Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

403 lines
15 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-06-09" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - mei 2009 </title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Nieuwsbrief - mei 2009</h1>
<p>
We hebben ons deze maand behoorlijk in het zweet moeten
werken. Niet alleen door de eerste echte zonnige dagen waarvan
heel Europa mocht genieten, maar wij organiseerden de verkiezing
van onze eerste Fellowschipvertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering. We hebben vacatures bekendgemaakt voor een nieuwe
coördinator en medewerkers voor onze juridische afdeling
en ons Oostenrijks team heeft haar tour door heel Oostenrijk,
als deelnemer aan het "Linuxwochen Eisenstadt", succesrijk en
voldaan afgesloten.
</p>
<p>
Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het opstellen ben maakt Matthias
Kirschner de resultaten van de stemming bekend. Als u wil weten
wie de eerste Fellow wordt die gaat deelnemen aan FSFE's
Algemene Vergadering lees dan zeker verder!
</p>
<p align="right">Giacomo Poderi</p>
<h3>Inhoudstafel</h3>
<ol>
<li>
<a href="#1" name="TOC1">FSFE neemt deel aan eLiberatica 2009,
22-23 mei</a></li>
<li><a href="#2" name="TOC2">Update over Open Standaarden in
PDFreaders.org</a></li>
<li>
<a href="#3" name="TOC3">De FSFE zoekt een coördinator en
vaste medewerkers voor haar juridische afdeling</a></li>
<li>
<a href="#4" name="TOC4">Bernhard Reiter geeft een lezing aan
de universiteit van Stuttgart</a></li>
<li>
<a href="#5" name="TOC5">Wat hoort zeker thuis in de Vrije
Softwarerugzak van jouw dromen?</a></li>
<li>
<a href="#6" name="TOC6">Het Fellowshipinterview: Timo
Jyrinki</a></li>
<li>
<a href="#7" name="TOC7">De FSFE neemt deel aan "Linuxwochen
Eisenstadt", Oostenrijk 8-9 mei</a></li>
<li>
<a href="#8" name="TOC8">De FSFE is blij met de lancering van
iUnika Libre UMPC op Libremeeting 2009, 13 mei</a></li>
<strong>In de kijker</strong>
<li>
<a href="#9" name="TOC9">Het einde van de stemming voor de
eerste Fellowshipzetel in de AV en de bekendmaking van het
resultaat!</a></li>
<strong>Terugblik ...</strong>
<li>
<a href="#10" name="TOC10">De eerste FSFE nieuwsbrief</a></li>
<strong>Toekomstige evenementen</strong>
<li>
<a href="#11" name="TOC11">Fellowshipvergadering in
Berlijn, 11 juni</a></li>
<li>
<a href="#12" name="TOC12">Het sociaal evenement tijdens
FSFE's Algemene Vergadering in Miraflores de la Sierra, Spanje,
20 juni</a></li>
<li>
<a href="#13" name="TOC13">De FSFE neemt deel aan "LinuxTag
2009", Berlijn, 24-27 juni</a></li>
</ol>
<p></p>
<h3><a name="1"/>FSFE neemt deel aan eLiberatica 2009, 22-23 Mei</h3>
<p>
Fellowshipposters sierden dit jaar de muren van eLiberatica in
Boekarest. Georg Greve, voorzitter van de FSFE, maakte er
tijdens zijn toespraak "Free Software 2009: challenges and
opportunities" duidelijk waarom veel voorkomende vormen van
innoverend beleid tekortschieten in het creëren van een
evenwichtige omgeving voor innovatie, concurrentie en openbare
aanbestedingen. eLiberatice wordt georganiseerd door een
gemotiveerde ploeg van vrijwilligers en blijft één van de
belangrijkste conferenties in deze regio. Aangezien we al
deelnamen aan alle vorige edities hebben we ons voorgenomen om
ook deel te nemen aan de volgende editie.
