Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200907.nl.xhtml 11KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-08-13" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009 </title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. Het was een drukke maand, maar slecht nieuws heeft er een
 10. donkere schaduw over geworpen. Richard Rothwell, een Fellow en
 11. een vooraanstaand en gerespecteerd pleiter voor Vrije Software
 12. in het onderwijs is overleden. Wij nemen even verder graag
 13. afscheid van hem.
 14. </p>
 15. <p>
 16. Belangrijke activiteiten van de afgelopen maand: onze Duitse
 17. afdeling ondersteunt het OpenRuhr initiatief, deelname aan een
 18. conferentie georganiseerd door WIPO, een leerzame
 19. Fellowshipvergadering in Berlijn, onze vertegenwoordiging op
 20. RMLL in Nantes en de publicatie van onze visie op de laatste
 21. ontwikkelingen in de EU-browserzaak.
 22. </p>
 23. <p align="right">
 24. <a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
 25. </p>
 26. <h3>Inhoudstafel</h3>
 27. <ol>
 28. <li>
 29. <a href="#1" name="TOC1">Een nieuwe wind waait door WIPO, maar
 30. oude gewoontes verdwijnen moeilijk</a></li>
 31. <li>
 32. <a href="#2" name="TOC2">Afscheid van Richard
 33. Rothwell</a></li>
 34. <li>
 35. <a href="#3" name="TOC3">De FSFE ondersteunt OpenRuhr</a></li>
 36. <li>
 37. <a href="#4" name="TOC4">Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes,
 38. Frankrijk, 07-11 juli</a></li>
 39. <li>
 40. <a href="#5" name="TOC5">Fellowshipvergadering in Berlijn, 9
 41. juli</a></li>
 42. <li>
 43. <a href="#6" name="TOC6">Fellowshipinterview: Smári McCarthy</a></li>
 44. <strong>In de kijker</strong>
 45. <li>
 46. <a href="#7" name="TOC7">EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de
 47. details van de schikking van cruciaal belang</a></li>
 48. <strong>Terugblik ...</strong>
 49. <li>
 50. <a href="#8" name="TOC8">De FSFE steunt de zaak van de
 51. Europese Commissie tegen Microsoft</a></li>
 52. <strong>Toekomstige evenementen</strong>
 53. <li>
 54. <a href="#9" name="TOC9">4de Froscon, St. Augustin, Duitsland,
 55. 22-23 augustus</a></li>
 56. </ol>
 57. <p></p>
 58. <h3><a name="1"/>
 59. Een nieuwe wind waait door WIPO, maar oude gewoontes verdwijnen
 60. moeilijk
 61. </h3>
 62. <p>
 63. Op 13 en 14 juli organiseerde de World Intellectual Property
 64. Organization (WIPO) in Genève de conferentie "Intellectual
 65. Property and Public Policy Issues". Er werd nagedacht over de
 66. gevolgen van het beleidsadvies dat WIPO promoot. Karsten
 67. Gerloff, voorzitter van de FSFE, was aanwezig en schreef een
 68. uitvoerig rapport: "Fresh air at WIPO, but old habits die hard".
 69. Hij benadrukt dat het hele evenement een grote stap voorwaarts
 70. is voor de organisatie. Men krijgt stilaan aandacht voor de
 71. gevolgen van hun beslissingen in de echte wereld. Maar enkele
 72. verontrustende oude fouten blijven bestaan.</p>
 73. <ul>
 74. <li>
 75. <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241">
 76. http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241</a></li>
 77. </ul>
 78. <h3><a name="2"/>
 79. Afscheid van Richard Rothwell
 80. </h3>
 81. <p>
 82. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van Richard
 83. Rothwell. Een Fellow, een uitmuntende activist en een
 84. sleutelfiguur in de Britse Vrije Softwaregemeenschap. Op 17 juli
 85. overleed Richard. Het zal niet makkelijk zijn om de leegte die
 86. hij in deze gemeenschap achterlaat op te vullen. Wij willen hem
 87. hier gedenken en ons medeleven betuigen aan zijn familie en
 88. vrienden.
