Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-09-07">
<version>1</version>
<head>
<title>Oproep voor het aanvragen van FSFE-steun voor uw lokale project</title>
</head>
<body>
<h1>Oproep voor het aanvragen van FSFE-steun voor uw lokale project</h1>
<p>Het is geen geheim dat de activiteiten van de FSFE alleen mogelijk zijn met de onbetaalbare hulp van onze donateurs en supporters in heel Europa. In ruil daarvoor steunen we de lokale betrokkenheid met onze expertise, informatiemateriaal, netwerken en zelfs financieel. Om dit proces te helpen formaliseren is dit onze eerste oproep voor FSFE-gemeenschapsprojecten.</p>
<p>Van internationale campagnes tot lokale informatiekramen: onze succesvolle verspreiding van softwarevrijheid is gebaseerd op vele schouders van actieve leden in onze gemeenschap. Daarom steunt de FSFE e.V. sinds jaar en dag initiatieven en activiteiten van lokale FSFE-groepen en individuele supporters. We ondersteunen u graag met onze expertise, ons informatiemateriaal, onze netwerken of zelfs financieel. Om dit laatste beter te formaliseren zullen we vanaf nu tweemaandelijkse oproepen doen voor FSFE-gemeenschapsprojecten en dit is onze eerste.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/1dcdf901936a5b357597c7fa91a20ca8.jpg" alt="Tekening van een gloeilamp (wat een idee representeert) op een prikbord, naast een FSFE- en een ilovefs-logo" />
</figure>
<p>Om deel te nemen aan de oproep vult u eenvoudigweg uw contactgegevens en uw projectfeiten in (wie doet wat, wanneer en hoeveel het mogelijk kost) en u ontvangt binnenkort feedback: goedkeuring of een gesprek per telefoon over uw voorstel.</p>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">
<a class="btn btn-primary btn-lg" href="/community/projects-call/projects-call.html" style="margin: 5px 30px 5px 0;">Neem deel</a>
</div>
<p style="text-align: center"><strong>De inzendtermijn voor de eerste oproep sluit op 4 oktober 2020.</strong></p>
<p>Verspreid alstublieft de boodschap binnen uw lokale groepen of andere FSFE-kanalen waaraan u deelneemt om ervoor te zorgen dat iedereen het weet. Als u al een project in gedachten heeft waarmee u zich wilt aanmelden, controleer dan de bijbehorende gedetailleerde informatie en vul achteraf het formulier in.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="funding">Financiering van lokale projecten</tag>
<tag key="local-group">Lokale groepen</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/504"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/1dcdf901936a5b357597c7fa91a20ca8.jpg" alt="Tekening van een gloeilamp (wat een idee representeert) op een prikbord, naast een FSFE- en een ilovefs-logo"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>