</p>
<ul>
<li><a href="http://eliberatica.ro">http://eliberatica.ro</a></li>
</ul>
<h3><a name="2"/>Update over Open Standaarden in PDFreaders.org</h3>
<p>
PDFreader.org werd amper zes maand geleden gelanceerd als
Fellowshipproject voor het promoten van Vrije Software
PDF-lezers voor de meest gebruikte platformen. Dankzij het harde
werk van onze Fellows en de samenwerking met José E. Marchesi,
van het GNU PDF team, vindt u op PDFreader.org nu ook een pagina
over Open Standaarden. Dit is een goed leesbare en volledige
instructiepagina die de verschillende versies van het formaat
bekijkt ten opzichte van de standaard en tevens een goede
technisch-juridische uitleg geeft waarom we dit formaat kunnen
ondersteunen.
</p>
<ul>
<li><a href="http://pdfreaders.org/os.en.html">http://pdfreaders.org/os.en.html</a></li>
</ul>
<h3>
<a name="3"/>De FSFE zoekt een coördinator en vaste medewerkers
voor haar juridische afdeling
</h3>
<p>
Onze organisatie kent een trage maar gestage groei. Om de steeds
groter wordende hoeveelheid werk de baas te kunnen en het geheel
beheersbaar te houden, zijn we een tijdje geleden op zoek gegaan
naar een Executive Director (ED) die zich moet bezighouden met
de dagelijkse werking van onze organisatie. Ook onze juridische afdeling
wordt stilaan een belangrijkere speler op gebied van Vrije
Softwarelicenties in Europa, zoals bleek uit het succes van de
"Tweede Europese Vrije Softwareworkshop over licenties en
wetgeving". Daarom kijken we nu ook uit naar een coördinator en
vaste medewerkers voor de FTF.
</p>
<ul>
<li><a href="/news/2009/news-20090515-01.html">https://fsfe.org/news/2009/news-20090515-01.html</a></li>
</ul>
<h3><a name="4"/>
Bernhard Reiter geeft een lezing aan de Universiteit van
Stuttgart
</h3>
<p>
Bernhard Reiter gaf op 7 mei een toespraak aan de Universiteit
van Stuttgart. Zijn tekst "Professional Free Software in
Economy and Politics" maakt deel uit van de reeks "Free/Libre
and Open Source Software Engineering". Ongeveer 20 mensen,
waaronder studenten, onderzoekers, activisten en andere
geïnteresseerden waren aanwezig. Nadat hij een overzicht had
gegeven over de Vrije Softwareprincipes, Open Standaarden en de
problematiek van softwarepatenten heeft Bernhard zich vooral
geconcentreerd op het verklaren van de verschillende categorieën
van Vrije Softwarelicenties.
</p>
<h3>
<a name="5"/>Wat hoort zeker thuis in de Vrije Softwarerugzak
van jouw dromen?
</h3>
<p>
We zouden graag iets nieuw maken voor onze FSFE koophoek. We
hadden gedacht aan een Vrije Softwarerugzak die voldoet aan de
smaak en de behoeften van de echte hacktivists. We willen aan
onze Fellows en andere geïnteresseerden vragen om deze
omschrijving verder in te vullen. Hoe ziet de rugzak waar u al
altijd van droomde eruit? Welke zaken zijn onmisbaar? Wat is
overbodig? Wij hadden gedacht aan een kwaliteitsproduct, welke
prijs vindt u aanvaardbaar? Zend uw ideeën naar:
</p>
<ul>
<li><a href="mailto:contact@fsfe.org">dus &lt;AT&gt;
office &lt;DOT&gt; fsfeurope &lt;DOT&gt; org</a></li>
</ul>
<h3><a name="6"/>Het Fellowshipinterview: Timo Jyrinki</h3>
<p>
Stian Rødven interviewde deze maand Timo Jyrinki voor onze serie
"The smallest unit of freedom". Hij is niet alleen een Fellow,
maar ook de contactpersoon voor Ubuntu Finland, het vriendelijke
mediagezicht van Wikipedia Finland en stichter van het lokale
promotieproject Vapaa Suomi (Libre Finland). In het interview
verteld Timo over zijn interesse in computer graphics en zijn
werk als ontwikkelaar en vertaler voor verschillende projecten
en organisaties. Hij gaf verder ook zijn mening over de
interfaces van programma's, de positie van Vrije Software in
Finland en de manier waarop bedrijven zouden moeten omgaan met
betrokken gemeenschappen.
