Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

229 lines
10 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-08-13" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Bülteni - Temmuz 2009 </title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Bülteni - Temmuz 2009</h1>
<p>Bu ay etkinliklerle doluydu, ama aldığımız bir haber
hepsinin üzerine kara bir bulut gibi çöktü. Özgür Yazılım'ın saygı duyulan
ve öne çıkan savunucularından biri, aynı zamanda da bir dostumuz olan
Richard Rothwell'in ölüm haberini aldık. Mekânında huzur içinde yatmasını diliyoruz.
</p>
<p>Bu ayın önemli etkinlikleri: Almanya takımımızın OpenRuhr girişimini
desteklemesi, WIPO tarafından düzenlenen bir konferansa katılımımız,
Berlin'de yapılan ilgi çekici bir kardeşlik toplantısı, Nantes'deki RMML'ye
katılımımız ve AB tarayıcı davasındaki son gelişmelerle ilgili
görüşlerimizi duyurmamız oldu.</p>
<p align="right"><a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a></p>
<h3>İçindekiler</h3>
<ol>
<li><a href="#1" name="TOC1">WIPO'da yenilik rüzgarları, eski alışkanlıklar kolay kolay unutulmaz.</a></li>
<li><a href="#2" name="TOC2">Richard Rothwell'a Elveda</a></li>
<li><a href="#3" name="TOC3">FSFE OpenRuhr'u destekliyor.</a></li>
<li><a href="#4" name="TOC4">FSFE 7-11 Temmuz'da Fransa, Nantes'de RMLL'de stand kurdu.</a></li>
<li><a href="#5" name="TOC5">9 Temmuz'da Berlin'de Kardeşlik Buluşması yapıldı.</a></li>
<li><a href="#6" name="TOC6">Kardeş Söyleşiler: Smári McCarthy</a></li>
<strong>Gündem Maddesi</strong>
<li><a href="#7" name="TOC7">AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</a></li>
<strong>Geçmişte Yaşananlardan</strong>
<li><a href="#8" name="TOC8">FSFE Avrupa Komisyonu'nu Microsoft'a karşı yürüttükleri davada destekliyor.</a></li>
<strong>Yaklaşan Etkinlikler</strong>
<li><a href="#9" name="TOC9">4. Froscon, St. Augustin, Almanya, 22-23 Ağustos</a></li>
</ol>
<p></p>
<h3><a name="1"/>WIPO'da yenilik rüzgarları; eski alışkanlıklar kolay kolay unutulmaz.</h3>
<p>13-14 Temmuz'da Cenevre'de, Dünya Entellektüel Zenginlik Derneği (WIPO),
yürüttüğü politikaların sonuçlarının tartışılması amacıyla "Entellektüel
Zenginlik ve Kamu Düzeni Sorunları" isimli bir konferansa ev sahipliği yaptı. FSFE
Başkanı Karsten Gerloff, bu buluşmaya katıldı ve detaylı bir rapor yazdı: "WIPO'da
yenilik rüzgarları esiyor, ama eski alışkanlıklar kolay kolay unutulmayacaktır."
Gerloff bu buluşmanın yapılmasının bile, geliştirdiği politikaların gerçek dünyadaki
etkilerine dikkat etmeye başlayan dernek için çok olumlu bir adım olduğunu; yine de,
sorun çıkartan bazı eski alışkanlıkların sürdüğünü vurguluyor.</p>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241">https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241</a></li>
</ul>
<h3><a name="2"/>Richard Rothwell' Elveda</h3>
<p>Richard Rothwell'e saygımızı, acımızla beraber sunuyoruz.
Bizim için bir kardeş, mükemmel bir eylemci ve Birleşik Krallık Özgür Yazılım
topluluğu için çok önemli bir kişiydi. 17 Temmuz günü, Richard terk-i diyar eyledi
ve Özgür Yazılım hareketi topluluğunda doldurulması zor olacak bir boşluk bıraktı.
Onu burada da anmak, ailesiyle yakın arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi
iletmek istedik.</p>
<ul>
<li><a href="http://tributestorichardrothwell.net/">http://tributestorichardrothwell.net/</a></li>
<li><a href="http://www.richardrothwell.com/">http://www.richardrothwell.com/</a></li>
</ul>
<h3><a name="3"/>FSFE OpenRuhr'u Destekliyor</h3>
<p>Almanya bölümümüz OpenRuhr girişimini desteklemeye karar verdi.
2010 yılında Ruhr bölgesinde "kültürel şehir" tesisleri kurulacak ve Özgür Yazılım'ı
yaratıcı insanların çalışmalarında kullanabileceği kültürel bir teknik olarak
tanıtmak için etkinlikler düzenlenecek. Almanya grubumuz, Özgür Yazılım'ı
kültürel bir teknik olarak tanımlamak için bilgisel materyaller geliştirmeyi
hedeflemektedir.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.openruhr.de">http://www.openruhr.de</a></li>
<li><a href="http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr">http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr</a></li>
</ul>
<h3><a name="4"/>FSFE standı 7-11 Temmuz'da Nantes Fransa'da RMLL'deydi.</h3>
<p>Nantes'te yapılan onuncu "Rencontres Mondiales du Logiciel Libres" (RMLL)'de
standımızı Rainer Karsten ve Michel Roche kurdu. RMLL beş bine yaklaşan ziyaretçi
sayısıyla Fransa'daki en önemli Özgür Yazılım etkinliği. Rainer and Michel, dört gün boyunca
Özgür Yazılım'ın temellerini açıklamak ve çok sayıda insana FSFE'nin çalışmalarını
anlatmak için yoğun bir şekilde çalıştı.</p>
<ul>
<li><a href="http://2009.rmll.info/">http://2009.rmll.info/</a></li>
</ul>
<h3><a name="5"/>9 Temmuz, Berlin'de Kardeşlik Buluşması</h3>
<p>Berlin Kardeşlik grubumuz 9 Temmuz'dan Tucholskystrasse 48 numaradaki
Newthinking Store'da toplandı. Toplantı planında çeşitli siyasî partilerin
gençlik kollarının temsilcileriyle yapılacak ilginç bir tartışma da vardı.