 89. </p>
 90. <ul>
 91. <li>
 92. <a href="http://tributestorichardrothwell.net/">
 93. http://tributestorichardrothwell.net/</a></li>
 94. <li>
 95. <a href="http://www.richardrothwell.com/">
 96. http://www.richardrothwell.com/</a></li>
 97. </ul>
 98. <h3><a name="3"/>
 99. De FSFE ondersteunt OpenRuhr
 100. </h3>
 101. <p>
 102. Onze Duitse afdeling heeft beslist om het OpenRuhr initiatief te
 103. ondersteunen. In 2010 zullen de 'culturele steden' uit het
 104. Ruhrgebied faciliteiten aanbieden en evenementen organiseren die
 105. Vrije Software zullen voorstellen als een culturele techniek
 106. voor creatieve mensen en hun werken. Onze Duitse afdeling wil
 107. informatief materiaal ontwikkelen waarin Vrije Software wordt
 108. voorgesteld als culturele techniek.
 109. </p>
 110. <ul>
 111. <li>
 112. <a href="http://www.openruhr.de">http://www.openruhr.de</a></li>
 113. <li>
 114. <a href="http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr">
 115. http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr</a></li>
 116. </ul>
 117. <h3><a name="4"/>
 118. Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes, Frankrijk, 07-11 juli
 119. </h3>
 120. <p>
 121. Rainer Kersten en Michel Roche organiseerden onze stand op de
 122. 10de "Rencontres Mondiales du Logiciel Libres" (RMLL), die plaats
 123. vond in Nantes. RMLL is het belangrijkste Vrije
 124. Software-evenement in Frankrijk met meer dan 5000
 125. bezoekers. Rainer en Michel hebben vier drukke dagen gehad met
 126. het uitleggen van de basisprincipes van Vrije Software en vele
 127. bezoekers te informeren over de activiteiten van de FSFE.
 128. </p>
 129. <ul>
 130. <li>
 131. <a href="http://2009.rmll.info/">http://2009.rmll.info/</a></li>
 132. </ul>
 133. <h3><a name="5"/>
 134. Fellowshipvergadering in Berlijn, 9 juli
 135. </h3>
 136. <p>
 137. De Berlijnse Fellowshipgroep kwam op 9 juli samen in de
 138. Newthinking Store, Tucholskystrasse 48. Er stond een interessant
 139. debat op de agenda met vertegenwoordigers van de
 140. jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen. Leden
 141. van de Junge Union Brandenburg, Jungen Liberalen Brandenburg,
 142. Grüne Jugend, Piratenpartei en SDS.Berlin gaven hun mening over
 143. Vrije Software en beantwoordden vragen van de andere
 144. deelnemers. Binnenkort zullen de opnamen die Lena Simon van het
 145. evenement maakte op het Fellowshipplatform gepubliceerd
 146. worden.
 147. </p>
 148. <ul>
 149. <li>
 150. <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=301">
 151. http://blogs.fsfe.org/mk/?p=301</a></li>
 152. <li>
 153. <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">
 154. http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
 155. </ul>
 156. <h3><a name="6"/>
 157. Het Fellowshipinterview: Smári McCarthy
 158. </h3>
 159. <p>
 160. Stian Rødven Eide interviewde deze maand Smári McCarthy: een
 161. peinzend anarchist en een praktisch chaotische technicus met een
 162. sterke interesse in Vrije Software en democratie. We spraken met
 163. Smári over verschillende aspecten van zijn leven: zijn werk in
 164. het Fab Lab, de IJslandse vereniging voor digitale vrijheid en
 165. we eindigen met zijn persoonlijke mening over een "crowdsourced
 166. democracy".
 167. </p>
 168. <ul>
 169. <li>
 170. <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72">
 171. http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72</a></li>
 172. </ul>
 173. <h2>In de kijker</h2>
 174. <h3><a name="7"/>
 175. EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
 176. van cruciaal belang
 177. </h3>
 178. <p>
 179. In 2007 diende Opera Software een formele klacht in bij de
 180. Europese Commissie. Ze gingen niet akkoord met de praktijk van
 181. Microsoft om hun Internet Explorer (IE) vast te linken aan hun
 182. besturingssysteem. Wij hebben besloten om de ontwikkelingen in
 183. deze zaak van nabij te volgen en hebben officieel onze hulp
 184. aangeboden aan het Directoraat-generaal voor Concurrentie als
 185. belanghebbende derde partij.
