. Deze documenten zijn nu
 244. gepubliceerd en worden gebruikt door de ontwikkelaars van Samba
 245. en verschillende andere projecten. De FSFE en het Samba-team
 246. raakten in de zaak betrokken als belanghebende derde partij. Onze
 247. bijdragen zijn cruciaal gebleken in deze beslissende
 248. overwinning. Vandaag is de uitspraak in deze zaak nog steeds een
 249. baken in de strijd tegen monopolies in de softwaremarkt.
 250. </p>
 251. <ul>
 252. <li>
 253. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q4/000187.html">
 254. Persbericht</a></li>
 255. </ul>
 256. <h2>Toekomstige evenementen</h2>
 257. <h3><a name="9"/>
 258. Commerciële pakketten: een nieuw aanbod waarmee men de FSFE kan
 259. ondersteunen
 260. </h3>
 261. <p>
 262. Aan bedrijven die ons werk voor Vrije Software willen
 263. ondersteunen bieden we pakketten aan met commerciële diensten die
 264. verband houden met Vrije Software. Deze diensten omvatten onder
 265. andere een Vrije Software Hotline, gepersonaliseerde workshops,
 266. twee-maandelijkse telefoongesprekken met updates, een jaarlijks
 267. netwerkdiner en nog veel meer. Binnenkort zullen de details over
 268. deze pakketten gepubliceerd worden via:
 269. </p>
 270. <ul>
 271. <li><a href="">http://fsfe.org/news/</a></li>
 272. </ul>
 273. <p></p>
 274. <p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
 275. <a href="http://fsfe.org/news/newsletter.html">
 276. http://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 277. <p>
 278. U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
 279. ondersteunen via
 280. </p>
 281. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">
 282. http://fellowship.fsfe.org/join</a>
 283. <a href="http://fsfe.org/contribute/contribute.html">
 284. http://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 285. <p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
 286. <a href="http://fsfe.org/order/order.html">
 287. http://fsfe.org/order/order.html</a>
 288. </body>
 289. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 290. </html>
 291. <!--
 292. Local Variables: ***
 293. mode: xml ***
 294. End: ***
 295. -->