</p>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=58">https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=58</a></li>
</ul>
<h3><a name="7"/>
De FSFE neemt deel aan "Linuxwochen Eisenstadt", Oostenrijk 8-9
mei
</h3>
<p>
Als afsluitende activiteit voor de reeks Oostenrijkse
evenementen, die al in maart van start gingen, heeft het
Oostenrijkse team een stand georganiseerd tijdens "Linuxwochen
Eisenstadt" in Eisenstadt, Oostenrijk. Tijdens dit evenement,
dat kleiner was opgezet dan de vorige evenementen, hebben onze
vrijwilligers de bezoekers geïnformeerd over onze activiteiten
en promotiemateriaal verkocht. Het Oostenrijkse team zal
binnenkort foto's en verslagen over deze reeks evenementen
publiceren.
</p>
<h3><a name="8"/>
De FSFE is blij met de lancering van iUnika Libre UMPC op
Libremeeting 2009, 13 mei
</h3>
<p>
Georg Greve en Pablo Machón, de voorzitter en vice-voorzitter van de
FSFE, hebben op 13 mei de FSFE vertegenwoordigd op
"Libremeeting 2009" in Miraflores de la Sierra, Spanje. Het
hoofdthema voor dit jaar was "business and free software
industry". Tijdens dit evenement werd de iUnika Gyy Minipc
gelanceerd. Deze Ultra Mobiele Personal Computer (UMPC) weegt
700g, is milieuvriendelijk want hij is gemaakt van bioplastic en
maakt gebruik van zonne-energie. Dankzij bemiddeling van ons
Spaans team en onze geassocieerde organisatie The Free Knowledge
Foundation (FKF) heeft Iunika zich ertoe verbonden alleen 100%
Vrije Software te gebruiken voor haar producten. Zoals wij
overeen gekomen zijn met de producent zullen wij zorgen dat er
voor elk toestel informatief materiaal en algemene documentatie
over Vrije Software geleverd zal worden.
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.meeting.libre.org/libremeeting-2009">http://www.meeting.libre.org/libremeeting-2009</a></li>
<li>
<a href="http://www.iunika.com/">http://www.iunika.com/</a></li>
</ul>
<h2>In de kijker</h2>
<h3>
<a name="9"/>Het einde van de stemming voor de eerste
Fellowshipzetel in de AV en de bekendmaking van het resultaat!
</h3>
<p>
Eind mei betekende voor ons ook het einde van een
belankrijk en leerrijk project voor ons en de Fellowship. De
hele procedure die moest leiden naar de eerste verkozene
afgevaardigde in de Algemene Vergadering (AV) liep ten
einde. Wij moesten nieuwe procedures ontwikkelen waar we slechts
weinig ervaring mee hadden en de Fellows die zich kandidaat
stelden werden onderworpen aan strenge onderzoeken van andere
Fellows.
</p>
<p>
Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche en Björn
Schießle hebben zich in maart kandidaat gesteld. Heel de maand
mei hebben andere Fellows de kans gekregen om hen beter te leren
kennen via hun blog en het Fellowship portaal. Zo konden ze een
gefundeerde keuze maken.
