Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200904.nl.xhtml 16KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-05-11" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Newsbrief - april 2009</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE Newsbrief - april 2009</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. Weet u wat Vrije Software duurzaam maakt? U! Ja, dankzij uw
 10. steun kunnen wij in heel Europa op verschillende niveaus de
 11. Vrije Softwareprincipes beschermen en promoten. Dankzij uw steun
 12. hebben wij onder andere de tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en
 13. wetgeving kunnen organiseren, heeft het Oostenrijkse team ons
 14. kunnen vertegenwoordigen op verschillende evenementen over heel
 15. Oostenrijk en kunnen we een stagiair blijven veroorloven voor
 16. ons kantoor in Zurich.
 17. </p>
 18. <p>
 19. We hebben onze boekhouding van vorig jaar kunnen afsluiten en
 20. publiceerden dan ook onze begroting van vorig jaar. Bekijk ze
 21. even, dan weet u waarvoor wij uw donaties hebben gebruikt.
 22. </p>
 23. <p>
 24. Ten slotte wil ik het nog even hebben over de veranderingen aan
 25. de nieuwsbrief. Ik hoop dat ze uw leescomfort zullen
 26. verbeteren. Ten eerste is er het nieuwe item "in de kijker",
 27. waar we iets dieper ingaan op één nieuwsfeit van de afgelopen
 28. maand. Aangezien de tijd vliegt en de verschillende evenementen
 29. elkaar zo snel opvolgen heb ik ook een "Terugblik" item in de
 30. nieuwsbrief opgenomen, hierin blikken we terug op een belangrijk
 31. evenement uit het verleden.
 32. </p>
 33. <p align="right">Giacomo Poderi</p>
 34. <h3>Inhoudstafel</h3>
 35. <ol>
 36. <li>
 37. <a href="#LegalWorkshop" name="TOCLegalWorkshop">De tweede Vrije
 38. Softwareworkshop over licenties en wetgeving, 23-24
 39. april</a></li>
 40. <li>
 41. <a href="#WIPO" name="TOCWIPO">FSFE op de 3de sessie van
 42. WIPO's comité over Ontwikkeling en Intellectuele Eigendom</a></li>
 43. <li>
 44. <a href="#EPOamicus" name="TOCEPOamicus">FSFE's antwoord op de
 45. brief van het Europees Octrooibureau over softwarepatenten.</a></li>
 46. <li>
 47. <a href="#Interview" name="TOCInterview">Het
 48. Fellowshipinterview: Myriam Schweingruber</a></li>
 49. <li>
 50. <a href="#Intern" name="TOCIntern">De FSFE verwelkomt Thomas
 51. Jensch, de nieuwe stagiair in ons kantoor te Zurich</a></li>
 52. <li>
 53. <a href="#GAvote" name="TOCGAvote">Fellowshipstemming voor
 54. zetel in de Algemen Vergadering - U kan nu stemmen</a></li>
 55. <li>
 56. <a href="#Services" name="TOCServices">Vernieuwen van de
 57. Fellowshipdiensten</a></li>
 58. <li>
 59. <a href="#PDFreaders" name="TOCPDFreaders">PDFreaders.org
 60. is heel succesvol</a></li>
 61. <li><a href="#Austria" name="TOCAustria">De FSFE overspoelt Oostenrijk</a></li>
 62. <strong>In de kijker</strong>
 63. <li>
 64. <a href="#Figures" name="TOCFigures">FSFE - Inkomsten en
 65. uitgaven 2008</a></li>
 66. <strong>Terugblik ... </strong>
 67. <li>
 68. <a href="#Smartcards" name="TOCSmartcards">De eerste Fellowship Smartcards</a></li>
 69. <strong>Toekomstige evenementen</strong>
 70. <li>
 71. <a href="#eLiberatica" name="TOCeLiberatica">FSFE op
 72. eLiberatica 2009, 22-23 mei</a></li>
 73. </ol>
 74. <h3>
 75. <a name="LegalWorkshop"/>De tweede Vrije Softwareworkshop over
 76. licenties en wetgeving, 23-24 april
 77. </h3>
 78. <p>
 79. De tweede Europese workshop over licenties en wetgeving was een
 80. groot succes. Op 23 en 24 april kwamen verschillende
 81. specialisten en belanghebbenden in Vrije Softwarelicenties samen
 82. in Amsterdam voor een bruisende workshop. Het evenement werd
 83. georganiseerd door onze Freedom Task Force (FTF) en gesponsord
 84. door Bender von Haller Dragsted, Blackduck, Canonical, HP and
 85. Mozilla. Harald Welte, van gplviolations.org, schreef op zijn
 86. blog: "Ik moet toegeven dat het mij verbaasde dat de
 87. constructieve atmosfeer en de kwaliteit van de presentaties,
 88. panelgesprekken en informele discussies nog hoger lag dan het
 89. al buitengewoon hoge niveau van vorig jaar". De conferentie was
 90. inderdaad aanzienlijk groter dan in 2008 en de planning voor een
 91. nog beter en grootser evenement in 2010 is dan ook al gestart.
