Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

112 lines
5.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2021-01-27">
<version>1</version>
<head>
<title>EU zou herbruikbaarheid van software mogelijk moeten maken om de gebruiksduur van apparaten te verlengen</title>
</head>
<body>
<h1>EU zou herbruikbaarheid van software mogelijk moeten maken om de gebruiksduur van apparaten te verlengen</h1>
<p>
Wij hebben commentaar gegeven op de EU-raadpleging over "energie-etikettering van
mobiele telefoons en tablets". Toegang tot hardware, toestemming om
het besturingssysteem van het toestel te vervangen en publicatie van de
code zijn essentieel om telefoons langer mee te laten gaan.
</p>
<p>
In december 2020 is de <a
href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energy-labelling-of-mobile-phones-and-tablets-informing-consumers-about-environmental-impact/F1465695_nl">EU
raadpleging over &quot;Energie-labels van mobiele telefoons en
tablets&quot;</a> geopend voor commentaar en op 27 januari 2021 heeft de
FSFE haar bijdrage ingediend. De raadpleging maakt deel uit van een
huidige herziening van de Europese Ecologisch Ontwerp-richtlijn, met als doel
ervoor te zorgen dat:
</p>
<ul>
<li>mobiele telefoons en tablets zijn ontworpen om energie-efficiënt en duurzaam te zijn</li>
<li>consumenten kunnen deze apparaten gemakkelijk repareren, opwaarderen en onderhouden</li>
<li>modellen van circulaire economie zijn voorzien met mogelijk hergebruik en recycling van apparaten.</li>
</ul>
<p>
De FSFE <a
href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energielabels-van-mobiele-telefoons-en-tablets-voorlichting-van-consumenten-over-de-milieueffecten/F1465695_nl">gaf antwoord</a>
op het initiatief.
</p>
<figure>
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/2e05b9a8e7010aaf1b0f4a603ad9d50c.png"
alt="een smartphone vasthouden" />
<figcaption>De FSFE vraagt naar herbruikbaarheid van software op slimme apparaten om de gebruiksduur te helpen verlengen.</figcaption>
</figure>
<p>
90% of meer van het totale verbruik van hulpbronnen en energie tijdens de
levensduur van de huidige smartphones en tablets komt voor rekening van hun
productie en het wereldwijde vervoer, maar minder dan 10% door hun eigenlijke
gebruikstijd. Daarom is het verlengen van de gebruiksduur van geproduceerde mobiele
telefoons en tablets (hierna samen "telefoons" genoemd) essentieel om hun milieu-effect te verminderen.
</p>
<p>
Wanneer de fabrikant stopt met de ondersteuning van de software van
vroegere toestellen, is de gebruiker niet in staat het toestel te gebruiken
zonder veiligheidsrisico's. De hardware is echter in goede
staat. Dit is geplande veroudering, een praktijk die ook betrekking heeft op
software. Het probleem wordt kunstmatig gecreëerd door fabrikanten om
de verkoop van nieuwe telefoons op te drijven in plaats van de consumenten de oude te laten blijven gebruiken.
</p>
<p>
Een oplossing voor het probleem zou zijn om een gegarandeerde
minimale ondersteuningstijd van beveiligingsupdates door fabrikanten af te dwingen. Maar
op lange termijn zou het nog nuttiger zijn om de verplichting op te leggen om als er geen beveiligingsondersteuning meer gegeven wordt of kan worden <strong>de code te publiceren</strong> onder een Vrije Softwarelicentie.
</p>
<p>
Er zij aan herinnerd dat de fabrikanten ook de gebruikers verhinderen
het apparaat te repareren. De preventie omvat technische maatregelen,
bijvoorbeeld het vergrendelen van de bootloader, en wettelijke maatregelen, bijvoorbeeld
dreigen dat uw garantie vervalt als u een aangepaste
Rom op uw toestel flitst.
</p>
<figure>
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/225445794ddf71f36e4c6441261cf64a.png"
alt="smartphone teardown" />
<figcaption>Onze apparaten repareren in plaats van nieuwe te kopen is een milieuvriendelijk
gedrag.</figcaption>
</figure>
<p>
De Commissie moet ervoor zorgen dat elke klant het volledige recht heeft op eigen
hardware, met inbegrip van <strong>toegang tot de bootloader</strong> en
de <strong>mogelijkheid om het besturingssysteem naar believen te vervangen</strong>. Zonder geplande veroudering kunnen smartphones langer meegaan en kunnen de apparaten hergebruikt worden. Het respecteren van het recht op reparatie van gebruikers is een duurzame oplossing. Onze toestellen repareren in plaats van nieuwe te kopen is een milieuvriendelijk gedrag.
</p>
<p>
Tenslotte kunnen deze besluiten aanzienlijke financiële voordelen hebben
voor kleine bedrijven en voor de Europese technologie-industrie. Het aanbieden van
het recht op hun eigen hardware en het verlengen van de
levensduur via dienstverleners van derden aan consumenten zal helpen bij het openstellen
een sector die momenteel sterk gedomineerd wordt door monopolies buiten
Europa.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="upcyclingandroid">Android Opwaarderen</tag>
<tag key="sustainability">Duurzaamheid</tag>
</tags>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/2e05b9a8e7010aaf1b0f4a603ad9d50c.png" alt="een smartphone vasthouden"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>