 186. </p>
 187. <p>
 188. Op 29 januari 2009 heeft het DG concurrentie van de Europese
 189. Commissie een mededeling van punten van bezwaar tegen Microsoft
 190. bekendgemaakt. Als gevolg overweegt dit bedrijf een schikking te
 191. treffen. Het aanbod tot een schikking is al een belangrijke
 192. verwezenlijking voor de Europese Commissie. Maar volgens ons
 193. zullen de details van deze schikking het succes ervan
 194. bepalen. Een schikking die er goed uitziet is niet
 195. voldoende. Wij willen garanties dat de overeenkomst tussen
 196. Microsoft en de Commissie ervoor zorgt dat Vrije Software op
 197. gelijke voet behandeld wordt als de propriëtaire concurrenten en
 198. een volledig vrije concurrentie in de browsermarkt toelaat.
 199. </p>
 200. <p>
 201. Ons persbericht, met een beschrijving van de details waarover
 202. zorgvuldig moet worden nagedacht is hier beschikbaar:
 203. </p>
 204. <ul>
 205. <li>
 206. <a href="http://fsfe.org/news/2009/news-20090728-01.html">
 207. http://fsfe.org/news/2009/news-20090728-01.html</a></li>
 208. </ul>
 209. <p>Relevante links:</p>
 210. <ul>
 211. <li>
 212. <a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">
 213. persbericht</a></li>
 214. <li>
 215. <a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">
 216. persbericht</a></li>
 217. <li>
 218. <a href="http://fsfe.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">
 219. http://fsfe.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
 220. </ul>
 221. <h2>Terugblik</h2>
 222. <h3><a name="8"/>
 223. De FSFE steunt de zaak van de Europese Commissie tegen Microsoft
 224. </h3>
 225. <p>
 226. Vijf jaar geleden tekende Microsoft beroep aan tegen de
 227. beslissing van de Europese Commissie in de antitrustzaak. Het
 228. Directoraat-generaal voor concurrentie vroeg voor samenwerking
 229. met FSFE en Samba. Een vraag die wij niet lieten passeren: op 27
 230. juli 2004 hadden we al deelgenomen aan de inleidende
 231. hoorzittingen voor het beroep in Luxemburg. Dit vormde de basis
 232. voor één van de grootste overwinningen van de FSFE en Vrije
 233. Software op juridisch gebied in 2007. Microsoft werd toen door
 234. het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
 235. verplicht om alle gegevens die nodig waren om interoperabiliteit
 236. te verzekeren bekend te maken aan het Samba-team.
 237. </p>
 238. <ul>
 239. <li>
 240. <a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q3/000069.html">
 241. persbericht</a></li>
 242. </ul>
 243. <h2>Toekomstige evenementen</h2>
 244. <h3><a name="9"/>4de Froscon, St. Augustin, Duitsland, 22-23 augustus</h3>
 245. <p>
 246. Wij zullen een stand organiseren op de 4de Froscon editie in
 247. St. Augustin, Duitsland. De conferentie word georganiseerd door
 248. het departement computerwetenschappen van de Universiteit voor
 249. toegepaste wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg in samenwerking met
 250. Fachschaft of Computer Science, LUUSA en FrOSCon e.V. De
 251. coördinatie voor de organisatie van deze stand gebeurt via
 252. booth@ en de Fellowship wiki.
 253. </p>
 254. <ul>
 255. <li>
 256. <a href="http://wiki.fsfe.org/Froscon-2009">
 257. http://wiki.fsfe.org/Froscon-2009</a></li>
 258. <li>
 259. <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth">
 260. http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth</a></li>
 261. </ul>
 262. <p></p>
 263. <p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
 264. <a href="http://fsfe.org/news/newsletter.html">
 265. http://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 266. <p>
 267. U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
 268. ondersteunen via
 269. </p>
 270. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">
 271. http://fellowship.fsfe.org/join</a>
 272. <a href="http://fsfe.org/contribute/contribute.html">
 273. http://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 274. <p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
 275. <a href="http://fsfe.org/order/order.html">
 276. http://fsfe.org/order/order.html</a>
 277. </body>
 278. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 279. <translator>Rolf Camps</translator>
 280. </html>
 281. <!--
 282. Local Variables: ***
 283. mode: xml ***
 284. End: ***
 285. -->