 92. </p>
 93. <ul>
 94. <li>
 95. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2009q1/000233.html">Press release</a></li>
 96. </ul>
 97. <h3>
 98. <a name="WIPO"/>FSFE op de 3de sessie van WIPO's comité over
 99. Ontwikkeling en Intellectuele Eigendom
 100. </h3>
 101. <p>
 102. Van 27 april tot 1 mei nam Georg Greve, voorzitter van de FSFE,
 103. deel aan het "Committee on Development and Intellectual
 104. Property: Third Session" (CDIP/3) van de World Intellectual
 105. Property Organization. als voorbereiding op deze vergadering
 106. publiceerde Georg "The case for a World Innovation Policy
 107. Organisation", bedenkingen bij het huidig belang van de WIPO
 108. ontwikkelingagenda en hoe die zou moeten gerelateerd zijn met
 109. andere internationale zaken, zoals bijvoorbeeld vragen rondom
 110. softwarepatenten. Georg heeft tijdens CDIP/3 aandacht gevraagd
 111. voor deze problematiek tijdens 3 formele interventies in naam
 112. van de FSFE.
 113. </p>
 114. <ul>
 115. <li>
 116. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=321">http://blogs.fsfe.org/greve/?p=321</a></li>
 117. <li>
 118. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=327">http://blogs.fsfe.org/greve/?p=327</a></li>
 119. <li>
 120. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=333">http://blogs.fsfe.org/greve/?p=333</a></li>
 121. <li>
 122. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=340">http://blogs.fsfe.org/greve/?p=340</a></li>
 123. <li>
 124. <a href="http://fsfe.org/activities/wipo/">http://fsfe.org/activities/wipo/</a></li>
 125. </ul>
 126. <h3>
 127. <a name="EPOamicus"/>FSFE's antwoord op de brief van het
 128. Europees Octrooibureau over softwarepatenten
 129. </h3>
 130. <p>
 131. Naar aanleiding van een vraag van de Grote Kamer van Beroep
 132. heeft de FSFE, samen met verschillende andere organisaties, haar
 133. commentaar gegeven op de visie van het Europees Octrooibureau
 134. (EPO) over softwarepatenten. In haar bijdrage legt de FSFE uit
 135. waarom softwarepatenten schadelijk zijn voor innovatie,
 136. concurrentie en de economie aan de hand van de redeneringen
 137. geformuleerd tijdens het werk in WIPO's permanent comité over
 138. patentwetgeving (SCP) in maart.
