Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
5.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2022-02-24">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE op FOSDEM: een vitale ontwikkelruimte, virtueel geklets en wafels</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE op FOSDEM: een vitale ontwikkelruimte, virtueel geklets en wafels</h1>
<p>Op FOSDEM, de vooraanstaande jaarlijkse conferentie voor Vrije Software, wisselden we meningen uit en kletsten we met mensen uit de Vrije Softwaregemeenschap. In de ontwikkelruimte ('Devroom') over juridische en beleidskwesties ('Legal and Policy'), mede georganiseerd door de FSFE, maakten we mensen bewust van bredere kwesties die onze beweging beïnvloeden. Bekijk de video's van de lezingen en blijf in contact via Matrix tot de volgende FOSDEM.
</p>
<h2>Wettelijke en politieke belemmeringen voor Vrije Software wegnemen</h2>
<p>We waren weer medeorganisator van de ontwikkelruimte over juridische en beleidskwesties, samen met Karen Sandler en Bradley M. Kuhn van Software Freedom Conservancy en Richard Fontana van Red Hat. We hadden vijf interessante lezingen over een hele reeks onderwerpen: van onderwijs tot internationale politiek en de huidige status van Vrije Software in de wereld tot EU-wetgeving en Apparaatneutraliteit. Zoals in de vorige edities vatten we ook alles samen in ons organisatorenpanel op het einde van de dag.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/906558005910a82b268ad223a91223b1.jpg" alt="Digitale kraam"/>
<figcaption>Een foto van onze digitale kraam in 2021.</figcaption>
</figure>
<p>Masafumi Ohta gaf het startschot voor de 2022-ontwikkelruimte en <a href="https://fosdem.org/2022/schedule/event/teachingoss/">praatte over zijn ervaring met het onderwijzen van Vrije Softwarelicenties alsmede naleving aan een Japanse universiteit</a>. <a href="/freesoftware/education/">Educatie en Vrije Software</a> is geen gemakkelijk onderwerp, zoals we hebben gezien in de discussies in de kletsruimte. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat we op scholen veel problemen zien op het gebied van onderwijs. Telkens weer moeten kinderen in het dagelijkse schoolleven gebruik maken van propriëtaire software. Toch waren we ook in staat positieve voorbeelden aan te wijzen die ons moed geven voor de toekomst.
</p>
<p>Vittorio Bertola presenteerde een actualisering van zijn lezing van vorig jaar over de Wet op de Digitale Markten ('Digital Markets Act'), de nieuwe Europese regels voor online concurrentie.
Vittorio <a href="https://media.fsfe.org/w/2Nt8Auippqob2kSxErQ9p9">legde uit wat er in de tussentijd was gebeurd </a> en sprak over de impact van de nieuwe regels die mogelijk binnenkort worden aangenomen.
</p>
<p>Christopher Klooz <a href="https://media.fsfe.org/w/ud3ERe9C9Zdz5Lbm2bcfsD">argumenteerde</a> hoe we met internationale regelgeving, in het bijzonder de mogelijkheid van internationale arbitrage, zouden kunnen komen tot een wereldwijd uniform bestuurskader voor Vrije Software. Ook de deelnemers aan de kletsruimte bespraken dit onderwerp uitvoerig, net als de organisatoren tijdens hun panel. </p>
<p>Italo Vignoli <a href="https://media.fsfe.org/w/sf3TPJfTNQ66gDwhSZfWN8">liet zien hoe propriëtaire software terrein won tijdens de pandemie</a>. Hij wees op de enorme lobbykracht van big tech, en hoe
dit het wereldwijde gebruik van software beïnvloedt.</p>
<p>Tenslotte stelde FSFE-projectmanager Lucas Lasota <a href="https://media.fsfe.org/w/vnCosTd5csWzYP5KYBA6mD">Apparaatneutraliteit voor als het noodzakelijke principe </a>om ervoor te zorgen dat we zonder kunstmatige barrières Vrije Software kunnen gebruiken op onze apparaten.
</p>
<p>Afsluitend bespraken de ontwikkelruimte-organisatoren Karen, Bradley, Max en Alex vele ideeën uit de gesprekken en maakten
<a href="https://media.fsfe.org/w/kmWiEp5H7CKuU19yYEuGaU">in een panel afsluitende opmerkingen</a>. Een van onze belangrijkste wensen voor 2023: weer een echt levend evenement in Brussel.</p>
<p>U kunt alle opnames vinden op onze <a href="https://media.fsfe.org/c/fsfe_media/videos">Peertube instantie</a>.</p>
<h2>Sneller typen dan praten</h2>
<p>Iedere FOSDEM bezoeker uit het verleden herinnert zich vast nog wel de legendarische FSFE-kraam in het K-gebouw: ballonnen, spandoeken, heel veel fan-artikelene, posters en stickers. Ons doel was om dit te vertalen naar de virtuele FOSDEM, en voor het tweede jaar op rij hebben we dat waargemaakt.</p>
<p>Voor bezoekers die er voor het eerst waren, zorgden we voor een glanzende <a href="https://stands.fosdem.org/stands/free_software_foundation_europe/">virtuele kraam op de FOSDEM website</a>, waar de FSFE en onze meest opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen maanden werden getoond. Het echte plezier vond echter plaats in de speciale Matrix-kletsruimte, waar we vele interessante en soms
grappige gesprekken hadden, meestal over Vrije Software, maar verrassend genoeg ook over wafels. En ja, we hadden er ook veel ballonnen, zij het virtuele.</p>
<p>Op zaterdagavond openden we een na afloop een klets-evenement via video, wat meer ruimte bood voor het uitwisselen van ideeën en het elkaar leren kennen. Het was een mooie
vervanging voor de etentjes die we gewoonlijk in Brussel organiseren.</p>
<p>We willen graag de vele leden van de FSFE-gemeenschap bedanken die de kraam zo aangenaam kletsbaar en gastvrij maakten voor de bezoekers! Als u graag met ons in contact stond
via onze kanalen tijdens het evenement nodigen we u en iedereen uit om <a href="/contact/community.html#matrix">op Matrix in contact te blijven met de community</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page" />
<tag key="fosdem">FOSDEM</tag>
<tag key="event">Evenement</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/808" />
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/906558005910a82b268ad223a91223b1.jpg" alt="Digitale kraam" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>