Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2021/news-20210526-01.nl.xhtml

53 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2021-05-26">
<version>1</version>
<head>
<title>Oproep voor het aanvragen van FSFE-steun voor uw lokale project</title>
</head>
<body>
<h1>Oproep voor het aanvragen van FSFE-steun voor uw lokale project</h1>
<p>Het is geen geheim dat de activiteiten van de FSFE alleen mogelijk zijn met de onbetaalbare hulp van onze donateurs en supporters in heel Europa. In ruil daarvoor steunen we de lokale betrokkenheid financieel, met onze expertise, informatiemateriaal en netwerken. Om dit proces te helpen formaliseren is dit onze oproep voor FSFE-gemeenschapsprojecten.</p>
<p>Van internationale campagnes tot lokale informatiekramen: onze succesvolle verspreiding van softwarevrijheid is gebaseerd op vele schouders van actieve leden in onze gemeenschap. Daarom steunt de FSFE e.V. sinds jaar en dag initiatieven en activiteiten van lokale FSFE-groepen en individuele supporters. Als u op dit moment zoekt naar financiële steun voor uw FSFE-activiteit dan helpen we u graag.
</p>
<figure>
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/1dcdf901936a5b357597c7fa91a20ca8.jpg"
alt="Gloeilamp, getekend op een prikbord, dat een idee representeert, naast de FSFE- en ILoveFS-logo's" />
</figure>
<p>Om deel te nemen aan de oproep vult u eenvoudigweg uw contactgegevens en projectfeiten in (wie doet wat, wanneer en hoeveel het mogelijk kost) en u ontvangt binnenkort feedback: goedkeuring of een telefoongesprek over uw voorstel.</p>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">
<a class="btn btn-primary btn-lg"
href="/community/projects-call/projects-call.html" style="margin: 5px
30px 5px 0;">Neem deel</a>
</div>
<p style="text-align: center"><strong>De inzendtermijn voor deze oproep sluit op 25 juli 2021.</strong></p>
<p>Verspreid alstublieft de boodschap binnen uw lokale groepen of andere FSFE-kanalen waaraan u deelneemt om ervoor te zorgen dat iedereen het weet.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="funding">Financiering van lokale projecten</tag>
<tag key="local-group">Lokale groepen</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/673"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/1dcdf901936a5b357597c7fa91a20ca8.jpg" alt="Gloeilamp, getekend op een prikbord, dat een idee representeert, naast de FSFE- en ILoveFS-logo's"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>