Junge Union Brandenburg, Jungen Liberalen Brandenburg, Grüne Jugend,
Piratenpartei, and SDS.Berlin'in üyeleri Özgür Yazılım konusundaki görüşlerini
aktardılar ve diğer katılımcıların sorularını yanıtladılar. Lena Simon etkinliği
kaydetti, bu kayıt yakında Kardeşlik platformunda yayınlanacak.</p>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301">https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
</ul>
<h3><a name="6"/>Kardeş Söyleşiler: Smári McCarthy</h3>
<p>Bu ay, Stian Rødven Eide Smári McCarthy'yle söyleşi yaptı:
düşünceli bir anarşist, aynı zamanda Özgür Yazılım ve demokrasi konularına yoğun
ilgisi olan bir uygulanabilir kaos teknisyenidir. Söyleşi Smári'nin hayatına;
Fab Lab'deki işinden, İzlanda Özgür Yazılım Topluluğu'na kadar uzanan ve
"çoğulculuk tabanlı demokrasi" konusundaki görüşleri ile sonlanan geniş bir
yelpazedeki noktalara değiniyor.</p>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72">https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72</a></li>
</ul>
<h2>Gündem Maddesi</h2>
<h3><a name="7"/>AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</h3>
<p>2007 yılında Opera Yazılım, Avrupa Komisyonu'na Microsoft'un
Internet Explorer (IE)'ı işletim sistemleriyle bütünleştirmesi konusundaki
şikayetlerini resmî olarak bildirmişti. Bu konudaki gelişmeleri takip etmeye
karar vermiştik ve Rekabet Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bir üçüncü taraf
olarak yardım teklifimizi resmî olarak sunmuştuk.</p>
<p>Ocak 2009'da Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü,
Microsoft'a yönelen itirazları, şirketi son dönemlerde bir anlaşmayı
gündeme getirmeye zorlayan bir karara bağlamıştı. Bu anlaşma teklifinin
Avrupa Komisyonu için önemli bir başarı olduğuna inanmamıza rağmen,
asıl farkı yaratacak olanın detaylar olduğunu düşünüyoruz. Güzel
görünmekten ötesine uzanamayan bir anlaşma yeterli olmayacaktır.
Microsoft ve Komisyon arasında yapılacak bir anlaşmanın, Özgür Yazılım'ı
lisanslı rakipleriyle aynı şartlara getireceğine ve internet
tarayıcıları pazarında serbest rekabeti mümkün kılacağına
emin olmamız gereklidir.</p>
<p>Anlaşmanın bazı detaylarının detaylıca düşünülmüş olması gerektiği
ile ilgili basın duyurumuz, şuradan okunabilir:</p>
<ul>
<li><a href="/news/2009/news-20090728-01.html">https://fsfe.org/news/2009/news-20090728-01.html</a></li>
</ul>
<p>İlgili Bağlantılar:</p>
<ul>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">Basın duyurusu</a></li>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">Basın duyurusu</a></li>
<li><a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
</ul>
<h2>Geçmişte Yaşananlardan</h2>
<h3><a name="8"/>FSFE, Microsoft'a karşı açılan davada Avrupa Komisyonu'na destek veriyor.</h3>
<p>Beş yıl önce, Microsoft Avrupa Komisyonu'nun tekelciliğe
karşı aldığı kararı temyize götürdü. Bunun üzerine Rekabet Genel Müdürü de FSFE
ve Samba'ya işbirliği çağrısında bulundu. Bu çağrıyı kaçıramazdık, 27
Temmuz 2004'te temyizin görüşüleceği ilk oturumda, Lüksemburg'da yerimizi aldık.
Bu, Avrupa Asliye Mahkemesi'nin Microsoft'un birlikte çalışabilirlik (interoperability) verilerini
Samba ekibiyle paylaşmasına hükmetmesiyle, FSFE ve Özgür Yazılım'ın 2007 yılında
yasal alanda kazanacağı en büyük başarısı için bir başlangıç oldu.</p>
<ul>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q3/000069.html">Basın Duyurusu</a></li>
</ul>
<h2>Yaklaşan Etkinlikler</h2>
<h3><a name="9"/>22-23 Ağustos'ta 4. Froscon, St. Augustin - Almanya'da</h3>
<p>Almanya St. Augustin'deki 4. Froscon'a bir stand açarak katılacağız.
Konferans, Bonn-Rhein-Sieg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
Fakültesi tarafından; Bilgisayar Bilimleri Derneği (Fachschaft), LUUSA ve FrOSCon e.V'nin
katkılarıyla düzenleniyor. İş bölümü için booth@ e-posta listesini ve Kardeşlik
Viki'sini kullanacağız.</p>
<ul>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009">https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009</a></li>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>Bütün FSFE bültenlerini burada bulabilirsiniz:</p>
<a href="/news/newsletter.html">https://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
<p>Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için Kardeşik'imize katılabilirsiniz:</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate">https://my.fsfe.org/donate</a>
<a href="/contribute/contribute.html">https://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
<p>Ürünlerimizi buradan alabilirsiniz:</p>
<a href="/order/order.html">https://fsfe.org/order/order.html</a>
</body>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->