 139. </p>
 140. <ul>
 141. <li>
 142. <a href="http://fsfe.org/news/2009/news-20090430-01.html">http://fsfe.org/news/2009/news-20090430-01.html</a></li>
 143. <li>
 144. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=302">http://blogs.fsfe.org/greve/?p=302</a></li>
 145. </ul>
 146. <h3>
 147. <a name="Interview"/>Het Fellowshipinterview: Myriam
 148. Schweingruber
 149. </h3>
 150. <p>
 151. Myriam Schweingruber is de Fellow die we interviewden voor de
 152. reeks "The smalles unit of freedom". Myriam is een toegewijde
 153. promotor van Vrije Software met een talent om anderen te
 154. overtuigen. Dankzij haar werk als vertaalster, lerares en
 155. apothekeres heeft ze veel ervaring in het communiceren en komt
 156. ze heel geloofwaardig over. In het interview heeft ze het onder
 157. andere over Whilhelm Tux, Amarok, KDE, FSFE en Vrije Software in
 158. het algemeen.
 159. </p>
 160. <ul>
 161. <li>
 162. <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=46">http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=46</a></li>
 163. </ul>
 164. <h3>
 165. <a name="Intern"/>De FSFE verwelkomt Thomas Jensch, de nieuwe
 166. stagiair in ons kantoor te Zurich
 167. </h3>
 168. <p>
 169. We heten Thomas Jensch hartelijk welkom als onze nieuwe stagiair
 170. voor het kantoor in Zurich. Thomas is student Politieke
 171. Wetenschappen aan de universiteit van Leipzig, Duitsland. Hij
 172. zal ons de volgende 8 maand helpen met de administratie en het
 173. coördineren van de verschillende activiteiten van de
 174. voorzitter. Welkom in ons team Thomas!
 175. </p>
 176. <p>
 177. Stage doen bij de FSFE is een boeiende en leerzame ervaring. Als
 178. u onze volgende stagiair wil zijn lees dan even:</p>
 179. <ul>
 180. <li>
 181. <a href="http://fsfe.org/contribute/internship.html">http://fsfe.org/contribute/internship.html</a></li>
 182. </ul>
 183. <h3>
 184. <a name="GAvote"/>Fellowshipstemming voor zetel in de Algemen
 185. Vergadering - U kan nu stemmen
 186. </h3>
 187. <p>
 188. De stemperiode voor de eerste fellowshipzetel in de Algemene
 189. Vergadering komt dichterbij. Vier kandidaten: Torsten Grote,
 190. Jan-Hendrik Peters, Michel Roche an Björn Schiessle hebben
 191. zichzelf voorgesteld aan de andere Fellows. Op hun blogs en
 192. wikipagina krijgt u de kans om hen wat beter te leren kennen. De
 193. belangrijke data: de hele maand mei kan u stemmen; 1 juni maken
 194. wij de uitslag bekend. Alle Fellows hebben reeds een e-mail
 195. ontvangen met de informatie en richtlijnen voor de
 196. stemprocedure.
 197. </p>
 198. <ul>
 199. <li>
 200. <a href="http://wiki.fsfe.org/election09">http://wiki.fsfe.org/election09</a></li>
 201. <li>
 202. <a href="http://fsfe.org/news/2009/news-20090411-01.html">http://fsfe.org/news/2009/news-20090411-01.html</a></li>
 203. </ul>
 204. <h3>
 205. <a name="Services"/>Vernieuwen van de Fellowshipdiensten
 206. </h3>
 207. <p>
 208. We blijven de technologische structuur voor onze
 209. Fellowshipdiensten verder vernieuwen. Vorige maand hebben we het
 210. oude Fellowshipportaal overgeschakeld naar de nieuwe
 211. site <a href="http://fellowship.fsfe.org">http://fellowship.fsfe.org</a>
 212. (u vindt hierover meer informatie
 213. op: <a href="http://wiki.fsfe.org/OldPortal">http://wiki.fsfe.org/OldPortal</a>)
 214. en activeerden de nieuwe homepage, registratieprocedure en
 215. beheer van de accounts. U vindt een overzicht van de
 216. Fellowshipdiensten
 217. op <a href="http://wiki.fsfe.org/FellowshipServices">http://wiki.fsfe.org/FellowshipServices</a>
 218. en de "Fellowship News" blog houdt u op de hoogte van de
 219. nieuwste veranderingen:
 220. q</p>
 221. <ul>
 222. <li>
 223. <a href="http://fellowship.fsfe.org/news/">http://fellowship.fsfe.org/news/</a></li>
 224. <li>
 225. <a href="http://fellowship.fsfe.org/news.rss">http://fellowship.fsfe.org/news.rss</a></li>
 226. </ul>
 227. <h3><a name="PDFreaders"/>PDFreaders.org is heel succesvol</h3>
 228. <p>
 229. Pas zes maand geleden werd PDFreaders.org gelanceerd, een
 230. project van de Fellowship promotie voert voor Vrije Software
 231. PDFlezers voor de grootste platformen. De website is sindsdien
 232. heel succesvol en trok al de aandacht van verschillende
 233. producten van propriëtaire PDFlezers, waaronder Adobe. Vanuit de
 234. gemeenschap kregen we al veel positieve reacties.
