Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

183 lines
9.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2021-07-21">
<version>2</version>
<head>
<title>FSFE: 20 jaren mensen in staat stellen technologie te controleren</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE: 20 jaren mensen in staat stellen technologie te controleren</h1>
<p>
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de FSFE lichten we het belang van
softwarevrijheid in Europa en van de belangrijke dingen uit die we sinds 2001 hebben verwezenlijkt. We werpen licht op onze gemeenschap met een verjaardagspagina waar u interviews met en video's over de gemeenschap kunt vinden.
Mensen worden uitgenodigd om met ons mee te vieren en hun eigen verhalen te delen.
</p>
<p>
Lang voordat de eerste smartphone werd geïntroduceerd was het voor
de oprichters van de FSFE duidelijk dat het de mensen zijn die de
controle moeten hebben over de technologie en niet omgekeerd. In 2001 besloten Vrije Software-experts in heel Europa de Free Software Foundation Europe <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2001q2/000003.html">op te richten</a>.
20 jaren later concentreren we ons dagelijks werk met succes
op <a
href="/about/ourwork.html">drie belangrijke
pijlers</a> om softwarevrijheid te helpen floreren in Europa: publieke
bewustmaking, beleidsbeïnvloeding en juridische ondersteuning.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/757e1cb6599c1e9f76b202fa52033a73.jpg"/>
</figure>
<h2>Enkele hoogtepunten van de afgelopen 20 jaren</h2>
<p>
In 2021 kijkt de FSFE terug op een succesvolle geschiedenis met
grote successen op publieke, juridische en beleidsgebieden. Bijvoorbeeld
in 2005, toen onze intensieve <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q2/000057.html">campagne</a>
en samenwerking met andere organisaties het Europees
Parlement overtuigde om tegen softwarepatenten te <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q3/000109.html">stemmen</a>.
Of twee jaren later, toen het Europese
Hof van Justitie zich aansloot bij de FSFE door <a
href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft te verplichten
om interoperabiliteitsinformatie te publiceren</a>. Gedurende die periode
zagen we dat het nodig was om Vrije Software-ontwikkelaars te helpen door
de juridische aspecten van hun werk te verduidelijken, zoals de handhaving
in geval van licentie-overtredingen. Dit leidde ertoe dat de FSFE in 2006 voor wettelijke initiatieven begon
samen te werken met advocaten en beoefenaars van Vrije Software.
</p>
<p>
Ondertussen beheert de FSFE <a
href="/activities/ftf/ln.html">&#39;s werelds
grootste professionele netwerk over juridische kwesties met betrekking tot Vrije
Software</a>. FSFE&#39;s juridische experts in dit netwerk helpen
met concrete adviezen over licenties. Daartoe hebben we in 2017 ook
het zeer succesvolle <a
href="https://reuse.software/">REUSE</a>-initiatief gelanceerd om een
verzameling aanbevelingen te bieden die het licenseren van Vrije Softwareprojecten
makkelijker maken voor ontwikkelaars. REUSE wordt gebruikt door bekende
projecten zoals de Duitse Corona Waarschuwings-App en de KDE.
</p>
<p>
Sinds haar oprichting heeft de FSFE zich toegewijd aan het voeren van publieke
campagnes en mensen te helpen om de voordelen van Vrije
Software te begrijpen. Al in 2012 hielpen we gebruikers om software-beperkingen in hun telefoons te overwinnen door onze <a
href="/activities/android/">&#39;Bevrijd Uw Android&#39;-campagne</a> te lanceren. Twee jaren eerder introduceerden we <a
href="/activities/ilovefs/index.html">&quot;I love Free Software-dag&quot;</a> die elk jaar op 14 februari
over de hele wereld wordt gevierd. In 2017 lanceerden we de
buitengewoon succesvolle <a
href="https://publiccode.eu/">&#39;Publiek geld? Public Code!&#39;-campagne</a>, waarmee we verschillende overheden overtuigden om hun IT-strategie te veranderen. De begeleidende <a
href="https://publiccode.eu/openletter/">open brief</a> is ondertekend
door meer dan 200 maatschappelijke organisaties, 31.000 individuen en
verschillende overheden, zoals de stad Barcelona en het
Zweedse JobTech-ontwikkelingscentrum.
</p>
<h2>FSFE20-campagne: de microfoon overhandigen aan onze gemeenschap</h2>
<p>
Natuurlijk kunnen al deze resultaten slechts een glimp bieden van de
de impact van de FSFE en onze activiteiten in de laatste 20 jaren. Maar toch
vertellen ze niet hoe al deze successen het resultaat zijn van onze
grote gemeenschap waar we op kunnen rekenen. Om op zijn minst een aantal
van hen uit te lichten hebben we dit jaar de <a
href="/activities/20years/20years.html">FSFE20-campagne</a> gelanceerd, waarmee we de microfoon overhandigen aan onze gemeenschap.