</p>
<p>
Een heel interessant moment in dit hele proces was de "Meet the
candidates" jabber chatsessie op 25 mei. Vanaf 20:30 uur
beantwoordden Björn, Jan-Hendrik, Michel en Torsten gedurende
twee uur allerlei vragen van andere Fellows. Vragen met heel
uiteenlopende onderwerpen. Zo werden er vragen gesteld over
potentiële strategieën om de efficiëntie van de Fellowship in
het verspreiden van Vrije Software te vergroten. Of vragen in
welke mate de kandidaten zich zouden kunnen engageren eens
verkozen. Tot vragen over hun motivatie voor de kandidatuur,
hun eventuele tekortkomingen en hoe ze die willen bijwerken. De
sessie was een groot succes, er waren heel de tijd gemiddeld 30
Fellows actief. Na deze online vergadering, die gemodereerd werd
door Matthias Kirschner, hebben enkele Fellows nog een hele tijd
verder gediscussieerd over Vrije Software. Dit soort
vergaderingen zullen zeker deel uitmaken van de volgende
verkiezingen voor een Fellowshipzetel. Aangezien het grote
succes ervan willen we ook op andere momenten zo'n chatsessies
organiseren. Wij hopen dat u erbij zal zijn!
</p>
<p>
En nu is het tijd om Björn, Jan-Hendrik en Michel te bedanken
voor hun inzet tijdens het hele proces en Torsten Grote te
feliciteren met zijn verkiezing als eerste verkozene voor een
Fellowshipzetel in onze AV. Gefeliciteerd Torsten! We zien jou
in Miraflores de la Sierra!
</p>
<ul>
<li><a href="/news/2009/news-20090601-01.html">Poll results</a></li>
</ul>
<p>Relevante links:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/election09">https://wiki.fsfe.org/election09</a></li>
<li>
<a href="/news/2008/news-20081210-01.html">https://fsfe.org/news/2008/news-20081210-01.html</a></li>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090301-01.html">https://fsfe.org/news/2009/news-20090301-01.html</a></li>
<li><a href="/news/2009/news-20090411-01.html">https://fsfe.org/news/2009/news-20090411-01.html</a></li>
</ul>
<h2>Terugblik ...</h2>
<h3><a name="10"/>De eerste FSFE nieuwsbrief</h3>
<p>
Mei en juni zijn meestal de maanden waarin de AV georganiseerd
wordt. Tijdens de AV vijf jaar geleden, op 15 mei 2004,
beslisten de kernleden dat we ons publiek beter moesten
informeren over onze activiteiten. Dus werd er beslist om een
maandelijkse nieuwsbrief te publiceren en dit is de eerste
nieuwsbrief de we verzonden:
</p>
<ul>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q2/000061.html">Persbericht</a></li>
</ul>
<h2>Toekomstige evenementen</h2>
<h3><a name="11"/>Fellowshipvergadering in Berlijn, 11 juni</h3>
<p>
De lokale Fellowshipgroep komt op 11 juni samen in de
NewThinkingStore in de Tucholskystraße 48. Er zal gepraat worden
over Openstreetmap, Linuxtag en onze campagne voor de
"Bundertagswahl". Ook niet Fellows zijn welkom!
</p>
<ul>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
</ul>
<h3><a name="12"/>
Het sociaal evenement tijdens FSFE's Algemene
Vergadering in Miraflores de la Sierra, Spanje, 20 juni
</h3>
<p>
Van 19 tot 21 juni vindt in Miraflores de la Seirra de Algemene
Vergadering van de FSFE plaats. Op zaterdag 20 juni organiseren
we dan ook een sociaal evenement in dezelfde stad. Meer details
zullen binnenkort bekend gemaakt worden op onze nieuwspagina.
</p>
<h3><a name="13"/>
De FSFE neemt deel aan "LinuxTag 2009", Berlijn, 24-27 juni</h3>
<p>
Wij zullen een stand organiseren op "LinuxTag 2009" in het Expo
Center te Berlijn. De mensen aan onze stand zullen bezoekers
informeren over het belang van Vrije Software voor de
samenleving en de economie.
</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elinuxtag.org/2009/">http://www.elinuxtag.org/2009/</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
<a href="/news/newsletter.html">https://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
<p>
U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
ondersteunen via
</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate">https://my.fsfe.org/donate</a>
<a href="/contribute/contribute.html">https://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
<p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
<a href="/order/order.html">https://fsfe.org/order/order.html</a>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->