 235. </p>
 236. <p>
 237. In april kregen de bezoekersaantallen een nieuwe boost nadat
 238. Mikko Hypponen, onderzoeksofficier van F-Secure, tijdens een RSA
 239. veiligheidconferentie naar PDFreaders.org verwezen had naar
 240. aanleiding van recent ontdekte veiligheidproblemen in de Adobe
 241. Reader. De website werd door vrijwilligers al in 15 talen
 242. vertaald en wordt voortdurend geüpdatet door onze Fellows. Nieuw
 243. lezers werden toegevoegd en een grote update in verband met Open
 244. Standaarden staat in de steigers!
 245. </p>
 246. <ul>
 247. <li>
 248. <a href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-10224449-83.html">http://news.cnet.com/8301-1009_3-10224449-83.html</a></li>
 249. <li>
 250. <a href="http://pdfreaders.org">http://pdfreaders.org</a></li>
 251. </ul>
 252. <h3><a name="Austria"/>De FSFE overspoelt Oostenrijk</h3>
 253. <p>
 254. Tijdens de "Linuxwochen Österreich Tour" die al begon in maart,
 255. heeft het Oostenrijkse team de hele maand maart de Vrije
 256. Softwareprincipes verdedigd op de grootste evenementen. Tijdens
 257. de tour die bestond uit zes evenementen, waarvan er vier
 258. plaatsvonden in april, hebben we gedurende 9 dagen een stand
 259. kunnen openhouden en hebben we 6 toespraken bezorgd. Peter
 260. Bubestinger, afgevaardigd coördinator van het Oostenrijkse team,
 261. hield vijf toespraken en Davis Ayer, lid van het Oostenrijks
 262. team, hield 1 toespraak in Linz. De toespraken gingen over
 263. thema's zoals Vrije Software in scholen tot toekomstscenario's
 264. over Vrije Softwaregebruik. De evenementen die in april werden
 265. georganiseerd: "FLOSStag 2009", 15 april, Danube Universiteit
 266. Krems; "Linuxwochen Wien", 16-18 april, Wenen; "Liwoli 2009",
 267. 23-25 april, Universiteit voor kunst en industriële ontwikkeling
 268. Linz; "LinuxTage", 25 april, Graz.
 269. </p>
 270. <h2>In de kijker</h2>
 271. <h3>
 272. <a name="Figures"/>FSFE - Inkomsten en uitgaven 2008</h3>
 273. <p>
 274. We hebben zopas onze financiële cijfers voor 2008 bekend
 275. gemaakt. Het was een druk jaar en net zoals de vorige jaren een
 276. bevestiging van de groei van onze financiële ademruimte. De
 277. 245.000 EUR aan schenkingen en 68.000 EUR uit het
 278. fellowschipprogramma zijn levensnoodzakelijk voor het bestaan
 279. van onze organisatie. Eens te meer willen wij iedereen bedanken
 280. die een schenking overmaakte of besliste om Fellow te
 281. worden. Dankzij deze steun kunnen wij projecten uitbouwen en
 282. werken aan de promotie en de verdediging van Vrije Software. Met
 283. een totaal aan inkomsten van 383.221 EUR en 303.419 EUR uitgaven
 284. heeft 2008 een heel positieve balans. Dit maakt het mogelijk om
 285. de reeds enige tijd geplande versterking van onze organisatie
 286. verder uit te voeren
 287. </p>
 288. <p>
 289. Voor het beheer en de coördinatie van onze steeds groter wordende
 290. groep werknemers en vrijwilligers op lokaal, nationaal en
