Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

62 lines
4.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-04-27">
<version>1</version>
<head>
<title>NGI Pointer is begonnen met oproepen tot financiering voor projecten die ontworpen zijn om het internet te verbeteren</title>
</head>
<body>
<h1>NGI Pointer is begonnen met oproepen tot financiering voor projecten die ontworpen zijn om het internet te verbeteren</h1>
<p>NGI Pointer is een initiatief van de Europese Commissie dat ontworpen is om Vrije Softwareprojecten die het internet als platform kunnen verbeteren te voorzien van financiering en expertise. De FSFE neemt deel aan haar Raad van Adviseurs om hulp aan de deelnemende projecten te verlenen. De eerste oproep om <a href="https://pointer.ngi.eu/open-calls">deel te nemen aan NGI Pointer</a> is tot 1 juni 2020 geopend.</p>
<p>De FSFE neemt deel aan de Raad van Adviseurs van <a href="https://pointer.ngi.eu/">NGI Pointer</a>, een van de projecten binnen het <a href="https://www.ngi.eu/discover-ngi/">Next Generation Internet (“NGI”) initiatief</a>. van de Europese Commissie. De FSFE vergroot daarmee het bereik van ons werk voor het NGI-initiatief en draagt met ons huidige werk voor NGI Pointer bij aan <a href="https://www.ngi.eu/ngi-projects/ngi-zero/">NGI Zero</a>.</p>
<figure>
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/12e97848f375e18865da14186601375e.png"
alt="NGI Pointer-architecten"/>
<figcaption>
NGI-architecten zullen het onderliggende weefsel van het internet veranderen</figcaption>
</figure>
<p>Het bereik van de onderwerpen die in aanmerking komen voor financiering en steun van NGI Pointer bevindt zich binnen de volgende vooraf gedefinieerde gebieden:</p>
<ul>
<li>Privacy-door-ontwerp</li>
<li>Netwerkoptimalisering</li>
<li>Beperkingen TCP/IP protocol</li>
<li>Autonome netwerk-operaties</li>
<li>Internet op de rand</li>
<li>Virtualisering en isolatie</li>
<li>Industriële internetveiligheid</li>
<li>Vertrouwen voor nieuwe internet- / webgebruikers</li>
<li>Energie-efficiëntie</li>
<li>Open verstoring van de internetarchitectuur</li>
</ul>
<h2>Vrije Software voor iedereen gemakkelijk gemaakt</h2>
<p>Als deel van NGI Pointer’s Raad van Adviseurs zal de FSFE steun verlenen aan succesvolle inzenders: zij zullen niet alleen advies ontvangen over hoe zij hun projecten concreet en op de juiste wijze als Vrije Software beschikbaar kunnen stellen maar ook als zij dat willen steun voor <a href="https://reuse.software/">REUSE</a>-conformiteit ontvangen.</p>
<p>Wij bevinden ons in een goede positie om te assisteren bij NGI Pointer vanwege onze vergelijkbare huidige betrokkenheid bij het <a href="/activities/ngi/ngi.html">NGI Zero ("NGI0")-project</a>. In het kader van NGI0 werkt de FSFE samen met een consortium van organisaties zonder winstoogmerk om op dezelfde manier financiering en technisch advies te verstrekken aan veelbelovende softwareprojecten, zij het met andere onderwerpen dan NGI Pointer. Concreet wil de <a href="https://nlnet.nl/PET/">NGI0 "PET"-actie</a> de ontwikkeling van technologieën die de privacy en het vertrouwen in het internet verhogen steunen terwijl de <a href="https://nlnet.nl/discovery/">NGI0 "Search and Discovery"-actie</a> projecten wil ondersteunen die de manier waarop informatie online wordt gezocht en ontdekt verbeteren.</p>
<h2>Word actief!</h2>
<p>NGI Pointer heeft onlangs, <a href="https://pointer.ngi.eu/open-calls">op 1 april, haar oproep voor inzendingen gelanceerd</a>. Eenmaal geselecteerd zullen NGI-architecten aan een 12 maanden durend ondersteuningsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van elke individuele begunstigde deelnemen. De eerste inzendtermijn sluit op 1 juni 2020. Zend uw voorstel in als u denkt dat u een passende NGI-architect zou zijn die klaar is om het web en de internetarchitectuur te verbeteren!</p>
<p>De NGI0 "PET" en "Search and Discovery"-acties hebben vergelijkbare oproepen binnen hetzelfde tijdskader <a href="https://nlnet.nl/propose/">Zend uw voorstel hier in</a> om deel uit te maken van NGI0 en nu steun voor uw softwareproject te ontvangen!</p>
</body>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/97770fd45ba5a0ce8701446dffcfdfd5.png" alt="NGI Pointer-architecten" />
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="ngi">Next Generation Internet</tag>
<tag key="legal">juridisch</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>