</p>
<p>
We hebben contact opgenomen met mensen die sinds haar ontstaan de weg van de FSFE hebben geëffend,
zoals lange termijnmedewerkers en vroegere stafleden. In een reeks
interviews gingen we in discussie over de vooruitgang van de FSFE en
technologische onderwerpen. Elke persoon die betrokken is bij de FSFE heeft
unieke herinneringen, expertise en hoop voor de toekomst. Ze maken allemaal deel uit
van het verhaal van 20 Jaren FSFE.
</p>
<figure>
<a href="/activities/20years/20years.html"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/f1ad1379cacf2568cbd444f56cd9a395.jpg" /></a>
</figure>
<p>
Tot nu toe interviewden we <a
href="/news/2021/news-20210204-01.html">Georg
Greve</a>, oprichtend voorzitter van de FSFE; <a
href="/news/2021/news-20210305-01.html">Reinhard
Müller</a>, lange termijnvrijwilliger en voormalig penningmeester van de
FSFE; <a
href="/news/2021/news-20210420-01.html">Fernanda
Weiden</a>, voormalig vicevoorzitter van de FSFE en oprichtend lid van
FSF Latijns-Amerika; en <a
href="/news/2021/news-20210625-01.html">Torsten
Grote</a>, Vrije Software-ontwikkelaar en lange termijnvrijwilliger in de
FSFE.
</p>
<p>
En dit is nog maar het begin. We zullen nog verschillende
interviews afnemen om een licht te werpen op 20 Jaren FSFE. En we willen deze herfst nog een aparte verjaardagspagina publiceren waarvan de inhoud geheel bestaat uit bijdragen van onze gemeenschap. U vindt deze en
meer op onze <a
href="/activities/20years/20years.html">verjaardagspagina</a>! Naast deze interviews vindt u ook een verjaardagsvideo
van science-fiction auteur Cory Doctorow en een van onze
huidige voorzitter Matthias Kirschner, alsmede informatie over
hoe mensen kunnen deelnemen aan de vieringen.
</p>
<div class="text-center">
<a class="btn btn-lg btn-success mb-3" href="/activities/20years/20years.html">FSFE20 Verjaardagspagina</a>
</div>
<h3 id="a-birthday-message-from-our-president-matthias-kirschner">Een boodschap voor u van onze voorzitter Matthias Kirschner</h3>
<p>
Hoewel de technologie voortdurend verandert zijn onze waarden
gedurende de laatste twintig jaren consistent gebleven. De kern van ons werk
is in een notendop: mensen onderwijzen over de aard van Vrije Software,
het benadrukken van de politieke implicaties en het vereenvoudigen van de wettelijke
randvoorwaarden. Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE sinds
2015, legt dit in zijn eigen woorden uit in een korte video.
</p>
<video width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/685726f6b1f36fc04c0a30509631c288.png" controls="controls">
<source type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/20years/210424_20YEARS_FSFE-with-intro-outro-logo.mp4"></source>
<source type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/20years/210424_20YEARS_FSFE-with-intro-outro.webm"></source>
<track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/20years/210424_20YEARS_FSFE-with-intro-outro.en.vtt"></track>
<track label="Italian" srclang="it" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/20years/210424_20YEARS_FSFE-with-intro-outro.it.vtt"></track>
</video>
<h2>Vier met ons mee!</h2>
<p>
Deze herfst willen we nog een speciale verjaardagspagina publiceren waarvan de inhoud volledig bestaat uit uw bijdragen. <a
href="/activities/20years/20years.html#join-the-celebrations">Dit is uw moment om mee te doen!</a>
Wilt u uw gedachten delen over uw tijd bij de FSFE?
U kunt onze interviewvragen beantwoorden. We kijken er naar uit om
van u te horen!</p>
<p>Andere manieren waarop u kunt deelnemen aan onze viering zijn door
FSFE-foto's uit het verleden te sturen of een verjaardagsvideo te maken en
uw wensen voor de toekomst te delen. Ontdek op onze verjaardagspagina hoe u <a
href="/activities/20years/20years.html">uw feedback met ons kunt delen</a>.
Om deze verjaardag te koesteren produceerden we ook iets herdenkbaars. Laat uw duurzame toewijding aan Vrije Software zien door een &#39;FSFE since 2001&#39; <a href="/contribute/spreadtheword.html#fsfe-since-2001-sticker">sticker</a> op uw laptop te plakken.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="fsfe20">20 Jaren FSFE</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/707"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/53aeebdafa0a0c83324dcafc1e4bef1c.png"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>