 291. internationaal niveau zoeken we een Executieve Director als
 292. voltijds werknemer. We willen ook iemand inhuren voor de
 293. coördinatie van het Fellowshipprogramma en het Duitse team, waar
 294. het merendeel van onze Fellows en sponsors vandaan komen. De
 295. activiteiten van onze Freedom Task Force (FTF) zullen nog
 296. versterkt worden en ten slotte willen we bestuderen of we onze
 297. activiteiten op EU en VN niveau nog verder kunnen
 298. uitbreiden. Wij hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen!
 299. </p>
 300. <ul>
 301. <li>
 302. <a href="http://fsfe.org/about/funds/2008.html">http://fsfe.org/about/funds/2008.html</a></li>
 303. </ul>
 304. <p>Relevante links:</p>
 305. <ul>
 306. <li>
 307. <a href="http://fsfe.org/donate/thankgnus.html">http://fsfe.org/donate/thankgnus.html</a></li>
 308. <li>
 309. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">http://fellowship.fsfe.org/</a></li>
 310. <li>
 311. <a href="http://fsfe.org/news/2009/news-20090414-01.html">http://fsfe.org/news/2009/news-20090414-01.html</a></li>
 312. </ul>
 313. <h2>Terugblik ...</h2>
 314. <h3><a name="Smartcards"/>De eerste Fellowship Smartcards</h3>
 315. <p>
 316. Het was pas in april 2005 dat we onze eerste 250 Fellowship
 317. Smartcards hebben klaargemaakt en verzonden. Sindsdien hebben
 318. steeds meer mensen zich aangesloten er werden steeds meer
 319. Smartcards afgeleverd.
 320. </p>
 321. <ul>
 322. <li>
 323. <a href="http://fellowship.fsfe.org/card.html">http://fellowship.fsfe.org/card.html</a></li>
 324. </ul>
 325. <h2>Toekomstige evenementen</h2>
 326. <h3><a name="eLiberatica"/>FSFE op eLiberatica 2009, 22-23 mei</h3>
 327. <p>
 328. Georg zal een toespraak houden
 329. over de uitdagingen van het traditionele standaardisatiesysteem,
 330. de gevolgen van patenten en de mechanismen die ons moeten helpen
 331. bij juridische problemen op eLeberatica 2009, één van de grootste
 332. Vrije Softare-evenementen in Oost-Europa.
 333. </p>
 334. <ul>
 335. <li>
 336. <a href="http://www.eliberatica.ro/2009/index">http://www.eliberatica.ro/2009/index</a></li>
 337. </ul>
 338. <p>U vindt een overzicht van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
 339. <a href="http://fsfe.org/news/newsletter.html">http://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 340. <p>
 341. U kan lid worden van de Fellowship of informatie vinden over hoe
 342. u ons kan steunen op
 343. </p>
 344. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">http://fellowship.fsfe.org/join</a>
 345. <a href="http://fsfe.org/contribute/contribute.html">http://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 346. <p>Copyright (C) FSFE. Letterlijk kopiëren en verdelen van dit
 347. volledig document is toegestaan voor elk medium op voorwaarde
 348. dat u deze opmerking behoudt</p>
 349. </body>
 350. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 351. </html>
 352. <!--
 353. Local Variables: ***
 354. mode: xml ***
 355. End: ***
 356. -->